2022/11/07

Kryon - A szeretettől való félelem terrorja

A SZERETETTŐL VALÓ FÉLELEM TERRORJA


 

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005. június 9 : Paarl, Western Cape
Fordító: Korpos Magdi

Köszöntelek, Kedveseim, KRYON vagyok, a Magnetikus Szolgálattól.

Újból nagyszerű veletek lennem itt, csodálatos energia van itt ma.

Az elmúlt hónapokban mindannyian nehéz helyzeteken mentünk át, sok energiát tisztítva meg... az elkövetkező 2-3 napon, meg fog változni az energia. Nagy megkönnyebbülést és felszabadulást fogtok érezni, felfedezve majd, hogy életetek egy közelebbi és direktebb úton halad, a jó irányban utaztok. Szíveitek meg fognak nyílni és képesek lesztek sokkal világosabb útmutatásokat kapni. Ebben az Új Korban, a szívnek az a szerepe, hogy titeket az igazság felé vezessen - annak igazsága felé, akik valójában vagytok. Az Élet Szeretetet jelent és a szeretet mindig nélkülözhetetlen, kifejezhetetlen. A Szeretet egy misztérium, a mindennapi emberek és a magasabb tudattal rendelkező emberek számára is egyaránt. A Szeretet, látszólag teljesen logikátlan... a valóságban azonban, a szeretetben nagyon sok logika van.

Társadalmi feltételetek az, ami megfoszthat titeket a szeretettől. Egyik oka ennek talán, a szüleitek közti kapcsolatokban rejlik. Ha nekik szeretet nélküli volt a kapcsolatuk, akkor talán nektek is szeretetet nélkülöző kapcsolataitok vannak. Esetenként, magatoknak ti is szeretet nélküli vagy kevés szeretetet tartalmazó életet fogtok teremteni. Ha szüleiteknek jó kapcsolatuk volt és nagyon szerették egymást, kifejezték szeretetüket, együttműködve férj-feleségként, akkor a bennetek lévő kapcsolat eszméje jó és szeretetteljes fog lenni. Magas szintű személyes értékről, bizalomról és önértékelésről fogtok bizonyságot tenni… mindezekkel együtt dolgozva. Közületek azoknak, akik olyan családból származnak, ahol a szülők nem voltak jó viszonyban egymással, nehézségeik lesznek az életcéljaitok megvalósításában. Szerelmi kapcsolataitokban, szintén nehézségeitek lesznek.

Ha szüleiteknek nem volt jó a kapcsolatuk, akkor milyen viszonyítási ponttal rendelkeztek? Semmilyennel. Nem tudjátok mit jelent egy jó kapcsolat és talán egész életetekben ezt fogjátok keresni. Számos kulcs-elem létezik a kapcsolat-keresésben.

A nehéz kapcsolatoknak az a szerepe, hogy megtanítson minket arra, mik vagyunk tulajdonképpen. Azt tükrözik, mi van annak a két személynek a bensőjében, akik a nehéz kapcsolatban élnek. Sok nehéz kapcsolat azért megy rosszul, mivel képtelenek vagytok kifejezni emócióitokat és érzelmeiteket. Az emocionális állapot nagyon szubtilis és nem nagyon értik meg ezt nyugaton.

Az első dolog, amit meg kell tennie egy embernek a tudatosság, a magasabb tudat állapot felé való utazásában, - saját érzéseinek kifejezése. Az érzések, isteni útmutatást jelentenek; ők képezik a titeket hazafelé vezető, az egység létezési állapotába vezető utazást. Enyhe különbség van az érzés és emóció között: az Emóció mindig a múltból jön, míg az Érzés mindig a Jelenben van. Tanuljátok meg megérteni az emóciók és érzések közti különbséget mivel, mindkettő egyidőben és ugyanazon a helyen jelentkezik. Az összes emóció, ezen négy alap érzés keveredése: harag, szomorúság, félelem és szeretet.

Minden emóció, e négy érzés keveredése. Az emóció mindig a múltban van befagyva.

Cselekszünk és meggyógyítjuk önmagunkat, hogy felfedjük ezt az emóciót, megszabaduljunk ettől a befagyott emóciótól és engedjük, hogy a Szeretet elárassza testeinket. Minél több emóciót szabadítunk fel, annál több szeretet árasztja el majd testünket. Minél több szeretet létezik a testben, annál jobban megalkothatjátok az általatok magatoknak választott valóságot. Az emóciókat nagyon nehéz megkülönböztetni az érzésektől. Ha érzéseitek nem világosak, akkor emócióról van szó. Ha érzéseitek, haragotok, szomorúságotok, félelmetek és szeretetetek világosak - akkor nem emócióról van szó... ez egy jelen útmutatás és abszolút ebben a pillanatban nyilvánvaló.

Az emóció, a valóságot megnyilvánító energia. Ha nagyon sok negatív emóciót hordoztok magatokban, akkor negatív valóságot fogtok teremteni. A pozitív emóció - szintén valóságot teremt, a pozitív emóciót gondolataitokkal és érzelmeitekkel irányítjátok. Gyermekkori társadalmi feltételeitek következményeként, testeitek nem szabadultak fel eléggé ahhoz, hogy társ-teremtői lehessetek az általatok választott valóságnak. A negatív emóció szintén valóságot teremt és keveredik a pozitív emócióval. Ez azt jelenti, hogy nem fogjátok elnyerni azt a valóságot, amit kerestek.

Valahányszor követitek a múltban ezt az emocionális vezetőt, negatív emóciót fogtok felfedezni a közepén. Egy sebzett gyermeknek bizonyos gyógyítási formára van szüksége és ezt a gyermeket meg kell gyógyítani. Egy gyermek szükségét érzi annak, hogy meghallják őt és kifejezhesse emócióját, hogy megszabadulhasson e sebzett viselkedési szabványtól vagy begyógyítsa azt a sebet, mely továbbra is negatív valóságot teremt. Élet feladatunk e sebek kigyógyítása, hogy elkezdhessük az utazást egy új, tiszta valóság megteremtéséhez. A KRYON által nyújtott módszer a belső gyermek gyógyítására és újjászületésének folyamatára, az egyik leggyorsabb emocionális gyógyulás útja a bolygón. Ezeket a módszereket tovább fejleszti majd a Szellem és erősebbé és hatékonyabbá fognak majd válni. Minél több ember fogja alkalmazni, annál tisztábbá válnak ezek az emberek és a körülöttük élő emberek úgyszintén. Szíveitek megnyílnak majd és eláraszt titeket a szeretet. Körülményektől függetlenül, táplálékként fogjátok kívánni a szeretet az életben.

Az emberek mindennap azért mennek munkába, hogy pénzt kapjanak és eltarthassák családjukat. A Pénz, a Szeretet kifejeződése és mihelyt Szíveteket elárasztja a Szeretet, a Szellem társ-teremtőként meg fogja nyilvánítani számotokra azt az életmódot, melyre vágytok és gyorsan beteljesíti álmaitokat. Ti, akik Kryonnal ily módon dolgoztok ebben az energiában, valóban szerencsések - kiválasztottak vagytok. Titeket jogosan választottak ki, az első vezetőknek. Amint megszabadultok ettől a negatív emóciótól, egy új valóság felé fogjátok vezetni a világot. Addig, amíg ilyen sok negatív emóció létezik a Föld bolygón, az új valóság nem jelenhet meg.

A legveszélyesebb és legnehezebb negatív emóció a terror - a szeretettől való félelem terrorja. A szeretettől való félelem, csupán egy sivár élethez vezethet. Sok ember nagyon erősen fél a szeretettől, mivel a Szeretet kiterjedő, fenséges és mágikus. Szeretet mindenhol létezik és gyakran félreértik. Mindig, minden ok nélkül szeretve vagytok. Szeretet van mindenhol körülöttetek és bennetek egyaránt. Létezik egy terror a szeretettel szemben, mely mélyen gyökeret vert a bolygón élő férfiak és nők szívében, akadályozva kapcsolataik működését. A férfiakat és nőket, akik kétségbeesve szeretnének együtt maradni, arra készteti, hogy elváljanak. Az embereket boldogtalanná, magányossá, szomorúvá és haragossá teszi. Megsebzi és szétválasztja az embereket. Tönkreteszi a teremtést, az álmaitok teremtését. Az igazi szeretet a szükséges energia, álmaitok megvalósításához. Minél több szeretet áramlik testeitekben, annál jobb társ-teremtői vagytok a szellemnek, annál jobban éltek megvalósítva álmaitokat.

A szeretettől való félelem terrorja olyan, mint egy nagy, kemény kőzet a férfiak és nők szívében. A férfi és nő, férfi és férfi, a nő és nő közti viszonyokat annyira félreértik! Például, akkor, amikor egy embernek nehéz volt a kapcsolata az apjával vagy semmilyen kapcsolata nem volt vele, hogyan alakíthatna ki ez az ember bárminemű kapcsolatot egy másik férfival? Az apával való kapcsolat az összes többi férfival való kapcsolatának tükröződése. Nyugaton, az apák az évek során távolságtartóak lettek. A szent férfi energiát nagy veszteség érte. Európában a két világháború után, a szent férfi energia teljesen megszűnt. Bár Európa és az Egyesült Államok jelenleg erős társadalmak, keleten kezdenek megjelenni velük rivalizáló hatalmak. A szent férfiasságnak vissza kell térnie nyugatra, hogy reális védelmet nyújthasson a nőknek és a gyermekeknek. Az igazi védelem a meleg, szerető, oltalmazó és mélyen alázatos, intim, elégtételt nyújtó, kiterjedő és kreatív kapcsolatokban létezik. A szent férfias energia tartja egységben a családot. Amint az anya gondozza gyermekeit és egyben tartja a családot, a férfi az, aki a Naphoz hasonlóan pályán tartja a Földet, feleségét és gyermekeit szeretetével közelében tartva, amiért a nő mélyen tisztelni fogja őt. A szent férfiasság egy olyan új energia, mely tisztán, mélyen és erősen hamarosan belép a földi síkba. Sok esetben visszatért már, csodálatos férfi vezetők vannak már a bolygón. E vezetőknek hiányzik a szent férfiasság jellemzőit hordozó lakosság támogatása. Eme energia visszatérőben van és ez egy lassú visszatérés lesz. Nem könnyű a férfi utazása az életben. Ebben az utazásban, a férfi visszakövetelheti személyes erejét és a férfi energiát. Ugyancsak visszakövetelheti az erőt a körülötte lévő emberek támogatásához, legyen bár politikai vezető, üzletember vagy bármilyen más társaság vezetője ő. Az ilyen típusú embernek biztos támogatási alapra van szüksége.

Amint ezek a férfiak visszakapják erejüket, a szent férfias energia megerősödik és egy tó hullámaihoz hasonlóan szétterjed. Ez az erő mindenkit meg fog érinteni. A férfiak ismét megtanulják, hogy igazi férfiak legyenek, erősebbek, energikusabbak és finomabbak, akik szelíden gondoskodnak feleségükről és gyermekeikről. E finomsággal, határozottság és a családot biztonságban összetartó erős energia fog társulni. A szeretet mindezt megteremtheti, azonban addig amíg a szeretettől való félelem terrorja jelen van a férfiak szívében, ez az energia nem lehet jelen a Földön.

Ezért, megkérünk titeket, csukjátok be szemeiteket, fókuszáljatok bensőtökre és engedjétek, hogy a szeretet elvezessen a Szívetekben lévő nehézség helyére. A nehézségnek eme helyén, mely nem tudja befogadni a szeretetet, ott van a terror a Szívetekben. Tárjátok ki Szíveteket ma, a csoport minden tagja(, minden fénymunkás) számára. Adjatok szeretetet minden személynek és fogadjátok el mindegyikük szeretetét. Könnyedén nyissátok meg Szíveteket, vezetőitek a lábaitoknál hevernek és örülnek e folyamatnak. Engedjétek át magatokat Kryon eme csodálatos energiájának. Hagyjátok a Föld Anya és az Ég Atya támogató energiáinak megnyilvánulását; biztonságos helyen vagytok. Most, hatoljatok be arra a helyre ahol a terror létezik engedve, hogy a szeretet vezessen titeket. Hívjátok a belső mágust arra a helyre ahol a terror létezik - a szeretettől való félelem terrorja - és engedjétek meg, hogy mágusotok biztonság- gyűrűt helyezzen e terror köré. Minden embernek megvan a maga belső mágusa. Ezen mágus átalakít titeket és félelmeteket transzmutálja Saint Germain energiájának és az ibolyalángnak a segítségével. Engedjétek, hogy az ibolyaláng égjen bensőtökben. Nézzétek, amint e terror megédesül. Az eredmény kiterjedt fény és szeretet lesz. E folyamatot rendkívül szelídséggel, finomsággal és erővel, egy nagy mágus fenségével kell figyelni. Engedjétek, hogy a Szíveteket blokkoló terror kiterjedjen, egyre nagyobbá válva, egy virágot szorító ökölhöz hasonlóan.

E terror belsejében rá fogsz találni a benned lévő mágikus gyermekre, mely szíved közepén lakozik. E gyermek, Mindent tud a Szeretetről. Keresd a terror közepén lakó gyermeket. Nyisd tágra szívedet és tapasztald meg az e teremben lévő személyek mindenikének energiáját. Tapasztald meg a szeretetet és a mély kapcsolatot, miközben ezt teszed. Légy szelíd önmagaddal. Ha felfedezed, hogy ez a belső gyermek harcol és kiabál, emlékezz és engedd, hogy ő maga kifejezze minden vágyát. Nem szabad félned. Engedd, hogy a belső gyermek úgy nyilvánuljon meg ahogy ő kívánja. Engedd, hogy meglássa azt, hogy te megvizsgálod mindazt amin átment, nemcsak ebben az életben hanem a többi életekben is. Emlékezz arra, hogy ebben az életben minden terror eltűnik. Ebben az életben új dimenziókba fogtok belépni, ahol a vezetés e mágikus gyermek szívéből jön. A terror középpontjának leleplezése és elpusztítása már régi hagyomány. A mágikus gyermek szíved közepének trónján fog ülni; erős szülői vezetésre van szükség ahhoz, hogy e gyermek szabadon, kiterjedően megnyilvánulhasson és megláthassa álmainak megvalósulását. Ez nemcsak egy gyermekét szerető anyát vagy apát jelent, hanem egy egymást szerető anyát és apát is, akik életüket egymásnak szentelik és megfelelő módon nevelik gyermekeiket, megoldva konfliktusaikat és beteljesítve saját álmaikat.

Az igazi megnyilvánulás, a férfi és női energiák keveredéséből származik. Ha a belső anya és apa nem tartoznak egymáshoz, azt jelenti, hogy egyiküket le kell váltani - a víz és az olaj nem keverednek egymással. A gyermek nem lesz biztonságban, ha szívedben nem kívánt anyát vagy apát hordozol. Ellenőrizd, hogy mindkettő méltó-e arra, hogy ott legyen. Ha nem, akkor egy új apa vagy anya várja, hogy erre a helyre belépjen az egység tökéletessé válásához. Keverednie kell a férfinak és nőinek ahhoz, hogy te megkapd az élettől azt amit kívánsz. Ha rájössz arra, hogy nem megfelelő apád vagy anyád van, akkor szabadítsd fel őt és helyettesítsd szeretettel. Érzed ezt a helyettesítést? Ezt a belső gyermeket tökéletes biztonságban kell tartani. A belső gyermek a legtörékenyebb mágikus energia - ezért szeretetbe burkolva, biztonságos helyen kell tartani őt. A belső gyermek tudni fogja, ha megfelelő szülei vannak, akik szeretik egymást. Ezek a szülők az iker-lángokban vannak. Ők társ-lelkek. Ebben a típusú kapcsolatban keveredni fognak a férfi és női energiák és megadják ők ennek a gyermeknek mindazt a kreatív energiát, melyre szüksége van neki. Miközben megtörténik ez a tranzit, legyetek tudatában annak amit Szívetekben éreztek. Egyrészt fájdalom, másrészt szeretet lesz ez. Lassan, de biztosan, a keserűség megadja magát a szeretetnek.

Engedd, hogy a szeretet átvegye a keserűség helyét, amit ezen átalakulás hozott létre és engedd meg, hogy a keserűség feloldódjon, felszabaduljon és elmenjen.

Mialatt lehorgonyozzuk a férfi és női energiákat, engedd őket egyesülni szabadon és szeretettel - manipulálás vagy megszorítások nélkül. Tudjátok meg, kedveseim, hogy ez a legcsodálatosabb szeretet-aktus, melyet önmagatoknak megadhattok. Ez a szív fenséges megnyílása. Szexualitásotok elfogadása - önmagatok elfogadása férfiként vagy nőként. Engedjétek, hogy a szeretet átáramoljon vénáitokon és meggyógyítsa Szíveteket. Engedjétek, hogy a szeretet megteremtse azt az életet, amit magatoknak igazán kívántok. Minél erősebbé, bölcsebbé és biztonságosabbá válik a belső szüleitek közti viszony, annál biztonságosabbnak, otthonosabban, vidámabbnak és játékosabbnak fogja érezni magát belső gyermeketek. Minden álmotok igazán meg fog valósulni.

Most, teremtsetek egy teret, melyben egymást mindannyian valóban támogatni fogjátok. Tartósítsátok e szeretet energiát, hogy mindez az átalakulás létrejöjjön. Szabadítsátok fel a terrort és amilyen mértékben növekedik a bennetek lévő szeretet, tudatosítsátok azt, hogy a terror csökken majd eltűnik. Nyissátok meg Szíveteket és megkapjátok a valóságot, melyhez isteni jogotok van. Az álmok, amiket e földre hoztok olyan ajándékok, melyeket ide hoztatok megnyilvánítani. Bármilyen álmaitok is lennének, a ti felelősségetekhez tartozik megnyilvánítsuk e földi síkon. Eltávolodni álmodtól annyit jelent, mint eltávolodni egyik részedtől - megtagadni egyik részedet. Éljétek meg álmaitokat, melyek elvisznek titeket az utazás beteljesüléséhez.

Menjetek békében és Isten áldása kísérjen titeket; ez volt Kryon, aki elbúcsúzik tőletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések