2022/11/07

Kryon - Törekedjetek Hiteles/Autentikus Énetekké Válni

 Törekedjetek Hiteles/Autentikus Énetekké VálniKryon ~ Channelled through David Brown
2006, Február 22 : Lucerneben, Svájcban
Fordító: Magdi Korpos

Üdvözöllek Kedveseim, KRYON vagyok, a Magnetikus szolgálattól.

Csodálatos, ma veletek lenni. Sok szeretet van a levegőben. A Szellem itt van ebben a szobában, mivel angyali partokról való nagyszerű Lények vannak itt. Svájc, Európa szívében, nagy változásokon megy keresztül. Egy új létezési mód és egy Új energia állapodik meg itt. Svájc, mindig pontos metodológiájáról volt elismert - azért a tényért, hogy itt minden harmonikusan működik. Nem volt minden harmóniában itt, mivel sok nehéz emóció[érzelem], nagy harag energia halmozódott fel. Lehet, hogy a felszínen minden simának tűnik, azonban néha alul igazi darázsfészek van. Ez az Új energia segíteni fog a svájciaknak, az Univerzummal harmóniában fejlődniük. Az emocionális állapot változik, áttérve egy túlélési mechanizmusról - egy spirituális mechanizmusra. Az egész Földgömbön nagy változások történnek, amint Kryon ezelőtt 16 évvel megmondta nekünk; megközelítőleg 5 fokos magnetikus változás van a Föld Rácsában. E változás már megtörtént, most azonban az emberiségnek fel kell zárkóznia hozzá, lehetővé téve az energia cserét, engedélyezve áramlását. A Szeretet az egyetlen út - a Szeretet a válasz.

Megtanultok jobban uralkodni emócióitokon. Ott fogtok alkotni, ahová emócióitok koncentrálódnak. Ti mindannyian, akik egy ideje a spirituális ösvényen jártok és dolgoztatok az emocionális gyógyítással, nagy változást fogtok észlelni létezési módotokban és abban a valóságban amit megalkottok. Ez a valóság négy érzelmet hoz létre, melyek a következők: düh, szomorúság, félelem és öröm. A dühöt, szomorúságot és félelmet tartalmazó emóciók, fokozatosan, de bizonyosan megszűnnek és főképp szeretetből fogtok alkotni majd. Az emocionális egyensúly, szeretet állapotot hoz létre bensőtökben, egy működő kapcsolatot teremtve. Ez összekapcsolódást jelent a Föld Anyával és a Menny Atyával, isteni Gyermekké válva. Küldjetek szeretetet, a bensőtökben lévő sötét terekbe. 2000 éven keresztül vezette a Katolikus Egyház a spirituális területet Európa nagy részében, és a Katolikus Egyház képviselői létrehozták Krisztus és a Szűzanya Mária tudatát. Létezik egy Krisztusi tudatrács, a Föld körül. E rács, választ tartalmaz minden emberi problémára. Direkt hozzáférésetek van ehhez a rácshoz, melyben a Fény, lézersugárként koncentrálódik problémáitokra, melyek hamarosan meg fognak szűnni.

Ezért, csukjátok be szemeiteket, menjetek bensőtökbe és kapcsolódjatok össze testetekkel. Érezzétek a körülöttetek lévő energiát és teremtsetek kapcsolatot vele. Menjetek mind mélyebben és mélyebben esszenciális lényetekben. Lehetséges, hogy sötét oldalatokat fogjátok érzeni, azonban nem szabad szégyen létezzen, az általunk hordozott energiával szemben. Elődeitek sorának végén vagytok - ti vagytok azok akik viselik mindazt, amit őseitek átadtak.

Ugyanakkor lehetséges, hogy életük nehézségei a ti törekvéseitekben is jelen van. Ez a szülőktől, átadódik a gyermeknek. Nem az a mód, ahogyan szüleitek veletek viselkedtek képezi az energetikai lenyomatot, hanem az ahogyan egymás iránt viselkedtek. Minél jobb volt a kapcsolat kettejük között, annyival jobb a kapcsolatotok önmagatokkal szemben. Az utazás célja az, hogy teljesen megoldjátok szüleitekkel az összes problémát. Szüleitekkel való kapcsolatotok alóli felszabadulás segít összekapcsolódni nektek a Föld Anyával és az Ég Atyával. Ha összekapcsolódtok a Föld Anyával - az eredeti szabvánnyal - és az Ég Atyával - ennek eredeti szabványával - és teljesen megoldjátok a belső gyermek minden problémáját, részeivé váltok az Isteni Háromszögnek, mely átfogja az apát, anyát és gyermeket. Álmaitok azonnal meg fognak nyilvánulni; az eredmény az Isteni lesz.

Anyátok lábainál meg fogjátok találni a Mennyet és a Földet. Nagyon fontos, hogy eljussatok abba a stádiumba, hogy megoldjátok viszonyotokat apátokkal és anyátokkal. Csupán amikor eljuttok az Isteni Háromszög állapotába, akkor tudjátok megtenni a következő lépést az emberi fejlődésben. Amikor eléritek ezt a stádiumot, beléptek egy új dimenzióba, mely Szereteten alapszik. A csodáknak ezen dimenziója, ahol saját királyságotok királyai vagytok, saját mágikus partotok mágusaiként, mindig győzedelmeskedő harcosok vagytok az általatok választott harcokban és ahol megélhetitek álmaitok szerelmét... szeretve és viszont szeretve... Ebben a létezési állapotban tele lesztek energiával és álmaitok szinte azonnali hatállyal beteljesednek majd. Egyenesen fogtok állni lábaitokon, félelem, düh vagy gyűlölet nélkül, saját testetekben.

Most, lassan pásztázzátok át testeteket és érezzétek a titeket körülvevő szépség minden energiáját. Legyetek szelídek és engedtétek meglágyulni Szíveteket. Engedjétek, hogy behatoljon a szeretet és az együttérzés energiája. Ez a szeretet és együttérzés kizárólag nektek van, senki másnak. Kedveseim, valamennyien szeretve vagytok. MINDANNYIAN, MINDEN OK NÉLKÜL, SZERETVE VAGYTOK. Tudatosítsátok az együttérzés energiáját. Hatoljatok be magatokban oda, ami nem akarja érezni, énetek abba a részébe, mely nem érzi magát méltónak erre a szeretetre. Számtalan feltétel van a Földön, mely megállít titeket a szeretetben, mely a szeretetre méltó képtelenség állapotában tart titeket. Ha szüleitek ezt a karmát hozzák nektek, lehetséges, hogy ilyen típusú életmódot tapasztaltok meg a földi síkon, hogy megtanulhassátok a szeretet leckéjét. Mindenik leckében, jelen lehet a szeretet hiánya. A problémák ott jelentkeznek, ahol hiányzik a szeretet. De a probléma megoldható, ha a szeretetet erre a problémára koncentrálják és engedik átáramlani rajta. Ezen a bolygón minden vagy férfi vagy nő - egy dualitás. A probléma férfi része maga a nehézség, míg a női oldala az emóció[érzelem]. Az emóció, testetekben van és az emóció által hajtott energia, problémát hoz létre a külvilágban. Fölöslegesen próbálkozol a nehézség megoldásával, nehézség után, amikor a probléma közepe a bensődben lévő emócióban van.

A Karma, amit előző életeitekből magatokkal hoztok, az anyától átadódik a gyermeknek - még az anyaméhben. A karma 90% -a az anyától származik és csupán 10% -a az apától. Amint a gyermek áthalad az első 7 életévén, karmája 70% -tól 80% -ig a születésétől eddig az életkorig bevésődött módon hat, a maradék akkor kezd el, amint előrehalad az életkorban. Minden szüleitektől adódik át. Ismét belső kapcsolatot kell teremtenetek - önmagatok és külső világotok között és látni fogjátok az együtthatókat. Egyik együttható, egy kapcsolat férfi része. Ez, egy belső kapcsolat, külső megnyilvánulása. Ezek a kapcsolatok, hasonlóak egy telefon rendszeréhez, ahol kapcsolatot teremtetek a Föld Anyával és az Ég Atyával. Legfőbb kapcsolataitokat gyökér csakrátokkal valósítjátok meg, a Föld Anya szívével és a Nagy Központi Nappal. Szívközpontotok szintén összekapcsolódik a Föld Anya szívével és a Nagy Központi Nappal. Az összes többi csakrátok, szintén kapcsolatban áll a Föld Anya szívével és a Nagy Központi Nappal. Annak ellenére, hogy úgy tűnik kisebb jelentőségük van mint a többi csakrának, azonban ugyanolyan fontosak. Bármilyen leválás is létezik a Föld Anya szívétől, ez rendszerint nehézségeket vagy emóciókat okoz édesanyátokkal. Ahol kapcsolat-hiány létezik az Ég Atya szívével, ott rendszerint édesapátokat érintő probléma vagy emóció adódik. Fejlődéseteknek ebben a stádiumában, a belső gyermek a szív központon keresztül működik. Ha a dolgokat belül nem oldjátok az anyával és apával és nincs kapcsolata a gyökér csakrának a Föld Anya szívével, valamint a korona csakra nem kapcsolódik a Nagy Központi Naphoz, akkor a belső gyermek nem fog meggyógyulni.

Amihelyt megoldjátok szüleitekkel problémáitokat, a belső gyermek problémái is megoldódnak. Amihelyt megértitek e tény fontosságát, gyógyulásotok új lendületet fog kapni és pontosan tudni fogjátok, merre tartotok. Nem fogtok céltalanul téblábolni, hanem direkt az Istenivel való összekapcsolódásotokhoz irányultok; és ezt annak teljes és világos megértésével, hogyan működik energiátok tudatos utazásotok, első lépésénél. Minden megoldott emócióval vagy problémával együtt, egy új tudati szint érkezik. Tartsátok észben, a tudat maga a szeretet.

E „channel” kezdetén, a bennetek lévő sötét helyekről beszéltem. Ezek öntudatlan helyek és amikor a fény behatol oda, nagyobb megértést kaptok önmagatokról, saját életetekről és azokról a nehézségekről melyek akkor jelentkeznek, amikor teljesen életed éled. Meg fogjátok érteni, egyes emberek miért élik úgy életüket ahogy megélik, mivel most már megértitek az igazi megélés nehézségeit. Így hát engedjétek meglágyulni Szíveteket és tárjátok szélesre. A fogékonyságban szeretet létezik és a szelídség és finomság, gyógyulást jelent.

A „heal” (gyógyítani) szó, a régi angol szóból „whole”(egész, teljes),származik - mely egész-séget jelent. Gyermekként törékenyek és szelídek, szeretők és ragaszkodók voltatok. Egy erős felnőttre van szükség ahhoz, hogy nagyon finommá és szelíddé váljatok, de a paradoxon az, hogy ebben a szelídségben és finomságban meg kell találnotok az erőt és hatalmat. Ebben az Univerzumban minden dualitás. Az erős emberek azért válnak ilyenné, mert erejüket a szelídség és finomság megtalálására használják.

Ők elfogadják az Univerzum ajándékait, összekapcsolódnak és átengedik a Föld Anya szívéből áramló energiát testükön, egészen a Nagy Központi Nap szívéig. A szent férfi energia a Nagy Központi Nap szívéből áramlik testetekbe, egyesülve a szent nőiességgel és összekapcsolódva a Föld Anya szívével. Az igazi alkotás csupán akkor jön létre, amikor a férfi és női energiák egyesülnek. Amikor teljes kapacitással működtök, maximális energia mennyiség áramlik át testeteken a Föld Anya- és a Nagy Központi Nap szívéből és létrejön a férfi és női energia egyesülése.

Történik még egy változás: amilyen mértékben szív központotok megnyílik és összekapcsolódik a Föld Anya és a Nagy Központi Nap szívével, belső gyermeketek megnő és hiteles/igazi Énné válik. Ha nők vagytok, belső gyermeketek nőnemű. Ha férfiak vagytok, belső gyermeketek hímnemű lesz. Ha problémáitok adódnak saját szexualitásotokkal vagy az ellentétes nemű személyekkel, meg fogjátok látni, hogy ez az energia nem fog könnyen áramolni. Még egyszer, amikor teljes hatalmatok állapotában vagytok, az anyához és apához kapcsolódó problémáitok meg lesznek oldódva. Most könnyű lesz összegyűjtenetek egy helyre a belső darabjait, Szívetek terében.

Pásztázzátok testeteket és tudatosítsátok a megjelenő érzelmet. Engedjétek, hogy ez az érzés beilleszkedjen testetekbe. A szeretetnek saját útjai vannak. A Szeretet egy csoda. A problémák nagy része, a szeretet hiány eredményeként jelenik meg. Engedjétek, hogy a szeretet átáramoljon problémáitokon. Fogadjatok problémát-probléma után testetekben és engedjétek, hogy a szeretet feloldja őket. Ezt téve, energiáitok kiterjeszkednek majd. Mindenik megoldott probléma magasabb vibrációba fog vinni titeket. Itt behatolhattok majd a szeretet energiájába, ahol egész valóságotokat a szeretet fogja alkotni. Ebben az energiában, ebben a pillanatban, mindannyian összekapcsolódtok gyökér-, szakrális-, napfonat- csakráitokkal a Föld Anyával és a Mennyei Atyával a torok csakrátokkal, valamint a szív-, harmadik szem és a korona csakrátokkal mindkettőhöz kapcsolódtok. Ennek az energiának részeivé váltok mivel ebben a térben fogtok létezni a következő négy évben. Minden itt jelen lévő személy, valamint azok, akik ezeket a szavakat olvassák, Kryon családjához tartoznak. Mindannyian Kryon ernyőjének védelme alatt vagytok összekapcsolódva és Kryontól fogtok bölcsességet kapni. Direkt hozzáférésetek lesz Kryonhoz, aki segíteni fog nektek abban, hogy választ kapjatok problémáitokra. ahol, gyermekkori szenvedés létezik, a Krisztus vagy Szűz Mária tudata felé fognak vezetni titeket. Akkor amikor világossá fog válni számotokra a probléma, vagy nehézség, akkor a tudat fényét a szenvedés helyére fogják vezetni és a gyógyulás azonnal bekövetkezik majd. Lényeges, hogy emlékezzetek arra, hogy belső gyermeketek nem gyógyulhat meg addig, amíg a gyógyulás szüleitekkel nem teljes.

Így hát, nyitott szívvel, finomsággal és szelídséggel telten, emlékezzetek életetek azon pillanatára, amikor gyermekek voltatok és anyátok vagy apátok dühös, sebzett vagy frusztrált volt körülöttetek. Most, engedjétek, hogy az együttérzés és a megbocsátás szeretete áramoljon át Szíveteken, anyátok vagy apátok felé. Helyezzétek mindkettőt egy mágikus szeretet-gömbbe. Köszönjétek meg Istennek a szeretet és a megbocsátás ajándékát és engedjétek, hogy megbocsátás tudatotok szíveteken át, szüleitek felé áramoljon. Még egyszer, szüleitek erősségei, a tieitek is – gyengeségeik meg, a ti gyengeségeitek is.

Ebben a földi utazásban, mindannyian, hiteles énünk megtalálását, ezzé válásunkat kellene célba vegyük. Ennek semmi kapcsolata nincsen az úgynevezett társadalmi normákkal. Amivé lenni hivatottak vagytok, annak semmi köze nincsen semmihez... csupán ahhoz, hogy ez a ti hivatásotok. Erőtök a hitelességetekben rejlik. Erőtök a szüleitekkel való kapcsolat megoldásában, a belső gyermek gyógyulásában rejlik, hogy pontosan azzá válhassatok ami a ti hivatásotok. Gyógyulási utatok sok, sok ajándékot fog hozni nektek. De, amilyen mértékben autentikus önmagatokká fogtok válni, számtalan ajándékot fogtok nyújtani a többieknek, a tiszta boldogság állapotában létezve. Kedveseim, öleljétek át a szeretetet – ez az egyetlen út. Így cselekedve, fel fogjátok fedezni az igazi boldogságot és azzá a személlyé váltok, akikre igazából hivatva vagytok. Meg fogtok lepődni!

Spirituális vezetőitek, lábaitoknál vannak az általatok végzett munka iránti csodálatuk és tiszteletük jeleként. Engedjétek meg nekik, hogy megtisztítsák aurátokat és legyetek tudatában az ők, általatok iránt érzett szeretetüknek.

Kedveseim, Kryon vagyok és elbúcsúzom tőletek.

Minden jót kívánok haladásotokhoz és Isten áldása kísérjen titeket!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések