2022/11/07

Serapis Bey és Adama - Luxor Temploma

 

Serapis Beyről

 Serapis Bey Nagyúr a Negyedik Sugár Chohánja, a Felemelkedés Lángjának őrzője. Ő a fegyelmező, a szigorú fegyelméről volt ismert évszázadokon keresztül. Az igazi fegyelem nem a másik felett lévő ellenőrzésről/kontrollról/irányításról szól, ami kiküszöböli az ösztönös előrehaladást, hanem sakkban tartja az emberi minőségeket/tulajdonságokat, hogy lehetővé tegye a Valódi Énnek, hogy kifejeződhessen. Ez elengedhetetlen a Felemelkedés megszerzéséért, amely az összes megtestesülés csúcspontja/betetőzése. Serapis Bey a lélek tökéletesedésének szenteli az erejét a szenvedélyen, türelmen, megértésen és önfegyelmen keresztül. Segít mindenkinek, aki szólítja őt, a szív intuitív és kreatív tehetségének fejlesztésében. Serapis Beyt azért is szólíthatjátok, hogy nyissa fel a szemeteket az Isten teremtményeinek szépségére. Mindenkit támogat, aki azért hívja őt, hogy kifejezhesse a leginkább szívből jövő kreatív teremtő aspektusait.

 

Luxor Temploma

 

Egyiptom földjén, a Nílus folyó mentén található, itt létezik a Nagy Fehér Testvériség központja, amit annak szenteltek, hogy a Felemelkedés Kozmikus Lángját őrizze és fenntartsa. A Felemelkedési Templom Luxorban tartja meg a Felemelkedés Lángjának pulzálásait a Föld atmoszférájában. Azok az emberi fajok, akikben minden évszázadban felébredt a vágy, hogy teljesítsék az inkarnációs ciklusukat a Felemelkedés Testvériségének feladatává és kötelezettségévé válnak. A szolgálatuk abból áll, hogy az Élet megteremtse a szükséges beavatások lehetőségét az újoncoknak, akik Luxorba jönnek, hogy alkalmasak legyenek a Felemelkedésre. Serapis Bey, a Szeretet Ura, megmagyarázza, hogy Luxor lehetőséget ad a spirituális fejlődés számára. A Felemelkedési Láng Luxorban, az egyik, ami Telosban is generálódik, és minkét helyen ugyanolyan frekvenciákat tart meg és ez elérhető a Földi emberek számára. Ezt a lángot a természeti királyság használja szabadon, hogy felélessze magát a tavasz egymást követő idényeiben.

 

Serapis Bey Nagyúrtól: A Felemelkedésre pályázónak/jelöltnek meg kell ismerkednie ”a 7 fő beavatással”. A jelöltnek sikeresen át kell mennie a 7 Nagy Templom tudományágain.

 

”Én testesítem meg a fegyelmet,” mondja Serapis Bey. – ”Évszázadokon keresztül a legtöbb ember tartott a fegyelemtől. Elszánt vagyok, hogy lássam, amikor keresztülmentek a megtisztulás tüzein, és ti, akik vágytok a lehetőségre, hogy elérjétek a felemelkedéseteket, kitartotok a győzelem napjáig. A Felemelkedés Templomának Angyalai összegyűjtik az összes dicséretet, imádatot, dalokat, odaadás és áldást, amit az egyének küldtek felfelé a gyülekezetekben vagy egyéni imádatban. Ezek az energiák az odaadás gyakorlata által jöttek létre gondosan megszőtték az energia egyre szélesedő spirituális patakját. Minden egyes új lélek, aki elérik a Felemelkedési státuszát könnyebbé teszi a szellemi energiának[lifestream], hogy képes legyen azoknak, akik előtte jártak a teljesen összegyűjtőt kozmikus hajtóerőjét előnyére használni.

 

Első: A jelöltnek meg kell tanulnia, hogy hogyan irányítsa és alakítsa át az összes gondolatát és érzését, amelyek nincsenek összhangban az Isteni Énjével. Ez az első templom uralásának/elsajátításának beavatása. Ez az Isten Akaratának Temploma, amin a bizakodónak és bátornak át kell kelnie. A jelöltnek meg kell tanulnia bizalmasan társalogni a saját Isteni Jelenlétével és kifejlesztenie önmagában az igazi alázatot ez előtt. Az első templomban, El Morya Mester és a segítői irányítása alatt, a pályázót segítik lázongás/ellenszegülés feloldásában. A lázadás/ellenszegülés kivetette Lucifert a menny szívéből; a lázadás/ellenszegülés a fegyelem és önkorrigálás ellen egy fajta gátló tényező a valódi spirituális előrehaladással szemben. Egy jó éjszakai alvás, a tartózkodás a mértéktelen dohányzástól, az alkoholfogyasztástól, drogoktól és a rekreációs drogoktól és egyszóval a mértéktelenségtől mindenben, ezek jelentik a fegyelem egyik oldalát, és ezáltal megkönnyítitek az ösvényeteket a dicsőséges szabadságotokba. Azok, akik nem kívánják el fogadni ezeket fegyelmi szabályzatokat, azoknak még nincs ösztönzésük arra, hogy (önmagukhoz mérten) a legjobbá váljanak, a legfelsőbbé legyenek és az Isten egyik inkarnációjának legnagyobb kifejeződésévé.

 

Második: Azok, akik sikeresen átmentek az első templom beavatásain a második templomba vitetnek el, ami a Tanulás Templomaként ismert. Lanto Nagyúr, Kuthumi Mester és az Arany Palást Testvériség irányítása alákerülnek, ők útmutatásokat adnak a Törvényekbe. Itt feltárják az ok és okozat/hatás Törvényének megértését és minden más Univerzális Törvényét is. Ez a magok elvetésének egy kellemes és boldog időszaka, életet lehelve ezekbe a magokba és ez a munka gyümölcsének learatásának elhozásának ideje is. Ez az az időszak, amikor a művész fejleszti a szakismereteit/ügyességeit, a muzsikus fejleszti az ügyességét a zenei teljesítményeiben és a tanító ékesszólóvá/kifejezővé válik a tanítványainak átadott tudás terén.

 

Harmadik: Azok, akik sikeresen túljutottak a második templomon a harmadik templomba kerülnek, a Szeretet Templomába, a Szeretett Velencei Pál remek védelme és vezetetése alatt. Itt az újoncnak meg kell tanulnia a feltétel nélküli szeretet és harmónia tudományait/elveit a saját szellemi energiáiért és az Élet minden más formájáért. Egy élőtérbe helyezik őket azokkal, akik hordozzák önmagukban a tendenciákat, (vagyis hajlamot az emelkedésre), amely különös képen bosszantó/elviselhetetlen másoknak. Itt csökken le a növendékek száma, és megkönnyebbülés hatalmas érzésével, sok jelölt rohan az ajtó felé és hagy ott minket. Hogy békében éljen embertársaival a felemelkedetlenségben, a felemelkedés legnagyobb próbálja alatt. Habár ezen nagy Mester irgalma, könyörülete és jóindulata annyira megdöbbentő, hogy megolvasztja a követ egy szívben is, elvárja a fegyelmet a tolerancia, könyörület megtanulásában és a megértést hasonlóan, a megértés olyan, amit csak néhányan élnek túl.

 

Negyedik: A harmadik templomból, a beavatott a negyedik templomba lép, a Felemelkedés Templomába. Ez legtöbbször az első személyes kapcsolata egy újoncnak Serapis Bey-jel. Először, a jelöltnek elég tisztának kell lennie ahhoz, hogy meglássa az ÉN VAGYOK Jelenlétét és a Megszentelt Krisztusi Énjét szemtől szembe. A beavatásnál, a Mester önmaga fog a tanítvány aurájába beállni, bemutatva sok egyensúlytalanságot, amely még mindig a belső testeiben létezik. Ez az, amikor a jelölt számtalan hangot fog hallani és egyedül csak az igazi megkülönböztető képesség, ima, önzetlenség és alázatosság képes felismerni a ”Csend Hangját”. Ez annak az ideje, amikor az ”Énnek” megmutatják az egó trükkjeit és finom fellépéseit. A jelöltnek az összes múltbéli negatív emberi teremtés megtisztítására kell adni a fejét transzmutálni/átváltoztatni őket a tiszta-fehér Fény Ragyogásában.

 

Ötödik: Miután átment a negyedik templom beavatásán a tanítványnak készen kell állnia az ötödik templom fegyelmére, ez a Felszentelés/Felavatás Temploma. És ekkor történik, hogy a felszentelés/felavatás öltözékét helyezik rájuk, arany szandálokat a lábukra és egy selyem köpenyt a testükre. Hilarion Mester vagy a Szeretett Rafael hajtja végre a felszentelés/felavatás szolgálatát, ahol is az összes test rendszereket felszentelik/felavatják a tisztaságra és felemelkedésre. Ekkor a felavatást/felszentelődést megadják, a kezeknek amelyekben a Gyógyulás Lángját betöltik, és a lábaknak amelyek a Megszentelt Tűz lehorgonyzóivá válnak, akárhol ahová megy a test. Az ajkak felszentelődése/felavatása is megtörténik, hogy a Szakrális Szavakon szóljon, amely megidézi és megparancsolja a kicsapódás[precipitation] és gyógyítás erőinek manifesztációját. A szemek energiáinak felszentelése/felavatása képessé teszi a tanítványt, hogy a tökéletességet lássa és előhívja azt. Ezzel befejeződnek a felavatások/felszentelődések.

 

Hatodik: A jelöltet ezután a hatodik templomba viszik, a Szolgálat Templomába, ahol elvárják tőle, hogy átmenetileg félretegye a világi foglalatosságait/törekvéseit, azért hogy mások szolgálatára legyen és hogy a testvérei őrzőjévé/felügyelőjévé váljon. Azt is elvárják tőle, hogy önként jelentkezzen és az idejéből valamennyit a planetáris szolgálatra fordítson az emberiség javára, nem csak önmagának és a családjának. Meg kell tanulnia az emberiség többi részét is a szívébe fogadnia, teljesen tudatossá válva arra, hogy mások szükségletei szintén kihatással vannak sokak szükségleteire. A hatodik templomot, Sananda Nagyúr a szeretett ikerlángjával Nada Úrnővel felügyeli (szintén ismertek Jézusként/Yeshuaként és Mária Magdolnaként is), a pályázót kiképzik az Élet összes aspektusának táplálására és szolgálatára és ezáltal egy hivatalát ellátó szolgálóvá válik. Mielőtt egy jelölt a felemelkedés által mesteré válhat, meg kell tanulnia egy alázatos szolga fegyelmét, az önzetlen szolgálatot, az igazi testvériséget és a Hierarchiának való engedelmességet. Azok, akik szinte az egész életüket valamilyen tevékenység vagy szervezet szolgálatában töltik, azok fokozzák és támogatják kollektív tudatosságot, és ők általában a hatodik szint beavatottjai. A múltban, nagyon gyakran, Seraphis Bey azt látta, hogy sokatok elhagyja Luxort, készen arra, hogy valami fantasztikusat csináljatok, ami lázba hozza a világot, csak, hogy elálltatok ettől, és csak a hátatokat látta, ahogyan lementettek a nagy templom lépcsőjén. Ez volt az a pont, ahol nagy számban elvesztettétek a lehetőségeteket a Felemelkedésre sok inkarnáció alatt.

 

Hetedik: Miután a jelölt levizsgázott az első hat templomban, készen áll, hogy belépjen a hetedik templomba, az Ibolya Tűz templomába, ahol a lényének minden atomja, sejtje és elektronja teljesen megtisztítottá válik az Ibolya Láng aktivitása által Saint Germain Mester pártfogása alatt. A jelölt olyanná válik, mint egy ablaküveg, amelyen keresztül a Jólét abszolút tisztasággal áramlik. A fizikai test meg adja majd számodra a legnagyobb lehetséges nyugalmat, könnyedséget és kegyelmet a Harmónia Törvénye által, ha távol tartod a fizikai testedet azoktól az anyagoktól, amelyek megváltoztatják a természetes vibrációjú működését, lekapcsolva azt az Isteni Szeretet szféráinak harmóniáiról. Amikor a jelölt készen áll teljesen külsőleg is megnyilvánítani az Isten Akaratát, és előkészületekbe belekezdjen, hogy beavatódjon a Felemelkedés diplomaosztó ceremóniájának utolsó szakaszába, akkor minden a helyére kerül a tanítvány számára, hogy egy ”felemelkedett mesteré” váljon.

 

Áldások Luxort szívéből!

 

Kérdések:

 

Aurália: Adama, le tudnád írni a Felemelkedés Lángját?

 

Adama: Ez a Láng magában foglalja az összes többi Láng frekvenciáit és színét. Úgy láthatjátok vagy tapasztalhatjátok ezt, mint egy ragyogó, fényes, fehér vakító fényt, ami érintkezve mindennel felemészti azt, ami kevesebb, mint a Szeretet tökéletessége. Ennek ereje és fénye korlátlan, fenntartja a világokban a tökéletességet és szépséget. azoknak, akik megidézik/invokálják és dolgoznak vele fel kell készülniük a változásra. Ha egyszer megérintett ezt a Lángot, akkor soha többé nem leszel ugyanolyan. Mindenki tud dolgozni ezzel, természetesen, de a teljes intenzitásában, tartalmazza az a képességet/kapacitást, hogy teljesen átalakítsa a beavatottat, aki elérte a Felemelkedés kapuját. Mikor végre készen álltok rá, hogy megtegyétek ezt az ugrást a fejlődésetekben, akkor meg fogtok mártózni ezen csodálatos energia frekvenciájába. Ez előre fele fog hajtani titeket a végső lépéshez, amikor is a Szeretet tüzei el fogják emészteni az összes emberi korlátozottságot, a teljes tudatosságotok helyre lesz állítva és az összes testetek össze fog hangolódni és egyesülni fognak. Ekkor meg fognak hívni, hogy csatlakozzatok a ”halhatatlanokhoz”, mint egy felemelkedett mester. Be fogtok lépni a dicsőséges szellemi szabadságba és tudatosan újrakapcsolódtok a Teremtőtökkel, és mindennel ami a szívében létezik. Ez a válasz a kérdésre, barátaim, hogy milyen erőteljes is a Felemelkedés Lángja.

 

Aurélia: Hogyan tudjuk tudatosan elérni és fenntartani a frekvencia ezen szintjét.

 

Adama: Ez az információt újra és újra átadták már a Földi embereknek, de figyelmen kívül hagyták; ebben a korban, és ezt újra átadják széles körben csatornázáson/közvetítésen és íráson keresztül. Ez számos csomagolásban és színezetben került bemutatásra nektek, amit nem ismertetek fel. Kivéve, ha egy tanítást és a bölcsesség kulcsát alaposan elsajátítottátok és megtanultátok és integráltátok a szíveteken át, ha ez nem történt meg akkor ez továbbra is ”csak információ” és zsúfoltság az elmédben, és hamar feledésbe merül. Végtére is ez nem mozdítja előre a tudatosságod fejlődését. Ismerünk olyan embereket, akik spirituális könyvek százait olvasták el; mentális tudást szereztek, de amikor ez a tudás nincs integrálva, hogy megtestesítse az isteniségüket, a spirituális folyamat továbbra is lényegtelen. Engedjétek meg nekem, hogy utaljak arra röviden, megismételve, amit azelőtt mondtunk, abban a reményben, ha elég gyakran ismételem ezt meg, akkor előbb-utóbb elnyelődik. A ”Felemelkedés” nem igényli annyira sok dolog megtételét, hanem ez mindössze valamivé válni, átölelve és emlékezve arra, hogy éljétek az életeteket, az Istent/Istennőt, akik vagytok. Ez az isteniség teljes átölelését jelenti, ami már bennetek létezik a tudatosságotok kiterjesztésén keresztül, a Szeretet Létezőiként, és a szívetek bölcsességének megélése révén. Ez egyszerű szeretteim. Ha ezzé váltok, nem lesz szükségetek semmi másra. Mindez már létezik és bennetek él. Emlékeztetlek titeket, hogy nincs semmi sem az Énen kívül.

 

Itt van néhány főbb pont vagy irányelv, amit meg kell értenetek és figyelembe vennetek a beavatási ösvényetekkel kapcsolatosan, ami az egyetemi diplomátokhoz vezet el a Föld tananyagából a Felemelkedési protokollokon keresztül.

 

 • Ez a feldolgozás mindenek meggyógyítása és teljes megtisztítása, azoknak amik meggátoltak titeket az Isten/Szeretet karjaiba vezető átváltozásba, feltámadásba és felemelkedésbe; a méltóságotok és emlékezésetek helyreállítása, azért, hogy újra, mint az mennyei Atyátok/Teremtőtök isteni gyermekei éljetek, belépve az ”Egység” világába.

 • Megértve, hogy minden egyes dimenzió egy bizonyos energiát képvisel. Az ötödik dimenzió hozzáférhetővé válik számotokra, amikor és egyedül csak akkor amikor, elértétek ezt a frekvenciát a tudatosságotokban és képesek vagytok fenntartani ezt mindenkor.

 • Élj szívből, beszélj és cselekedj úgy, mint ahogyan egy mester tenné/mintha már mester lennél, ”a létezés” egy módján. Mindig tedd fel magadnak a kérdést, „Mit tenne vagy mondana egy mester ebben és ilyen helyzetben?” Ekkor menj ebbe bele/merülj ebbe bele és leld meg a választ. Ha ez nem tiszta, vegyél elő egy papírlapot és tollat, és határozd meg a szándékodat, hogy megleld önmagadban lévő a választ. A mester belül éber és figyelmes/felkészült mindenkor, örökké várja a felismerésedet.

 • Engedd el az elkülönülés, dualitás, polaritás és dráma harmadik dimenziós tudatosságát annak számtalan formájában. Álljatok le azzal, hogy két hatalomba hisztek, miközben átadjátok az értékes energiátokat ezen 3. dimenziós illúziónak. engedd meg önmagadnak, hogy félretedd mindazt, amit eddig megtanultál, és nem hozta el a várva várt eredményeket, amik után sóvárogtál. Legyél kész és hajlandó megtanulni valami újat és legyen meg a bátorságod belépni a Szeretet és Mágia ismeretlen valóságaiba. Ismerd fel, hogy a Szeretet az egyetlen igazi hatalom/erő, ami ott van, és kezd el az életedet megélni ebbe a vibrációs frekvenciában, belülről kifele.

 • Engedd el az összes ítéletet és elvárást önmagaddal szemben és másokkal szemben is, és azt, hogy az életednek, hogyan kéne kibontakoznia számodra. Engedd meg önmagad számára, hogy magadhoz öleld ”ÖNMAGAD” összes fenségét és csodáját az istenséged ragyogásában, és fogadd el az elengedés szemeid előtt való kibontakozásának és átalakulásának nagy kalandját, mély örömben és hálában.

 • Öleld át az alázatosság és az édes/kedves önátadás zászlaját/lobogóját, azáltal, hogy egyéni szent kijelentéseket/fogadalmakat (hozol a szívedből, amiket úgy érzel, hogy szolgálnak). Ha nem tudod, mik is ezek, akkor is beleíródnak a sejtjeid és DNS-ed legmélyére, valamint a Megszentelt Szíved sok kamrájába. Legyél hajlandó időt fordítani arra, hogy befelé menjél és megvizsgáld (azt ami ott található).

 • Létesíts egy tudatos egyesülést az Én Vagyok Jelenléteddel és az isteni terved megvalósulásával. A felemelkedés egységesítést, isteni egyesülésébe való összeolvadást a csodálatos Én Vagyok Jelenléteddel. Kifejezve önmagad ezen dicsőséges aspektusát, ismerd meg és kerülj intim/meghitt/bizalmas kapcsolatba az Én aspektusával, amellyel össze akarsz olvadni. hogyan is várhatnád el a felemelkedést és egységesülést az Én egy aspektusával, ha nem szánsz időt arra, hogy megismerd és megértsd azt?

 • Amikor megkérdezzük az embereket a csatornázási üléseken, hogy mit jelent számukra a felemelkedés, meg vagyunk hökkenve a válaszokon, amelyeket kapunk, ilyen például a dimenziót váltani, képesnek lenni mindent manifesztálni, a pénznek nem kell többé korlátoznia, képesnek lenni a teleportálásra, és így tovább. Bár ezek lesznek a felemelkedés ajándékai és eredményei, nem az elsődleges céljai. Ti, az isteniségetek megértésének szintjét (akarjátok elérni) és megidézve ezt ezzé váltok.

 • Magadhoz ölelve az ártalmatlanság tudatosságát, becsülve/tisztelve az összes élet szentségét, amelyekkel osztoztok ezen a bolygón és minden személy isteni jogát is, akikkel itt éltek.

 • Engedd el a régi programozást, ami az életedben futott és az összes negatív érzelmet, amelyek a tudatos, tudatalatti és tudattalan emlékeidben raktározódtak, beleérve az összes adósságod kiegyensúlyozását, amelyek magadra zúdítottál az életeden keresztül. Már sok tanítást kaptattok ebben a témában.

 • Amikor az egyénnek elhiszik, hogy az adósságuk (törlesztése) könnyű és belépnek a szellembe eleresztve ezt és felszabadítva ezt állandó jelleggel a szakrális tűzben, akkor az öröm egy hatalmas felszabadulását teremtik, amely keresztülfolyik a lényükön. Az öröm érzésének a tudatosságotokban van egy fajta hajlama arra, hogy megteremtse a hajlíthatóságot az energia kötegeiben, amelyek az adósságok feljegyzéseit tartalmazzák, meglazítva a nyomásokat/a feszüléseket az energetikai kötegeken belül, és ez felszabadítja az egyént, hogy sokkal gyorsabban haladjon keresztül az összes beavatáson nagyobb könnyedséggel és nagyobb kegyelemmel.

 • A hozzáállás(témája), az ami a legtöbbet segít bárkinek is, hogy keresztülhaladjon a kiegyensúlyozáson az árnyék teremtése(i) kettőségét illetően. Először is, fogadd el, mint az élet egy új irányát, a nap minden egyes pillanatában ”a szeretet egy cselekedeteként” magadért, az embertársaidért, a bolygóért, más birodalmakért(kristály, növényi…stb), akik osztoznak ezen a bolygón veled, és a teremtésért önmagáért való hálából. És a második, a hála hozzáállásának gyakorlása mérhetetlenül segíteni fog.

 • Táplálni és kiterjeszteni a valódi vágyat a felemelkedésért és hallhatatlanságért, átölelve a hajlandóságot, hogy járd az utat egészen a végéig! Hacsak nem látsz vendégül egy valódi vágyat a felemelkedésért és halhatatlanságért, hacsak nem vagy hajlandó levetkőzni a régi módokon való élést a harmadik dimenzióban, ami téged és az emberiséget a szenvedésbe tartotta, és a járt utat a Bölcsesség Mesterei megmutatják számodra, akik kitaposták előtettek az utat, akkor (ha ezt nem akarod megtenni) nem lehetsz a Felemelkedés egy valódi jelöltje a belső síkokon.

 

A Felemelkedés keresésében, a Szeretet erejének/hatalmának kell a heves forrósággá/hévé válnia, amely a halandó teremtés elemeiben azt fogja okozni, hogy összeolvadnak, és amely előre fogja hajtani a jelöltet a Felemelkedés végett a halhatatlan Szeretet és Fény nagy kozmikus tavába.

Kapcsolódó anyag:

Serapis Bey Mester 7. dimenziós beavatás 2005. március 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/10/serapis-bey-mester-7-dimenzios-beavatas.html

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések