A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Mihály Arkangyal. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Mihály Arkangyal. Összes bejegyzés megjelenítése

2022/10/23

Mihály Arkangyal - A Test, Szellem és Lélek egyesítése az ötödik dimenziós Új Földön(Lélektárs szövetségek)

A Test, Szellem és Lélek egyesítése az ötödik dimenziós Új Földön (Lélektárs szövetségek)


Celia Fenn {Michael Arkangyal}

Forrás: http://shaumbra.wire.hu

Fordította: Skultéty Ágnes

Kedveseink, az Ötödik Dimenzió legnagyobb ajándékainak egyike az örömteli és szerető kapcsolatok lesznek, amit ti fogtok megteremteni, és felébredt létezőkként élvezni. Ha ráébredtek hatalmatokra és kitárjátok szíveteket, a leggyönyörűbb és legszeretettelibb lélektársi kapcsolatokat lesztek képesek megteremteni. Nem fogjátok kevesebbel beérni mint lélektársi szövetséggel.

Sokan kérdezitek:

"Ki a lélektársam?", leginkább azok, akik még mindig egyedül vannak. Sokan egyedül találják magukat, vagy szeretnének kilépni a már nem működő kapcsolatokból.

Ennek a kényelmetlenségnek az az oka, hogy megkértünk titeket, engedjétek el a harmadik dimenziós kapcsolatokat, és álljatok készen teljesen az ötödik dimenziós szövetségekre. Azok, akik már most is egy szeretetteli szövetségben élnek, választhatják azt, hogy felemelik kapcsolatukat az ötödik dimenzióba.

Azt mondjuk, hogy a lélektársatok nem feltétlenül egy bizonyos személy. Több olyan ember is van, aki a tietekhez illeszkedő lélekmintázatot nyújthat számotokra. Az átalakulás és a "felemelés" ezen folyamatában lehet, hogy több lehetőség is kínálkozik számotokra, hogy lélektársi köteléket alakítsatok ki.

A kulcs a lelki összeillőség.

Ez egy energetikai illeszkedés a Magasabb Dimenziók szintjén. Olyan emberek lesznek képesek egymással lélektársi köteléket kialakítani, akik lelkének fény és hang rezgései eléggé illeszkednek egymással ahhoz, hogy a két lélek számára meglegyen a lehetősége annak, hogy teljesen összeolvadjanak, és Ikerláng Szövetséget alkossanak.

Ezt a harmonikus illeszkedést mély mágneses vonzalomként és összhangként érzékeljük.

Tudni fogjátok, ha találkoztok egy lehetséges lélektárssal. A lelketek tudni fogja, és a lélek és a Felsőbb Én tudása rögtön eljut hozzátok is.

Az ötödik dimenziós felébredt állapotban lelketek választásait és megtapasztalásait úgy fogjátok érzékelni, mint saját választásotokat és tapasztalásotokat, mivel az Ötödik Dimenzióba való átmenet lényege pont az volt, hogy fizikai aspektusotok és magasabb aspektusotok csatlakozzon egymáshoz.

Azt mondjuk, hogy a lelketek mindig okkal választ társat, és ez az ok a nagyobb jó szolgálata.

A lélektársi szövetségeket nem az ego határozza meg. Nem az ego személyes öröméről szólnak, hanem inkább arról, hogy hogyan tud egyesülni a két lélek energiája, hogy ezáltal a nagyobb jót szolgálják.

A szolgálat ezen értelmezésében fogjátok megtalálni a boldogságot és az örömöt, ami a két lelket összehozza egymással a fizikai síkon, és a boldogság alapját adja a fizikai világban.

A múltban a lélektársi kötelékek gyakran azért jöttek létre, hogy intenzív belső munkát végezzenek a társak. Nem minden lélektársi szövetség volt boldog, mert a két lélek munkájához hozzátartozott a mély, rosszul működő mintázatok megtisztítása, melyek mindkettőjüknél általános volt. Ám ezt a folyamatot befejeztétek és lezártátok, és innentől fogva a lélektársi szövetségek az öröm és a boldogság megteremtéséről szólnak a szolgálaton keresztül.

Az Új Földön létrejövő szövetségek a bolygó szolgálatáról szólnak, egy olyan örömteli és harmonikus állapotban, ahol a két lélek eggyé válik munkájuk iránti elkötelezettségükben, ami nem más, mint hogy ők a fény létezői a bolygón.

Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag is együtt kell dolgozniuk, hanem azt, hogy lelkeik és energiáik támogatják egymást magasabb szinten a közös jó érdekében.

A lélektárs kapcsolatok megalapozása a fizikai síkon:

A Szent Szex szerepe

Ha létrejött egy lelki síkon alapuló kapcsolat, akkor a szolgálat és a spiritualitás eszméit a társak áthozzák a fizikai síkra vagy a "látható" világba is. A pár fizikai egyesülése egy szent cselekedetnek tekintendő, ahol a férfi és női energiákat, vagy a yint és a yangot egy szeretetteli és eksztatikus harmóniába hozzák.

Ez azt jelenti, hogy a lélektársi szövetségekben a társaknak el kell dönteni, ki milyen jellegű energiákat áramoltat át önmagán a kapcsolaton belül.

Ideális esetben a férfi az Isteni Férfi vagy az Isten yang energiájának a csatornája, a nő pedig az Isteni Nő vagy Istennő energiák csatornája.

A szövetségük a Yin és a Yang egy harmonikus egyensúlyát hozza létre ezáltal.

Lehetnek azonban olyan kapcsolatok, ahol a nő választja a Yang energiát, a férfi pedig a női vagy Yin energiát. A Homoszexuális vagy Leszbikus szövetségekben a partnereknek el kell dönteniük, ki melyik energiát választja, hogy a Yin és Yang energiáknak egy olyan összevegyülését tudják megvalósítani, ami utat nyit a Magasabb Dimenziók felé.

Sokatoknak nehéz alkalmazkodni ezekhez a szerepekhez. Annak a partnernek, aki a Női energiát választja, át kell engednie az aktív vezető szerepet a társnak, aki a Férfi energiát veszi magára.

Ez nem uralkodást és irányítást jelent,hanem egy szükséges beállítás ahhoz, hogy a Magasabb Szintek kiegyensúlyozott harmonikus energiaáramlása megtörténhessen, ami csodákat teremt a két ember között.

Ha a Nő átengedi a vezetést a Férfinak, akkor létrejön az Isteni Rend.

Az Isteni Kegyelem el tud kezdeni áramolni. Ám ez egy kölcsönös átengedés, mert a férfi partnernek át kell engednie magát a nő szerelmének, és ezáltal a társak a magasabb vezetésére bízzák akaratukat.

Jelenleg sokan ellenálltok ennek, mert a harmadik dimenziós tapasztalataitok miatt ellenállást éreztek minden ellen, amit uralomként, irányításként, manipulációként és korlátozásként érzékeltek.

Ám a harmadik dimenzió működési zavarai mögött az egyensúly és harmónia ötödik dimenziós birodalma található, ahol a férfi és a női tökéletes harmóniában, tökéletes egyenrangúságban létezik.

Ez a kölcsönös szeretet és tisztelet köteléke, ami a harmóniát tökéletes egyensúlyban tartja.

Az egyensúlynak ezen a helyén nincs félelem és harag, csak elfogadás és szeretet.

Ez a tökéletes egyensúly fog visszatükröződni a pár szexuális egyesülésének alkalmával is.

Az Új Földön a szex és a szexualitás alapja a szellem lesz, és örömteliség fogja jellemezni.

A visszaélés és uralkodás régi mintái eltűnnek. A párok tanulni fognak az energiákról, vagyis a chi-ről, testükkel és szexualitásukkal kapcsolatban. Meg fogják tanulni, hogy a szexet ne csak egy nemzési aktusnak vagy a szerelem kifejezésének tekintsék, hanem az életerő és egészség megőrzésének egy módjaként is.

A szexuális alkímia ősi titkai ismét általános tudássá válnak, és Szent Szexként fogjátok gyakorolni őket, ami a lélektársi szövetségek része lesz.

A Szellemhez és az Ikerláng Szövetségekhez vezető út megnyitása :

Ha egy pár, akik lélektársak, egymásra találnak a test és lélek ezen szent kötelékében, akkor elkezdik vegyíteni az energiáikat.

A szent szex gyakorlása által megtapasztalják az EGY-séghez való visszatérés eksztatikus örömét, fizikai megtapasztalásként.

A test és lélek energiáinak összekapcsolódása és összekeveredése egy spirális örvényt hoz létre, ami voltaképp egy út a Szellem és a Forrás birodalmához.

Ezáltal az energiák lejönnek a Magasabb Síkokról, hogy aktiválják és erősítsék a partnerek testét és lelkét. Az ősi világban a szent házasság és a szent szex rituáléit a papok és a papnők gyakorolták, hogy ezáltal biztosítsák az Isteni Kegyelem áramlását a közösség számára, hogy a mikrokozmosz egyensúlyát tökéletes rendben tartsák. Az Új Földön minden lélek-kötésű pár előtt nyitva áll majd a lehetőség, hogy "szent házasságra" lépjenek, amiben megtanulják egyesíteni energiáikat, és az Isteni Kegyelem és Szeretet áramlását a bolygóra hozzák.

Ha Kegyelem áramlik a lélektárs-páron keresztül ebben a formában, akkor hozzáférhetővé válik számukra az Isteni Feltétel nélküli Szeretet kifejezése, és ekkor Ikerlángokká válhatnak. Eggyé válnak a Forrás és a Szellem energiájában. Egymás iránt érzett szerelmük magában foglalja az Isteni Lényeg Feltétel nélküli Szeretetét, és visszatükröződik általa. Ekkor ők valóban az Isten és az Istennő, akik egyesültek az Isteni Feltétel nélküli Szeretet Szikrájának szolgálatában, valamint földi megnyilvánulásában.

És megismételjük, ez mindenki számára elérhető, akik lélektársi szövetséget alkotnak az Ötödik Dimenziós Új Földön. Ez egy hatalmas örömet jelentő ajándék, amiért mindannyian dolgoztatok oly sok dualitásbeli létidő alatt.

Ez az Egység Tudat gyakorlati megtapasztalásának ajándéka. Feltétel nélküli Szeretet, Szex és Szellem:

Egy ősi egyiptomi történet

Kedveseink, ahogy az ősi bölcsesség visszatér a bolygótokra, újra magatokévá teszitek az Istenek és Istennők bölcs történeteit. Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani egy gyönyörű történetet az ókori Egyiptomból. Hogy megmutassák, hogy értették a szent szex jelentőségét, mint az egyensúly szent harmóniájának szolgálatát, Geb és Nut történetét mesélték. Nut volt az Ég Anya, a Kozmikus vagy Galaktikus Anya Istennő. Geb volt a Föld Apa, ami a Föld Bolygót szimbolizálta, amit férfinak tekintettek(egy olyan meghatározás, ami újra nyilvánvalóvá válik az Új Földön, ahogy a férfiak újra visszaveszik aktív, sámán szerepüket.) Ebben a történetben Nut és Geb, vagy a Föld és az Ég, minden nap összekapcsolódtak a szexuális egyesülés alkalmával. Ebből az egyesülésből Nut minden egyes nap megszülte a Napot, ami fényt hozott mindenkinek. Tehát a szent közösülés értelme az volt, hogy fényt hozzon a bolygóra. Megteremtette a szent egyensúlyt, ami lehetővé tette az Isteni Kegyelem áramlását. És ha az Isteni Kegyelem áramlásban van, akkor az csodákat teremt!

Tehát, kedveseink, ha magatokra öltitek Isten és Istennő szerepeiteket, melyhez jogotok van ember angyalokként, akkor a szellemetek elvezet benneteket lehetséges lélektársaitokhoz. Ha úgy határoztok, beléphettek egy szent házasságba, ami szolgálatotok része lesz, hogy fényt hozzatok a bolygóra. Ez az öröm ajándéka, amelyben minden Ötödik Dimenziós Ember Angyal részesülhet!

A belső ikerláng energiák egyesülése; a kegyelem, boldogság és béke megtapasztalása

A belső ikerláng energiák egyesülése; a kegyelem, boldogság és béke megtapasztalása

 

Mihály arkangyal Celina Fenn-en keresztül

Legdrágább fénymunkások, március az erőteljes, intenzív energianövekedés hónapja lesz, melynek során beteljesítitek a 2006. decemberében kezdődött energiafejlődési ciklust. Március 3-án teljes holdfogyatkozást fogtok átélni, 19-én pedig egy részleges napfogyatkozást. A kiegyensúlyozás és újrahitelesítés fontos pillanata, a napéjegyenlőség, idén március 20-ára és 21-ére esik, amikor a Nap elhagyja a Halak jegyét és a Kos első házába lép, hogy egy új ciklust kezdjen.
Így, legkedvesebbek, most azokról az erős energiákról fogunk beszélni, amelyek most érik el teljes egyesülésüket bennetek. Először, a telihold és a holdfogyatkozás alkalmával teljesen integráljátok majd a galaktikus központból decemberben pulzálva kiáradó, és a Napon keresztül hozzátok eljutó Napistennő-energiákat. Ezt követően, az újhold és a részleges napfogyatkozás idején, megtapasztaljátok, ahogy újjáélednek bennetek az Istenférfi-energiák, felkészülve a belső istennői és férfi energiák megszentelt egyesülésére. Ennek a belső kiegyensúlyozásnak a középpontja a napéjegyenlőségkor lesz, utána sokan teljesen készen álltok majd az ikerláng egyesülés külvilágbeli megteremtésére, mintegy tükreként annak, ami belül, bennetek lezajlott. Teljesen felkészülve álltok a kegyelem, boldogság és öröm állapotára, mely kifejezi az Új Föld feltétlen szeretetét és irgalmát. 

A Napistennő kozmikus tüzének integrálása

Az utóbbi hónapokban tapasztalt erős energiák a Napistennő energiái voltak, melyek a galaktikus központból indultak ki, hozzátok pedig a decemberi erőteljes napkitörések révén érkeztek el. Ez a napörvény még ma is aktív a Nap felszínén, és jelenleg is közvetíti az energiakódokat a Föld kristályenergia hálórendszerébe. Márciusban a Vénusz a Kosban tartózkodik, és a Napistennő segít titeket az integrálás folyamatában.
Az Istennő szoláris energiája egy erős archetipikus energia, melyet az egyiptomi oroszlánistennő, Sekmet, illetve a hawaii vulkán- és tűzistennő, Pele alakja fejez ki legjobban. A keresztény tradícióban Magdalai Mária alakjában tükröződik, mivel a tűzistennők mindig egy erős szenvedélyes és szexuális energiát képviselnek. A keleti hagyományban Káli fejezi ki leginkább ezt az energiaminőséget, melynek természete az erő, a hatalom és a kreativitás. Ezek az istennők erőteljesek, szenvedélyesek és teremtőerővel teliek. Ők a születés, a halál és a szexualitás őrzői. Nem csoda, hogy sokan úgy éreztétek, mintha egy érzelmi hullámvasúton ülnétek, a szerelem és szexualitás témái miatt, a kezdetek és a befejezések miatt, mindenféle intenzív érzelmi tapasztalatok miatt!
Most azonban, legkedvesebbek, ahogy megengedtétek, hogy ez az intenzív energia átáramoljon fénytesteiteken a fizikai testetekbe, új fénycsatornákat – meridiánokat – nyitottatok meg, új csakrákat és örvényeket, melyek hordozzák az energiát, úgy, ahogyan az a DNS-etek eredeti lenyomatának tervrajzaiban szerepelt. És így, most sokan, akik átmentetek ezen a folyamaton, készen álltok arra, hogy ennek az erőteljes, a Földre újra megérkező napenergiának a közvetítői legyetek. Ez egy megerősítő, melegséggel teli energia, amely segítségetekre lesz önmagatok megerősítésében, hogy befejezzétek a régi energiát, és létrehozzátok az Új Földet, amely után annyira vágyakoztok, és amelyet vágyakozásotok erejével teremtetek meg. 
Tudjatok arról is, hogy ahogy ezzel a még ismeretlen energiával küzdötök, miközben a Vénusz bolygó belép a Bikába március 18-án, a Belső Istennő gyengédebb oldalainak kifejezését könnyebbnek találjátok majd. Mivel a Bika az Istennő gyengéd oldalát szólítja meg, a vénuszi energiák Ízisz, Hathor és a Szűzanya alakján keresztül fejeződnek ki – akik a feltétlen szeretetet, lágyságot, elfogadást, bőséget, szépséget és örömet testesítik meg. 
A március 3-i holdfogyatkozás a Szűzbe esett, miközben a Nap a Halakban tartózkodott. Ezek az energiák a föld és a víz elemekkel rezonálnak, vagyis a testtel és az érzelmekkel. Ehhez még hozzáadódik a Halak bolygójának, az Uránusznak az erőteljes elektromos energiája, így az átalakító energiák hatásos elegye jön létre. Legkedvesebbek, várjátok a nemvártat. Emlékezzetek, hogy a Merkúr még mindig retrográd mozgását folytatja. Készüljetek a könnyen elillanó, váratlan változásokra, sőt a sokkoló történésekre és a visszarendeződésekre. Ezek Káli, Sekmet és Pele energiái. De ne felejtsétek el, hogy mindez elmúlik, és a hónap második felében gyengédebb energiák következnek. Bármit is tapasztaltok ebben az időszakban, az a hónap későbbi időszakában várható újjászületést készíti elő, amikor a tavaszi napéjegyenlőségkor, a Napnak a Kos-ba való elmozdulásakor megkezdtek majd egy új ciklust!
Így hát azt tanácsolhatjuk, legkedvesebbek, hogy ebben az időszakban válasszátok tudatosan az Istennő szenvedélyes oldala energiáinak kifejezését, hogy ezáltal egyensúlyban maradhassatok. Válasszátok a feltétlen szeretetet, szépséget, egyensúlyt, békét, nyugalmat és a vidámságot. Ezek az energiák kiegyensúlyozzák, lenyugtatják az erőteljes napenergiákat, bármilyen formában jelentkezzenek is az életetekben ebben a hónapban. 
A holdfogyatkozáskor a beépülés folyamata beteljesedik, és a Napistennő újból teljesen megtestesül az emberiségben és a kollektív tudatosságban. A kozmikus tűztánc újrakezdődik és teljesen egyensúlyba jut bennetek, felkészít az ikerláng egyesülésekre, és az azokkal való kapcsolatokra, akik most szintén ennek megtapasztalását választják itt a Földön. 

A Belső Isteni Férfiasság újjászületése és újbóli kiegyensúlyozása 

Legkedvesebbek, a Belső Istennő vagy isteni nőiség eme erőteljes belső felemelkedésével párhuzamosan szükséges, hogy készen álljatok ismét kiegyensúlyozni belső isteni férfiasságotokat, vagy a Belső Istenférfit is. Ennek az optimális időszaka a március 19-i részleges napfogyatkozás idejére esik.
Az újjászületés és átalakulás ciklusának mindig kulcspontja az isteni férfiasság újjászületése. Az Istennő elvégezte munkáját, magában hordozza az Isteni Gyermek – a fiúgyermek, a gyermek Krisztus, vagy az egyiptomi hagyomány szerint a gyermek Hórusz – formáit. Az isteni férfiasság újjászületik a tudatosságnak egy magasabb fokán, és az új ciklus megkezdődik!
Ebben az időben, ahogy már decemberben is említettük, az emberiség gyermek Krisztusként születik újjá, ti vagytok a krisztusi vagy kristály lények. Ti vagytok az evolúció új ciklusa! Ti vagytok a szeretet emberi formában való megjelenése. Ti vagytok a kozmikus tűz, mely emberangyal formájában jelenik meg!
Így hát egy nagy paradoxon, illetve misztérium tanúi lehettek az élet megszentelt kozmikus táncában. Ahogy belső isteneteket és istennőtöket egyensúlyba hozzátok, és szent egyesülésüket elősegítitek, ti magatok születtek újjá isteni gyermekként, aki az új ciklus kulcsa lesz. Az Egy Kettévált, majd a Kettő Hárommá változott, ezzel beteljesedett a Szentháromság! Ezzel magatokban hordozzátok mindazt a hatalmat, melyre szükségetek van az Új Föld megteremtéséhez – most. 
És így, miközben keresztülmentek a kiegyensúlyozás és újjászületés ezen fázisán, tudatosan döntsetek arról, hogy a bennetek lévő férfias energiát, ezt a hatalom, felelősség, bátorság, kitartás és vezetés minőségeit hordozó energiát kiegyensúlyozzátok. 
És ahogy a belső gyermek megerősödik, emlékezzetek az örömre, a csodára és az élet misztériumára, emlékezzetek, hogyan kell játszani, megtapasztalni a világot hálával és szeretettel, amit csak a Forrás ad. 

A március 20-21-i napéjegyenlőség 

Március 20-án és 21-én (attól függően, hol tartózkodtok a bolygón), lehetőséget kaptok, hogy magatokban hordozzátok, és kiegyensúlyozzátok ezeket az energiákat. Ez a Szent Házasság pillanata. Ebben az időben összpontosítsatok belső egyensúlyotokra, és mindenben, amit tesztek, a nyugalmat és a harmóniát fejezzétek ki. 
Engedjétek, hogy a feltétlen szeretet, kegyelem és hála átáramoljon rajtatok, és így készen lesztek a tudatosság magasabb állapotainak átölelésére, melyek az Új Föld energiáiban, az ikerlángok egyesülésének tiszta örömében testesülnek meg.

Kegyelem, boldogság és béke – ez a Most!

Most egy kicsit a magasabb tudatosságnak ezekről a szépséges állapotairól fogunk beszélni, amelyek egyre inkább részei lesznek az életeteknek, ahogy beléptek az Új Föld frekvenciáiba, és elfoglaljátok a titeket, mint a magasabb dimenziós Új Föld polgárait megillető helyet. Ezek az állapotok egymással mind kapcsolatban vannak, valójában egyek, de az információ kedvéért most külön-külön írjuk le őket nektek.
Az első ilyen állapot a „hála”. Amikor teljes harmóniában vagytok magatokkal és az isteni kreatív intelligencia áramlásával, akkor vagytok ebben az állapotban. A bőség és a csodák áramlatában éltek. Az életet úgy tapasztaljátok meg, mint a szinkronicitás, áldás, csodás események megállíthatatlan folyamatát, melyek mind szükségleteitekre és vágyaitokra adott válaszok. Teljes tisztánlátással teremtetek, azt, amit csak kívántok, és kívánságaitok a bennetek égő isteni fényt fejezik ki. Ez az, amit mi a kegyelem állapotának hívunk. Ez már most is, bárki számára elérhető. Kérjetek, és adatik néktek. És amikor adatik, fejezzétek ki hálátokat, és ekkor az isteni kegyelem és szeretet áramlatában maradtok.
A ”boldogság” állapotába akkor kerültök, amikor megértitek az Egy megtapasztalásának igazi jelentését. „Eggyé” váltok a Forrással, tudatosan. Beléptek a fény szívébe, és megtapasztaljátok az Egyetlen Szív örömét és boldogságát, mely bennetek és minden létező dologban ott dobog. Magatokban is megtapasztalhatjátok ezt, de választhatjátok azt is, hogy egy ikerláng kapcsolat szeretete és öröme által tapasztaljátok meg. Vagy pedig mind a kettőt választhatjátok, mivel ez a ti döntésetek, ti vagytok a Fény Mesterei.
Az Istennő energiáinak egyesülése bennetek azt jelenti, hogy elvesztitek a halálfélelmet, mivel rájöttök, hogy a halál az ego-elme illúziója, és nem kell félnetek attól, hogy az ego illuzorikus falait feloldjátok, és beléptek a megszentelt egyesülés boldogságos állapotába. Ezekből a tudatossági állapotokból kedvetekre léphettek ki és újra be, a fény mestereiként, amivé váltok. 
És ezután megtapasztaljátok a mindent átható megértés "békéjét". Ez a béke és öröm mélységes belső érzése, mely túl van minden racionális tudáson és az ok-okozaton. Nincs rá „okotok”, hogy így érezzetek, ez csak van. Ez a kozmikus béke megszentelt vibrációja, a kozmosz hatalmas, csodálatos muzsikája, melyet belső lényetek abszolút békeként és nyugalomként él meg. Ez a Kozmikus Elme békességének energialenyomata, amely magát végtelenként tapasztalja meg. Ez egy olyan mély és alapvető és intenzív békesség-érzés, melyben rátalálhattok a földi paradicsomra. Rátalálhattok az Otthonra.
Mivel ezek az Otthon tudatállapotai: a béke, öröm, boldogság, extázis és kegyelem.
Mivel az Új Föld a ti otthonotok, drága emberangyalok. Ez itt egy anyagi bolygó az angyali lények számára, akik a Forrás természetének anyagi kifejeződésben való megtapasztalását választották, egy olyan anyagi kifejeződésben, mely tökéletes tükre az isteni szeretetnek.
És ez így van!

Fordította: Redáz

2022/10/22

Mihály Arkangyal - Az Ibolya láng őrei

Mihály Arkangyal - Az Ibolya láng őrei

"AZ IBOLYA LÁNG ŐREI”Mihály Arkangyal üzenete 2009.09.
Ronna Herman csatornázásában
Sári Izabella fordításában

(https://www.fluidemerald.com/?p=349)

[Ajánlom az alábbi könyvet hozzá: Elizabeth Clare Prophet - Ibolya láng - meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket http://www.mediafire.com/file/uirsgoedc7gie3u/Elizabeth_C.Prophet_-_Az_Ibolya_lang.pdf/file]

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkezett. Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennője irányításával leözönlik a Földre, hogy segítségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedésnek/Evolúciónak.

Az Ibolya Láng tisztító vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erősödni az elkövetkező években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni, és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakító sajátosságait. A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a rítus és a szervezés lesz az elkövetkező 2000 év vezérlő sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetően.

Az Első Sugár: az Isteni akarat/erő/szándék lesz, a második legfontosabb aktív sugár a következő 2000 éves ciklusban. A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsítani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy visszaküldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szerető, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben. Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtőivé a szépnek, a bőségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.

Ti a személyes felemelkedést keresitek, azonban segítenetek kell fivéreiteknek és nővéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlődjenek és ők is felemelkedjenek.

Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója, valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace, a Hatodik Sugár minőségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsátás. Amellett, a béke, a nyugalom és az áhítatos istentisztelet/odaadás sugara is a Hatodik Sugár, és szeretett Yeshua sugara is. Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének előkészületeiben. Csodálatos, szerető, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segítse az emberiséget a nagy változás ezen idejében. Ő is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segítségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten Tudatosság magasabb szintjére. A végső célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott, és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain, engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanításait. Ez idő előtt az Ibolya Láng tudása, és Isteni alkímikus tulajdonságai, akár csak a magas szintű tanítások, amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanítványainak a számára voltak fenntartva. Toborozva lettek a Chelas megnevezésű fejlett Lelkek, és az ÉN VAGYOK tanítások át lettek adva az erre alkalmas tanítóknak. Invokációk/Rendeletek lettek tanítva a tanulóknak, akik erre érdeklődést mutattak, és néhány évig a hívek száma növekedett; azonban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklődés fokozatosan halványodott, míg teljesen eltűnt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithű hívőt.
Amit "Rendeletnek” hívtak a múltban, azt most "megerősítéseknek” nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintű tanítás lett átadva a Szent Bölcsességből. Amikor megvan a képességetek, hogy vonzerőt gyakoroljatok, vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtő Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll. Amikor egy erőteljes gondolatformát hoztok létre a megerősítés és légzés útján, kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolatforma megnyilvánítására, annak anyagi kifejeződésében.

Azon kívül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsítani bármelyik disszonáns gondolatminta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által. A bizalom, az állhatatosság, és a megbocsátás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsított átalakulási folyamatnak. Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedő körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segítsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba. Amint előléptek és sugározzátok a Teremtő Isteni Lényegét, azáltal segítetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elősegíti a Föld és az emberiség gyógyulását.

Hogyha követtétek a tanításainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielőtt megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket. Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát, vagy a kisebb megbízatásokat, de sok más lehetőség is fel lett ajánlva nektek, amikor megnyilvánításbeli szakavatottságotok megnövekedett, és hozzászoktatok a formák és kifejeződések sokféleségéhez.

Mint Csillag Magok, azok közületek, akik válaszoltak a harsona hívó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kísérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végső soron fizikai testben a Földre, ebbe az időbe.
Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ŐRZŐI lesztek. A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szívetekbe lett helyezve. Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsátás és az átalakulás frekvenciáit. Azon kívül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azonban ezeket aktiválni kell a szerető, együtt érző szív frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti auramezőtöket, és elősegíti majd a felemelkedés Fény Járművének a MER-KI-VAH-nak az aktiválását.

Mint az Ibolya Láng Őrzői, nektek aktívan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segítséget nyújtsatok, valamint kilépve a világba is. A MER-KI-VAH Fény Jármű, és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának. Az Ibolya Láng eltávolítja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Járművetek gyorsabban kiterjedhessen, és ragyogása erősödjön.

Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség először benépesítette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vízzel töltve, egy fordított piramis volt itt, egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján. A fordított piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be, és átvette a Szeretet/Fény Energiát. E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa több száz láb magasságba emelkedett a levegőbe, mert arra lettek programozva, hogy vevői legyenek a magasabb birodalmakból érkező információnak.
A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállítója lett a Földről vissza a Fény Birodalmaiba.

A Fordított Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb. Ennek a gyönyörű kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás, amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza. Sok Csillag Mag, (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Őrei voltak.

A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, míg az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védő szférájába zárolt. A kristály nyaláb körül is védő szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kő temeti be.

Szeretteink, eljött az idő, hogy az Univerzum komplex tervezetéből többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között. Nem, nektek nincs egy meghatározott hely, ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok. Ti, a Csillag Magok segítettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendő kiterjesztésében. Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy "Amint Fent, Úgy Lent" és, hogy "A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli". Előzőleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról, amely most formálódik; azonban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és színei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns színek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli. A Hetedik Sugár Galaxisa főleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya színűig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtő Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte. Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere, és az általuk képviselt Sugár, koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák. Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTŐ FÉNY raktárházai az Univerzumban. Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból, minőségéből és értékeiből a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak, valamint az összes érző Lénynek.

Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bízunk zavarba ejtő lehet, azonban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek! Mindig veletek vagyok.

Mihály Arkangyal vagyok.


Fordította: Sári Izabella
Szerzői Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található. Az eredeti címe: Keepers of the Violet Flame, a szerző Ronna Herman. Bármelyik weboldalra feltehető, de a benne lévő információ nem módosítható, a szerző és a weboldal címét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhető a szerzői engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni

Mihály Arkangyal » Tranzició - A következő hullám elindult


Tranzició - A következő hullám elindult"

Mihály arkangyal Celia Fenn közvetítése   "Tranzició (átkelés) újdonság - A következő hullám elindult"

Ez egy fontos üzenet a Fénymunkásoknak, főleg azoknak, akik már átestek az átkelésen, vagy épp csak befejezik azt. Azt akarjuk, hogy tudjátok, az erőfeszítéseiteknek köszönhetően az átkelés következő nagy hulláma elkezdődött!

Mit jelent ez nektek? Nos, sokatok sokkal jobban érezte magát. Érezvén az Új  Föld  boldogságát, stabilitást és békét. Aztán hirtelen éreztétek, hogy az átkelés összes régi tünete visszatér.

Azt gondolhattátok: "Jaj, nem, még nem vagyok kész." De higgyétek el nekem, drágáim, befejeztétek az átkelést és stabilan az 5.-6. dimenzió  frekvenciáján vagytok. Most az történik, hogy  lelki szinten beleegyeztetek, hogy segítői lesztek az átkelők új hullámának. Beleegyeztek, hogy belevágnak az utazásba, mert ti beleegyeztetek, hogy "tartjátok" őket.
Ez a Kristály felnőtt vagy gyerek feladata. Tartják a   többiek energiáját és segítenek  kiegyensúlyozni. Tudjuk, hogy nektek, az első hullámban nehezebb dolgotok volt, mert csak a Kristály Gyermekek tartottak benneteket. De most csatlakoztatok a Kristály  Gyerekekhez, és együtt tartjátok az energiát a következő hullámnak. Amit tapasztaltok, az az, hogy az energia 
átáramlik rajtatok, ahogy energiát sugároztok "kifelé", hogy beindítsátok a többiek átkelését, és megkapjátok az ő energiájukat, hogy átalakítsátok, ahogy a saját átkelésetek folyamán megtanították nektek. Ez lehet, hogy nem tudatos folyamat, de az angyali énetek tudja, hogyan kell csinálni, úgyhogy csak lazítsatok, tartsátok magatokat egyensúlyban, és tudjátok, hogy nem fog sokáig tartani. Amint a Kristály rendszeretek alkalmazkodik az új feladathoz, újra folytathatjátok az életeteket. Addig különféle tüneteket tapasztalhattok, mint pl: hőhullámok, túl sok energia, főleg éjszaka, harag, idegesség, depresszió.

ENGEDJÉTEK ŐKET ÁTÁRAMLANI MAGATOKON. Ez most a szolgálatotok része.Tudjátok, hogy most sok, a "környezetetekben" lévő lélek "mentorai" vagytok.

Mindenkinek, aki befejezte az átkelést, kijelöltek egy csoport lelket, hogy beavassák és támogassák őket az átkelésük során. Belőletek fognak meríteni, akár magasabb szinteken, vagy esetleg fizikai szinten is.
Szükségük van a tapasztalatotokra és a bátorításotokra.

Ők lehet, hogy nem olyan bátrak, mint ti, akik az első hullám oroszlánjai voltatok.

Legyetek kedvesek és támogatóak, és megtapasztalják az átkelésüket a ti, és az angyali birodalmak támogatásával. Köszönjük nektek ezt a munkát. Tudjuk, hogy sokan úgy érzik, mindez túl gyorsan történik. De az energia lendületbe jön, és egyre több lélek egyezik bele a folyamatba.
Szóval kérjük a támogatásotokat, és köszönjük a munkátokat. Ünnepeljétek velünk, hogy egyre több ember hajlandó a váltásra, és ráébredni, hogy ki is ő igazából! A ti segítségetekkel!
Szeretet és áldás ebben a varázslatos időszakban.
Mihály arkangyal

Mihály Arkangyal - Kapcsolat az erővel, ami Te vagy


Kapcsolat az erővel, ami Te vagy

Mihály arkangyal Celia Fenn közvetítésével

2011.02.

Szeretteim - Jelenleg egy rendkívüli lehetőséget adó ablakon haladtok át. Mert sokatoknak itt a lehetőség, hogy az  Előző Életek meggyógyítása által teljesen beillesszétek magatokat a Jelenbe, a Jelenre összpontosítsatok, és a Jövőt megteremtsétek.
A közelmúltatok 3 dimenziós világában emberi testbe  inkarnálódtatok, nem tudván a régebbi életeitekről. Ez  egy másik "fátyol" volt, ami elrejtette a valódi kiléteteket előletek. De amint ezek a fátylak most felemeltetnek, kezditek látni, hogy milyen sokan közületek éltek olyan lélek "szokásokat" és "függőségeket", aminek nem tudtátok a forrását. Ezeket a "lélek drámákat" hívtátok életnek, és félni kezdtetek az "élettől", érezvén, hogy oly sokszor történtek rossz, boldogtalan dolgok veletek ok nélkül.
Ahogy kezdtetek ráébredni, hogy kik vagytok, fogalmakat találtatok, mint pl. a "karma", hogy segítsen megérteni, hogyan tudják az elmúlt életekből származó energiák a jelenlegi életet befolyásolni.
De most, hogy oly sokan teljesen felébredt és felemelkedett lények vagytok, többé nem hat rátok a "karma".
Valóban készen álltok, hogy teljesen megértsétek és integráljátok az összes Előző Életeteket és megszabaduljatok a befolyásuk alól. Néhányan valószínűleg épp most keményen dolgoznak a régi lélek-"szokások" és -"függőségek" elengedésén, amelyek a "Régebbi Életek"-ben gyökereznek. Legyetek tisztában azzal, hogy ez az ablak időszak ideális lehetőség arra, hogy véglegesen elengedjétek az összes Régi Élet energiát, és teljesen összpontosítsatok annak az erejére, hogy Kik Vagytok Most.
Csak útmutatást és segítséget kell kérnetek a Magasabb Birodalmaktól, és együtt fogunk dolgozni veletek.
Amint készen vannak ezek az igazítások, készen álltok, hogy karotokba zárjátok az Új Földet és az isteni kreativitást.
A nagyszerű jövő rátok vár! Ahhoz, hogy átmenjetek ezen a folyamaton csak hajlandónak kell lenni, hogy engedjétek a régi érzéseket és érzelmeket átfolyni rajtatok és elengedni őket.
Ne ragaszkodjatok a régi energiákhoz. Csak tapasztaljátok meg, bármilyen érzés kerül felszínre és engedjétek el őket szeretettel és megbocsájtással.
Legyetek tisztában azzal, hogy minden "régi karma" mögött az áll, hogy nem sikerült szeretni és tisztelni magatokat. !!!!!!
Így ebben a folyamatban bocsássatok meg magatoknak és legyetek békében magatokkal.
Szeressétek magatokat eléggé ahhoz, hogy átöleljétek a szépséget, ami ti magatok vagytok, és lássátok lelketek tükrében a saját ragyogó gráciátokat és szépségeteket.
Amikor látjátok ezt, képesek lesztek másokban is látni, és így képesek lesztek elengedni minden félelmet és haragot, ami annak a szeretetnek az útjában áll, ami a lényetek központja.
Tudni fogjátok, mikor fejeződik be a folyamat, mert azt érzitek, hogy szerelembe estek magatokkal a leggyönyörűbb módon. Többé nem bíráljátok magatokat és másokat és csak boldogságot és szeretet tapasztaltok. Most ez az ajándékunk nektek, Humán Angyalok.

Reméljük elfogadjátok és velünk örvendeztek!

Mihály Arkangyal - A most-ban élés képessége


A most-ban élés képessége

Mihály arkangyal Kate Spreckley közvetítésével 2011.02.21

A világ teljes egészében olyan gyorsan változik, hogy sokan közületek küzdenek, hogy lépést tartsanak.

Ami tegnap történt, többé nem vonatkozik a mára, és ami ma történik, nem vonatkozik a holnapra. Az idő nem létezik, csak az elmékben, ahol a legtöbben rengeteg időt töltötök gondolkodva, tervezve és aggódva.

A legtöbbeteknek a jövő egy olyan hely, ami félelmet, aggódást, feszültséget és boldogtalanságot okoz. Bárcsak megfogadnátok a tanácsunkat, hogy a szükséges válaszok megtalálásáért a jelenbe nézzetek, ahelyett, hogy a múltba vagy jövőbe néznétek, két helyre, ami nem létezik. Sokan még mindig nem értitek, hogy a válaszokat, amit elkeseredetten kerestek, ma találhatjátok meg, magatokon belül. De ti annyira elfoglaltak vagytok a gondolkodással, tervezéssel és aggódással, hogy már nincs hely a testetekben, ahova mehetnétek megtalálni a válaszokat. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a jelen az, ami fontos. Az idő nem létezik.

Ez csak valami, amit a világotok alkotott, hogy irányítsa az életet, irányítsa hogyan éltek és mit tesztek életetek során.

Mindőtöket az idő irányít - mikor esztek, mikor alusztok, mi a megfelelő kor az iskolába járásra,- a megfelelő kor a házasodásra, a megfelelő kor gyerekek nevelésére, stb. Ahelyett, hogy engednétek az élet természetes folyamát, hogy vezessen benneteket és megmutassa a megfelelő helyet mindarra, amit véghez kell vinnetek.

Sokatoknak nincs türelme ülni, és várni a megfelelő időre és energiára, hogy megtegyék, amit tenni akarnak. Olyan sok időt töltötök küzdéssel azért, amit akartok, és olyan sok energiátokat elvesztegetitek.

Képzeljétek el, hogy csak vártok és figyeltek a megfelelő időre, hogy az igazi lehetőség megmutassa magát.

Olyan sokat mulasztotok azzal, hogy átrohantok az életen.

Ki figyel közületek a világotok apró dolgaira?

A hangyák, amint élelmet gyűjtenek, a méhek, amint virágport gyűjtenek, a virágok növekednek.

Ti, akik szülők vagytok, mennyi időt töltötök azzal, hogy csak "vagytok" a gyerekeitekkel, hogy hagyjátok élni az életet, és csak létezzetek velük? Közületek kik próbálják nagyon keményen, hogy minél előbb felnőjenek a gyerekek, hogy elég gyorsan menjenek át a fejlődés szakaszain, mert az olyan időigényes?

Biztatunk benneteket, hogy emlékezzetek rá, hogy ami valóban számít, az az, hogyan élitek az életeteket ma, a szeretet, amit adtatok és kaptatok ma.

Fogadjátok el, hogy a jövő attól függ, hogyan éltetek ma.

Az az energia, amit ma kiadtál tükrözi az energiát, ami holnap vár rád.

Az élet most olyan eszeveszett sebességgel halad, hogy nem sokan szánnak időt, hogy megnézzék, észrevegyék és lássák, hogy mi is történik velük és körülöttük a jelen pillanatban.

Mindannyian olyan szorgalmasan nézitek, hogy mi következik, és mi van, ha semmi sincs ott?

Hányan tudnátok elviselni, ha tudnátok, hogy a holnap nem létezik?

Mi van, ha ez volt az utolsó napotok ezen a gyönyörű bolygón, amit Földnek hívnak? Mondhatjátok őszintén, hogy ma éltétek az életet?

Mihály Arkangyal - A spirituális ego elengedése


Az elsődleges munkánk épp Most

A spirituális ego elengedése Celia Fennen keresztül Mihály arkangyal


Legdrágábbak, itt az ideje, hogy beszéljünk arról a beavatásról, amelyen sokan közületek most esnek át. Főleg azok közületek, akik fénymunkások és vezetők. Arra kérlek benneteket, hogy engedjétek el és gyógyítsátok a spirituális ego minden részecskéjét, mind ebből, mind a régebbi életekből. Ez éppen most nagyon fontos, mert most kezditek az Új Föld megalkotásának nagy kalandját. Ez a projekt egy csoportvállalkozás lesz, és mindenkinek együtt kell dolgoznia a Szellem vezetésével. Segítenetek kell, megosztani, és támogatni a többieket. A spirituális ego gyakran útban van.

   Mi a spirituális ego?

A spirituális egot úgy definiálhatjuk, mint túlzott büszkeség a spirituális eredményekre (ami nem ugyanaz, mint az önbecsülés és az  önbizalom.) Vagy negatívként is érezhető, mint az az érzés, hogy "nem vagytok elég  jók", hogy elvégezzétek a feladatot, amit a Szellem kiszabott rátok. Ahogy sokan  közületek egyre jobban haladnak a felemelkedés útján, a spirituális büszkeség  elengedése gyakran a "kulcs" beavatás vagy gyógyítás, amire szükségetek van, hogy a szolgálat következő szintjére fejlődhessetek. Ez egy teszt, hogy vajon képesek vagytok-e tisztán hallani a Szellem vezetését és követni azt, vagy az ego vágyának a spirituális fejlődéseteket kontrollálni akaró suttogását halljátok.

Mit éreztek épp most?

Sokan olyan helyre értetek, ahol úgy tűnik, a növekedésetek elakadt. Semmi sem történik. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem haladtok előre. Gyakran látjátok, hogy mit kéne tenni, és mégis úgy tűnik, hogy semmi sem úgy történik, ahogy szeretnétek. Azoknak, akik hallják a Szellem vezetését, gyakran mondják, hogy "Várj!" Tudtok várni?  Tudtok "semmit" sem tenni teljes bizalommal, hogy ezt kérik tőletek? Olyan sokan hiszik, hogy a legfontosabb dolog, hogy "megtalálják a küldetésüket", és "cselekedjenek" a bolygó megsegítésére. De mi van, ha a Szellem azt mondja, hogy "ne csinálj semmit", "várj", csak "legyél". Tudtok bízni abban, hogy más szinteken más dolgok történnek, és most csak azt várják el tőletek, hogy szeressetek és bízzatok? Az elsődleges munkánk épp most :

A fénymunkások legnagyobb feladata pillanatnyilag a feltétel nélküli szeretet frekvenciájának megtartása az energia mezőjükben.

Ez kemény munka, mivel annyi félelem és negativitás van a bolygón pillanatnyilag. Meg tudjátok érteni, hogy a felemelkedési folyamathoz most azzal tudtok hozzájárulni, ha csendesek és nyugodtak vagytok, sugározzátok a feltétel nélküli szeretet, a béke, boldogság, együttérzés és megbocsájtás energiáját?

És meg tudjátok tanulni, hogy elégedettek legyetek "támogatóként" és "megtartóként" és nem aktív cselekvőként? 

Az Új Föld és a közösségben dolgozás

Ahogy már korábban említettük, arra képzünk benneteket, hogy a spirituális önteltség minden aspektusát engedjétek el, és hogy hajlandók legyetek csak a bizalomban lenni. Néhányatokat vezetőnek fogják szólítani, másokat támogatónak, egy adott időben. Tudtok szeretetben együtt dolgozni, mint egyenlők, de megértve, hogy a támogatás éppúgy szükséges, mint a vezetés? Mind egyenlőek vagytok az Isteni Szeretetben, senki sem nagyobb a másiknál, és a munkátok egyformán fontos. Mégis, a jövő projektjeiben, néha vezetők lesztek, néha támogatók. Félre tudjátok tenni a spirituális önteltségeteket, hogy elfogadjátok a támogató szerepét? Vagy, hogy meglegyen a bátorságotok a vezető szerepét elfogadni? Ha vezetőnek szólítanak, tudtok-e hallgatni a szellemre és túllépni a negatív egon? Különbséget tudtok tenni a szellem hangja és a saját egotok vágyai közt? A jövő projektjei közös munkák lesznek, és többé nem függnek az egotól, vagy egy személy energiájától. Megtanuljátok az Egyesült Tudatot kifejezni, az Egyet, és így megtanultok együtt áramlani egyként. Mindegyikőtök az Egész része, mindegyikőtök hozzájárul, a tehetségének megfelelően a projekt vagy vállalkozás hatékonyságához.

Amikor a Szellem beszél

Amikor a Szellem beszél hozzátok, tudni fogjátok. Amit kérnek tőletek, azt támogatják. És ha nem rögtön nyilvánvaló, bíztok benne, hogy ha a Szellem a közreműködéseteket kívánja, az út megnyílik előttetek. Nem lesz nehéz. Emberek jönnek az életetekbe, hogy támogassanak, és az út megnyílik előttetek. Vagy titeket kérnek, hogy másokat segítsetek. Ez lesz az Új Föld rendje. Megosztani és támogatni. Egymást segíteni az alkotásban a Szellem vezetésével. Tehát, ha most arra kérnek, hogy várjatok, - hadd legyen úgy. Várjatok és bízzatok. Nem tőletek függ. Eljön a pillanat, amikor szólítanak, de most legyetek minden, amik lehettek, és emlékezzetek, hogy most arra szólítottak benneteket, hogy feltétel nélküli szeretetet sugározzatok, ami létrehozza a szeretet hálóját a bolygón, épp most.   

2011.02.

Mihály Arkangyal - A Kör Törvénye & A Háromszög Törvénye

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE  

Angolról fordította: Sári Izabella

www.fluidemerald.com

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzítva, megmásítva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék tőletek Isten-adta erőtöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

 

A Teremtő erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtőkké váljatok a Föld síkján, Szent Szívetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelőtt Szoláris Szív Központotok köré helyezett védőpajzs eltávolításának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ezáltal ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtő Fény be és kiáramlása a Szent Szív Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szívetek tiszta szerető szándékával aktiválni a Teremtő Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ős Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánító társteremtői képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentől adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

 

Most nagy visszatérés, helyreigazítás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetőséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negativitást amit személyesen teremtettetek a rátok erőszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, amíg elérkezik a megfelelő idő és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idő elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idő szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, előrehaladott információval-tanításokkal lássunk el benneteket meg minden lehetőséggel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

 

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsűrűbb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia előkészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik női tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzőkkel. Ezek az alapvető elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv sikerbiztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az al-dimenziók többségében.

 

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/ a Forma Építői és az Arkangyalok megteremtették a Fény élő Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetőek legyenek számotokra az élet építő elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerű alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

  

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésről beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévő csodálatos és bonyolult fejlődésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát, újra kapcsolódtok Lelketek/Felsőbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-énetekkel a Szent Szív Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevően felgyorsul és az időtartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

 

KÖR TÖRVÉNYE 

elindíttatott univerzum szerte, és ez a Legfelsőbb Teremtő Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erővel működik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTŐ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsőbb Teremtő, az Istenek és Istennők Omniverzum szerte, valamint Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsőbb Teremtő Forrásból is.

 

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segítséget nyújtsunk társteremtői képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történő teremtő folyamat mikrokozmikus másolata. Először is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Erőt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Szív Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetővé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középső és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetőségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánítás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielőtt a Fény Esszenciája aktiválódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsítsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek magatok körül a saját egyéni Teremtő Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövő gondosan megalkotott fő-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontosított szándékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánítás folyamata az anyagi világban számottevően felgyorsul.

 

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövődnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtő elméjében és szívében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátok az emberi társteremtőkig a Föld Síkján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történő infúziója/aktiválása által fejeződik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, amíg el nem érkezik az idő, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fő Teremtő Körébe való beépülés folyamatában van, a következő nagy Nyugvó Pont szünetet és a következő ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlődik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

 

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellős közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlődésetek kibontakozik a határidőn belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azonban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkínált bölcsesség tanítások és eszközök lehetőségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtő törekvésnek az Akarat/Erő Nyugvó Pontjából, a Teremtő/Társteremtő Mag Esszenciájából kell kezdődnie.

 

HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerős számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erő Első Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéből. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Szív Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minőségein, tulajdonságain és aspektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

 

Háromság Hatalma volt a mozgató erő univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aspektusait és minőségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtő folyamatnak, mert használnotok kell a három erőteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minőségeit és aspektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtőivé kívántok válni.

 

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, különböző helyeken, meghatározott időben. Azt is említettük már, hogy idő vagy esemény beindító (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett időben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindíttatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsőbb rendelet különleges feladataiból tevődtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesítettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövőben is. Egyre sűrűbben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövőben.

 

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok?

 

Mindannyiatoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilváníthattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsőbb javára. Hívjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segítségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk benneteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

  

Mihály Arkangyal vagyok.

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések