2022/11/07

Kryon - Szeretet Sorozat - 1. Fejezet

 Szeretet Sorozat - 1. FejezetKryon ~ Channelled through David Brown
2006, Április 4 : Marina de Gama, Cape Town
Fordító: Korpos Magdi

 

Köszöntelek, Kedveseim, KRYON vagyok, a Magnetikus Szolgálatból.

Csodálatos, hogy ma itt lehetek veletek. A mai energiák szelídek és kecsesek, azonban vibrációjuk nagyon magas. Egy igazán romantikus módon, a szeretet, a tavasz jellegzetességeként a levegőben van, most amikor a virágok kinyílnak és a madarak és állatok párzási időszaka elkezdődik. Ez egy teljesen új világ, egy új kezdet. A szeretet a kezdet és a vég, mivel Minden Szeretet. A Szeretet a válasz minden problémára. Talán furcsának fog tűnni számotokra, de minden problémában, a szeretet-hiánnyal fogtok találkozni. Ti, mindannyian gyógyítók vagytok és nagy előrehaladást tettetek ebben az életben és tovább fogtok fejlődni. Ti mindannyian kis lépésekkel haladtatok és megtanultatok kúszni és járni. Az Út, amilyen mértékben előrehaladtok, egyre könnyebbé fog válni számotokra. Kihívásokkal fogtok szembekerülni, mivel szeretet-utazásban vesztek részt és ez a legmélyebb és legmisztikusabb tapasztalat az emberek számára. Sokféle szeretet-típus létezik, azonban az emberek többsége a romantikus szeretetet keresi - mely szeretetet, rendszerint az ellentétes nemű személyekkel kapcsolatosan találjátok meg. A romantikus szerelemben nehézségek adódhatnak két ugyanolyan nemű személy között, ám ez sem lehetetlenség. Ugyanakkor léteznek nehézségek, két ellentétes nemű személy kapcsolatában is, különböző eszméiknek, ideáljaiknak és túl magas elvárásaiknak következtében. A romantikus szerelem nem az aminek tűnik - ez a szív és torok csakrához kötődik, annak világos kommunikálásához, hogy mit akartok ti tulajdonképpen az élettől. Elég ritkán történik meg az, hogy egy ember világosan szívéből kommunikáljon, romantikus módon. A romantikára, gyakran elítélik, mint valami lehetetlen dolgot, ami őrültségnek nyilvánítható. A romantikus szeretet egy mély eksztatikus megvalósítás és összekapcsolódás iker-lángotokkal, társ-lelketekkel.

A tavasz megérkezésével, megérkezik a szerelem érzése is. Mint bármelyik más szinkronicitás - formában, ha már egyszer felfedeztétek a romantikus szeretetet, egy új kapcsolatot fogtok megtapasztalni, nemcsak egy másik személlyel, hanem az Istenséggel is. Egy új világot és egy új nézőpontot fogtok teremteni önmagatok és partneretek számára is. Több energiátok lesz majd teremtésetek számára. Amikor a romantikus szeretet kiárad, sokkal több energiája lesz a teremtésnek és felerősödik majd szexualitásotok és örömötök.

Amint az elején már elmondottam, egyesek közületek nagy előrehaladást tettek. Mélyen behatoltatok lelketekbe és tudatalattitokba. Felszabadítottátok a sötétséget, a fájdalmat és a szenvedést és most, szíveitek kivirágoznak és kinyílnak az életre. Földi életetek egyre kényelmesebbé válik. Minden sötétséggel való összetűzésetek után, egyre erősebben, egyre bölcsebben és mélyebb megértéssel kerültök ki, abban a tekintetben akik tulajdonképpen vagytok. A romantika, egy túláradó szeretet-játék... mivel ez egy játék. Ugyanakkor a szeretetnek spirituális jelentősége, megértési ereje és mély, önmaga iránti elkötelezettsége van. Amikor behatoltok a romantikus szerelembe, behatoltok a nőiségbe, az ismeretlenbe és az Isteni akarat elfogadásába, ugyanakkor behatoltok az igazságba és a bizalomba is. Ahhoz, hogy belépjetek egy Isteni szeretet-kapcsolatba - egy ritka szépségű kapcsolatba – az annyit jelent, hogy már nagyon sok bizalmat teremtettetek életetekben és önmagatokban. Erről a kapcsolatról álmodik mindenki.

Minden emberi lényben létezik egy mag, mely kapcsolódik egy másik emberi lény magvához. E két mag szinte azonos - az egyik férfi és a másik női. Itt lép közbe a nehézség az ugyanolyan neműek között, mivel a férfi bensejében rendszerint férfi mag, míg a nő bensejében, női mag létezik. E két mag egymáshoz tartozik - együtt csiráznak ki és növekednek, többé kevésbé azonos ritmusban. Mi azt mondjuk “többé-kevésbé’’, mivel az egyik növekedik egy kicsit, majd megvárja a másik növekedését is és így tovább - türelemmel, szeretettel és bizalommal. Ezen belső mag, beágyazódott egy szén-fekete gyémántba, mely annyira kemény, hogy a magnak nehézséget okoz, a gyémánton kívülre növekednie. A mag számára kihívást jelent a növekedés, fejlődés a földön legismertebb legkeményebb tárgyon való áthatolás. A növekedő mag ajándéka a gyémánt széttörése és szétmorzsolása, mely az igazi bőség ajándéka, az igazi szeretet ajándéka. Ez az utazás, nem a gyenge szívűek számára való. Ez azok utazása, akik a szeretet keresik és azért értékelik a szeretet ami. Mindenképpen, a szeretet mindig egy áldozattal jön. Amikor az Isteninek azt nyújtjátok, amit legjobban szerettek, a fény átragyog a gyémánton és ki fog csirázni e magban.

Ezért, csukjátok be szemeiteket és hatoljatok belülre. Helyezzétek, egész tudatotokat a Szívetekbe. Spirituális vezetőitek tisztelettel hevernek lábaitoknál, áthatva a folyamat iránti tisztelettel, meglepődve attól, milyen messzire eljutottatok, nemcsak ebben az életben, hanem az összes életeitekben. Ezen az estén, vezetőitek és a mesterek itt vannak ebben a szobában, mely tele van szellemmel és nagyon-nagyon magas a vibráció. Ez nem a Szellem sűrű, szokásos energiája, hanem a romantikus szerelem magas vibrációja. Érezzétek ezt a vibrációt szíveitekben és engedjétek, hogy a Szívetekben lévő sötétség és az árnyékok felszabaduljanak és kiáradjanak.

Most, kapcsoljátok össze Szíveteket a ma az itt jelenlévők szíveivel(és azokkal akik e sorokat olvassák), és ott ahol fájdalom vagy emóció[érzelem] van, engedjétek meg a Szellemnek, hogy kiáradjon arra a fájdalomra vagy emócióra, az árnyékokra és sötétségre. Hagyjátok, hogy szíveitek megtisztuljanak és megteljenek szeretettel és fénnyel. A sötétségnek egyik érdekes aspektusa, hogy soha nem bocsát ki - a fény, mindig körbeveszi a sötétséget. Ott, ahol a fény a sötétségben ragyog, a sötétség mindig fénnyé válik - mindig. Ez egy Törvény. Bármilyen kicsi is lenne a fény, a sötétség soha többé nem lesz ugyanaz. A szíveitek sötétjében lévő titkok, az őszinte szeretet, öröm és bőség titkai. Ezek a férfi és női energiák egyesülését jelentik. Az egész teremtés a férfi és női energiák egyesüléséből származik. Ezen a bolygón nagy ellenállás létezik e jelenséggel szemben, de így kellett történnie... mivel ez a ti utazásotok. Fedezzétek fel bensőtök sötét oldalait. Utazásotok a sötétben kezdődik. Ne terjeszkedjetek ki, hanem mindig álljatok a fényben és ragyogjatok, a sötétségtől távol. Kiterjeszkedésetek, személyes evolúciótok, a lényetek bensejében lévő sötét zónák felfedezésétől indul. Semmi szégyellnivaló nincs saját sötétségetekben, csupán öröm létezik a belső felfedezés lehetősége előtt, hogy felfedezheted a fényt, szeretetet és örömet.

Spirituális ajándékaitok, a sötétségben elrejtve várakoznak arra, hogy felfedezzétek őket. Az élet unalmas lenne ha könnyedén megtudnátok azt, hogy kik vagytok és mire vagytok képesek. A sötétség körül lévő feszültség, félelem és emóció teszi az életet azzá ami. A Szívetekben lévő bátorság - akarat és a fejlődési vágy - visz tovább titeket a sötét terekben - melyeket meg fogtok világítani, majd fel fogtok szabadítani. Eme utazás során, lépésről-lépésre felkutatva és felszabadítva a sötétséget, segít bennetek saját lelketek igazságának, egységének, még több szeretet, szabadság és bőség örömének felfedezésében. A létezés igazi státusa az egyediség, az egység. Az Univerzummal való Egység és az összekapcsolódás a Föld Anya szívével a gyökér és szívcsakra által valamint a teljes összekapcsolódás a Nagy Központi Nap szívével. A korona és szívcsakra problémáitól mentes, felhőtlen összekapcsolódás. A szeretet az egyetlen út, a szeretet az utazás. A szeretet utazásotok közepe, hogy felfedezzétek a lényetek bensejében lévő igazságot. Tapasztaljátok meg felszabadulásotok szépségét, mivel ha ezt teszitek, mindig valami jó fog hozzátok jönni.

Így hát, engedjétek kiterjedni szíveiteket, hogy egyre több szeretet fogadhasson be. Kapcsolódjatok még szorosabban össze az itt lévő csoport tagjaival (vagy a körülöttetek lévő emberekkel ti akik e sorokat olvassátok). Terjeszkedjetek ki energiáikba és tudatosítsátok mindazt amit éreztek. Semmi sem helyes és semmi sem téves... minden csupán VAN. Engedjetek mindent amit éreztek bejönni, majd elmenni. Egyszerűen csak legyetek... ezzel az érzéssel, csupán legyetek. A belső érzelmek és emóciók feloldódnak, felszabadulnak majd eltűnnek. Amikor harcoltok vagy haragosak vagytok és megteltek érzelmekkel, nem nyerhetitek el azt, amit valóban akartok az élettől. Legyetek nyugodtak. Kapcsolódjatok lábaitokkal a Föld Anya szívéhez. Ezután kapcsolódjatok az éghez, a Krisztusi tudathoz és ezen is túl, a mágusok tudatához. Engedjétek energiáitokat megnyugodni és legyetek egy hegyi tóhoz hasonlóan nyugodtak. A nyugodt vizek tükrében figyeljétek a hegyeket és engedjétek elcsendesedni és megnyugodni emócióitokat. Amilyen mértékben megnyugodtok és középpontotokra összpontosítotok, tudatosítsátok Szíveteknek azokat a kemény részeit, melyek megállítják a szeretet kiáradását. Amikor nyugodtak, békések és relaxáltak vagytok, megláthatjátok a kisgyermekkorotok óta, oda bevésődött kemény részeket - fogantatásotoktól 7 éves korotokig, amikor úgy érzetétek, hogy apátok vagy anyátok soha nem szerettek titeket, erről a helyről származnak azok a kemény/durva részek.

Mindannyian leváltatok anyátoktól és apátokról, de most, engedjétek, hogy ezek a Szívetekben lévő kemény részek feloldódjanak a fény szelídségében és finomságában. Néha a fény, lézersugárhoz hasonlóan kemény és erős lehet, máskor meg könnyedén átsugárzik egy gyémánton, megtörik és megszépül. Lassan de biztosan, engedjétek áthatolni a fényt a gyémánton és szelíd fénysugara segítségével meg fogjátok találni a gyémántot a Szívetekben, mely a magot tartalmazza.

Ezen az estén, koncentráljuk a fényt és Kryon energiáját egy lézersugárhoz hasonló erővel, át e gyémánton, a magba - a megfiatalodás és romantikus szeretet magvába. Életünknek egy adott pillanatában, legtöbbünknek közülünk összetört a szívünk. Ez része az emberi tapasztalatnak, része utazásunknak. Gyermekként, tinédzserként vagy fiatal felnőttként, ti talán megtapasztaltátok a szív összetörtét - Szíveteket szélesre tártátok és tele volt szeretettel egy másik személy iránt, ám e szerelmet visszautasították. Most, forduljatok vissza az időben és találjátok meg azt a pillanatot, amikor Szívetek szélesre tártátok és tele volt szeretettel. Annyira ártatlanok, kedvesek, bizakodóak és derűsek voltatok, abban a tiszta szeretet térben. Éljétek át azt a pillanatot, amikor Szívetek összetört és szabadítsátok fel azokat az energiákat, melyek betöltötték Szíveteket e nagy csalódás időszakában. E felszabadulás, még egyszer segíteni fog nektek felfedezni a szeretetet.

Most, még egyszer, szabadítsátok fel a csalódástól való félelmeteket és emóciót. Engedjétek, hogy szíveitek egymáshoz kapcsolódjanak, terjeszkedjetek ki és emlékezzetek erre. Mindannyian, abszolút minden ok nélkül, szeretve vagytok. Terjedjetek ki és maradjatok összekapcsolódva. Engedjétek, hogy a szeretet a Szívetekből kiáradjon a csoportra és vissza rátok. Engedjétek, hogy a szeretet egyre jobban felerősödjön. Belülről, váljatok szelíddé és kiáradóvá. Szabadítsátok fel a fájdalmat a Szívetekből, abban a pillanatban amikor sebzettek voltatok. Érezzétek az örömet, miközben Szívetek megtisztul ebben az áldásos felszabadulásban. Mindannyian sokkal érettebbek és bölcsebbek vagytok most és bölcsességetekben - ha Szíveteket másra bízzátok - értitek, hogy az jó kezekben van. Ez egy nehéz energia, amellyel dolgoztok. Türelemmel és szelíden tegyétek ezt. Ne siessetek, miközben megengeditek ezen energia feloldódását és felszabadulását. Bárhol is lennének sötét energiák, eme esemény körül, engedjétek meg, hogy Mihály és Gábriel Arkangyalok feloldják azt...

A sötétség, a sötétséget vonzza, míg a fény-fényt vonz. Hagyjátok, hogy a szeretet újból kiáradjon Szívetekre. Engedjétek, hogy az energiák sokkal szelídebbé és az eddiginél lágyabbá váljanak. A felszabadulás e szelídséggel és lágysággal egyszerre jön. Mindannyian, akik e szobában vannak, támogatnak titeket ebben a folyamatban, és maga a Szellem is itt van. Legyetek Kryon energiájával és engedjétek, hogy ez az energia támogasson titeket. Figyeljétek meg közelről gyémántotokat és a gyémántban lévő magot. Engedjétek megnyílni és felemelkedni Szíveteket és figyeljétek a félelmet, amikor érzetek akkor amikor ily módon megnyitjátok Szíveteket. Ismerjétek fel eme reális félelmet és szívesen fogadjátok azt. Nagyon intenzív attól való félelmetek, hogy ismét megsebeződhet Szívetek. Tudatosítsátok a gyémántot és magvatokat és mindenfajta energiát, mely testetekbe bejön. Legyetek egy olyan térben, melyben felismerhetitek félelmeiteket - engedjétek bejönni majd elmenni azokat.

Hagyjátok el minden félelmeteket a szeretettel és a romantikus szerelemmel, e gyémánt összetörésével és e mag kicsirázásával kapcsolatosan. Engedjétek, hogy félelmeitek Spirituális Vezetőitekhez és Kryonhoz menjenek. Ők nagyban felülmúlják elmétek megértésének erejét... ezért, adjátok át nekik... szabadítsátok fel őket. Ezek a félelmek, nem ebből az életből erednek, hanem egy most megoldódott nagy karmikus adósságot jelentenek. Még egyszer, tudatosítsátok Szívetek finomságát és érzékenységét. A szeretet energia, védelmezi ezt az érzékenységet és a bölcsesség energiája védelmezi ezt a finomságot. Az érzékenységet és finomságot csupán egy különleges személy érheti el - akit már ismertek vagy hamarosan meg fogtok ismerni.

Kedveseim, Kryon vagyok, aki bezárja a Szeretet Sorozat 1. Fejezetének üzenetét.

Haladjatok jól, Isten áldása kísérjen titeket és vigyázzatok magatokra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések