2022/11/07

Kryon - A válasz a szeretet

 A válasz a szeretetKryon ~ Channelled through David Brown
2006. február 7 : Marina da Gama, Cape Town
Fordító: Korpos Magdi

 

Köszöntelek kedveseim, KRYON VAGYOK, Magnetikus Szolgálatól.

Még egyszer, csodálatos, hogy itt lehetek veletek ma. Az energiák különlegesek és nagyon intenzívek voltak az elmúlt hónapokban. Az emberek tudatosították a szívükben lévő szeretetet és azokat a nehézségeket, amit a szeretet okozhat nekik. Sokakban energia megváltozott mostanra. Sokkal könnyebben fogjátok megtalálni a szeretet. Üzeneteinkben mindig ezt mondjuk: "Az Út a Szeretet. A Szeretet az egyetlen Út.”

A ma itt a jelenlévők és azok számára, akik e sorokat olvassák, az igazi szeretet szinte megérinthetetlen/elérhetetlen volt. A szeretet tapasztalata gyenge volt életeitekben. Ennek oka nagyon egyszerű: Szüleitek nem tudták hogyan fejezzék ki, az egymás iránt érzett szeretetüket.  Sok emóciót/érzelmet éreztek a szeretettel kapcsolatosan: szégyent, félelmet, haragot és bűntudatot. A Szeretet - minden és egy időben nem egy bizonyos dolog. A körülöttetek lévő atmoszférában, tiszta szeretet van.

A levegő, amit belélegeztek az szeretet, életetek szeretet. Ha nem tudjátok megélni ezt a szeretetet, valószínűleg ti vagytok azok, akik blokkoljátok önmagatokban ezt az energia-áramlatot. Mindezekkel az üzenetekkel kapcsolatosan, a történet mindig ugyanaz: Ti, a szüleitek kapcsolatává váltatok. Nem annak módja, ahogy szüleitek veletek bántak, hanem az ahogyan egymással bántak, tett titeket olyanná, amilyenek vagytok. Ha szüleiteknek jó és szeretteljes volt a kapcsolatuk, amikor beléptek a külső világba, nektek is szereteten alapuló kapcsolataitok lesznek önmagatokkal és a világgal. Azonban, ha nem létezett szeretet a gyermekkorotokban és szüleitek nem szerették igazán egymást, akkor a szeretetet ebben az életben egyre nehezebben elérhetőnek vagy lehetetlennek fogjátok tartani. Mindenkiben létezik belül egy égető vágy a szeretetre. A Szeretet a válasz. Ő vezet. A szeretet mindent átfogó, hasonló egy kinyíló virág bimbóhoz. A növény, mindig a Nap és a Szeretet energia felé törekszik. Ez az energia nagyon sokféle módon lép be. A szeretet megtalálható a föld, a levegő, a tűz és a víz abszolút minden aspektusában. A szeretet megtalálható a dühben, szomorúságban, a fájdalomban és gyűlöletben is, és természetesen, szeretet van a szeretetben is.

Önmagatokat is érezhetitek, észlelhetitek a szeretetben és a szeretettel való kapcsolatban. Nincs testetek valami módon körbevéve egy horgony láncaival? Úgy érzitek magatokat, mintha körben keringenétek, szorosan vattacukorba burkolózva és nem tudjátok hogyan szabadulhatnátok ki ebből a ragacsos mocsokból? Függetlenül attól mennyire nehezek a láncok vagy mennyire puha és ragacsos a vattacukor, a szeretet mindig bizonytalan. Bárki más láthatja miért nem tudjátok önmagatokat szeretni, de mivel saját rabságotokba vagytok zárva, nem jöttök rá arra, hogy elkerülitek a szeretetet. Nem értitek, hogyan engedhetnétek behatolni a szeretetet. A szeretet a válasz. A szeretet az egyetlen Út. Minden problémára rányomja bélyegét a szeretet-hiány. A probléma, maga a szeretet. Minden, egy egymáshoz kapcsolódó paradoxon, paradigma. Minden probléma ott létezik, ahol hiányzik a szeretet, ám ha engeditek áramolni a szeretetet, a probléma magától meg fog oldódni.

Jegyezzétek meg: külső világotok problémái, egy belső emócióból/érzelemből fakadnak. Az emóció/érzelem, egy belső érzés, mely megfelel egy külső problémának. Ez a probléma, az emóció külső megnyilvánulása és minden emóció, tulajdonképpen a szeretet-hiánya és abszolút minden emóció, a múltból származik. A jelenben szeretet van. A jelenben négy érzelem van: Düh, Szomorúság, Félelem és Szeretet. Mindezek az emóciók, a Szeretet maga. Nem kedvelitek a düh, szomorúság és félelem érzelmeit és inkább választanátok a szeretet extázisát, azonban a düh, szomorúság és félelem érzései is a ti vezetőitek, a szeretet megtalálásának útján. Ezek mutatják meg tulajdonképpen nektek azt, hogy nem létezik szeretet ott, ahol a szeretetet elvesztették, ahol a fény soha nem ragyogott, ahol még sötétség uralkodik.

Így hát, csukjátok be szemeiteket és fogadjátok be Szívetek mélyébe, Kryon szeretetének energiáját. Ez a szeretetnek egy új, felerősített energiája; és a szeretet a válasz.

Kedveseim, KRYON VAGYOK, a Magnetikus Szolgálatból, és csodálatos veletek lenni. Most, ebben a pillanatban, angyalaitok és vezetőitek lábaitoknál hevernek. Legyetek tudatában annak, hogy szeretetben fürödtök. Vezetőitek és angyalaitok tele vannak tisztelettel és hódolattal e bolygón végzett munkátokat illetően - mely munkát önmagatokért végeztek. Ennek a munkának visszhangjai vannak nemcsak a földi síkon hanem az egész Univerzumban és még azon is túl, sok más Univerzumokban.

Mindannyian, akik itt vagytok ma este és akik e sorokat olvassátok, egy különleges lélek-csoportból jöttök és a múltban valamennyien dolgoztatok már Kryon energiáival.

Ezen az estén, hatoljatok be mélyen önmagatokba, majd haladjatok tovább, még mélyebbre. Lépjetek túl a tér és idő korlátain és találjátok meg azt az életet, amikor mindannyian együtt dolgoztatok Atlantiszban, ugyanabból az okból: a Fény (végett). Figyeljétek meg önmagatokat abban az életben, figyeljétek hogyan szeretettek abban az életben. A szeretet a legfelső cél. A szeretet az Isteni kapcsolat, a nagy egybeesés, mely összeköt Istennel. Minden egybeesés, egyben egy kapcsolat és minden egybeesés belül történik. Minden kapcsolat, a külső világban történik. A valóságban, kapcsolatok nem léteznek. Az egybeesés, egyszerűen létezésre hivatott. Ez annak a műnek a tükröződése, amit önmagatokért végeztetek. Minél több egybeesést megélsz, annál több kapcsolatot találsz kívül, az anyagi világban.

Tehát, figyeljétek meg önmagatokat Atlantisz Birodalmában és legyetek tudatában érzelmeiteknek. Mit éreztek ebben a pillanatban? Ezekben az üzenetekben, az érzés pontosan az, akik valójában vagytok. Ti, saját érzelmeitek vagytok és érzelmeitek teremtik a valóságot, az emóciókat. Számtalan emóció származik a régi Atlantisz Birodalmából. Az ottani élet az egyike azoknak, ahol minden Kryonnal dolgozó ember együtt volt, ismerték egymást. Nem létezik egybeesés, ugyanakkor létezik minden, amit egybeesésnek nevezünk. Az egybeesés, a szíveitek közti kapcsolat.

Nyissátok meg szíveiteket az ebben a helységben lévő barátaitoknak, szomszédaitoknak, mindazoknak akiket Atlantiszból ismertetek. Először, azokkal kapcsolódjatok össze, akiket felismertek. Az akkori életben talán sok árulással és problémával találkoztatok. Visszatértetek erre a bolygóra, hogy átmenjetek most ugyanazon az élettapasztalaton – pontosan azokon a problémákon és emóciókon. Így hát, miközben összekapcsolódtok azokkal, akiket idegeneknek észleltek, bár valójában ők régi barátaitok, engedjétek, hogy ezek az egybeesések újból bensőtökhöz kapcsolódjanak. Amint voltak ellenségeitek, ugyanúgy számos erős szövetségeseitek is voltak Atlantisz napjaiban. Mindannyian erős gyógyítók voltatok, akiket tiszteltek ismereteikért, bölcsességükért és a földi sík teljes megértéséért.

Kapcsolódjatok össze egymással mindannyian, akik e teremben vagytok. Engedjétek tágra nyílni szíveiteket, hogy befogadhassa minden itt lévő szeretetét. Ahol valamilyen fájdalom vagy ellenállás létezik, tudatosítsátok azokat. Mindentől megszabadulhattok, amit van bátorságotok tudatosítani. Fel fog az oldódni és soha többé nem kell majd éreznetek azt az érzést - érezni fogjátok a következő hullámot és az ezután következőt, ám soha többé nem fog valóságot teremteni életetekben. A szeretet bizonytalankodó. A szeretet minden - ugyanakkor a szeretet, nem egy bizonyos valami. A szeretet, az életeteket vezető energia. Szeretetet és energiát vontok ki ételetekből, amit megesztek és a levegőből, amit belélegeztek. A Nap tüze melegen tartja testeiteket, azonban tulajdonképpen a nap szeretete melegíti szíveiteket. Az óceán hullámai sok erőt és energiát hoznak létre - és ezek szintén szeretetet jelentenek.

Ismerjétek fel a szeretetnek mindezeket a területeit saját életetekben és mindazokat a módozatokat ahogyan szeretetet kaphattok. Tudatosítsátok azokat az embereket, akik a legnagyobb szeretetet adják nektek és akiktől a legszebb szeretet ajándékokat kapjátok. Főképp szüleitek törekednek arra, hogy szeressenek titeket és ti is szeressétek és értékeljétek őket. Ők vágynak arra, hogy ragaszkodjanak hozzátok és ti is ragaszkodjatok hozzájuk. Tulajdonképpen ti és szüleitek, egyek vagytok. Szüleitek, a legnagyobb ajándék. Használjátok ki ezt az alkalmat arra, hogy figyeljétek meg az anyátok és apátok közti viszonyt. Képzeljétek el, amint szüleitek egy mágikus gömbben ülnek, miközben ti megfigyelitek kapcsolatukat. Kutassátok fel életüknek azokat a részeit, ahol ők képesek és ahol nem képesek szeretni egymást. És ennek ellentéte is igaz.

Hozzátok be, Szűz Mária és Krisztus energiáit. Engedjétek ennek a két szépséges és teljesen leföldelt energiának, melyeket egyszerűen az emberiség gyógyítására hoztak létre, hogy oda menjenek anyátokhoz és apátokhoz. Engedjétek, hogy szüleitek gyermekkori fájdalmai meggyógyuljanak. Engedjétek, hogy Krisztus és Szűz Mária megtanítsa őket, hogyan gyógyuljanak meg és hogyan szeressék belső gyermeküket. Belső anyátok és apátok problémái, ugyanakkor belső gyermeketek problémái is. Ha nem foglalkoztok ezekkel, akkor a belső gyermek problémái sem oldódhatnak meg. Belső édesanyátokkal való problémáitok, blokkolhatják az Istenanya csodálatos szívéből áramló energiát és ugyanakkor a belső gyermekre irányuló áramlást is. Ugyanaz történik a belső apával is.

Engedjétek, hogy a szeretet problémái meggyógyuljanak belső anyátoknál és belső apátoknál. A gyógyulás gyorsan megtörténik, miközben ily módon fokalizáljátok Krisztus és Szűz Mária energiáit. Olyan ez mint egy lézersugár ragyogása a sötétségben, mely mélyre hatol. Így dolgozva, eljuttok a probléma és az érzelmek közepéhez. A szeretet a mi álmunk. Valamennyiünk álma.

Az összekapcsolódás az Isteni Anyával/Atyával, akik szeretet háromszöget alkotnak az Isteni Gyermekkel, a legfelső Cél. Amikor ily módon összekapcsolódtok a Föld Anyával és az Ég Atyával, a ti akaratotok, az Isteni Akarat. Az Élet egy Extázis. Energiátok hatalmas, erőteljes és állandó kapcsolatban van. Feldolgoztátok az összes elfojtott problémákat, minden negatív emóciót és a düh, szomorúság és félelem problémák hatástalanok. Mivel összekapcsolódtok az Istenivel, szeretteljesek vagytok és egyetlen körülmény sem rázhat meg benneteket. Az abszolút bizalom és hit állapotában vagytok. Minden kételyetek alól felszabadultatok és csodálatos energiát éreztek önmagatokban. Minden kételyetek, dühötök és szomorúságotok megszűnt ettől a pillanattól kezdve. A létezés/lenni állapotában vagytok és éreztek. Legyetek az Isteni irányultságnak ebben az állapotában és engedjétek át ezeket a problémákat a Szellemnek vagy Kryonnak. Hallgassátok a válaszokat, melyekre szükségetek van és ha szükségét érzitek lendüljetek akcióba, CSELEKEDJETEK! Szabadítsátok fel azokat az emóciókat, melyek ezt kérik. Létfontosságú, hogy felszabadítsátok az emóciókat. Az emóciók gondolatokat hoznak létre, melyek valóságot teremtenek és a gondolatok emóciókat hoznak létre, melyek valóságot teremtenek. Tehát, ahol negatív emóciók léteznek, engedjétek bejönni testetekbe és ebben az új energiában... feloldódnak és felszabadulnak majd.

Ez az energia vagy emóció amit éreztek, nem gyermeketek emóciós energiája. Ez anyátok energiája, melyet gyermekkorotokban átvettetek és melyet többé már nem szükséges hordoznotok. Eme emóció - legyen bár tietek vagy anyátoké - egy valóságot teremt életetekben. Ily módon ott ahol olyan teher vagy negatív emóció létezik, mely direkt kapcsolatban áll anyátokkal, a három alsó csakrátokban fogjátok érezni azokat. Engedjétek ezt az energiát belépni testetekbe. Ez automatikusan fel fogja oldani az emóciót, amit bátran beengedtetek testetekbe.

Kedveseim, ez egy ajándék, amit azért adtatok magatoknak, hogy itt voltatok velünk ma (vagy ezeket olvassátok). Ez ugyanakkor Kryon ajándéka is nektek, azokért az életeitekért, amikor Kryonnal együtt dolgoztatok. Ezek az ajándékok azért készültek, hogy kijavítsák Atlantisz Birodalmának kiegyensúlyozatlan problémáit, mely kiegyensúlyozatlanságokat hoz létre a Földön. Atlantisz fejlett civilizációt hozott, azonban ugyanakkor elhozta a leválást az Isten Anyától és a Föld Anyától.

Minden édesanyátokkal kapcsolatos problémátok direkt módon, az Isten Anyával való problémák tükröződései. Figyeljétek, a szüleitek közti viszonyt és engedjétek feloldódni ezeket a sorompókat, falakat, ezeket a problémákat. Minél erősebben kapcsolódtok a Föld Anyához, annál szebb, erősebb és kifejezőbb lesz az életetek. Mindig azok sebeznek meg legjobban titeket, akik legközelebb állnak hozzátok. A földi sík úgy van megszerkesztve, hogy el kell jutnotok őrültségetek mélységeibe ahhoz, hogy megbocsátást találjatok azok számára akik szerettek titeket és akik fájdalmat okoztak nektek. Mindig úgy van megszerkesztve ez, hogy pontosan azt találjátok meg bensőtökben amire szükségetek van ahhoz, hogy legyőzzétek ezeket az elfojtásokat és átmehessetek a következő tudat szintre.

Álmaitok a ti vezetőitek. Azok akik méltatlannak találják magukat álmaik megélésére, fájdalommal és ellenállással fognak találkozni életükben. Minél kevésbé törekednek álmaik megélésére, annál intenzívebbé fognak válni testi fájdalmaik, melyek betegségbe csapnak át. Ha hajlandók vagytok megváltoztatni elmétek beállítását, szembenézve ezzel az emócióval, a Szellem megadja nektek a felszabadulás ajándékát, elmétek nézőpontjának, meggyőződéseiteknek megváltozását és többé már nem azok lesztek, akik voltatok. Mindig egy lépéssel közelebb lesztek majd az Istenihez és megvilágosodásotokhoz. A legfontosabb kulcs ahhoz akik vagytok, a szüleitek, akik mindig a legközelebb állnak hozzátok. Még akkor is amikor idegenek visszaélnek veletek, akkor is felfedezitek majd e visszaélés energiáit a szüleitek energiáiban, valahol - függetlenül mennyire mélyen, mennyire sötétben vagy rejtetten. A visszaélés, mindig az egyik szülőn keresztül áramlik.

Szüleitek azért kerültek egymás mellé, mert ők egymás tükörképei. Eme tükröződés tökéletesen pártatlan. Egy tükörkép. Soha, abszolút semmilyen körülmény nem létezik, amikor e tükröződés érvényes ne volna. Egy tükör, az egy tükör. Talán ezt mondjátok: ”Ez nem lehetséges. Nem lehet igaz. Az én szüleim ennek teljesen ellentétei.“ Azonban, a bolygó a dualitásra alapszik - minden férfi vagy női. Minden emóciónak két polaritása és egy alátámasztási pontja van és életetek folyamán ki kell egyensúlyoznotok emocionális állapototokat és fel kell szabadítanotok, minden titeket meg nem erősítő meggyőződéseiteket. Lehetnek olyan vélemények, hogy ezek erősítenek titeket, azonban nem egyeznek az Istenivel. Amilyen mértékben ezek elhalványulva eltűnnek, ti átléptek a sikeresség állapotába. Az igazi sikeresség, nem az anyagi, sem semmilyen más világban nem található meg, hanem a ti saját világotokban. Minden, abszolút egyensúly és stabilitás. Minden emóciót megérintett, optimizált, megtisztított és egyensúlyba hozott.

Gondoljatok erre néhány pillanatig. Engedjétek meg, hogy az egyensúly és stabilitás energiája belépjen és átáramoljon testeiteken és a szív középpontján. Ha fájdalmat éreztek, függetlenül mennyire kicsi vagy szubtilis lenne is ez, ismerjétek be, mivel a legártalmasabbak lehetnek ezek. Mindig az utolsó csepp az, mely megtölti a poharat. Figyeljétek meg, a testeitekben végbemenő szubtilitásokat. Bármit éreztek, teremtsetek. Most, szüleitek, akik harcoltak a szeretet energiájával, elfoglalják az őket megillető jogos helyüket Szívetekben. Ugyanakkor, valahol Szívetekben létezik egy kisgyerek, aki nem tudja hogyan szeressen és szeretetre van szüksége. Találjátok meg a sötétségben ezt a gyermeket és helyezzétek őt egy mágikus gömbbe majd, engedjétek Mária Anyát és Krisztust e gyermekhez menni, aki valamilyen okból sebzett és emlékezzetek rá ti, akik e teremben vagytok (vagy e sorokat olvassátok), mennyire érzékenyek vagytok. Ti nagyon mélyen érzőek vagytok. Az ami nem érintene meg egy szokásos személyt, nagyon mélyen megérinthet titeket, mivel ti rendkívül mélyen érzőek vagytok. Mindenre érzékenyek vagytok, még egy lehulló tollpihére is. És függetlenül annak módjától, ami megsebezte e gyermeket, tudatosítsátok az ő fájdalmát. Engedjétek meg e gyermeknek, hogy kifejezze azt amit érez és hagyjátok, hogy Szűz Mária, szeretettel jutalmazza ezt a gyermeket. Amint e gyermek meggyógyul és biztonságban és kényelemben kezdi érezni magát a szeretettel kapcsolatosan, speciális helyet fogtok fenntartani e gyermeknek Szívetekben.

Amikor e gyermek meggyógyult és elhelyezkedett Szívetekben, soha többé nem lesz képes negatív valóság teremtésére a szeretettel kapcsolatosan. Érezni fogjátok, hogy szeretni és ölelni és a körülöttetek lévő emberekkel összekapcsolódni biztosabb és veszélytelen, azonban a legcsodálatosabb fog lenni, az önmagatokhoz való szépséges kapcsolódás.

Mindezek az Isteni egybeesések találkozni fognak egymással. Minél gyorsabban engeditek behatolni magatokba az egybeesések energiáit, annál többet fogtok kapni ebben az életben és annál fenségesebbé fogtok válni majd. Tulajdonképpen, már ilyenek vagytok, csak még nem tudjátok ezt!

Kedveseim, minden jót kívánok nektek és Isten áldjon titeket, Kryon most elbúcsúzik tőletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések