2022/11/07

Adama a Planetáris Maha Chohannal, Velencei Pállal - A Kozmikus Szeretet Lángja, A Harmadik Sugarú AktivitásA Kozmikus Szeretet Lángja, A Harmadik Sugarú Aktivitás

Adama a Planetáris Maha Chohannal, Velencei Pállal

Aurélia Louise Jones: A Hét Szakrális Láng című könyvéből

2004. júniusban került kiadásra

Fordította: Hatejer Emese

Gárdi Marianna által készített hanganyag innen tölthető le:
http://www.mediafire.com/file/im4sqsgouyb0z2t/3+sug%C3%A1r.mp3/file?fbclid=IwAR0EFJLaWM5IQJkRHtiixIHTxuYSezBDn82GV-zh_ZHPFc4xlgvokVvskXc

Hallgathatós változat a youtube-n:

https://www.youtube.com/watch?v=mY9Ogq4AvRE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zCPACOPfzHUVS9xTX-9aPSmpaJsgtqE1N9aUXw4bPzrHGGolQ7DIibjg

 

Adama – Üdvözletem, Aurélia, itt Adama.

Az a feltételezésem, hogy te és a barátaid szeretni fogjátok a Szeretet mindenható Lángjának megtárgyalását.

Aurélia – Igen, Adama, ez az én vágyam, valamint azoké is, akik velem vannak. Már sok olyan dolog van, amit a Szeretetről mondtak és írtak, de mégsem teljesen értik, még a beavatottabbak sem. Mi, a felszínen lévő emberek bármennyire is törekszünk a szeretet tudatosságának alkalmazására, még mindig gyakran belezuhanunk az ítélkezésbe és dualitásba.  Kérlek beszélj nekünk a Szeretetről még egyszer, hogy szívünket megtölthessük ezen vibráció finom nektárjával.

Adama – Szeretett testvéreim és családom, nagyon szeretlek titeket. Mindannyian Telosban olyan hálásak vagyunk azoknak, akik megkívánják érteni a Szeretet misztériumainak sokkal mélyebb szintjét. Ne kedvtelenedjetek el, a teljes megértésetek kialakul, és miközben továbbra is arra törekszetek, hogy kifejezzétek és megtestesítsétek ezt a csodálatos energiát, ezáltal ez tovább erősödik bennetek. Egy napon, egy nem túl távoli napon, örömünkre fog szolgálni, hogy végre meghívhatunk titeket vissza közénk, a Szeretet és Fény földjére. Köszönöm, hogy megadtátok nekem ezt a lehetőséget, hogy a Szeretetről beszéljek. Habár egy Kék Sugaras mester vagyok, a Szeretet témájának megvitatása továbbra is a kedvenceim közé tartozik.

Először is, hadd adjak némi hátteret. A Szeretet Lángja egy Isten Hét Lángjából, ami a bolygón működik az emberiség számára. A Szeretet színe a frekvenciák, tónusok és színek széles sokoldalúságában terjed ki, kezdve a nagyon világos rózsaszíntől a legmélyebb arany rubin fényig, ezer féle szeretet sugár kombinációjában. A Szeretet egy ragasztó és vibráció, ami az Isten összes teremtményét összetartja együtt tökéletes rendben, harmóniában és fenséges szépségében. A szeretet a végső gyógyító és regenerátor. Velencei Pál Mester az, aki most a Szeretet Harmadik Sugarának hivatalát fenntartja, miután ő maga az Isten szeretetének tiszta lángjának megtestesülésévé vált a bolygón.

A Harmadik Sugár a szívcsakrához kapcsolódik, felnagyítva az isteni és emberi én Szeretetét. A szeretet isteni minőségei, többek között, a mindenütt jelenvalóság, együttérzés, kegyelem, jóindulat és a vágy hogy Isten legyen, a Szentlélek szeretetén keresztül cselekedjen. A Kozmikus Szeretet örökkévaló Lángja az uralma alatt áll, Velencei Pál Mester a Maha Chohán hivatalát is tartja a bolygó számára. Ebben a pozícióban a hivatalban, kifejezi ebben az időben az energiát, amit Szentlélek Hivatalaként ismertek. Ez egy nagyon összetett és csodálatos hivatal, amely sok kötetet tölthetne be egy könyvben.

A Szeretet Lángjának templomaiból és spirituális asrámjaiból számos van a bolygón. Van egy csodálatos Szeretet Templomunk itt Telosban is, és vannak Szeretet Templomok a Fény összes földalatti és éterikus városaiban is, nem csak ezen a bolygón, hanem ebben és más univerzumokban is.

Velencei Pál Mester, egy francia férfi volt utolsó inkarnációjában, a Harmadik Sugár éteri spirituális asrámjának őrzője volt a Szabadság-kastély alatt Dél-Franciaországban. Van egy másik spirituális asrám a Nap Temploma alatt New York városban is. A Szeretet Elohimjának egy spirituális asrámja is létezik, Heros és Amora, a Szeretet ikerlángjai vezetése alatt, a Winnipeg tó körül, Manitoban, Kanadában, és egy másik megdöbbentő templom került létrehozásra és megőrzésre a Harmadik Sugár Arkangyalai által, a Szeretet ikerlángjai, Chamuel and Charity által, Szent Louise-ban, Missouri-ban, az USA-ban.

Hadd szóljak most egy pillanatra a Szeretetről, mint az egyetlen igaz és állandó erőről a teremtés mindenségében, és ezután, meghívom Velencei Pált, hogy szóljon hozzátok. A szeretet nem egy szó. Ez egy esszencia, egy erő, egy hatalom és egy vibráció. Ez az Élet! A szeretet a legmegfizethetetlenebb elem és vibráció az egész létezésben, egy örökké dinamikus élő erő. Ez az arany szekér, amely meghaladja az időt és eltávolítja a teret.

A Szeretet a fény elsődleges anyaga, amelyből minden dolog létrejön. Ez egy egységes erő, amely minden dolgot egyben tart. A szeretet mindent tartalmaz. A szeretet intenzitása meg tud gyógyítani és át tud alakítani mindent. Ahogy nem létezik valódi elválasztó akadály az emberi én és a Nagy Kozmikus Én között, nincs igaz elválasztó akadály az emberi szeretet és a Krisztusi szeretet között. Csak az intenzitásában és szeretetében különbözik. Az emberi szeretet megtestesítése és felerősítése néhány milliószorosan. Vannak azok, az inkarnációban, akik a szeretetet gyengeségként látják. A szeretet természetesen nem gyengeség, de a legnagyobb erő. A szeretet a legfontosabb Isteni minőség, amit finomíthattok vagy művelhettek. Ennek ereje fenn tud tartani minden dolgot, örvendezni minden dologban és dicsőíteni minden dolgot. A szeretet állandó erő, amelyből élet energiákat és harmóniát vonhattok ki. A gyógyító gyöngédsége minden dologba behatol és minden szívet beburkol. Amikor az ember a Szeretet ezen nagyszerű Istenadta tehetségét kifejleszti, akkor meg lesz a kellő ereje ahhoz, hogy megteremtsen és megidézzen bármit a szeretet által látott megtisztított spirituális látomásából.

Azok számára, akik tökéletesítették a szeretet tüzeit, a félelem már nem létezhet. A Felettes Énetek képes arra, hogy azonnal, hatalmas mennyiségű emberi negativitást transzmutáljon át tiszta Szeretetté és Fénnyé. Amikor a Szeretet ezen nagyszerű ajándékának elsajátítása az egyik fő céllá és vággyá válik az életetekben, amikor ez egy égető rögeszmévé válik, amit többé nem lehet megtagadni és elutasítani, akkor ez beteljesülté válik. Az ilyen ember a Szeretet olyan hatalmas befogadójává válik, ami a dicsősség falait hozza létre az egyén körül, és semmivel sem kevesebb, mint a tiszta szeretet érintheti meg őt újra. Azok számára, akik megvalósítják a Szeretet ezen isteni ajándékát, a Fény birodalmai szélesre nyílnak, és minden hatalmat ismét megadnak nekik. A szépség, a fiatalság és a vitalitás az összes isteni tökéletességében, hatalom és bőség fenségben, az Isten Elméjének minden tudása és az összes spirituális attribútum teljes mértékben való helyreállítása, a tökéletes Szeretet ajándékai. Az Istenhez és az isteni Jelenlétetekhez való imádkozás a szívetek összes energiájával, hogy megnyissátok magatokat ezen isteni Krisztus szeretetére. Engedjétek, hogy ezen szeretet kezdetét vegye az imádat és hála egy dalának eléneklésével a szívetekben. Hagyd a szíved felemelni az örökkévaló örömmel és hálával, ami a szíved dalaiból fakad, és ez a nagy szeretet a tiéddé válik. Bárhol vagytok, a magasabb birodalmak összes ereje és kincsei meg fognak ajándékozni titeket a mennyben és a Földön, örökre az örökkévalóságig.

A menny ezen kincsei isteni ajándékok és minőségek egy ember fejlődhet, miközben felszabadítja a rejtett, Isten adta potenciálokat az Énjén belül, a Megszentelt Szívén belül, az isteniségetek székhelyén. Ezek az ajándékok és erők, amelyekkel Isten mindannyiotokat kecsegtet ez az Ő Terve a teljes helyreállításotokért, isteni létezőkként, mivel türelmesen várja, hogy teljesen elfogadjátok őket.

Mindannyiotokban tárolódik a kozmikus bankszámlátok, amelybe az érdemeiteket vagy letétbe helyezik vagy visszavonják. A következő világban, az emberiséget nem a javaik vagy emberi tanulmányaik alapján értékelik ki, sem a Földön betöltött pozíciójuk vagy megbecsülésük alapján. Egy embert, olyanak látnak amilyen Ő, a spirituális megvalósítás szintje szerint. Amit isteni lénnyé válásáért gondolt, tett és érzett az egyetlen értékelhető mérték mindaz. Ez a Krisztusi Fény a tiszta Szeretet öltözéke, a ragyogó erő és szépség öltözéke belülről származik, ahogyan az egyén elkezdi lefektetni önmagának a kincseit a mennyben. A Fény magasztalt fehér öltözéke, amellyel meg fognak ajándékozni, az a kiáramló érdem, amely a szeretetből, az együttérzésből, a könyörületből, az érzékenységből, a hálából és a dicséretből származó letétekből származik.

Ahogyan felkened önmagad, hogy kifejezd ezt a Krisztusi Szeretetet, örvendezve a megvalósulás ezen dinamikus kincseinek, miként a menny teremti annak jólétét és korlátlan kamatját a kozmikus bankszámládon százszorosára szaporodva! Igen, és még ennél is többet!

Most, hogy némi ízelítőt adjak nektek, az emberiség lelkeinek legtöbbjében a jelen időkben még mindig ég a szívükben a Szeretet Lángja 1-3 milliméternyit egy szinten. Sokan az igyekezet és az elszántság révén nagyobb szintet értek el, de még mindig vannak irányok, amerre mehettek. Amikor a Szeretet tüzei a szíveteken belül kb. 2,74 méter magas Lángon égnek, tudni fogjátok, hogy elértétek azt, amit el kellett végezni, hogy "haza" vigyenek a "Fény szárnyain" és bebocsátást nyertek a halhatatlanok közé.

Aurélia – Ejha, ez csodálatosan hangzik Adama! Ezt el akarom érni. Köszönjük, hogy újra emlékeztettél minket. Tudtam erről a csodálatos szeretetről, de nem tudtam megérteni. Mi az, ami visszatart minket attól, hogy felfedezzük az isteniségünket annak teljességében, ettől az égő vágytól, hogy tökéletes szeretetet érjünk el?

Adama - Számos tényező van, és néhányat meg fogok említeni. Kitalálhatjátok a többit. Nem mindegyik vonatkozik rátok személyesen, de általában több tényező is alkalmazható a legtöbb emberre különböző mértékben. Legelső, a motiváció és éberség hiánya, túl kevés hittel az ilyen ígéretekben. A következetesség hiánya az elhatározásotokban, hogy elegendő időt és energiát fektessetek be a spirituális fejlődésetekbe, ami spirituális letargiában tart titeket és egy szellemi negatív egyensúlyban.

A felemelkedés és szeretet iránti vágyatok még mindig egy közömbös emelvényen vannak.

Addig amíg ez nem válik egy égő vággyá a szívetekben és a lelketekben, annyira nagy mértékben, hogy nem élhettek nélküle, nem tudtok elég szeretetet, erőt és energiát generálni ahhoz, hogy elérjétek az evolúció ezen szintjét.

Azt fogom mondani, hogy legtöbben egyfajta spirituális lustaságtól szenvedtek, túlságosan elfoglaljátok magatokat "ezt téve" ahelyett, hogy ezzé "válnátok". Sokan közületek, akik lefektették spirituális céljaikat, akkor találtok egy kifogást, hogy elkerüljétek az elkötelezettségeteket feléjük. Sokatok még nem szánt időt arra, hogy komolyan leüljetek "önmagatokkal”, hogy leírjátok a spirituális céljaitokat erre az inkarnációra. Komolyan gondoltatok már arra, hogy hogyan fogjátok elérni ezeket a célokat? Hányan vagytok teljes megértésben arról, hogy miért is választottátok az inkarnációt itt ebben az időben?

Azt javasoljuk, hogy kezdjétek most azzal, hogy belevágtok az összes "tennivalótok listájába" félig és belevessétek önmagatokat az Isteniségetek igaz szeretetének fejlesztésébe és integrációjába. Ez időt vesz igénybe, az én szeretetét és folyamatos kötelezettségvállalást; ez egyszerűen nem történik meg önmagától.

Sokan közületek túl sok életen át "a véletlenre" bíztátok a fejlődéseteket, és még mindig itt vagytok fájdalomban és hiányban. Valójában, nincs fontosabb számotokra, hogy ebben az időben megcsináljátok. Ne feledjétek, hogy amit ma tesztek, holnap fogtok tenni, és amit tegnap tettetek, nagyon rövid távú hatással van az életetekre. De amivé isteni lényként emberi tapasztalatban inkarnálódva "váltok" veletek marad az örökkévalóságig.

Azt fogjátok mondani nekem: "De Adama megélhetést kell találnunk, és gondoskodnunk kell a harmadik dimenziós kötelezettségeinkről. " És azt mondom nektek: " Igen tegyétek, és fontos számotokra, hogy gondoskodjatok mindennapi életetekről egy feddhetetlen spirituális nézőponttal. A mindennapi élet keretein belül építitek fel a karaktereteket és fejlesztitek (a belső) Istenetek elrejtett minőségeit. "

Ha helyesen rangsoroljátok a céljaitokat, és megtanuljátok megfelelően kezelni az időtöket, el fogjátok engedni a tevékenységeiteket, a társadalmi és más tevékenységeket, amik a mi nézőpontunkból, az időtök és energiátok pazarlása. Mindannyian képesek lennétek legalább napi egy órát találni vagy többet befektetetni a spirituális életetekbe, és lelki közösségben az Isteni Énetekkel. Elengedhetetlen, hogy mindannyian sokkal hatékonyabban kezdjétek el kezelni az időtöket. Ez része a tanulásnak, hogy a Bölcsesség egy Mesterévé váljatok. Legyetek kreatívak! Hogyan várhattok arra, hogy a szeretet és az istenség egyesüljön az Istenségetek egyik aspektusával, ha nincs igazi érdeklődésetek az ebbe való időbefektetésre, abba hogy megismerkedjetek ezzel?

Elkezdhettek kevesebbet trécselni, és többet töprengeni a belső Isten csodáin és ragyogásán. Meditáljatok, vagy szemléljétek meg a belső istenségeteket, miközben a lényegetekben sétáltok.  Csökkentsétek le a televíziózási időtöket és a cseverészésetek időtartalmát, mivel nem szolgálja spirituális fejlődéseteket. A legtöbbetek kevesebb időt tölthet a boltokban. Majdnem mindannyian rabjai vagytok annak, hogy még több dolgot vásároljatok, mint amire tényleg szükségetek van, ami csak az otthoni rendetlenséghez járul hozzá. Ez pénzt takarít meg, amelyet fontosabb törekvésekre használhattok. A fény birodalmában, meg vagyunk hökkenve és zavarban vagyunk, ahogyan látjuk, hogy mennyire függők vagytok a vásárlástól és a bevásárló központokban való keringéstől, folyamatosan új szerkentyűket keresve, hogy megvegyétek azokat, és ez egy egész nemzedék szokásává vált. 

Vettétek az adást, igaz? Van még néhány olyan tényező, amely emberi szokásokat még megemlíthetnék, amik a harmadik dimenzióba ragadva tartanak titeket, de rátok hagyom a többi felfedezését. Szánjatok időt arra, hogy felülvizsgáljátok az életeteket és megtudjátok, hogy miért vagytok itt és hová tartotok. Szánjatok időt arra, hogy megalkossatok egy spirituális tervet magatok számára, és ígérem, hogy soha nem fogjátok megbánni.

Háromféle ember van: azok, akik megtörténtté teszik a dolgokat, azok, akik nézik, hogy mi történik, és azok, akiknek fogalmuk sincs arról, mi történik. Ha a felemelkedés kocsiban szeretnétek hajtani ebben az életetekben, be kell lépnetek azon emberek kategóriájába, akik a dolgokat megtörténtté teszik. Ez azt jelenti, hogy aktívan kell megteremtenetek és törekednetek mindenre, ami szükséges a forrásotok számára, hogy bebocsátást nyerjetek a Felemelkedés nagy Termeibe, a lehetőség ezen rendkívüli ablakába a Felemelkedés végett ebben az időben. Máskülönben, egyszerűen nem fog megtörténni számotokra ebben a ciklusban. Ez nem társaság által fog megtörténni, hanem az állandó erőfeszítéseitekkel és elhatározásotokkal teremtitek ezt. A napi megtisztulás és átalakítás folyamatához is ragaszkodnotok kell, addig, amíg ez szó szerint nem történik meg. Nem számít min kell átmennetek néha, hogy egyensúlyba kerüljön minden tartozás az élet felé, ha szívetek tüze elég magasan ég, akkor ez a szeretet készen áll arra, hogy az összes lehetséges szenvedést és csapást könnyedséggel és kegyelemmel kiálljátok.

Aurélia – Nagyon drága és tömör vagy a magyarázataidban.

Adama – Az vagyok, azért mert sokan kifuttok az időből. Túl sokáig halogattátok, egyre kevesebb időtök van, hogy magatokhoz öleljétek ezt az utazás a bolygószintű Felemelkedés nagy partijáig. Legtöbben alábecsülitek az elkötelezettség komolyságát és szintjeit, ami szükséges egy tudatos szinten való fizikai felemelkedéshez. Természetesen mindig lesz egy másik lehetőség egy későbbi időpontban, és 2012 nem a vég volt, hanem egy Felemelkedési ciklus kezdete a bolygó számára. Azok, akik halogatják most ezt, nem felelnek meg a követelményeknek időben, és minden bizonnyal meg fogják bánni ezt.

 

Most meghívom Velencei Pált, hogy beszéljen veletek

Velencei Pál

 

Szívem szeretett gyermekei! Üdvözöllek titeket a Szeretet Lángjában. A Szentlélek kegyelmének áldásaiban mindig megtalálhattok engem üdvözölve a szívetekben, az érzéseitekben, és a lelketek mélyén! Gyengéd, mint egy tiszta fehér galamb, amely a Tudatosságát szimbolizálja, a Szentlélek kegyelme és alázatossága kiterjeszti a lényének áhítatos dallamának édes gyengéd ritmusát, amit a Nyugati elme gyakran figyelmen kívül hagy. Amikor egy ember "a hallgató kegyelem" helyére ér, amikor számos énjének nyughatatlan energiáinak összessége megnyugszik és elcsendesedik, akkor az történik, hogy a Szentlélek szépsége, kegyelme, áldásai és jelenléte kiáramlik. Miként a galamb szárnyai a magasságba, a szabadságába viszik őt megnyilvánulva "a létezőben ", nem annyira a tevékenységben. Amikor az egyén az Isteni Én vezettetése szerint él és szolgál, akkor boldogság és teljesség van abban a szolgálatban. Amikor az egyén új hajtóerőt fejleszt ki, egyre nagyobb kihívások vannak, és mindkettő elengedhetetlen az érett tudathoz. Amikor a tanítvány életforrása komoly és őszinte, és arra törekszik, hogy mindig a tökéletes helyen legyen, ahol az ÉN VAGYOK Jelenlét bölcsessége azt kívánja, hogy épp ott legyen. Az élet akkor mindig együtt fog működni és irányítani az életforrást, ahol a legnagyobb szolgálatot és előrelépést lehet elérni.

Szavaink olyan kristály csészék, amelyek a szeretetet és a békét az emberiség külső tudatába viszik, akik a szellemi barátságra és a kellemes szövetségre emlékeznek velünk belső szinteken. A Háromszoros Láng mágneses ereje révén a Szívben, a magasabb birodalmak mestereinek figyelmét felkelthetitek a nagyobb segítség végett. Az emberiség által tapasztalt szerencsétlenség, frusztráció és szorongás egyik fő forrása az a képesség és hajlandóság, hogy ne engedelmeskedjenek saját egyéni ÉN VAGYOK jelenlétük isteni utasításainak és ne engedelmeskedjenek a Fény Felemelkedett Mestereinek az általuk nyújtott vezettetéseiknek és útmutatásaiknak. Mindig van választás az (Isteni) Jelenlét irányaiba való örömteli, vidám, hajlandó, megvilágosult engedelmesség és fegyelem között és a szándékos és tudatlan visszautasító és visszaélő szabad akarat között, ami tökéletlenséget teremt. Ez egy személyes választássá és ügyé válik minden ember és az ő Istenük között.  Mindaddig, amíg az emberi faj minden tagja el nem éri a személyes vágyat, hogy Isten Akarata szerint cselekedjen és a szeretet törvényei szerint éljen, addig nem élvezheti a folyamatos boldogságot vagy a győztes eredmény örömeit, amely békét, bőséget, határtalan és korlátlan szeretetet és egy spirituális kiterjedést hoz magával, ami még nem ismert a külső elmétek számára.

Az ember nem egy pillanat alatt pusztította el a tudatos kapcsolatot a saját egyéni ÉN VAGYOK jelenlétével, és egy pillanat alatt sem képes újból létrehozni egy ilyen kapcsolatot. Ez a megkülönböztetés és állandó éberségének egy jól kifejlesztett érzékét és a motivációk tisztásságát, meghatározását, türelmét és kitartását igényli az ÉN VAGYOK Jelenlét szívének ajtajához.

Az Isten Jelenléte vár, várakozik a lehetőségre, hogy rajtatok keresztül szolgáljon. Az Élet gyönyörű, szerető, mindenható Atyja/Anyja állandó hallgatózásban áll. Bármikor, amikor Őt hívjátok, Ő válaszolni fog a mindenható Jelenlétének rohamával a Szeretete által teremtett és előkészített eszközein keresztül. 

Az Élet Anyjának/Atyjának Szeretett Gyermekei, ha látnátok a szemeitekkel, látnátok a Szentlélek közelségét is, amikor ártatlan alakotok kiszáll az ágyból és a lábaitokat a földre helyezitek, hogy az az nap ösvényét járjátok, akkor megérthetitek a külső én gorombaságát, hogy a Jelenlétet megvárakoztatásban tartja. A jelentéktelen dolgok közepette, néha egy nap, egy hét vagy egy életen át jár az ember, és az Isten Jelenléte még mindig vár a lehetőségre, hogy megtöltse a kelyheteket kegyelemmel, békével, bőséggel, gyógyulással és szeretettel.

És így, szeretett gyermekeim, az emberi tapasztalat fátyla mentén haladva, ne feledjétek, amikor a lábatok minden reggel a földre lép, hogy Isten Jelenléte várja, hogy a napotokat az isteniségetek teljességével töltsétek meg, ha úgy döntötök, hogy meghívjátok! Emlékezzetek ma, miközben ezeket a sorokat olvassátok, az Isten Jelenléte várja, hogy mindnnyiotokat megáldjon a Szeretet és Béke teljességével minden megértésen túl. Invokáljátok ezt a Jelenlétet minden nap minden órájában, hogy feltöltsön titeket a Szeretettel, Békével és Harmóniával, ez kegyelemmé válik az életetekben, hogy megtapasztaljátok ezt könnyen és tökéletesen.

 

A Szentlélek tanítványainak magatartási kódexe

 

Előszó

1. Legyetek mindig tudatában annak a törekvésnek, hogy megtestesítsétek az Isteniség teljes kifejeződését, és e célból szenteljétek a lényetek összességét erre és szolgáljátok ezt mindvégig.

2. Tanuljátok meg az ártalmatlanság leckéit - sem szavak, gondolatok, sem érzések által ne okozzatok rosszat vagy az élet bármilyen részét sértve. Tudva, hogy a tettleges és a fizikai erőszak a szenvedésben, fájdalomban és halandóság birodalmaiban tart titeket.

3. Ne keveredjetek bele a testvéreitek érzelmeinek tengerébe gondolkodás nélkül vagy szándékosan. Tudjátok, hogy a vihar, amelyben a szellemét helyezi előbb vagy utóbb a saját életforrásotok partjaira is beárad. Inkább mindig nyugalmat, szeretetet, harmóniát és békét idézzetek elő az összes életnek.

4. Különítsétek el magatokat a személyes és planetáris illúziótól. Soha ne engedjétek meg önmagatoknak, hogy a kicsi éneteket jobban szeressétek, mint az univerzum harmóniáját.

5. Sétáljatok gyengéden a Földön és a világegyetemen keresztül, tudva, hogy a test egy szakrális templom, amelyben a Szentlélek lakozik, békét és megvilágosodást hoz az életbe mindenhol. Tartsátok a templomotokat (fizikai test) mindig egy tiszteletteljes és megtisztított módon, a Szeretet és az Igazság Szellemének lakhelyéhez illően. Tisztelve és becsülve gyengéd méltóságossággal az összes többi templomot is, tudva, hogy gyakran valaki durva külsején belül nagy fény ég.

6. A Természet jelenlétében, elnyelve a birodalmainak (Föld Anya) ajándékait és gyönyörűségeit finom hálában. Ne gyalázzátok meg Őt értéktelen és megalázó gondolatokkal, hangokkal vagy érzelmekkel, vagy olyan fizikai cselekedetekkel, amik kifosztják a szűzies szépségét. Tiszteljétek a Földet, az "Anyát", ami az evolúciós ösvényeteknek ad otthont.

7. Ne formáljatok és ne ajánljátok fel a véleményeteket, hacsak erre ösztönzést vagy kérést nem kaptatok, és ezt is csak útmutatásért/tanácsadásért való az imádság és invokáció után tegyétek. Beszéljetek, amikor Isten úgy dönt, hogy rajtatok keresztül kíván szólni. Más alkalmakkor legjobb kevesebbet beszélni, vagy békés csendben maradni.

8. Engedjétek a szíveteknek hálát és örömöt énekelni az Istenhez. Mindig legyetek hálásak mindazért, amit kaptok, és azért amivel a mostani pillanatban rendelkeztek. Lépjetek kapcsolatba az Élet Folyójával, a Szeretet és Bőség Folyójával, ami a Szent Szíven belül rejlik.

9. A beszédben és a cselekvésben legyetek gyengédek, de méltósággal, amely mindig elkíséri az élő Isten Jelenlétét, ami a lényetek templomában él. Folyamatosan helyezzétek a lényetek minden képességét és a természetetek összes belső kibontakozását az Isteni hatalom lábaihoz, arra törekedve, hogy az együttérzés tökéletessége manifesztálódjon, amikor találkozik a nélkülözésben lévőkkel.

10. Hagyjátok, hogy szavaitok gyengéden, alázatosan és szerető szolgálatban szóljanak. Ne engedjétek meg az alázatosság benyomásának, hogy letargiával tévesszék össze, mivel az Úr/Úrnő szolgálata, mint a Nap a mennyekben, örökké éber és folyamatosan önti a Szeretet ajándékait azoknak, akik megnyitják szívüket, hogy befogadják őket.

 

Meditáció

Utazás a Szeretet Kristály-Rózsa Láng Templomába

Adama Velencei Pállal

 

A Szeretet Sugarának egyik éterikus temploma, Chamuel és Charity, a Harmadik Sugár Arkangyalainak Szeretet Lángja által van fenntartva. Ez Észak-Amerika déli oldalán, Missouri államban, St. Louis-ban helyezkedik el. Az isteni szeretet egy ívet képezve egy hidat formál ezen spirituális ásram és a Harmadik Sugarú Elohimok, Heros és Amora, éterikus birodalmainak temploma között, ami Winnipeg tónál található Kanadában.

A Szeretet Sugarának kisugárzása e különleges templomból a kreativitás egy áramlata. A Szeretet Lángja ezen spirituális ásramjából támogatja a szív nagylelkűségét, adakozását, adását, megbocsátását és könyörületét. A Szeretet óriási energiája egyszerűen átmos minden mást és segíti az embert, aki meglátogatja ezt a templomot, hogy megőrizzen még többet a Szeretet minőségeiből maguk számára és a világ számára. A spirituális ásram lángját és oltárát Krisztus szívéből a Teremtő Szívébe való élet áramlásának ajánlották fel és ezután az ember szívébe való áramlásnak is.

Most, szerettem, gyere velem, a Szentlélek energiája elkísér Velencei Pál Mester szeretetén keresztül, a Szeretet ezen különleges templomához. Hunyd le a szemeidet és vegyél néhány mély lélegzetet. Határozd meg a szándékodat, hogy velünk jössz az éterikus járműben, amit most bemutatunk neked. Lehet hogy van, lehet hogy nincs erről tudatos emléked, de az előnyök ugyanazok. Használd a képzeleted ajándékát, hogy élénk benyomást keltsen arról, amit bemutatunk majd, és az utazás lenyomatot képez a lelkedben és a sejtemlékezetedben. Ha szükséges, akkor hozzáférhetsz, nem feltétlenül az összes részlethez az emlékből, hanem az energiákhoz, amelyeket ezen tapasztalat révén fogsz kapni.

Azt is vedd tudomásul, hogy minél többször veszel rész az ilyen típusú utazásokon, annál jobban támogatod a saját illúzió fátylaid eltávolítását, amik blokkolják a magasabb vibrációjú emlékeidet és észleléseidet. Kérd meg a Felsőbb Éned, hogy segítse elő ezen utazást számodra és veled, és nyisd meg a szíved azért, hogy ez megtörténhessen a belső síkokon, amilyen magas szinten csak lehetséges. Most keresztülutazunk a téren az otthonodból egészen a Shasta Hegybe lévő Szeretet Kristály-Rózsa Láng Templomába. Érezd a szeretet kristály-rózsa szirmainak illatát körülötted áramlani, még mielőtt megérkezel. 

Annyira áldott vagy, ez most kiváltság számodra, hogy személyesen elkísérheted a Szentléleknek Önmagának a planetáris képviselőjét, ez valóban egy ritka eset.

Hadd osszam meg veled ebben a teremben, hogy ez a szereteted és a hűséges odaadásod az ösvényed számára, ami lehetővé teszi Neki, hogy megadja neked ezt a kegyelmet. Lélegezz be. Lazulj el teljes mértékben a tapasztalatban. Mélyülj el a lélegzetedben, hogy lehetővé tedd magad számára, hogy visszahozd a legnagyobb lélek lenyomatot, amit létre tudsz hozni. Ez segíteni fog számodra, abban, hogy harmonikusabb és közvetlenebb módon javítsa az utad. (rövid szünet)

Most megérkeztünk a hatalmas áttetsző kristály-rózsa elé, egy többrétegű dómba. Ez nem olyan, mint amit valaha is a külső világban láttatok. A nyelvetek szókincsében nincsenek szavak ezen szerkezet leírására, olyan csodálatos és elegáns, amelyet Chamuel és Charity arkangyali szeretetének kreativitását mintázza. A tiszta Szeretet energiájának ragyogó Sugarai a dóm központi pontjából kerülnek kibocsátásra, hogy a Teremtő Szeretetét több száz mérföldre a légkörbe sugározzák ki minden irányba. Egy csodálatos jelenetet láthatsz!

Engedd meg magadnak, hogy a bársonyos kristályrózsás szőnyegen sétáljál, amely a lábad alatt a templom ajtajáig terjed. Mivel maga a Maha Chohan társaságában vagyunk, nem kell megmutatnod a beutazáshoz szükséges útleveled, az idevaló bebocsátáshoz. Azért mert az arkangyalikus frekvenciák olyan magasak és ritkák, egyetlen lelket sem engednek be ide, ha nem képesek a szeretet és a harmónia negyedik dimenziós frekvenciáinak fenntartására mindenkor, és a Bölcsesség Mestereinek egyike kísér be. Ahogy közeledsz a bejárati ajtóhoz, a Szeretet Sugár néhány angyala, kb. 3.6 méter magasak, meghajolnak a Maha Chohan nagyszerű Fénye előtt. Szintén meghajolnak a Fényem előtt és a saját Fényed előtt is, felajánlva neked a bejáratot.

Mindannyiotokat, aki ide belép a jövőben, elkíséri a templom őrzői közül egy. Ez a templom háromszor nagyobb, mint a Vatikánban lévő Katolikus Templom és sokféle dimenziós energia részleget tartalmaz a templom számos tevékenységéhez.

Olyan területre kerülsz, amely kényelmes lesz a saját szív fejlődésed szintje számára. Most átkelsz egy hosszú folyosón tele több ezer szeretet-láng angyallal minden méretben. Ezek az angyali lények a legkisebb keruboktól a legnagyobb szeráfokig terjednek. Igazából az angyali királyság mind a tizenkét rendje az összes dimenzióból képviseletre kerül itt.

Miközben a folyóson sétálsz, sok helyen a tiszta Szeretet energia szökőkutjai és vízesései törnek elő eltérő helyekről. Az energiák, amik ezekből a szökőkutakból és vízesésekből sugárzódnak ki a Szeretet és Hála dalait éneklik szüntelenül a Teremtő szívéhez, az Isten Anyához és a bolygón fejlődő összes birodalomhoz, az összes dimenzióba. Ez magában foglalja a felszíni emberiséget is. Ha megengeded, a Szeretet ezen melódiái megolvaszhatják a szívben hosszú idő óta felhalmozódott salak és szemét nagy részét. Hallgass és engedd, hogy a szíved egyesüljön a szeretet energiáival, amik a Szeretet Örökkévaló Folyóinak Vizeiből jön.

A Szeretet tiszta fehér galambjai, nagyobbak, mint amilyen galambok a felszínen vannak, kiküldik a gyógyító sugárzásukat. Szánj időt arra, hogy megnézd, érezd és figyeld meg Isten Szeretetének csodáit, amik arra várnak, hogy megajándékozzák azokat, akik szeretnek élni és engedelmeskednek a Szeretet Örök Törvényeinek. Senki sem siettethet most téged. Ne feledd, az időtlenség zónájában vagy most. A Harmadik Sugár virágainak, növényeinek és gyümölcseinek számos fajtájának szeretett dalait tisztelik ezen templom ösvényén. Engedd meg magadnak, hogy megkapd az illat és melódiák édességéből származó gyógyítást. A galambok is össze akarnak kapcsolódni a szíveddel, felkínálva a vigaszt az utazásodon vissza a "Jelenléted Napjához". A mágikus, tiszta szeretet energiáit ábrázoló folyosó járása az itt eltöltött tapasztalatok része. Ha bármilyen kérdésed van, tedd fel, mindenkinek megvannak a maga angyali útmutatói/vezetői, akik várják, hogy válaszolhassanak. (Szünet)

Láss most egy bejáratot a jobb oldalon. A vezetők azt ajánlják neked, hogy kövesd őket a Kozmikus Szeretet Örök Lángjának Nagytermébe. Ez egy másik láng, amely folyamatosan ég, hogy dicsőítse a Teremtőt, Mindenek Atyját/Anyját. A kozmikus törvény szerint, az összes bolygó megkapja a Teremtő szeretetét és energiáit, és ennek egy részének minden nap vissza kell térnie hozzá, amelyet azok szívének tüze idéz elő, akik ezeknek a bolygóknak a lakosai. Ezen a bolygón, mióta a felszíni emberiség elhanyagolta ennek megtevését az idő eónjai óta, miközben a háborúba és elkülönültségbe utazgatott, mi Telosban, és sok más lény a Belső Földről és más föld alatti városokból, teszik ezt a ti érdeketekben. Folytatjuk ezt addig a napig, amíg mindannyian elég lelki érettséget értek el ahhoz, hogy visszatérjetek a kegyelem és hála szintjéhez a Teremtőhöz önmagához.

Akik a Kristály-Rózsa Templomnak ajánlják fel a szolgálatukat az életben, szintén táplálják a Szeretet Örök Lángját a szívük szeretet tüzein keresztül. Amikor folyamatosan égő Lángot mondunk, az elemekre érjük, amik táplálják és fenntartják a Lángot, amely folyamatosan ég a Szeretet tűzéből azoknak, akik ebben a templomban szolgálnak. Valójában, az összes cselekedet egyesül a Szeretet másik Templomaival megtartva ugyanazt az energiát létrehozva a Fény egy hálózatát, amik táplálják a Földön élő összes civilizációt és különböző birodalmakat.

Ez a Láng, annyira szelíd és erőteljes, kicsit több mint 30 méter magas és körülbelül 3 méter széles. Szilárdságának ereje a gyengédség hatalma. Ez boldog, vidám és játékos, amely magába foglal minden áldást, amivel a Teremtő kívánja megajándékozni a Teremtényeit és a Szíve sok gyermekét. A nagylelkűsége korlátlan.

Vegyél most egy lélegzetet még mélyebben be a testedbe. Kapcsolódj össze mélyen a Lánggal, engedd meg ennek, hogy csordultig tele töltse a szíved kamráját; és lazulj el a Szeretet karjában. Milyen csodálatos! (Szünet)

Amikor úgy érzed, hogy a szíved teljes űrtartalmát feltöltötte, csendesen visszatérhetsz a kristály merkabához, ami kívül vár rád, hogy visszahozzon a fizikai testedbe. Mély hálával mondj köszönetet Velencei Pálnak a Kegyelemért, amivel megajándékozott ma. Amikor kész vagy, nyisd meg a szívedet és gyere vissza a testedbe.

Ezekkel a szavakkal, most lezárjuk a meditációnkat. Arra kérlek, hogy tudatosan térj vissza ide, amikor úgy érzed, hogy a szíved tüzeit egy nagyobb fokra kell emelned. Sok szeretetet hozok nektek Telosból, a Szeretetünk számotokra tiszta és feltétel nélküli, készen áll rá, hogy elkísérje a lépéseidet az utazásod végéig.

Aurélia - A csoport nevében nagyon köszönöm Adama mindazért, amit értünk teszel, és köszönetet mondok Velencei Pálnak a Szeretetért, a Kegyelemért és az Áldásokért, amelyekkel megajándékozott minket ma. Annyira különlegesnek érezzük magunkat, hogy első kézből kapjuk meg ezt az információt. Nagyon hálás vagyok! Nagyon hálás vagyok!

Adama – Szívesen, szeretteim!

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések