2022/11/07

Kryon - Nyissátok meg szíveteket a szeretetnek

Nyissátok meg szíveteket a szeretetnek

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005. Május 12 : Wynberg, Cape Town
Fordító: Korpos Magdi

Köszöntelek, Kedveseim, Kryon vagyok a Magnetikus Szolgálattól.

Csodálatos újból veletek lennem, ezen az éjszakán. E szoros egységben lévő ember-csoport, számos életeken keresztül dolgozott együtt, különösen nehéz helyzetekben és ezen univerzum határain túl lévő, különböző univerzumokban.

Mai üzenetünk a Szeretetre vonatkozik. A mély szeretetre és egy belső, intimebb szintre való továbblépésre. Annak lehetőségére, hogy képes legyél minden lehetséges szemszögből és dimenzióból önmagadra tekinteni meglátva az igazságot saját magadról anélkül, hogy szenvedést okoznál magadnak vagy ítélkeznél önmagad felett. Nagyon lényeges az, hogy képes legyél teljesen látni és megérteni magadat, hogy ismerd gyengeségeidet és erősségeidet. Ti tudtok jóságos és szerető módon viselkedni - a viselkedés alapján olyan érzelmek állnak, melyek nem a jó viselkedéshez vezetnek, és ez törést okozhat személyiségetekben.

Ugyanakkor ez egy olyan terület, ahol sokat veszítetek személyes erőtökből, egy olyan hely ez, ahová a szeretet nem tud behatolni. Ahhoz, hogy az életben erősek és egészségesek legyetek, képesnek kell lennetek szeretni. A szeretet mindenhol körülöttetek van. A szeretet alkotja az atomokat, elektronokat és neuronokat valamint ezek az atomok, elektronok és neuronok közt lévő teret. A szeretet az egyetlen, valóban az ember rendelkezésére álló energia.

Minden egyénnek nyitottnak kell lennie a szeretetre, lehetővé téve a szeretet átáramlását testén. Gyakran jelent viselkedésetek szeretet-aktust, ám e szeretet mögött önvád létezik. Az ilyen típusú viselkedés, mondhatni megölhet titeket.

Nektek, szeretetteljesen kell viselkednetek, oly módon, ahogy Szívetek szól hozzátok. Gyakran, ha túlságosan kedvesek vagytok az emberekhez, túl sok energiát ajándékoztok nekik és nem őriztek meg elegendő energiát önmagatok számára. Be kell lépnetek saját igazságotokba és személyes erőtök szintjére, mivel a szeretet - erőt jelent, folyamatosan erősítenetek kell ezt. Az erő a cselekvő-képesség. Cselekvés nélkül erőtlenek vagytok. Egységben cselekedjetek. Bensőtökből, szívetek vágyából és nem elmétek vágyából cselekedjetek. Szívetek kapcsolatban áll a következő lépéssel. Szívetek kapcsolatban áll az Univerzummal és ez lényetek középpontja, ezen a helyen lakik a belső gyermek.

Szívetek egy olyan hely, melynek tartályát állandóan szükséges táplálni és minél jobban megnyitjátok Szíveteket, annál szeretetteljesebbek lesztek. Legtöbbször nehéz dolgokat kell tennetek ahhoz, hogy nyitott Szívetek legyen és önmagatokkal becsületesek legyetek. A legfontosabb ajándék, amit önmagatoknak adhattok az, ha őszinték vagytok magatokkal és a körülöttetek lévőkkel is. Már nem fognak felelőssé tenni titeket, ha Szívetekben éltek és becsületesek vagytok önmagatokkal szemben. Határozottak, erősek és félelem-nélküliek lesztek, minden lépéseteket határozottan teszitek meg, pontosan tudva merre tartotok. Jól fogjátok érezni magatokat miközben mentek - anélkül, hogy szükséges lenne ismernetek az irányt amerre tartotok.

Amikor meg fogtok érkezni, tudni fogjátok, hogy a jó úton jártatok. Ebben a dimenzióban, fejetek lesz majd a férfi és Szívetek a női. Számotokra, akik rendszeresen olvastátok ezeket a channeleket/közvetítéseket, a férfias jelenti mindazt, ami e Földön megnyilvánult. A férfias azért van itt, hogy megnyilvánítsa az ismeretlent. Szívetek a nőies mely oda visz titeket ahová menni szeretnétek, fejetek meg elvisz oda ahová azt hiszitek, hogy lennetek kell. Nagy különbség van ebben.

Az isteni áramlat direkt Szívetekbe áramlik, és a fej segít titeket utazásotok során. Kövessétek Szíveteket és lépjetek be saját igazságotokba. A szív megtanít titeket arra, hogy kik vagytok valójában és megtanít majd, saját fenségetekre... ti mindannyian eme Univerzum csodálatos lényei vagytok.

Most megkérünk arra titeket, hogy csukjátok be szemeiteket és lépjetek be saját Szívetekbe és hagyjátok, hogy Szívetek megmutassa, merre tartsatok. Engedjétek, hogy Szívetek elmondja melyek a ti álmaitok. Legyetek a szívben, érezzétek és simogassátok őt. Fizikai szinten lehet fejlett a Szívetek, ám más szinteken talán nem elég fejlett. Engedjétek megnyílni a szívet, az erőnek és energiának. Teremtsetek egy paradigmát, mely által valóban kolosszális lépést tehettek. Minél több önbizalmatok és határozottságotok van, annál inkább Szíveteket fogjátok követni. Minél őrültebbek a Szívetekből jövő eszmék, addig amíg eme eszmék felé haladtok, meg fogjátok látni, hogy ugyanazon eszmék irányába fejlődik a földi sík is, mely fele ti is fejlődtök, mely tulajdonképpen egy tudat állapot. Szívetek, minden tudati- és minden megértési- szintet magában őriz.

Akárcsak a nyári nap fenségében kivirágzó virág magva, mely a nap fele fordul, ugyanígy Szívetek belsejében mindenetek megvan, ami szükséges ahhoz, hogy emberi-lényként kivirágozzatok, és pontosan azzá váljatok, amivé lennetek kell. Amilyen mértékben kiterjedtek energetikailag és amilyen mértékben fejlődik Szívetek és tudatotok, annál bölcsebbé, erősebbé, szeretőbbé és megértőbbé fogtok válni. Gyermekkori sebetek feloldódik majd. Feloldódik a harag is és a szomorúság el fog tűnni. A szeretet át fogja venni e három energiának a helyét. Amikor e három érzelem bármelyike - düh, szomorúság vagy félelem - megjelenik Szívetekben, tudni fogjátok, hogy ez egy isteni vezérlés és meg fogjátok érteni azt, amit ezek az érzelmek jelentenek.

Minél erősebbé váltok, annál kevesebb félelem lesz testetekben, annál kevesebb harag vagy szomorúság fog lenni.

Belső gyermeketek erőssé és játékossá fog válni, saját területévé alakítva az Univerzumot, a földi síkot meg saját otthonává teszi. Belső gyermeketek szilárdan fog állni rendkívül erejében, megértésében és kristály-tisztaságában. A gyermek azonnal fel fogja ismerni egy ember teljes állapotát és azt is tudni fogja, hogy van e dolga vele vagy engedje elmenni őt. Egy ilyen egyén abszolút világos intuícióval fog rendelkezni, cselekvési képessége meg, mindent átfogó lesz. Álmaitok minden megnyilvánulási állapotában, bármilyen álomról is lenne szó, lehetségessé válik, hogy csupán energiájának töredékét fogja alkalmazni álma megvalósításához, azonban ott kell lennie. A cselekvés az emberi feltétel része, főképp ezen a tudati szinten. Amilyen mértékben telik az idő, amikor egy személy erős és a középpontjában van, akciója könnyedén, nyugodtan, nehézségek nélkül fog megtörténni.... teljesen szabadnak kell lennetek, szándékotokban abszolút tisztáknak és emocionális szempontból kiegyensúlyozottaknak.

Az emóciót, a múlt problémáit és energiáit teljesen fel kell szabadítani. Minden emberi lénytől fejlődést kérnek és azt, hogy találja meg boldogságát ebben az állapotban, amint az Univerzum is folyamatosan fejlődik és növekedik. Mindannyian eme univerzumnak egy mikrokozmosza vagyunk, és amikor az emberi lény kiterjedése nem zajlik, megkezdődik az összehúzódás. Ez egy bizalom-, hűség-, vagy megértés- hiánynak tulajdonítható halál-forma. Amikor reális módon összekapcsolódtok az Univerzummal, minden feltett kérdéshez direkt hozzáférhettek majd. A kérdések gyakran nehezek lehetnek, a válaszok meg, még nehezebbek. Ha helyén van a szív, nyitott és határozott és ti is határozottak vagytok, megtaláljátok a módját ennek. Legyetek tudatában annak, hogy a Szellem mellettetek van és támogat titeket ha szükséges, e kérdések megnyilvánulásához és megoldásához.

Sok kérdés kapcsolódik a szívhez, a szív megnyitásához és az igazságba lépéshez. Semmi vicces nincs ezekben. Ami tréfás az, hogy ti kisebbnek hiszitek magatokat annál amilyenek vagyok. Az igazság az, hogy ti eme Univerzum mágikus lényei vagytok, és bármilyen valóságot megalkothattok magatoknak, amilyent kívántok. Minél erősebbek vagytok, annál fenségesebb lesz majd teremtésetek. Természetesen, ehhez egy személyes erő-szint szükséges és az Univerzum állandó kiterjedésben van és provokálni fog titeket. Fenyegetve fogjátok érezni majd magatokat emocionális szinten, ilyen vagy amolyan módon, de a bizalom és a hit esszenciája segít kiegyensúlyozottnak maradnotok. Ez a hit elvisz majd egy csodálatos dolgot rejtő útra, a sarkon túl, amelyet nem láthattok. Az Univerzum, a legcsodálatosabb álmokat álmodja minden emberi lény számára a bolygón, melyek elvárásaitokat felülmúlják. Éljétek meg ezeket az álmokat. Haladjatok ezek az álmok felé, a szív szeretetében és kiterjedésében. Megtapasztaljátok majd az extázist és a szépséget, amint kezditek megélni a szeretethez, partnerséghez és kapcsolatokhoz kötődő álmaitokat.

Létezik egy új energia, mely behatol a földi síkra - két ember energiája, akik a legmélyebb szinten összefonódnak egymással.

A férfi és nő, az intimitás legmélyebb szintjein egymástól függenek - egymáshoz kapcsolódva mély energetikai, ideiglenes és szándékos szinten. Ezek az energiák soha nem voltak még idáig a Földi síkon. Új energiák és állapotok - új módozatok melyek eltérítik és legyőzik Atlantisz és Lemúria problémás élet-mintáit. Ahhoz, hogy hozzáférhessetek ezekhez az energiákhoz, Szíveteknek nyitottnak kell lennie. Éljetek álmaitoknak megfelelően, álmaitokat követve. Sok város van a világon, és mindenik közülük vagy férfi vagy női – vagy a férfi vagy a női energiáknak megfelelően cselekedve. Cape Town a női energiából hat és az Anya-Városként ismert. Erről a helyről született meg Dél-Afrika és ez a legrégebbi város Dél-Afrikában.

Északon, Itáliában található Milánó, mely egy férfias város, a férfi energián alapszik, egy nagyon szelíd és szubtilis férfi energián, ahol él egy másik személy, aki Kryon-t channelez. Létezik egy kapcsolat Milánó és Cape Town – férfi és női - között, és e két város energiájának a keveredése. E keveredés, egy teljesen különböző energiát fog teremteni a Föld sztratoszférájában. A szeretet és bőség fog megteremtődni e két város közt lévő tengely mentén, egészen Afrika szívéig, ahol nagy szegénység, éhség, betegségek és háborúk vannak. E két város energiáinak keveredése egy új létezési módot kezd megteremteni az egész Afrikának. Új létezési alapokra fog helyezkedni Afrika. Nagyfokú tisztulás fog történni Afrikában - délen, a közepén és északon és ezen kontinens minden vidékén, ahonnan az összes természetes erőforrást elrabolták az északi szomszédok. Egy új energia, pénz és technológia- beáramlás fog érkezni ide és egy új létezési út. Eme új technológia, meghaladja majd a régit. Tiszta energia használattal, új energia fejlesztő lehetőségeket valósítanak meg majd és új igazság, egy új életmód, egy új ébredés valósul meg Afrika lakói számára. Egy új megértés születik meg, e szegénységtől és betegségektől oly sokat szenvedett emberek számára.

Ez mikroszkopikus szinten azt jelenti, hogy Cape Town és Milánó lakói, összekapcsolódnak egymással a szív szintjén. Létrejön egy új típusú kapcsolat azok számára, akik keresik a dolgok sokkal mélyebb és intimebb megértését, annál amit a múltban megtapasztaltak. Egy új szeretet szintet, egy új megértési szintet fogunk látni a férfi és női közt, mely egy új megértési szintet jelent férfi és nő között. Egy teljesen új típusú kapcsolatot. Már beszéltünk elmúlt channeljeinkben erről a típusú kapcsolatról. Amikor két ember érzi ezt a mély szeretetet és ezt a mély intimitás érzést, a köztük lévő problémák és viszályok sokkal könnyebben megoldódnak majd. A szeretethez, gondoskodáshoz, alkotáshoz, családhoz és a különleges magánélethez és üzleti élethez kapcsolódó problémák mind megoldódnak. Mindenki, aki társ kapcsolat megteremtéséről álmodik, sokkal könnyebben megteremtheti majd ezt az új energiában, – a szeretet mindig megtalálja a módját ennek. A női mindig egyesülni fog a férfival és meg fog nyilvánulni.

A Földön, számos kihívás és megoldásra váró probléma létezik, a válaszok meg szintén ugyanitt vannak. Válaszolva nektek a globális felmelegedéssel kapcsolatos kérdésetekre, – mely a tömegtudatot tükrözi, mivel a földi emberek tele vannak haraggal és megtagadva e haragot, nem kaphatják meg a szeretet vagy azt a támogatást amelyre életükben vágynak. Eme új energia lehetővé tesz egy sokkal gyorsabb spirituális gyógyulást, mint bármikor eddig a múltban.

Az emberiség útkereszteződésben van, ám eme új energia rendelkezésére áll és nemcsak milliókat hanem milliárdokat fog ráébreszteni az új létezési útra. Ha megnyilvánítjátok majd Szívetekben lévő álmaitokat, megteremtik a szeretet nagyszerű világát minden egyes egyén számára, aki e bolygón él. A gyermeket már zsenge életkoruktól tanítani kellene a szeretetre, kommunikációra, szívükről, álmaikról és hogyan valósíthatják meg ezeket. Meg kellene tanítani a gyermekeknek, hogyan oldják meg problémáikat a meditáció és cselekvés/tevékenység művészetével. A világ vallásai fel kellene szabadítsák hatalomvágyukat, megnyitva szíveiket új válaszoknak és új létezési utaknak.

Szükségünk van egy új megértésre a Földön rendelkezésre álló különböző energia forrásokat illetően. Nagyon-nagyon sok válasz létezik kérdéseitekre. Hogy megteremthessétek az öröm, szeretet és szabadság világát mindenki számára, meg kell tanulnotok, szívből cselekedni. Végtelen nagy pénzösszegeket költenek az ész nevelésére és az elmúlt nemzedékek ama nagy tudósai valamennyien misztikusok voltak, szívükre hallgattak és álmaikat követték a megvalósításban.

Minden egyénnek e bolygón elemeznie kell saját szívét és követnie kell álmait, meg kell nyilvánítania saját adottságát oly módon, hogy mindenki más haszonélvezője lehessen e bolygón. Minden ötlet, Isteni ihletet jelent és elsősorban az Istenség, senkinek nem a tulajdona, másodsorban meg, mindenkié. Nézzetek Szívetekbe, az ihletet keresve és megtalálva. Találjátok meg a szeretetet, keressétek álmaitokat és hallgassatok a mindig megjelenő válaszokra.

Az Univerzum, Isten és az Istenség azt akarják, hogy ti nyerjetek és mindent meg fognak tenni, ami hatalmukban áll azért, hogy sikereteket láthassák. Így hát, továbbra is maradjatok itt pár pillanatig, Szívetekben keresve álmaitokat és az útmutatást választott utatok tekintetében - a szeretet mindig megtalálja saját útját.

Kellemes utat és Isten áldjon titeket, Kryon most elbúcsúzik tőletek.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések