2022/11/07

Kryon - Kapcsolatok

11407303_906869569374134_556333355973080011_n-1-.jpg 

Kapcsolatok

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005, Október 6 : Salzburg-Hallwang, Ausztria
Fordító: Magdi Korpos
 

Üdvözletem, kedveseim, KRYON VAGYOK, a Magnetikus Szolgálattól.

Nagyszerű, hogy itt lehetek veletek ma este. Elmúlt életeitekben ti valamennyien akik e bolygón és más bolygókon vagy galaxisokban voltatok, együtt dolgoztatok a Szellemmel és Kryon energiájával. Ma azért vagytok itt, hogy egy bizonyos sebetekkel dolgozzatok - mely egy a kapcsolatokat érintő nagyon bonyolult probléma, ezért a bolygón lévő kapcsolatokra fókuszáljuk ma az energiát. Ezen a földi síkon, a kapcsolatok nehéz kérdést jelentenek és gyakran tévesen értelmezik azokat. A szeretet az egyetlen út. Partneretek, időnként mély haragot vagy fájdalmat gerjeszt bennetek. Ügyeljetek arra, hogy ne ítéljétek el őt, mivel partneretek, belső énetek tükröződése lehet. Fájdalmatok és szenvedésetek, kizárólagosan a tiétek.

Az a mód, ahogy kapcsolatainkhoz viszonyulunk nagyon régi, sok élettel ezelőttről származó probléma. A Kereszténységgel kezdődően mostanáig, a kapcsolatok egyre nehezebbé és érthetetlenebbé váltak. Nagy különbség létezik a férfiak és nők között – mindkettőnek különböző az energiája és különböznek a céljai is. Annak ellenére, hogy bennük ugyanaz az energia áramlik, ezt teljesen különböző energiává alakítják a férfiak és nők. Ezeknek az energiáknak nem kell egyformák lenniük. A férfiak és nők életcélja nem arra hivatott, hogy ugyanaz legyen. A férfiaknak van egy bizonyos szerepük az életben - akárcsak a nőknek. Jelenleg ezek a szerepek fuzionálnak és azonossá válnak, mely dolognak nem kellett volna megtörténnie.

Gyakran beszéltünk az Univerzumról - a Nap a férfiasságot, a Föld a nőiességet és a Hold a Föld nőiességét jelenti. A Nap tartalmazza az Univerzum energiájának 90%-át és a maradék a bolygók és csillagok közt van felosztva. Ez az energia őrzi egységben az egész spektrumot. Akkor, amikor egy férfi nincs a férfias energiájában, az nagyon kényelmetlen helyzetté tud válik a feleségével.

Szintén kényelmetlen az is, amikor egy nőnek kell férfi szerepbe lépnie. Ez a helyzet rosszabbodott az utóbbi években. Ma, Ausztriában vagyunk és sok itteni férfit, harcban öltek meg az első és második világháborúban; ennek következtében szent férfi energia elveszett. E dolog Európa többi részére is érvényes. A szent férfi energia szerepe együtt tartani, biztonságban, védelemben és szeretetben egy családot. Természetesen a kapcsolatok mindig problematikusak voltak, azonban e két legutóbbi világháború oly nagyon felerősítette a problémát. Sok nőt láttam, akik férfi szerepet vállaltak fel, a kapcsolat kiegyensúlyozatlanságát okozva ezzel. Bizonyos esetekben nincs választásuk, mivel a férj képtelen őt megtartani a terében, a más férfiakkal való versengés végett, ezért a férfi nem veheti el az élettől, amiről álmodik és amit tennivalóként magának választott. Létezik egy törés a nemzedékek között az átadott szent férfiasság ajándékát illetően, amit apáról-fiúra átadnak és ez egy okkal több arra, hogy a férfiak megtanulják mit jelent férfinak lenni.

Igazi szent férfi energiájának megfelelően, egy férfi nem durva, nem agresszív, annál inkább erőteljes, meg szeretetteljes. Azokban a pillanatokban, amikor kedvesség és szelídség szükséges, ő ezekkel az értékekkel is rendelkezik. Azokban a helyzetekben, amikor férfias energiáját kell előtérbe helyeznie, képes megtenni ezt, azonban természetesen megfelelően és tiszteletteljes módon. Az általa használt haragot, gondosan kontrollálni fogja. Ezt nyílként fogja használni, akár egy oroszlán, a kölykeivel szemben. Például, akkor amikor egy kölyök rakoncátlan, az oroszlán gyöngéden megérinti fejét és a kölyök automatikusan megérti őt, világosan megérti a célzást az apja részéről. Az érintést arra használja, hogy fokalizálja az energiát és megállítsa a kölykét rakoncátlanságában.

Ugyanez történik egy férfi esetében is, amikor férfi energiájában van. Ő a témára gondol és dühét ellenőrzése alatt tartja. Annyit kellene tennie csupán, hogy szíve mélyéről szóljon. Csakhogy e dolog már nem történik meg nyugaton. A férfiak megfeledkeztek arról, mit jelent férfinak lenni. Olyan sok fiú nő fel apa nélkül, akik soha nem tudják meg vagy nem értik mit jelent férfinak lenni. Ők nem ismerik azokat a férfiúi ismereteket, melyeket egy apa adna át fiának. Más civilizációkban ugyanakkor, egy fiút egy mentor gondjaira bíznak, hogy segítsen neki az iparban és üzletkötéseknél; e tény oka abban rejlik, hogy túlságosan nagy érzelmek léteznek apa és fia közt, mely megnehezítené az apa fiának közvetített szavainak megértését. Ezek a fiúk, a szent férfi energiába lépve, tökéletesen uralják érzéseiket és cselekedeteiket. Ők megértik a nőket, a szerelmet és szent térben őrzik a Nőt, Aki védelemben és biztonságban érzi magát, egy ilyen férfi karjaiban és neki szenteli életét.

Az ilyenfajta kapcsolat, nagyon ritka nyugaton. Nagyon sok titok és kulcs létezik a férfiak és nők számára a kapcsolatokban. A férfiak és nők arra vannak teremtve, hogy együtt legyenek és egymást megértsék, támogassák, megosszák egymással álmaikat és ugyanazon az úton haladjanak, egyenlő felekként. Nem létezik stressz, amikor az egyik személy egyvalamit és a másik másvalamit kíván. Nagyon kemény helyek léteznek az emberek szívében. Ezek a helyek könnyen meghatározhatóak és feltárhatóak egy kapcsolatban. A kapcsolatok a tudatosodás felé vezető gyors utat jelentik, főképp ha elég bátrak vagytok ezen az úton haladni, folyamatosan felértékelve önmagatokat, elfogadva a szívfájdalmat és a szenvedést anélkül, hogy partneretekre kivetítenétek. Amint mindig is mondottam, az Univerzum egy tükör, egy abszolút tükör. Nemcsak akkor tükör, amikor akarjátok vagy éppen nem akarjátok. Akkor, amikor pszichikumotok ama sötét, csúnya részeivel találkoztok, nem kell kivetítenetek ezt partneretekre, hanem meg kell találnotok önmagatokban ama igazságot, mely mindig gyermekkorotok felé fog vezetni titeket.

Emlékezzetek, szüleitek kapcsolatának tükörképeivé fogtok válni. Ott, ahol szüleitek csődöt mondottak kapcsolatukban, ti is legtöbbször tévedni fogtok. Ennek megfelelően, elemezzétek gondosan ezeket a kudarcokat és ismerjétek el azokat. Ezek a gyenge pontok, a ti erősségetekké válhatnak majd.

Az emberi lények hajlamosak egy olyan élettársat találni, akivel együtt fognak dolgozni gyermekkoruk fájdalmának kiiktatásában, lehetővé téve ily módon a férfi és női energiáknak egyesülését és egésszé válását. Két szerelmes ember kreatív ereje fenomenális, összehasonlítva az egyedül lévő személy erejével. Talán, egy kapcsolat elején, egy pár olyan, mint egy puzzle kirakós játék, mely a megfelelő hiányzó darabot próbálja megtalálni - azt, amelyik a másik gyengeségét pótolja majd. Lassan, de biztosan, amint rátaláltok a pszichikumotokban lévő nehéz helyekre és dolgoztok rajta, a nehéz helyzetek és gyengeségeitek, erősségetekké fognak majd válni. Alkalmasabbakká váltok, választott valóságotok megteremtésére. Ha őszinték vagytok önmagatok és partnereket irányában, ha képesek vagytok haragotokat uralni és elfogadni, elfogadva annak tényét, hogy partneretek a ti tükörképetekként cselekszik, jó úton haladtok a szép, szerető és egymás iránt gondoskodó kapcsolat felé.

A kapcsolatok nem könnyűek azon férfiak számára, akiknek hiányzik férfi energiájuk egyrésze. Minden emberi lény hasonló egy maghoz, melynek belsejében minden megtalálható növekedéséhez. Minden férfiban ott található a szent férfiasság - egész létezésének igazsága. Számos életen keresztül dolgozott a férfi azon, hogy férfivá válhasson. Minden válasz a férfiasságára, felébreszti majd benne a belső férfiasságot. Minél jobban megöregszik egy férfi, annál férfiasabbá fog válni, és ha ő arra koncentrál, hogy férfiként erősebbé váljon, pontosan ez fog történni.

Ezért, arra kérünk, csukjátok be szemeiteket, hatoljatok be az önmagatok belsejében lévő szent férfiasságba, lehetővé téve ezen energia belépését Szívetekbe. A hölgyeket arra kérjük, hogy kapcsolódjanak össze szent nőiességükkel és engedjék meg ennek az energiának, hogy egyre jobban felerősödjön. A férfiak is megtehetik ezt, férfi energiájukkal. Ott, ahol ellenállást éreztek ezzel az energiával szemben, ismerjétek fel és engedjétek feloldódni azt. Azok a férfiak, akik nem engedték meg maguknak a férfi energia használatát, félelmet érezhetnek ettől a kolosszális erőtől. Még egyszer elmondom a nők számára is: kolosszális erő létezik a szent nőiességben is. Sokkal erősebbnek fogjátok érezni magatokat, szent női energiátokban, ezért engedjétek meg ezeknek az energiáknak a felemelkedését és ott ahol ürességet éreztek majd, töltsétek meg azt szeretettel. Olyan ez mintha vizet küldenétek, egy mag kicsírázásához. Küldjetek szeretetet, hogy a szent nőiesség vagy szent férfiasság életre kelhessen. Egy asszonynak, aki szent nőiességében cselekszik, a kapcsolatok sokkal könnyebbnek fognak tűnni, mint egy férfinak.

Egy férfi utazása, enyhén különbözik egy asszonyétól. Egy férfi visszaköveteli férfias energiáját és amint áthalad az életen, erősebbé válik. Minél többet dolgozik szent férfiasságával, annál jobban örülhet az erő és szeretet érzelmeinek. Ő sokkal erősebbnek, ugyanakkor sokkal finomabbnak fogja magát érezni. Egy nagy különbség létezik a nőkkel szemben. A nők végtelen mennyiségű női energiát szereznek vissza maguknak a gyermekszülésekkel, azonban komoly komplikációk léphetnek fel egy férfival való kapcsolatukban, aki férfias energiáját keresi. Egy asszonytól azt kérik, hogy bízzon abban a férfiban, akit választott és támogassa őt ama űr miatt, amit a két világháború hagyott szent férfiasságában. A Kereszténységben oly kevés koncentrálás van a férfiasságra, hogy gyakran a nőknek kell, férfi szerepet felvállalniuk.

Kedveseim, e dolog megváltozóban van. Saját javukra, egyre több férfi dolgozik férfias energiájukon és életszemléletükön. Vizualizáljátok partnereteket vagy egy ellentétes nemű személyt, majd nézzétek meg, mennyire tudjátok közel hozni őt életetekbe. Érezzétek az erőt, a keménységet és a képességet saját partneretek megőrzéséhez. Érezzétek ezt az új létezési energiát egy ellentétes nemű személlyel való kapcsolatban és hogyan érzitek magatokat e kapcsolat vetületeivel és problémáival szemközt. Lehet, hogy ebben a meditatív állapotban, szeretnétek mondani valamit partnereteknek. Kezdjétek azzal, amit nem szeretne hallani, olyasvalamivel, aminek közlését már sokszor elhalasztottátok. Most, nézzétek hogyan fogadja ő ezt az energiát majd mondjatok neki valamit, amit már nagyon régóta hallani szeretne. Talán egy ellentétes nemű személyt szerettetek volna randira meghívni, például. Most, ebből az energiából, ebből a térből, hívjátok meg randira azt a személyt.

Kedveseim, ezt az energiát kerestétek, hogy szeretetet és örömet hívjatok életetekbe - nemcsak ebben az életben, hanem, számos előző életetek folyamán is. A kapcsolatok a legnehezebbek minden emberi törekvés közül, ezért használjátok az erős férfi vagy női energiát, minden viszonyotokban.

Kedveseim, minden jót nektek, Kryon most elbúcsúzik tőletek. Isten megáldjon titeket.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések