2022/10/26

Kryon - Példabeszéd a szivárvány szobáról

Példabeszéd a szivárvány szobáról

Szeretnék elmondani egy példabeszédet, az élet egy metaforáját. Van egy szoba, amelyet szivárvány szobának fogunk hívni. Ebben a szobában a szivárvány minden színe lineáris módon jelenik meg, egy időben egy szín, aztán ezerévente történik változás. Ez így kell, hogy történjen, hogy a szoba létezhessen, ezért is hívják szivárvány-szobának. Több ezer évig sárga, majd kékre vált, azután pirosra, lilára, zöldre és szépen lassan a szivárvány minden színe megjelenik a szobában. A színek mind sorban megjelennek, egyszerre egy szín.

Szeretnék nektek ezekről az élőlényekről mesélni, akik ebben a szobában élnek - okos, intelligens és szent teremtmények, mindannyian az idő alatt születtek, amikor a szoba színe piros volt. A szüleik és a nagyszüleik is a piros érában látták meg a napvilágot, sőt, amióta léteznek írásos történelmi emlékeik, azóta a szoba mindig piros volt. Ez minden, amit valaha ismertek. Ezért, azt mondhatnátok, hogy piros tudatossággal rendelkeznek és azt feltételezik, hogy az továbbra is piros lesz. Bárhová mennek, a pirossal dolgoznak. Ők a pirosak népe.

Idővel azonban a Szivárványszobával kezd az történni, ami mindig is történt vele, lassan elkezdi változtatni a színét a következő színbe, a lilába. A szoba kezd lilává változni. Mi történik azokkal, akik mindig is csak a pirosat ismerték? Az első dolog a félelem. A piros nép azt mondja: "Valami furcsa és szokatlan dolog közeleg, ilyen eddig még soha nem történt! Sötét és valami módon félelmetes. Ezt biztosan mi okoztuk. Mi kell, hogy legyünk a felelősek. Nincs rá más magyarázat! Ezért nekünk kell találnunk valami megoldást, hogy megállítsuk a lilát. Azt feltételezzük, hogy ami piros, annak pirosnak kell lenni. A lila rossz."

De még a piros emberek között is vannak néhányan, akik azt mondják: "Mi örömmel látjuk a lilát. Nem tudjuk, hogy miért van itt, de elfogadjuk, hogy helyénvaló. Habár mi mindig pirosak voltunk és nem értjük a lilát, de nem félünk tőle. Az ősi ezoterikus próféciák megjövendölték, hogy egy napon elmozdulás fog történni a pirosban, Isten áldja a lilát." És pontosan ez az energia az, amiben most vagytok kedveseim, minden ami évezredekig normális volt ezen a bolygón, most megváltozik.

A piros emberek izgatottak. A lila már a küszöbön van és ők arra próbálnak rájönni, mit csináltak rosszul. Nem tudják, hogy a Szivárvány Szobában vannak. Azt hiszik, még mindig a Pirosban. Hát ezt teszi a Szivárvány Szoba, megváltoztatja a színét. Miközben a szoba azt teszi, amit mindig is tett, a piros emberek ott ülnek rettegve és arra próbálnak rájönni, mit tettek, ami talán a lila megjelenését okozta.

A Szivárvány Szoba gyönyörű. A lila szín lényeges. A pirosból a lilába történő átmenetnek metafizikai jelentősége van ebben a példabeszédben, de hagyom, hogy magatok jöjjetek rá. Azok számára, akik a színekkel foglalkoznak, jelentősége van annak, miért említettem ezt a kettőt. A Föld sokkal szentebbé válik, mint valaha is volt. És ebben Gaia veletek van. Olyan módon működik veletek együtt, amiről soha nem is gondoltátok, hogy lehetséges, olyan módon, amire a biológusaitok azt mondták, hogy az nem fog megtörténni. Azt gondoljátok, hogy a pusztulását okozzátok? Nem, ez inkább oda vezet, hogy egy új, átalakult ökológiai rendszer születik.

A történelem arról számol be, hogy az emberek megosztanak, szétválasztanak. Vajon megnéztétek valaha is Európát és merült-e fel bennetek a kérdés, hogy lehet ennyi ország, ilyen közel egymáshoz, ilyen kis területen és mégis mind más nyelvet beszél és más a kultúrája? Hadd áruljam el, hogy történt mindez. Ezt nevezik Emberi természetnek. Ha valamelyik Embercsoport nem kedveli a másikat, rögtön elkerítik magukat egymástól és száz meg száz éveken keresztül egyedi nyelvet fejlesztenek ki és soha nem akarnak egységessé válni a többiekkel. Valójában, háborúznak egymással. Leigázzák egymást. Erről már beszéltünk előbb is. Ezt teszik az Emberek. Elkülönül és hódít. Inkább szétválasztja a dolgokat, minthogy egyesítené őket.

Még az emberiség számára legszentebb dolgokból is kategorizált és szervezett spiritualitás lett. Istent is beskatulyáztátok és ha valakinek újabb ötlete támad, létrehoztok egy újabb skatulyát. Ti választottátok el magatokat Istentől. Nem sokkal ez után már több száz skatulya tartalmazza a hiedelmeket és a tanításokat az egyetlen Teremtőről. Ebben a folyamatban, ujjal mutogattatok a többi skatulyára, "gonosznak" nevezve azokat. Sőt, ezután még leigázni is elkezditek őket. Ezt tették az Emberek korszakokon keresztül a PIROS SZOBÁBAN. Nos, elárulom, ez az, ami változik.

Az új politika

Most hadd mondjak valamit a távoli jövővel kapcsolatban, amit nem fogtok elhinni vagy megérteni. Az a fajta politizálás, ami most működik, véget fog érni. Amikor majd kezditek megérteni a bolygón működő új energiák jellemzőit, többé már nem igazán lesz megfelelő az ellenzéki pártok létezése. Ehelyett azokat fogjátok előnyben részesíteni, akik párttól függetlenül, a saját üzenetüket fogják hirdetni. És amikor szavazni kell majd, az üzenetre szavaztok, nem a politikai hovatartozásukra.

Ahelyett, hogy hovatartozásukkal elhatárolódnának, egységesek lesznek célkitűzésükben. Egyedülálló és gyönyörű ötleteik lesznek, eltérően azoktól, akik bármelyik skatulyába tartoznak.

Ezek a lehetőségek amelyeket itt látok előttem és a bolygótok jövőjével kapcsolatban továbbra is látom őket. Lemúriaiak és Sumérok előtt állok. Azok előtt, akik már éltek itt ezelőtt is. Sámán-energiák előtt állok. Vártátok ezt kedveseim, tudtátok, hogy közeleg. Most pedig itt vagytok, hogy megváltoztassátok.

Kedves Emberi Lények, 2011 egy kihívásokkal teli év lehet, az előttetek álló változások miatt, mert Gaia reagál ezekre a változásokra. Itt vannak most veletek az ősök energiái de az elődeitek energiái is és mindannyian itt ülnek ebben a teremben. Vajon képesek vagytok ezt érezni? Mindannyian titeket szemlélnek és azt mondják: "Jó munka volt. És hamarosan túl vagytok rajta."

forrás: kryon.hu

Kryon - A Társteremtés imája

A Társteremtés imája

Én (……a neved……) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű szállítóm.

Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.
Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.
Én (…………) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része.
A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (……….) üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem.
Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.
Szeretett Segítőim, én (………..) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam.
Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek?
Mit akarsz tudatni velem?
Mit tegyek most? Hol legyek most?
Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben?
Kérlek, adj nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által,
ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.
Multidimenzionális létezőként én (………….) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert.
Kijelentem, hogy feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.
Én, (……….) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.
Én, (……….) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális szintjén.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.
Ennek megfelelően én, (………..) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában.
Multidimenzionális létezőként én (………….) azt választom, hogy használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom és erejüknél fogva hatástalanítnak minden negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak.
Semmilyen negatív dolog nem hat rám.
Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.
Én, (……….) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet.
Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem:
Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat.
Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket.
Együtt képesek vagyunk regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és funkcióit.
Harmonikus és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 felső szintjét.
Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk.
Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.
Én, (………) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden Létezőnek.
Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet.
A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám folyamatosan és számos formában teremti a jólétet.
Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld bolygón.
Én, (……….) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó.
Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.
Csak jó dolgok áramlanak hozzám,
Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.
Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt, Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok, és kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón, amit Földnek hívnak.
Vagyok Aki Vagyok.
ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.
Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.
Egy Vagyok Mindennel.

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (……..) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.
A Szellem nevében én, (…….) minden változást félelem nélkül fogadok, és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.
A Szellem nevében én, (………..) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre.

A Szellem nevében én, (……….) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség számára.
A Szellem nevében én, (……….) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek, és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.
A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.
Ezért multidimenzionális létezőként én (……..) itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.
Én (………) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most, ezeket a megerősítéseket.
És ez így van.
 

"Amikor korábban lefordítottam Mario Liani Kryonról írt numerológiai elemzését, küldtem egy e-mailt Marionak, hogy tudjon róla, hogy a világnak egy tőle távoli szegletén is megismerték az ő munkáját.
Úgy gondoltam, hogy neki is - mint mindenkinek, aki az új energiával dolgozik és közkinccsé teszi a munkásságát az interneten - örömöt okoz, hogy adhatott valamit a többi embernek.
Ez így is volt.
Válaszában Mario elküldte nekem az alábbi csatornázott Kryon anyagát azzal a céllal, hogy ezt is minél többen megismerjék, használják és élvezzék áldásos hatását. Julieta  2008.

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések