2022/11/07

Kryon - A Belső Anya és Apa Megújhódása

A Belső Anya és Apa MegújhódásaKryon ~ Channelled through David Brown
2006, október 3 : Marina da Gama, Cape Town
Fordító: Magdi Korpos

 

Köszöntelek kedveseim, Kryon vagyok, a Magnetikus Szolgálattól.

Nagyszerű itt lennem ma. Közöttünk van egy csoport gyógyító, akikre egy nagyon különleges kihívás vár, ők tudatában vannak a titeket körülvevő szeretetnek. Utazásotok, mint mindig, egy speciális szeretetben, egy mély és értelemteli szeretetben zajlik. Többségünknek nehéz volt a kapcsolata anyáinkkal és ez teszi kihívásokkal telivé életünket - mely kihívást mégis le lehet győzni. Az anyai szeretet hiánya egy nagyon mély és fájdalmas tapasztalat és minél gyorsabban elfogadjuk ennek valóságát és alkalmazkodunk hozzá, annál nyugodtabb és nagylelkűbb lesz majd az életünk. Az anyák, nagyon erős személyes erővel, megismeréssel és megértéssel rendelkeznek. Ezt a szülés folyamán kapják meg. Minden asszony egy olyan tudattal rendelkezik, melyet senki más, sem egyetlen folyamat nem adhat át egy emberi lénynek. A szeretet az egyetlen válasz és az egyetlen út.

Nyilvánvalóan, az anyák a legfontosabb jelenlét egy gyermek számára az élet első fejlődési szakaszaiban, de minél erősebbé és okosabbá válik a gyermek, annál kevésbé függ az anyjától – ha ő jól végezte a dolgát. Mindig nagyon furcsa helyzet az, amikor egy gyermek elhagyja anyja karjait és kilép a külső világba - azonban ugyanilyen mértékben egy büszkeségi pillanatnak is kellene lennie - egy anya jól végzett munkájaként. Ha egy anya hiányzott egy gyermek éltéből - ami nagyon sokféle módon megnyilvánulhat - a gyermek mélyen bizonytalannak érezheti magát és igazán nem tudja hogyan táplálja magát és hogyan gondoskodjon magáról. Azokat a dolgokat a legnehezebb begyógyítani vagy önmagatoknak megadni, melyeket soha nem kaptatok meg az életben. Nagyon nehéz megérteni és megtudni azt, hogy mit veszítettetek el.

Természetesen körül nézhettek és láthatjátok azt, ami másoknak megvan - és levonhatjátok a következtetést, hogy azért rendelkeznek azzal amijük van, mivel édesanyjuktól többet kaptak, mint ti. Akkor amikor egy személy a saját erejének teljében van, bármit átvehet és megoldhat, amit az Univerzum hoz számára. Azon személy esetében, akinek anyja hiányzott vagy zsarnok volt, ez a dolog sokkal nehezebbé válik. Szinte lehetetlennek tűnik az, hogy a dolgokat működésbe hozd a saját életedben. A belső gyermeket teljesen meg fogja ijeszteni a nő vagy az anya vagy amit az anya képvisel. A gyermek üresnek fogja érezni magát és saját álmai megélésére képtelennek. Ez egy nehéz út az emberek számára, de a szeretetnek saját útjai vannak. Az Istenségnek van egy saját útja a belső anya és apa valamint a belső sebzett gyermek megújhodására. Mindig létezik egy út ahhoz, hogy túllépjél ezen. A tudatosítás és a beismerés a legnagyobb ajándék, amit megadhattok magatoknak.

Amikor egyes anyák hatalmukat gyakorolják gyermekük felett, keményen fegyelmezve őket, vajon tudatában vannak, milyen károkat okozhatnak ők a gyermek belsejében? Az ilyen fajta viselkedés tanulási zavarokat okozhat és átalakíthatja egy olyan nyuszivá a gyermeket, aki az út közepén állva mereven nézi, a direkt felé jövő fényszórók fényét. Belső gyermeketek legszelídebb, legfinomabb és legérzékenyebb része az, mely elsőként sebződik meg, mely magába zárkózik a visszaéléseket hordozó helyzetekben. Minél tovább folyatódnak ezek, annál inkább leváltok, eltávolodtok és magatokba zárkóztok majd.

Ma ideje beindítanunk néhány részeiteket, melyeket gyermekkorotokban leválasztottatok; most eléggé erősek vagytok ahhoz, hogy átfogjátok ezeket a puha, érzékeny és finom energiákat. Eléggé erősek vagytok ahhoz, hogy fenntartsátok ezt az érzékenységi teret, mely dolog fel fog ébreszteni titeket és arra késztet majd, hogy teljesen másképp lássátok a világot. Arról van szó, hogy elég erősen szeressétek magatokat és gondoskodjatok magatokról. Hagyjátok, hogy ezen részetek, ez a puha és kedves lény, belépjen a lelketekbe. Ez azon részetek, mely képes szeretni, tisztelni és imádni - nemcsak önmagatokat, hanem egy olyan különleges valakit is, aki életetek része kívánhat lenni. Ezért csukjátok be szemeiteket és lépjetek be saját testetekbe, érezzétek önmagatokat a testetekben.

Érezzétek lábaitokat, amint mélyen összekapcsolódik a Föld Anyával és amint koronacsakrátok összekapcsolódik a Nagy Központi Nap Szívével és az Égi Atyával. Egy szépséges energia méhében vagytok - egy női energiában. Ebben a térben, ti vagytok a földön megnyilvánuló férfiasság. A méh puha, kerek és kanyaros és ti lépéséről-lépésre, egyenes vonalban megnyilvánítjátok önmagatokat, ám arcotok nem mindig van ebben az irányban. Legyetek ebben a női energia-gubóban, legyetek férfiasak és nyilvánítsátok meg magatokat ennek az energiának a belsejében. Engedjétek, hogy az energia áramoljon ebben a fény-gubóban és saját férfiasságotokban (nőként is van saját férfias oldalatok). Lazítsatok, érezzétek kényelemben és biztonságban magatokat. Mindig a női táplálja a férfiast és ha egy nőnek nem túl erős az apja férfias viselkedése, nehéz lesz számára az, hogy egy gyermek édesanyja legyen. Szüksége van arra, hogy sokat tanuljon az apjától, aki erős és jelen van. Eredetileg a mi fejlődésünkben, az apának mindig a koronacsakrában, a harmadik szemben és a torokcsakrában kell lennie, az anyának viszont mindig az alsó három csakrában kellene lennie - napfonat, szakrális[szex] és gyökér csakrák. Akkor, ha energiátok bármilyen más módon helyezkedik el, nagyon nehéznek fogjátok találni majd az élet megnyilvánítását a Földön.

A belső apa alakja mindig csupán az Ég Atyához kapcsolódhat, míg az anya alakja igazán csupán a Föld Anyával kapcsolódhat össze. A folyamat azért van, hogy - lassan de biztosan - megoldjátok összes problémátokat apátokkal és igazi kapcsolódásotokat az Ég Atyával - ugyanígy anyátok esetében is. Lassan de biztosan, belső anyátok feloldódik és eggyé válik a Föld Anyával, ti meg szépséges gyermekké váltok, aki az ég és föld között lépkedve, a Földre hozza a Mennyet. A jobb oldal a férfias és a bal oldal a nőies.

Néhány pillanatig engedjétek energiátokat úgy helyezkedni, hogy érezhessétek, amit kívántok - az igazi gyógyulás csak akkor kezdődhet el, amikor energiáitok ily módon helyezkednek el. Ha nem ilyen az energiáitok konfigurációja, akkor gyógyulási folyamatotok nehéz és teljesen életképtelen kapaszkodóhoz lesz hasonlatos. Igazán tartós gyógyulás csak úgy érhető el, ha energiáitok ily módon konfigurálódnak. Szinte azonnal kezditek majd erősebbnek, határozottabbnak érezni magatokat, addig, amíg semmilyen erő- harc nem létezik bensőtökben, például anyátok harcol azért, hogy átvegye apátok helyét a fejetekben, míg apátok ott hagyja felelősségeit. Lassan de biztosan, gyógyulásotok létrehozza ezt az energia konfigurációt és a belső apátok és anyátok közti viszony jobbá és erősebbé fog válni. Minél stabilabbá és biztonságosabbá válik majd ez a viszony, belső gyermeketek annál nagyobb biztonságban fogja érezni magát.

Érezzétek a belső energia változását. Mindenki ebben a teremben és akik olvassák, most épp rátér erre az energia konfigurációra. Mindannyiotokat mélyen támogat a Szellem, itt ma, mindenki számára sok szeretet létezik. Ha olyan családból jöttök, ahol az anya uralkodik és az apa hiányzik, lemásoltátok bensőtökben ezt az energia konfigurációt - azt választottátok, hogy így másoljátok le, azonban választhatjátok azt is, hogy kitörlitek és egy helyes konfigurációval helyettesítitek. Ez a szabad választás bolygója. Eredetileg, gyermekként azt az öntudatlan döntést hoztátok, hogy engeditek bensőtökben hiányozni az apát és uralkodni az anyát. Mindannyian hoztatok egy tudatos döntést arra, hogy engeditek ily módon másképp konfigurálódni energiáikat.

Kedveseim, Spirituális Vezetőitek a lábaitoknál hevernek. Ők, ma szeretetet, megbecsülést és tiszteletet éreznek munkátok iránt, melyet továbbra is folytattok. Mindannyian egy új világ, egy új létezési állapot felé tartotok. Az új világ igényli, hogy így helyezkedjenek el energiáitok - apátok a felső három csakrában, míg anyátok az alsó három csakrában. A férfi energia a jobb oldalon, míg a női energia a bal oldalon. Legyetek az a tér, melyben anyátok és apátok egyelőek. Mindketten, különböző energiákat hordoznak, és különböző helyzeteket oldanak meg és mindketten arra teremtődtek, hogy különböző dolgokat tegyenek belső és külső síkon. Mind a férfiaknak mind a nőknek megvan a maguk tennivalójuk és munkájuk egyenlően fontos. A gyermekeket táplálni és szeretni kell és biztonságos térben kell tartani. A férfinak biztosítania kell a nő valamennyi szükségleteit, hogy biztos lehessen abban, hogy gyermekének anyja elvégezheti valamennyi teendőit.

Gyakran ha gyermek megszületik és szülei csalódnak a gyermek nemét illetően - egyes szülők fiút mások meg leányt szeretnének - és gyakran a gyermek beragad ebbe - a lányok fiússá, míg a fiúk lagymataggá válnak. Talán a fiúk azt választják, hogy anyjuk kedvére tegyenek, míg a lányok az apjuknak akarnak kedveskedni. Az októl függetlenül, ez újabb akadályt képez, amin túl kell lépniük. Ha úgy éreztétek, hogy anyátok vagy apátok, ellentétes nemű gyermeket szeretett volna és gyermekkorotokban elborított ez titeket, engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezt az energiát. Talán anyátok nem boldogult egy fiú gyermekkel, talán anyátok gyűlölte a férfiakat, míg apátok gyűlölte a nőket. Függetlenül a döntésetektől, vállalnotok kell ezt, mivel nem lehet megváltoztatni. Engedjétek, hogy az energia testetekből megnyilvánuljon, felszabaduljon és megtisztuljon. Engedjétek, hogy a szeretet áramoljon és növekedjen a testetekben. Hagyjátok, hogy azokra a helyekre áramoljon, ahol a legnagyobb szükség van rá. A szeretet fény és a fény a szeretet. Bármikor megvilágítotok egy sötét helyet a lelketekben, mindig meg fogtok lepődni azon, ami belül van, mivel mindig nagyon - nagyon sok ajándék vár titeket a sötétségben. Ha fennmarad a sötétség, mindig betegséget fog teremteni. A fájdalom lesz a büntetés és az ajándékok a jutalmak. Talán bizonyos módon tetteket dolgokat az életetekben, azonban ki mondhatná meg azt, hogy így volt e helyes megtenni? Talán más módja is van ennek és rendszerint így is van. Emlékezzetek csak, mindig létezik egy válasz a problémáitokra - egy igaz és teljes válasz.

Most, engedjétek, hogy a szeretet átjárja testeiteket és kiterjedjen egész testetekbe. Hagyjátok, hogy nagyobb teret teremtsen önmagatoknak és emlékezzetek arra, hogy nem arról van szó, hogyan szeretnek szüleitek titeket, hanem arról, hogyan szeretitek ti önmagatokat. Arról van szó, hogy eléggé szeressétek önmagatokat ahhoz, hogy pontosan azzá váljatok, akinek lenni hivatottak vagytok. Nem másvalaki dallamára kell táncoljatok ezen a bolygón, hanem saját dallamotokra. Ha álmaitokat vagy szellemeteket lerombolták gyermekkorotok zsarnokságai, tudjátok, hogy ez nem jelenti a véget. Még létezhet szeretet az életeitekben. Ez lehetséges. Szüleitek már nem a szüleitek mivel most már ti is szülők vagytok és megváltoztathatjátok táplálási vagy gondoskodási módjaitokat. Megválaszthatjátok az utat ahhoz, hogy cselekedjetek önmagatokért és hogyan gondolkodjatok önmagatokról. Képzeljétek el szüleiteket együtt és figyeljétek, hogyan viselkednek egymás iránt, hogyan bánnak egymással. Ha a viselkedésük téves, valószínűleg ti is így fogtok tenni.

Függetlenül attól hogyan viselkednek ők egymással szemben, függetlenül attól mennyire zárkózott, manipulatív vagy szerető a köztük lévő kapcsolat, szinte bizonyos, hogy ti is le fogjátok másolni ezt a viselkedési módot. Szüleitek most a ti bensőtökben vannak, így hát engedjétek meg nekik, hogy egy mágikus gömbben helyezkedjenek el és engedjétek meg Kryonnak vagy a ti speciális angyalaitoknak(Máriának vagy Krisztusnak vagy bárkinek akit szeretnétek ha értetek munkálkodna), hogy meggyógyítsa a viselkedést. Mélyen bennetek ott lehet egy rémült gyermek, aki nem engedi, hogy szüleitek jobban működjenek. Ha egy ilyen gyermek létezik szüleitekben is, teremthettek egy másik mágikus gömböt, és engedjétek meg a rémült gyermeknek, hogy át ugorjon a szülők labdájából a biztonságos másik gömbbe, ahol Merlin fog foglalkozni ezzel. A terror, minden rendezetlen működés alapja. Az emberi lények szépséges oldalai olyanok, mint a törékeny, fehér, puha és szeretetteljes kis állatok és gyakran ezek a dolgok szenvednek elsőként a visszaélések miatt. Az emberi lénynek ezen oldalai elvesznek egy őrült világban. Álmodjátok meg a szelídséget, a puhaságot, a meleget és a család gondoskodását, azonban ahhoz, hogy ezt bensőtökben megnyilváníthassátok, először szüleitek belsejében kell megnyilvánítanotok és meggyógyítsátok őket, hogy elég erősek legyenek egy ilyen szelíd, kedves és szépséges tér fenntartásához.

Engedjétek megnyilvánulni a mágiát - engedjétek meg szüleiteknek a gyógyulását és belső rémült gyermeketeknek azt, hogy belépjen a mágikus gömbbe, ahol Merlin fel fogja őt szabadítani. Engedjétek, hogy belső anyátok és apátok bentről-kifele, lassan de biztosan meggyógyuljon. Létfontosságú, hogy szüleitek energiája oly módon konfigurálódjon, hogy az apa energia a felső három csakrában és az anya energia, az alsó három csakrában helyezkedjen el. Az, ha energiátok nem így helyezkedik el, őrültséghez vezethet. Ha a világ valami olyannal közeledik felétek, amit nem akartok látni vagy nem tudjátok hogyan álljátok meg helyeteket abban, ez haragot vagy erőszakos dühöt válthat ki. Ez a harag és düh azért vannak ott, hogy megvédjék az ijedt belső gyermeket vagy akár az anyát, ha ő a felső három csakrájában konfigurálódott. Egy anya, nem tudja úgy kezelni az energiát mint egy apa. Tehát, ügyeljetek arra, hogy a belső apa és anya energiája oly módon konfigurálódjon, hogy a belső gyermek biztonságban és védelemben legyen. És ne feledjétek, hagyjátok áramlani az energiát.

Ma, pontosan azzá váltok, akiké hivatva vagytok és úgy fogjátok élni majd életeteket, ahogyan megálmodtátok. Álmotokká válhattok megnyilvánítva a valóságot oly módon, hogy beléptek feltétel nélküli igazságotokba. Ha erősek és energiával teltek vagytok, elvégezhetitek az isteni munkát, azonban ha gyengék és ijedtek vagytok akár egy szélsodorta falevél, nem végezhetitek el a munkát. Mi, nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni - energiátok oly módon kell konfigurálódjon, hogy fenntartsátok azt a teret amit az élet szánt nektek és ezt kedvesen, gondoskodóan és szerető módon öleljétek át.

Kedveseim, Kryon úgy beszél nektek, ahogyan eddig még soha nem tette és megosztja veletek az energiátok titkát, amit a vallások befolyásos képviselői évezredeken át eltitkoltak előletek. A világ szent helyei felfedik azt a tényt, hogy a női táplálja a férfit, de a férfi mindig tartalmazza a nőit. Nézzétek például Rómában, a Szent Péter teret. Megfigyelhetitek, hogy a térnek, női méh formája van. A tér közepén van egy obeliszk, a férfiasság szimbóluma. Ti, úgy kell táplálkozzatok és magatokról gondoskodjatok, hogy fenntartsátok saját férfiasságotokat. A belső férfiasság azt tükrözi, amit ti életetekben kívül megnyilvánítotok meg. Ez egy mindenható tudat és ez ellenőrzi a bolygót. Most, talán ez kissé absztraktnak tűnhet számotokra, ám megkérünk titeket fogadjátok el ezt az absztraktot és legyetek benne. Legyetek tudatában saját férfiasságotok fenntartásának bensőtökben és tudjátok azt, hogy ha tápláljátok és szeretitek saját férfiasságotokat, képesek lesztek majd megvalósítani álmaitokat ezen a Földön.

Mindannyian nagy teremtők vagytok és a teremtés energiát igényel. Ha bensőtökben egy háború zajlik gyermekkorotokkal kapcsolatosan, vagy ha a szüleitek közti viszony nem volt jó, tápláljátok és szeressétek önmagatokat. Bizonyosodjatok meg arról, hogy szüleitek ebben a konfigurációban vannak és lassan, de biztosan meggyógyulnak. Nézzétek, amint a szüleitek közti viszony, jóvá és szeretővé válik. Minden megnyilvánulás, a férfi és női energia fuzionálásából származik. Az apa a férfias, az anya a nőies és a gyermek a kettő között van. Végül, a gyermek meg fogja oldani minden problémáit az apával és az anyával és direkt össze fog kapcsolódni a Föld Anya energia forrásával és az Ég Atya bölcsességével. Ennek a gyermeknek elegendő energiája lesz ahhoz, hogy minden álmát megvalósítsa. Jelenleg, túlságosan sok energiát használnak a düh elfojtására és ahhoz, hogy helyt álljanak a rossz élet és kommunikáció modelljeiben. Önmagatoknak fogtok hazudni és nem fogjátok elfogadni az igazságot. A torokcsakra és a szexcsakra közvetlen kapcsolatban állnak - bármit mondotok és alkottok. A kimondott szó, része a teremtésnek. Mondjátok azt, amit gondoltok és éreztek és valóban tegyétek ezt, különben az összes energia elpazarolódik. Semmi nem létezik, amit megálmodtok és nem tehettek meg. Bármi és minden lehetséges ezen a bolygón.

A női - az ismeretlent, a férfi - az ismertet jelenti. Egy új valóságba lépésről, egy új igazság- és szerénység- szintről van szó. Ezen a bolygón minden személynek vannak szülei. Teremtsétek újra belső szüleiteket az Isteni Szeretet által.

Küldjetek szeretetet szüleiteknek és teremtsetek egy új utat saját táplálásotokra, gondoskodásotokra és védelmetekre.

Tudatosítsátok saját tereteket és belső gyermeketek lassan vissza fog térni a teljességhez és az egységhez. Lesznek olyan pillanatok, amikor a gyermeknek szüksége lesz arra, hogy dühét vagy haragját kifejezze. Ugyanakkor el fog jönni annak az ideje, amikor tudatában lesztek annak a ténynek, hogy az anya ismét képes megtartani belső gyermeketeket. A gyermek biztonságban és védelemben lesz és úgy fog felnőni, hogy alkalmazkodó, összpontosító, erős és pozitív lesz. A gyermek képes lesz majd, nagyon őszinte módon, megteremteni a saját valóságát. A szeretet szelídsége az ÚT. Saját magatoknak köszönhetitek. Oly messzire jutottatok és tartoztok magatoknak ezzel a szeretettel. Elég az, ha tudjátok azt, hogy ott van, a bensőtökben, hogy lehetővé tegyétek annak a különleges személynek azt, hogy belépjen az életetekbe. Úgy bánjatok másokkal, ahogy magatokkal tennétek. Ne feledjétek, az emóció[érzelem] a meg nem nyilvánult álom. Az emóció bennetek van és az, amit meg akartok nyilvánítani kívül van. Amilyen mértékben megtisztítjátok és felszabadítjátok a negatív emóciókat, sokkal több energiátok lesz álmaitok megvalósításához.

Haladjatok jól, Isten megáldjon titeket, itt Kryon, aki most visszavonul. Köszönöm.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések