2022/10/18

Gyógyítás asztrális támadásokra a Plejádiaktól

A Plejádok/Delfin-Csillag-Tanácsa


2013. február 22.

Szerző: Ariah Velasquez

Gyógyítás asztrális támadásokra

Kérlek, vedd figyelembe: Ez egy gyógyítás. Csak akkor olvasd el, ha szeretnéd befogadni ezt a gyógyítást. Ez azok számára lett az időben és térben elérhetővé téve, akik ezt az üzenetet olvassák. Ennek a gyógyításnak az energiája tartósan kerül elsajátításra. Áldás, Ariah

Most, hogy leföldeljük és lehorgonyozzuk számotokra a többdimenziós minőségű energiákat, az igazítás kúpját a szent gyógyító kamra fölött és alatt helyeztük el, mely a jövőben mindazoknak segíteni fog, akik fizikai és asztrális támadásoknak vannak és voltak kitéve a tér-idő és a holografikus valóságok minden szintjén.

Sokatok tapasztalt semmiből előbukkanó érzelmeket, elnehezülést, sőt még zavart állapotokat, amikor megpróbáltatok a dolgaitokra koncentrálni, mint a múlt heti felszabadítás [asztrális síkon történő akciókra utal] vagy a Fény lehorgonyzása. Legyetek tudatában, hogy ez nem hiányosságok vagy mélyen ülő problémákból fakad. Olyan energiák munkálkodnak, amik a felébredettek energiáit alacsony szinten tartják, hogy elfáradjatok, és olyan gondolatokkal terelik el figyelmeteket, melyek nem szolgálnak benneteket. Ezeknek a lényeknek olyan technikáik vannak, hogy képesek bizonyos frekvenciákat közvetíteni, mely hozzátok kapcsolódik. De ez most nem történhet meg a ti tudatos beleegyezésetek nélkül.

Ezért most arra kérünk benneteket, hogy vizualizáljatok egy írásos szerződést minden birodalomból és alacsony asztrális világból való rezgésszintű lénnyel, melyben megengeditek nekik, hogy belépjenek energiamezőtökbe ez által megerősítve benneteket lényetekben. Most pedig hirdessétek ki ezt a szerződést és lássátok neveteket és az asztrális csoportét a lap alján. Ezután képzeljetek el egy vörös pecsétet, mely ezt a szerződést semmissé teszi [pecsételjétek le]. Következő lépésként lássátok ezt a szerződést egy hatalmas szivárványszínű láng tüzében égve. Minden színre és frekvenciára szüksége van, hogy mindez feloldásra kerülhessen, és hogy a szerződés eléghessen.

Nincs szükségetek többé erre a szerződésre, mert megtaláltátok a szívetekben rejlő belső portált. Nincs szükségetek többé a szenvedés régi tervére és az asztrális támadásokra. Gyönyörű lelkek, engedjetek el most mindent és lélegezzetek mélyeket.

Következő lépésként eltávolítunk minden rátok csatlakoztatott eszközt, melyek a ti vagy mások próbálkozásának álcázott eszközei a gyógyításotokra. Látjuk, hogy egyesek agyán ilyen eszközök vannak. Ezek éter-energetikai tárgyak negatív gondolatok impulzussűrűségből. Most eltávolítjuk ezeket. Hívjuk Michael Arkangyalt, vegye le ezeket az eszközöket, hogy azok feloldódhassanak. Következő lépésként úgynevezett kvantum-transzfigurációs-hálót helyezünk az agy érintett területeire, ahol ezek az eszközök minden tér-időben tartózkodtak. Ennek a rácshálónak a színe ultraibolya és segít helyreállítani a károsodott területeket, ahol ezek az implantátumok voltak.

Most pedig Krisztus, a Felemelkedett Mester jelenlétét érzékeljük, aki szintén tagja Tanácsunknak. A Felemelkedett Mester Jézus Krisztus fehér fényt küld nektek, hogy megtisztítson benneteket miden éteri szennyeződéstől, ami feloldódik. Látjuk, hogy közületek sokaknak szükségük volt ezekre a „pezsdítésekre”. Ezen a héten el kellett engedni a „Mindent az Örök Időben”-t.

Most pedig erősítsétek meg: „Bízom legmagasztosabb képességemben, belső erőmben, hogy a szeretet erejével cselekedjem.” Mondjátok ezt el háromszor és pecsételjétek meg: Úgy van, úgy legyen.

De van még tennivaló. Van néhány lyuk az energiamezőtökben a korábbi támadások miatt. Most ezeket lepecsételjük a rácshálónkkal. És most pedig a Felettes-Fény Déváját hívjuk, hogy mindenkit, aki elfogadja a felgyorsított integrációs-gubó gyógyító energiáját, borítsa be kedvességbe és könnyedségbe, miközben újra ráhangolódtok az egyensúlyra.

Legyetek tudatában, hogy védelem alatt álltok, a szeretet és a fény pajzsa és áldása alatt. Ti szuverén fények vagytok és a tudatosodásotokkal pajzsotok egyre erősebbé válik.

Szeretettel és Összetartozással.
Ja La Re de Lo.
Egyek vagyunk.

Szerző: Ariah

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/25/plejadokdelfin-csillag-tanacsa-gyogyitas-asztralis-tamadasokra-2013-02-22/

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://messagesfromthepleiadians.wordpress.com/2013/02/22/the-pleiadians-and-the-dolphin-star-higher-council-healing-for-astral-attacks-february-22-2013/

Hiedelmek, ítéletek, perfekcionista(tökéletességre törekvő) képzetek és egyéb gondolatformák

 Hiedelmek, ítéletek, perfekcionista(tökéletességre törekvő) képzetek és egyéb gondolatformák

  (kivonat- Amorah Quan Yin - Plejádok Fényküldöttei című könyvéből)


 

Hadd idézek kedvenc mondásaim közül párat: „A legfőbb korlát az, ahogy egy kor lát.”, „ A hit ledönti a falakat.” Sokatmondó szavak ezek! Azt fogalmazzák meg, hogy az ember maga teremti az önnön valóságát, és bármiben higgyen is, az fog számára megnyilvánulni, függetlenül attól, hogy tudatosan akarja-e a dolgot vagy sem. Éppen ezért időről időre hasznos megvizsgálnunk, miben is hiszünk, nehogy valami olyasmi irányítsa az életünket, amiről tudomásunk sincsen. Vigyázat: ha netán úgy tapasztalnánk, hogy számunkra minden magától értetődő, teljesen természetes, akkor lehet, hogy túlzott önbizalmunk szorul gyógyításra! Hihetjük például a következőt: „Engem nem nagyon szeretnek az emberek, mert nem is vagyok szerethető” vagy „Nem vagyok az a társalkodó alkat csak untatom a környezetemet”, vagy „Mindenki belém törli a lábát, átgyalogolnak rajtam, és semmit sem tehetek ez ellen”. Mindaddig, amíg valaki ezekben az „igazságokban” hisz, folyamatosan újrateremti az azok igazát bizonyító élethelyzeteket és találkozásokat. De hasonlóképpen, ha sikerül megváltoztatnunk azt, amit vagy amiben hiszünk, akkor a világ szabadon feltárulkozik előttünk, hogy új, a Magasabb Igazsággal valóban összhangban lévő helyzeteket és embereket vonzhassunk be életünkbe.

Sok barátommal és páciensemmel beszélgettem már arról, mennyire állja meg helyét egyik vagy másik elképzelésük. Egyiküknek például a harmadik csakrájába zártan a következő hiedelem élt: „Engem senki nem szeret, nekem senki nem ad esélyt az életben.” Amikor rámutattam, hogy mit hisz, és hogy meggyőződését meg kéne változtatnia, azonnal védekezésbe csapott át, mondván: „Nekem, megváltoztatni? De hisz az egész nem az én hibám! Nem én akarom így a dolgokat: egész egyszerűen ilyen az életem. Mindaz, ami nap nap után történik velem, csak az bizonyítja, hogy igazam van.” Annyira védte a meggyőződését, annyira ragaszkodott az áldozatszerephez, hogy csak nagy nehezen sikerült szót értenem vele.

 

Megpróbáltam elmagyarázni ennek a bizonyos illetőnek, hogy az élet a vonzás törvénye értelmében újból és újból igazolni akarja azt, amiben hisz. Hogy ami benne van, kívülről is azt fogja magához vonzani. Ismervén őt, rávilágítottam, hogy problémája valódi gyökerei a múltjába nyúlnak vissza: azokra az emberekre dühös, azokra haragszik, akik annak idején igazságtalanul bántak vele. Közöltem, hogy meg kéne változtatnia a hitét, el kellene engednie a hozzá kötődő, régi érzelmeket, és el kéne jutnia a megbocsátásig. A beszélgetés végén egyetlen dolgot volt hajlandó elfogadni: „Jó, hajlandó vagyok kigyomlálni magamból ezt a hiedelmet, de meglátja, nem fog használni semmit. Úgyis nekem lesz igazam!” Próbáltam vele dolgozni azokon az érzelmeken, amelyek nem engedték felszabadulni meggyőződését, de teljesen ellenállt, folyton azt bizonygatta, hogy volt felesége megcsalta őt, ezért jogosnak érezte sértettségét és haragját, és azt várta, hogy a nő igazat adjon neki. Nem tudtam vele, mint kezdeni, tiszteletben kellett tartanom a szabad akaratát.

 

Ha valaki ténylegesen meg szeretne gyógyulni, és pozitívabb jövőt építeni magának, akkor akarnia kell elengedni a múltat. Persze nem minden meggyőződés elengedésének a megbocsátás a kulcsa, de a fenti páciensemmel kapcsolatos történet épp ezt példázza:

A hiedelem kitisztításához a következőkre van szükség:

  1. Tudatosítaniuk kell magukban a meggyőződésüket.

  2. El kell fogadniuk, hogy a meggyőződésük csak egy meggyőződés, és nem azonos az igazsággal.

  3. Akarniuk kell elengedni a hiedelmünket.

  4. Meg kell engedniük maguknak, hogy átéljék és elengedjék a hiedelemhez kötődő érzelmeket is.

  5. Felelősséget kell vállalniuk önnön valóságuk megteremtéséért, hogy ne legyenek többé áldozatok.

  6. El kell tudniuk képzelni hiedelmükkel szemben egy személyiségüket nem korlátozó, egészséges alternatívát.

  7. El kell sajátítaniuk egy módszert, amelynek a segítségével megszabadulhatnak régi meggyőződésüktől.

A következőket szeretném elmagyarázni, miben tér el egymástól az ítélet, a vélemény, valaminek az előnybe részesítése, illetve bármilyen előjelű megkülönböztetés. E területen ugyan is még a szellemi útkeresők között is sok nézetkülönbséget és forgalmi zavart tapasztalok.

 

Az ítélet egy másik személyre irányuló, róla, esetleg önmagunkról, alkotott gondolat kivetítése, amellyel tagadjuk az illető lényegének értékét. Az ítéletben úgy jelenik meg a másik vagy éppenséggel mi magunk, mint egy nem szeretett, értéktelen dolog. Ha például azt gondoljuk vagy mondjuk valakiről, hogy „az csak egy konok, önfejű pacák”, akkor azzal szó szerint azzal azonosítjuk az illetőt, mint amit mondunk vagy gondolunk róla. Tagadjuk a személy lényegi valójának értékét, és csakis magatartása vagy viselkedése alapján ragasztjuk rá a címkénket, az ítéletet.

 

Ha ugyanakkor az illetővel szembeni érzéseinket a következő szavakkal fejezzük ki: „bizonytalanak, frusztráltnak és mérgesnek érzem magam, amikor olyan konokul viselkedik, és ezt egyáltalán nem szeretem”, akkor a véleményünket nyilvánítjuk ki arról, ahogyan a másik viselkedését érzékeljük. Ha ehhez még azt is hozzátesszük vagy gondoljuk, hogy „nem érzem biztonságban magam mellette, nem érzem, hogy tisztelne engem, ezért úgy döntök, hogy többé nem szeretnék időt tölteni vele”, akkor valamit előnyben részesítünk valami mással szemben, azaz a megkülönböztetést használjuk.

 

Nagyon fontos észben tartanunk, hogy szellemileg felelősek vagyunk azért, hogy se magunkat se másokat, soha semmiért ne ítéljünk el. Hiszen minden szellem, avagy megtestesült lélek a maga fejlődési útját járja, ezért senkit sem bélyegezhetünk meg, senkit sem ítélhetünk el vagy tagadhatjuk meg a benne – vagy esetleg éppen önmagunkban – rejlő értékeket. Azért ugyanakkor igenis felelősséggel tartozunk, hogy megkülönböztetőképességünk birtokában válasszunk bizonyos élethelyzetek között, gondoskodván magunkról, elkerülve az áldozatszerepet. Ha valakiről tudjuk, hogy rendszeresen megbízhatatlanul, tiszteletlenül vagy sértő módon viselkedik, el kell tudnunk dönteni, milyen fokú kapcsolat fenntartására vágyunk – már ha vágyunk egyáltalán – az illetővel. Ezzel nem tagadjuk meg annak lehetőségét, hogy az illető megváltozhat, fejlődhet, egyszerűen csak megválasztjuk, hogy az adott pillanatban, mennyire van szükségünk a vele való kapcsolatra.

 

Egy alkalommal, úgy kilenc-tíz éve egy kaliforniai termálfürdő medencéjében ücsörögtem éppen, meditálni próbáltam, amikor egy meglehetősen lármás és zsémbes lépett be a vízbe. Csukva tartottam a szemem, és magamban átkozódni kezdtem, hogyan is engedhetnek ennyire ellenszenves, földhözragadt embereket a medence közelébe. Miért nincs vajon a magamfajta érzékeny, szellemiekre fogékony, csöndes emberekre korlátozva a belépés? Minél hangosabban morgolódott a fickó, minél utálatosabban viselkedett, annál elítélőbben és arrogánsabban reagáltam. Ám ekkor hirtelen tisztán hallottam egy férfihangot a fejemben: „Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltetek!” Mondanom sem kellett, ettől rögtön észhez tértem és lecsillapodtam. A következő kérés fogalmazódott meg bennem: „Segíts, hadd lássam őt másként! Mit tehetek ennek érdekében!”

 

A Nagy Fehér Testvériség tagja, aki hozzám szólt, erre így felelt: „Képzelj el egy teljes kört. Minden jellemvonásod, személyes azonosságtudatod és viselkedésmintád fejlődési folyamatot jár be, a kör 0. fokától-a-360. fokáig. Hogy mondjak egy példát, a másokra és környezetedre való érzékenység terén te körülbelül a 280. foknál tartasz, az az illető pedig, akit olyan hevesen elítélsz, valahol a 40. fok környékén. Ennek ellenére a kettőtök közötti különbség látszatát csupán az okozza, hogy a te tudatod a téridő valóságában gyökerezik. Szellemi szinten azonban, ahol a tér és az idő korlátai megszűnnek, az adott erényből mindketten a teljes 360 fokos kört birtokoljátok, azaz egyenlőek vagytok. Valószínűleg itt, a Földön térben és időben ágyazottan nem fogtok közelebbi ismeretségbe keveredni egymással, mert ebben az életetekben fejlettségi fokotok összeegyeztethetetlen. De igazából akkor is egyenlőnek kell látnod őt magaddal, és tiszteletben kell tartanod a benne lévő szellemi értéket, legfeljebb hozhatsz olyan döntést, hogy nem töltesz vele együtt egy percet sem.”

 

Köszönetet mondtam a Barátnak az értékes tanításért. Nem hiszem, hogy valaha is elfelejteném a szavait, annál is inkább, mert azóta is hasznát veszem, ha hasonló helyzetbe kerülök. Különbséget kell tudnunk tenni a különböző értékek között, és tudnunk kell választani, kivel és milyen szoros kapcsolatot alakítunk ki. Vannak emberek, akik velünk egy hullámhosszon rezegnek, és vannak, akikkel semmilyen kapcsolódási pontot nem találunk. Az, hogy a rezgések és az összeférhetőség alapján egyeseket előnyben részesítünk másokkal szemben, teljesen természetes dolog. Csak arra kell odafigyelnünk, hogy másokkal való kompatibilitásunk fejlettségi foka nem feltétlenül azonos lelki vonzalmunkkal valaki iránt. Előfordulhat, hogy valakihez karmikus szálak vonzanak lelkileg, csakis azért, hogy a mindennapi életben megtapasztaljuk, mennyire fájdalmas és kellemetlen elviselni őt, hogy mennyire nem illünk össze vele.

 

Nekem is volt egy kapcsolatom, egy férfivel, aki azt vetette a szememre, hogy én vádolom, elítélem, és nem kezelem őt egyenrangúként, csak mert meg mertem mondani neki, hogy sosem tartja be a szavát, és igazamat példák hosszú sorával tudtam alátámasztani. Azt is elmagyaráztam, hogy ettől a viselkedéstől én rosszul érzem magam. Minden alkalommal, amikor a sérelmeimnek hangot adtam, vagy szerettem volna megvitatni valamit, amit működésképtelennek láttam a kapcsolatunkban, ezt a visszajelzést kaptam tőle, mire rendszerint sírva fakadtam, bűntudatom támadt, és próbáltam még megértőbb és szeretetteljesebb lenni vele szemben. Persze, rossz érzéseim ettől még megmaradtak.

 

Egy szép napon, amikor éppen hasonló jelenetre került sor közöttünk, Mihály Arkangyal lágyan a fülembe súgta a következőket: „Amorah, az illető azzal manipulál és irányít téged, hogy visszatartja a szeretetét, és bűntudatot kelt benned a vádaskodásaival. Jogod van hozzá, hogy ki mondd, ami bánt. Ha valaki rosszul bánik veled, felelős vagy azért, hogy kiállj magadért, és ne hagyd, hogy a dolgok változatlanul folytatódjanak. Ha kimondod, ami benned van, az még nem vádaskodás, csak használd a megkülönböztetőképességedet, és légy tudatában, hogy szellemi szinten akkor is egyenlőek vagytok, ha belőle jobbára a lázadó és büntető kisgyermek szól, te pedig egy felnőtt nő vagy. Itt, a Földön, anyagi viszonyok közepette egyszerűen nem vagytok azonos fejlettségi és érettségi fokon. Fontos, hogy ezt a tényt bűntudat nélkül elfogadd, és ne hibáztasd magad azért, mert észreveszed helytelen cselekedeteit és negatív viselkedésmintáit.”


Az efféle leckék hihetetlenül tanulságosak tudnak lenni a szellemi úton. Ahhoz, hogy barátságok és párkapcsolatok sorsáról értelmesen és szeretetteljesen tudjunk dönteni, nem csak azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen lelki kapocs fűz egy-egy személyhez, vagy hogy a másikat milyen szellemi szándékok vezérlik. Az emberek mindennapos cselekedeteinek minőségét és különböző élethelyzetekre adott válaszreakcióikat is meg kell vizsgálnunk. Ha azt tapasztaljuk, hogy szellemi ideáljaikat nem képesek átültetni a gyakorlatba, ha nem akarják vagy nem tudják megtartani azt, amit ígérnek, ha nem bánnak velünk tisztelettel és becsületesen, akkor meg kell hoznunk a magunk döntését arról, hogy milyen természetű viszonyt szeretnénk – ha egyáltalán szeretnénk –fenntartani velük.

 

Perfekcionista képzeteink

 

Perfekcionista képzeteink akkor születnek bennünk, ha egy ideált vagy egy elérendő célt abszolutizálunk. A helyzet általában az, hogy ha az ember életével nem valósítja meg ideáljait és céljait, akkor azoknak a szemetesévé válik. Vegyünk egy példát! Tegyük fel, hogy valakinek az az ideálja, hogy könyörületes és megértő legyen. Na mármost, ha az illető ezek után vádolja vagy szégyelli magát, mert szellemi törekvését, hogy valóban könyörületessé és megértővé váljon, időnként hiányosnak érzi, akkor sosem fogja elérni célját. Ha valamin dühbe gurul, vagy ítélkezik valami felett ahelyett, hogy sikerülne a megbocsátást és a megértést gyakorolnia, azt olyan súlyos kudarcnak éli meg, hogy depresszióssá válik, elszégyelli és megbünteti magát. Sokkal helyénvalóbb hozzáállás lenne azonban, ha tudatosítaná a helytelen viselkedésmódot, és ítélkezés nélkül átalakítaná azt.

 

Egyszer régen olyan mély depresszióba estem, hogy már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatott, ezért felkerestem egy volt tanáromat, egy médiumot, hogy segítsen kigyógyulni a bajomból. Azt tudtam, hogy igazából úgy sem követnék el öngyilkosságot, de már nem láttam a kiutat a negatív érzelmi állapotomból. Amikor a hölgy transzba esett így szólt: „Nem csoda, hogy az öngyilkosságon gondolkodsz. Annyi perfekcionista képzet él benned – ott világítanak minden csakrádba, olyanok is, amit magad teremtettél, és olyanok is, amiket mások, de te elvárásként magadra vetted őket –, hogy már egyiknek sem tudsz megfelelni, ezért úgy döntöttél, hogy végleg feladod.” Ezután másfél órán keresztül mást sem csináltunk, csak próbáltuk beazonosítani minél több bennem élő perfekcionista képzetet, és elkezdtük kitisztítani azokat, amelyek másoktól eredtek. Már ez a más fél órás foglalkozás is elég volt, hogy újra boldognak érezzem magam és nevetni tudjak.

 

Ahhoz, hogy kioldjuk ezeket magunkból nézzük meg életünk azon területeit, amivel elégedetlenek vagyunk magunkkal, szégyenkezünk vagy kudarcélményünk vagy velük kapcsolatban. Ezután keressük meg azokat a perfekcionista képzeteinket, amelyek szerint valamilyenek kellene lennünk[és dolgozunk ezekkel]. [Gondoljuk át őket, figyeljük meg, hogy milyen érzés társul ezekkel, szűrjük le belőlük a tapasztalatot, lényesítsük át magunkban, bocsássunk meg, ha kell, majd engedjük őket elmenni/felszabadulni.]


Gondolatforma

 

A gondolat forma, nem más mint egy összetett szerkezetű valami, ami előző vagy mostani életek képzeteiből, hiedelmeiből, ítéleteiből és/vagy perfekcionista képzeteiből tevődik össze, egyetlen központi téma, mint mag köré csoportosulva. Ha tisztánlátásba van szerencsém ilyen gondolatformát beazonosítani, az olyannak tűnik előttem, mint egy orsó, amelyre jó szorosan különböző gondolatok, hiedelmek, és/vagy közönséges témát illető, de érzelmileg, energetikailag igen erős töltettel rendelkező élettapasztalati képek vannak feltekeredve. Az egyik szál a másikba fonódik – úgy csévélődnek az orsóra, mint a videokazetta szalagja. Egy efféle gondolatforma olyan erős töltetűvé is válhat, hogy azt már egyenesen „gondolatformalénynek” nevezem, aki akár az irányítást is átveheti életünk bizonyos területei felett, megakadályozva ezzel a szellemi fejlődésünket.

 

Volt egyszer egy páciensem, akinek egy olyan gondolatformalénye volt, aki azt hitette el vele, hogy ha nem uralkodhat a nőkön abba belehal. Természetesen mást sem tett, csak szenvedett saját teremtménye karjai között: hol aktuális párja elvesztésétől rettegett, hol hárított minden intim közeledést. Gondolatformalénye rengeteg téves hiedelemből és ítéletből tevődött össze. Néhányat felsorolok, hogy ki-ki képet kapjon egy ilyen lény lehetséges felépítéséről. Íme:

 

1. Ha nem szerzem meg egy nő (vagy férfi) szerelmét, ha nem rabolom el fényét, hogy abba én magam sütkérezhessem, abba belehalok, mert nekem nincs elég.

2. Képtelen vagyok megmenteni magam.

3. Bármi, amit önnön megmentésem érdekében kénytelen vagyok megtenni, jogos, még akkor is, ha azzal másokat tönkreteszek vagy kiszipolyozok.

4. Csak és kizárólag akkor leszek boldog, ha szexuálisan uralhatok egy nőt( vagy férfit), ha elérem, hogy csak engem akarjon, és azután visszatartom magam tőle.

5. El kell érnem, hogy a nő(vagy férfi) alkalmatlannak, nemkívánatosnak és kielégítetlenek érezze magát, mert akkor szüksége lesz rám.

6. Az egyetlen hatalom, ami kielégít az abszolút hatalom.

7. Minden áron el kell rejtenem, hogy ki vagyok valójában, félre kell vezetnem, és manipulálnom kell másokat, hogy a szükségleteim kielégüljenek.

8. Ha sajnáltatom magam egy nő előtt, hogy meg akarjon menteni, azzal megszerezhetem magamnak.

9. Soha senki nem fog megadásra kényszeríteni. Erősebb és hatalmasabb vagyok a szeretetnél és ezt be is fogom bizonyítani!


Az egész gondolatforma magvát egy régebbi életből származó, feldolgozatlan élmény képe alkotta, amikor a férfi felesége, akit pedig rajongásig szeretet, elhagyta őt valaki más kedvéért. Akkor az illető megesküdött, hogy soha többé nem engedi meg magának, hogy szeressen valakit vagy megbízzon másokba. Megfogadta, hogy attól kezdve minden nőt boldogtalanná tesz, megbüntet, amiért akkori felesége úgy elbánt vele. Még arról is meggyőzte magát, hogy a gyűlölet erősebb és hatalmasabb, mint a szeretet, ezért attól fogva a gyűlöletet választotta.

 

Ezek a haragba, sértettségbe és bosszúvágyba fogant eskük és fogadalmak aztán életeken keresztül vele maradtak, és a gondolatforma minden egyes újabb élet során egyre nagyobbra és nagyobbra hízott. Amikor én találkoztam a férfival, addigra gondolatformalénye már az egész alsó testét áthatotta és irányította, mintha csak egy démon szállta volna meg. A gondolatformalénynek megvolt a maga hangja és akarata, hangosabb és erősebb volt, mint az illető saját fénye, és „hétszerte rondább” volt, ahogyan azt a mesékbe mondanánk.

 

És ez még nem minden. Ez a bizonyos gondolatformalény további elemeket is tartalmazott, de azt hiszem, ennyi felsorolást is elég volt ahhoz, hogy megértsék, miről van szó. Szerencsére azért nem minden gondolatforma hízik meg ekkorára, de jobb mihamarabb tudatosítani meglétüket, hogy még időben kezelhessük őket.

 

Azt sajnos nem tudom (pontról-pontra) megmondani, hogy önök, hogyan azonosítsák be saját gondolatformáikat, hacsak nem tisztánlátók vagy tisztánhallók, azaz látják saját magukban vagy üzeneteket kapnak róluk. De ahogy egyre fejlődnek és növekszenek, szellemi segítőik fokozatosan rávezethetik önöket; álmok vagy hirtelen ráébredések formájában tudatosulhatnak esetleg gondolatformáik, amelyek hatást gyakorolnak életük bizonyos területeire. Ha jó az álommemóriájuk, lefekvéskor fogalmazzanak meg egy kérést, hogy a felébredést megelőző utolsó álmuk egy esetleges kipucolandó gondolatforma témáját tükrözze. Ha ezek után sikerül úgy ébredniük, hogy emlékeznek az álomra, mélyedjenek el meditációban, és kérjék meg az égieket, hadd láthassák vagy hallhassák meg a gondolatforma összetevőit. Attól kezdve, hogy összeállt a lista, már tudják, mi a teendő.


Napéjegyenlőségek, napfordulók és hold ciklusok

Részlet Barbara Hand Clow - Kilenc dimenzió alkímiája című könyvéből

Napéjegyenlőségek, napfordulók és hold ciklusok


 

A Hold visszatükrözi érzéseinket

A Hold visszatükrözi felénk az emberiség kollektív gondolatait, érzéseiket. A Holdfény erőssége arányos az emberi érzésekkel. Személyes képességein és erőnk érzéseink kezelésének hatásosságán alapulnak, tehát nagyon hasznos a lunáris hatások ismerete. Újholdkor „érzékenyek” vagyunk, érzéseink a teliholddal felerősödnek, a holdfogyatkozás, pedig különleges hatással van ránk.  A Hold felszíne szinte teljesen mentes az elektromágnesességtől, a rezgések tehát igen éteriek. Mivel a Nap négyszázszor akkora, mint a Hold, és négyszázszor akkora távolságra van a Földtől, a Hold pont akkorának tűnik, mint a Nap. A Nap és a Hold ránk gyakorolt hatása, bár eltérő, kiegyensúlyozott és egyenlő. A Nap rezonáló hullámokként napszélfrekvenciákat bocsát ki, melyeket a bolygók naprendszerbeli helyzetének és fényszögeinek  olvasására használ. A Hold a napszélből fogja el az EM energiát, melyet olvas, és a szoláris adatokat érzéseinkkel ötvözi. Álmunkban a Hold ezeket a lumineszkáló, éteri frekvenciákat közvetíti, melyek tudat alatti mentális bankunk feljegyzéseit tartalmazzák.

Az emberek, állatok és a növények  mágnesként vonzzák a Hold tudatosságát. Az erőteljes napenergiában  fürdő reaktív mintáink polarizált kölcsönhatásaihoz képest a holdrezgések nagyon finomak. A Hold olyan emlékeket sugároz felénk, melyek az egyes dolgokra adott reakcióinkat megszínezik. Mivel emlékek nélkül emocionális testünk nem fejlődik, a Hold tartja meg lelkünk emlékeit életünk során. Ha a negatív érzelmi minták megbetegítenek, a Hold közvetíti számunkra a gyógyító információt. Ezért érezzük, hogy mi a baj, és ezért tudjuk, hogy baj esetén mihez kezdjünk. Akik értékelik ezt a kiélezett érzékenységet és befogadják az információt, azoknak azonnali gyógyulást jelenthet a Bach virágterápia és az aromaterápia. Ha lunáris érzékelőinket teljesen megnyitjuk, soha nem lesz szükségünk orvosra vagy védelmezőre. Amikor leszületünk a Földre tudatosan dolgozhatunk lunáris tudatalatti memóriabankunkon, hogy megtisztuljunk a traumáktól és blokkoktól – azaz hogy feldolgozzuk érzéseinket. Könnyebbek, harmonikusabbak és boldogabbak lehetünk a negatív lenyomatokat tisztító testmunka és spirituális terápia segítségével. Ezek a régi emlékek a belső „hangszalagokat” - például „nem érhetem el”, „nem tudom megcsinálni” - futtató hitrendszerként jelennek meg elménkben. Az önmagunkkal kapcsolatos negatív következtetések a tudatalattiban gyűlnek, ahová holdfény érkezik.

A manifesztációk során túljuthatunk a tagadásokon, és továbbléphetünk a pozitív eredmények irányába. A Hold erőteljes szerepet tölt be érzelmi életünkben, melyet a telihold idején tapasztalt kilengésekről beszámoló rendőrségi jelentések is alátámasztanak. Nagyon sok lehetőség rejlik hát a Holddal és Nappal való tudatos munkában. Húsz éve tanítók technikákat a holddal, a napfordulókkal és a napéjegyenlőségekkel való munkához. Rájöttem, hogy ha a manifesztáció eszközével irányítjuk életünket, az évszakokat és  holdciklusok segítségével szoros egységbe kerülünk a Fénnyel. A Hold dagad és fogyatkozik, miközben bizonyos érzéseket kiváltó álmokat küldve sugározza felénk feljegyzett emlékeinket. A Hold minden egyes hónapban – újhold idején, amikor a föld mögé bújik a Nap elől – új magot küld a Földre. Napfény  hiányában nagyon magas szintű éteri energiák fürdetik a Földet, melyeket az újhold asztrológiai térképének tanulmányozásával elemezhetünk. Ha tudatosan dolgozunk a holdciklusokkal, jelentősen javíthatunk érzelmi életünk és egészségünk minőségén.

A Nap irányítja szándékainkat

A hatalmas napciklusok – napéjegyenlőségek és napfordulók – által szerkesztett naptár adja a legjobb segítséget ahhoz, hogy életünket harmóniába hozzuk a Fénnyel. A legtöbb ősi tudással rendelkező nép számára az Újév idejét a tavaszi napéjegyenlőség jelölte ki, és ez az ideje a manifesztációnak is. Az új év első három hónapja (a nyári napfordulóig) az elfogadás és megvalósítás ideje. Az őszi napéjegyenlőségig tartó újabb három hónap a fejlődésé, növekedésé. Ezt követi a téli napfordulóig tartó három hónapos időszak, mely a létrehozott dolgok tökéletesítésére alkalmas. A három téli hónap a következő napéjegyenlőségig arra való, hogy mélyen elmerüljünk , és megfontoljuk az év során létrehozott dolgok átfogóbb értelmét. A tavaszi napéjegyenlőséggel jön el a teljes évre vonatkozó új manifesztációk kialakításának ideje.

Ha pontosan a tavaszi napéjegyenlőség idején végzett éves manifesztáció mellett döntesz, lehet, hogy olyan gyors és erőteljes változások elé nézel, amelyek esetleg megijeszthetnek – óvatosan hozd hát meg döntéseidet. Amikor a tavaszi napéjegyenlőség idején az előtted álló évre tervezve meghatározod szándékaidat, egy felgyorsult ösvényre lépsz. Figyelj oda, ha tudatod azt jelzi, hogy valamit nem akarsz manifesztálni. Rá fogsz jönni, hogy az elmédben lévő dolgok teremtik a körülötted lévő valóságot. Ha látod a fejedben lévő frekvenciákat – a megtörténésükre váró forgatókönyvek elmédben lévő filmjeit -, biztosan ki akarod, majd takarítani gondolataidat. Saját elmédet uralva isteni közösségben élsz – ez pedig tökéletes életvitel. Ha már tényleg látod, mire vagy képes, létfontosságú lesz számodra, hogy az évszakoknak megfelelően, manifesztációkkal irányítsd az életedet.

A 7 Szent irány

A hét szent irány és az oltár elkészítése


 

Részlet Barbara Hand Clow és Gerry Clow Kilenc dimenzió alkímiája című könyvéből

A mostban való jelenlétet segíti, ha egy 3D-ben lévő pontként - érzékek által vezérelt „lokátorként” – gondolsz magadra, és tudatosítod magadban a testedből kiinduló hét irányt. Ha érzelmi kapcsolataid életed lényegét jelentik is, és ezek szőnek bele az élet szőttesébe, a 4D világ kezeléséhez akkor is elengedhetetlen, hogy a 3D-ben kialakított tájolásod mindenkor megfeleljen a hét iránynak. Kezdd egy körben a négy égtájjal: kelet/nyugat, dél/észak. Érezd, hogy te vagy a négy irányt magába foglaló mátrix középpontja. Arcoddal, hátaddal és két oldaladdal bármely pillanatban beállhatsz a négy égtájnak megfelelően. Az oltár előtti imádság hagyományos formája szerint arccal keletnek, háttal pedig nyugatnak kell fordulni, így baloldalad észak, jobb oldalad pedig dél felé fog nézni. Amint megszoktad ezt az érzést, aktiváld magad az összes égtáj felé. Ezáltal egyre tudatosabb leszel a felkelő és lenyugvó Nap – az életerő és az energia forrása – helyzetével kapcsolatban, és érzékennyé válhatsz arra, hogy a pólusok és az Egyenlítő miként kapcsolnak össze a Föld útjával. És ami a legfontosabb: ha bárhol és bármikor képes vagy magad betájolni a Földön, az egyes irányok szellemiségét is megérezheted. A keletről érkező energiák szellemei a kreatív segítségüket ajánlják fel a nap során, a nyugati energiák olyan szellemek, akik megmutatják, mit kell átalakítanunk, esetleg mit kell eldobnunk; az északról érkező energiák arra sarkallnak, hogy megpróbáljuk kihozni a napunkból a lehető legtöbbet, a déli energiák szellemei pedig támogatást és gondozást ajánlanak. Az ötödik irány egyenesen a Föld mélyébe vezet, és határtalan hatalommal és erővel ruház fel; hatodik pedig az égbe és a magasabb világokba nyíló függőleges tengely, a magasabb dimenziók könyvtáraiba vezető kapu. A hetedik irány a szívünk, saját középpontunk. Ha tested az utasítások szerint betájolod az első hat irányba, kapcsolatba kerülsz a hozzád érkező energiákkal, és ha belehelyezkedsz a szívedbe, vibráló, rezgő testként érzékelheted magad. Mint minden határozott szándékkal végzett gyakorlat, tested hét szent iránynak megfelelően elhelyezkedsz, képes leszel, képes leszel bevonzani a saját meződbe azt, amit igazán akarsz. Amikor a szíved és elméd a hat szent iránytól szerzi az információt, és szíved saját energiameződ teljességével rezonál, teljesen kiterjesztett állapotba kerülsz. Amint megtapasztalod a helyes tájolást, soha többé nem zuhansz vissza a összehúzódott állapotba, hacsak olyan érzelmi trauma nem ér, amely kilök saját központodból. De ilyenkor is képes leszel visszaállítani a helyes tájolást, ha összeszeded magad. Mint minden új dolgot az életedben, ezt is egy csendes, a 3D tülekedésétől és sürgés- forgásától távoli helyen ajánlott gyakorolni. Legyen otthon egy a négy égtáj szerint betájolt oltárod. Itt leülhetsz és nézheted, amint felkel a Nap, és meditálhatsz, miközben a kelet/nyugat és dél/észak irányok bölcsessége eljut hozzád. Ekkor könnyedén levezetheted tudatosságodat a Földbe és fel az égbe, és a szívedben létezhetsz.


Ez az otthoni hely lehet nagyon pici, de lehet egy egész szoba is, ahol mind a négy égtájnak saját oltára van. Az ősi népek otthonaikat a hét szent irány szerint tájolták be , és az emberek beleszületek ebbe a tudásba. Az oltár olyan különleges dolgok tároló helye, amelyek segítik az egyes dimenziók (kelet spirituális útmutatók, nyugat káoszerők, délen gondoskodó szellemek, északon pedig a feljegyzések útmutatói) energiáknak érzékelését és a velük kapcsolatos örömök megtapasztalását. Az oltáron elhelyezett tárgyak a saját történetedre és őseid történeteire való visszaemlékezést is elősegíti. Ha létrehoztad ez a helyet és dolgozol vele, legalább három dolog fog történi az életedben. Hamarosan észlelni fogod, hogy szíved megolvad és megnyílik pusztán az által, hogy a középpontodba ülsz, mert oltárod szerkezete rögtön aktivál; a dolgok, amelyekkel küzdesz, könnyebbnek tűnnek, ha szívedben lévő középpontból szemléled őket. Később azt is észre fogod venni, hogy akkor is a négy égtáj szerint tájolod be magad, ha világi dolgaidat intézed; tudatosabbá válik benned például, hogy hol kel és nyugszik a Nap. Ha már sokat meditáltál a középpontodban, és „betájoltad” magad a világban, rájössz, hogy könnyebben viseled, ha valaki belép az energia meződbe. Szíved központjában független vagy! Amikor valaki vagy valamilyen erő megpróbál manipulálni, elvenni az erődet, vagy ártani neked nem tudja ugyanazt a hatást elérni, ha középpontodban vagy. A Nemzetbiztonsági Hivatal akkor sem érheti el például a szívedet, ha kultúránkat börtönbe zárja. Ha éppen egy börtönben olvasod ezt a könyvet, a szabadság elérése érdekében állítsd fel az oltárodat a celládban. Ha ily módon betájolod magad a világba, az ártó, betolakodó hatások egyszerűen le fognak peregni rólad. A Plejádiak szerint mindannyiunknak szükségünk lesz ezekre a képességekre az elkövetkezendő időkben.

Djwhal Khul - "Előjáték a felemelkedéshez"- részlet

"Előjáték a felemelkedéshez"- részlet

 [Tibeti Mestertől Djwhal Khul-tól.]

Beszéljünk [először] általánosságban a felsőbb sugarakról – egy kis bevezető. Beszéltünk róla, hogy alapvetően hétféle energia van. Jó, de mi van a többi öttel – ezek honnan származnak? És mik ezek? A felsőbb sugarakat a Föld tíz vagy tizenegy évvel ezelőtt kapta.

[A channeling időpontja 1984 volt!] Ezek kifejezetten a számunkra teremtődtek? Bizonyos értelemben igen. Ezek energia-aggregátumok [vagyis többféle energiából összekombinált minőségek]. Más szavakkal ezek az energia, a sugarak különleges kombinációi, plusz még egy fontos összetevő: az elkülönületlen [vagyis univerzális, vagy forma nélküli] energia. Mondhatnátok úgy, hogy az egész[-ség] van belekeverve, vagy hogy benne van egy kis fehér van hozzátéve a sugarakhoz, és azok ettől ragyogóvá válnak.

Látod, hogy a Forrás, a Teremtő fénye valóban megemeli a hét sugár kombinációit. Igazából ezek a felsőbb sugarak: az energia különleges kombinációi plusz a fény, a fehér, az egész-ség – és ez az összetevő az, ami mássá teszi. Így aztán ezek sugarak olyan egymásutánjává válnak, melyek segítik a bolygó fejlődését, és mindegyiknek van egy-egy különleges célja, melyre sorra felhasználhatjuk [az adott sugarat], míg elérjük a tizenkettediket.

Nyolcadik sugár – Tisztítás

A Nyolcadik Sugár zöld-ibolya [színű] fényességként érzékelhető. Az energia három fajtájából áll – a negyedik (érzelmi), a hetedik (fizikai) és az ötödik (mentális) sugárból. Az ötödik sugár képes nagy mélységet áthatni – és mit is akarsz tisztítani? Igen, egy dolog van itt, az érzelmi test. És Te át akarod változtatni ezt – át akarod változtatni önmagad egészét, de erre rendszerint leginkább az érzelmi testnek van szüksége. Ez jelenleg a fő tényező a tisztítási folyamatban itt a Földön. Tehát van ez a három fajta energiád, plusz a Forrás fényének, a fehérnek, az egész fényének szabad szétpermetezése [csak jelzésszerűen szétáradó fénye]. Aztán tedd ezeket egy helyre, jól vegyítsd össze, és megkapod a nyolcadik sugarat, melyet a hetedik vezet [be – vagyis a hetedik készíti elő a terepet].

Beszéltünk már az átváltoztató lángról, a hetedik sugárról. Ez elkezd téged átváltoztatni, átalakítani egy magasabb szintre – egy lehetőséggé. És mi ez a lehetőség? Igen a kilencedik sugáron keresztül a fénytest. Ez nagyon fontos, de tudod, hogy nem akarsz fénytestet, ha az kicsit koszos. Először szeretnéd egy kissé megtisztítani, egy kicsit kitakarítani. Ha be fogsz hozni a házadba egy csodálatos ragyogó fényt, hogy kivilágítsa, azt akarod, hogy a padló szép és tiszta legyen, és talán szép fehér falakat szeretnél, hogy visszatükrözzék [a fény] szépségét. Meg kell tehát tisztítanod e nyolcadik sugár segítségével. Ez tisztít, segít neked túllépni azon, amit eonokon keresztül tapasztaltál a Földön.

És főleg mit tapasztaltál a Földön? Fájdalmat, igen – az élet megközelítésének fájdalmas útját. Nem ez az érdekes – hanem az, hogy a nyolcadik sugarat felhasználhatod, hogy túllépj a fájdalmon. És melyik lesz a rákövetkező sugár, amelyikkel összetalálkozol? Öröm! Talán valóban tudja a Teremtő, hogy mit csinál!

Miközben folytatódik a tisztulás a nyolcadik sugarat felhasználva, egy csomó régi energia kiszabadul. Vagyis – ahogy mondtuk, az energia csak energia – ez sosem jó, vagy rossz, csak energia. Tehát mit sem számít, hogy hogyan használtuk, ugye? Fel fogjátok tárni annak módját, hogyan használtatok bizonyos energiát, nemde? De ez még itt van. Mi történik ezzel az energiával, miközben megtisztítod és kiszabadítod korábbi felhasználásából? Felemeled vibrációját arra a szintre, melyen tisztábban tudsz látni – a tisztaság most a kulcs. Ez az energia aztán segít neked új alapot teremteni. Része ez annak, ami mindannyiótokkal történik, miközben magatokon dolgoztok, és elkezditek átalakítani magatokat az Ibolya Láng eszközével. Így itt van most a Földön a nyolcadik sugár jelentős része. Szintén jelen van a kilencedik és a tizedik sugár egy része is.

Az átváltozás, a tisztulás, a megemelkedés elkezd végbemenni, és mindazok a téveszmék révén benned megkötött energiák, ténylegesen felhasználhatóak a számodra, hogy felemelkedjenek egy tisztább szintre. Nos, időnként nagyon érdekes ez a [szembe]találkozás az Én számára. Az Én [szembe]találkozik a személyiséggel. A személyiség pedig igencsak érdekelt annak fenntartásában, amit ’status quo’-nak neveznek, ugye? És amikor ez bekövetkezik, amikor dolgozol magadon, felhasználva ezt a csodálatos nyolcadik sugarat, és a tisztító folyamatot, hirtelen nincs tovább, ami volt, és Te már valahol máshol vagy. A személyiség csak néz, és azt mondja: „Jóságos [Istenem] itt voltunk, és már nem vagyunk itt. Mi fog itt történni?” Ezt követően a személyiség meglátja, hogy egy másik szinten vagy. Mi történik utána? Igen, a személyiség számos alkalommal megveti a sarkát. Azt mondja: „Várj most egy kicsit – olyan gyorsan történik minden.”

Látod, hogy több helyről kapod mindezt. Használsz meditációkat; használod az ’eltávolító rendszereket’; használod az átváltoztató lángot; érkezik a nyolcadik sugár. Mindezek a dolgok nagyon gyorsan megváltoztatnak téged. Éppen a változás természete talál ellenállásra a fizikai testben. Így hát csak tudj róla, csak engedd meg és végezd valahogy, és ne aggódj miatta, mert aztán túl tudsz lépni rajta. Fontos, hogy tudd ezt, nemde? A nyolcadik sugár tudatos behozása, a szó szoros értelmében való felhasználása nagyon jótékony hatású lehet. És én valóban szeretnék arról beszélni, hogyan használhatod fel, ahelyett, hogy túl sok intellektuális információt adnék át – hogyan használhatod éppen arra, hogy segítsen neked.
Próbáltad-e valaha mind a négy test egymáshoz igazításának technikáját – a spirituális, mentális, érzelmi és fizikai test felsorakoztatását? Mind a négy test tisztítása nagyon fontos, az egymáshoz igazodási technika során. Az érzelmi test különösen készségesen fog reagálni a nyolcadik sugárra. Javaslok most egy egymáshoz igazító meditációt, melyben mindezt megláthatod.

A négy test egymáshoz igazítása meditáció

• Lásd most a négy testet – az Én négy részét – tökéletesen felsorakozva: a csúcson a spirituális test, aztán a mentáltest, az érzelmi test, és a fizikai test, mind felsorakoztak függőlegesen. Most – e meditáció céljaira – a spirituális, mentális és fizikai test feltöltődik fehér fénnyel. Lásd ezeket fehér fénnyel feltöltve, csak itt lesznek, amíg dolgozunk az érzelmi testtel.
• Figyeld meg, mi történik, amikor a következőt tesszük: Lásd most, ahogy az érzelmi test – alulról a második – teljesen feltöltődik a nyolcadik sugárral, egy gyönyörű zöldes-ibolya ragyogással. Intenzíven fókuszálj rá, jobban és még jobban – tegyél bele még többet és többet ebből a gyönyörű nyolcadik sugárból. Töltsd fel teljesen, rakd tele ezzel a zöld-ibolya ragyogással. És most terjeszd ki, terjeszd ki tovább, terjeszd ki még jobban ezt a testet. Figyeld meg (nincs rá sok időd), mi történik közben a többi testben. Egy pillanatot fogok adni neked.
• Tartsd figyelmed fókuszát az érzelmi testen – elmélyülten tartsd ott figyelmedet, tartsd rajta a nyolcadik sugarat teljes intenzitással – de tekints most rá a többi testre is… működik. Érezd a tisztulást. És most a négy test felfelé megy, magasabbra a tisztulási folyamat révén. Figyeld meg, mi történik most. Folytatódik a tisztulás az érzelmi testben. Még több és több nyolcadik sugár [jár át]. Több és több. És ismét kiterjedsz, kiterjedsz és kiterjedsz…

Jó, rendben van. Térj most vissza, és meg fogjuk beszélni, mi történt a nyolcadik sugár által megtisztított érzelmi testtel és a többi testtel.

Néhányan közületek, azok, akik a harmadik szemük megnyitásán dolgoznak, [észrevehették, hogy] ez stimulálható a nyolcadik sugár segítségével – de csak óvatosan csináljátok! Ne túl hirtelen tisztítsátok és nyissátok meg. Ha nem vettél észre semmilyen változást, később alkalmazhatod rá a kilencedik sugarat is. Ha még mindig nem veszel észre semmit, használd [e célra] a tizedik sugarat – lévén mindegyik egy picit magasabb energia. Ha így [sorban haladva] eléred a tizenkettedik sugarat, és [még mindig] nem éreztél semmit, akkor talán a fehér fényt használhatnád a további meditációkra. Más szavakkal, amikor itt ülsz, lásd a magadba érkező sugarat a harmadik szem területére irányulni. Ülj egy pár percig, felismerve ezt a gyönyörű zöld-ibolya ragyogást. És miközben beérkezik, lásd a megnyílást. Leginkább egy alagútra kell hasonlítania. Ez talán szintén zöld-ibolya [színű]. Meg tudod-e látni a fényt ennek az alagútnak a végén? Utána menj keresztül rajta, és engedd, hogy Éned a fényen túlra nézzen. Ez talán nem következik be öt percen belül, de úgy gondolom, hogy ez a felsőbb sugarakkal végzett gyakorlat stimulálni fogja, érzékenyebbé teszi belső látásodat. És látod [majd] a kilencedik sugárnál, hogy más színnel is megteheted ezt, ugye? Az alagút lehet barátságos, ragyogó, fényes kékes-zöld. Tehetsz most bele néhány kisebb gyémántot is, ha kívánod, vagy néhány zafírt – legyen szép az alagutad. Én egyszer csak olyat láttam – egy barlangot – ami csodás volt. Arra használtam, hogy ott meditáljak. Óh [Istenem], ott meditáltam! Tudod, hogy e kristályok mindegyike fókuszál e csodálatos energia valamelyik részére. A tanítóm azt mondta: „Gyerünk ki a barlangból!”

Megpróbálhatsz esetleg egy kristályt is a harmadik szemnél. Helyezd ezt pont a harmadik szem területére. Használj természetes kvarckristályt és lásd a nyolcadik sugarat, utána a kilencediket, a tizediket, a tizenegyediket és a tizenkettediket. A belső terek számos nagyon érdekes megtapasztalására tehetsz szert. Vicces lesz.

Most át akarok adni néhány más technikát is, melyet esetleg használhatsz.

Lásd magad, mint hatalmas kristályt. Teljes tested egy kristály, és kristálytiszta.

Töltsd ezt fel a zöld-ibolya ragyogással, és érzékeld a testedet ezen a módon tekintve. Különösen azoknak kell megpróbálnia ezt, akik a fizikai testükön dolgoznak. Miközben ezen a sugáron keresztül látod a testedet, figyeld meg, hol nem tiszta a szín. Ha látsz a testen belül olyan területet, amelyik szürke, vagy homályos, elemezd ezt a területet – mi van ott a fizikai testben? Talán érdemel némi figyelmet.

Aztán fogj egy  képzeletbeli festőspray-t, és tegyél belőle oda egy nagy adagot ebből a sugárból.

Fújj oda nagyon sokat. A vese területén van ez? A szív környékén? Valamelyik csakra területén? A napfonatnál? Az izületek területén? Hol van ez? Tekints magadba, mint egy kristályba. Nagyon érdekes módja ez e sugár felhasználásának.

Jelenleg nagyon értékes a Földön ez a különleges energia. És én biztosan belefoglalnám ezt a ti csoport-meditációitokba. Úgy is fel tudod használni ezt a technikát, hogy a Földet látod kristályként, és feltöltöd ezzel a sugárral. És Te, aki nagyon vizuális vagy, figyelmet fordítasz az asztrálsíkra: Hol látsz sötét területeket. Változtasd át azokat. A Föld e részei további tisztítást kívánnak. Aztán használd ismét festőspray-det, fújd le ezzel a sugárral, és talán egy kis arannyal is. Szórj rá egy kis aranyat a nagy, kozmikus sószóróddal! Mindig használhatod a tizenkettedik sugarat, ha kapcsolatba akarsz lépni bárki mással. A tizenkettedik sugár aranya különösen [alkalmas] a Föld megsegítésére.
Mi a helyzet a Föld érzelmi testével? Ez [vagyis a Föld] szintén négy testtel rendelkezik. Próbáld meglátni testeit sorba rendezve, és teletöltve azokat a nyolcadik sugárral, majd kiterjesztve mindegyiket – [aztán] figyeld meg, mi történik.

Bár [eddig] nem sokat beszéltünk z ötödik sugárról, az is nagyon áthatoló[képes]. Ez szükséges komponense bizonyos olyan területek megközelítésének, melyeknek tisztításra van szükségük. Jelentős fókuszáló minőségekkel [„képességekkel”] rendelkezik. Így különleges fókuszt tesz lehetővé. Amikor együtt használjuk ezeket [mármint a sugarakat], egyik sugár használata felerősíti a többit. Ily módon a nyolcadik sugár fókuszálható egy területre, ami nagyon, nagyon érdekes. Talán kabbalisztikusan gondolhatsz erre. Van ennek asztrológiai látásmódja is.

Bárhová fókuszálsz, a nyolcadik sugár segíteni fogja a fejlődésedet. A felsőbb sugarak mindegyike ezt teszi – ez minden helyzetben a fejlődés segítésének előrehaladó módja. A hetedik sugár különleges kapcsolatban van az asztrálissal, a tudatalatti elmével. Így felhasználhatod a nyolcadik sugarat a tudatalatti elme megtisztítására. Alkalmasnak tűnik olyan területeken való felhasználásra is, melyek megtisztítása nehézségeket okoz neked. Segíthet túllépni olyan apró maradványokon [„nagyjából” kisütött blokkokon], melyek még hatnak rád. Segíteni tud, hogy magasabb szintre emeld magad. És milyen csodálatos! Természetesen a tudatalatti elme tisztítása aztán lehetővé teszi, hogy tisztábban érzékelő szintekre kerülj, olyanokra, melyeket mindannyian kerestek.

Használd a nyolcadik sugaras festőspray-det. Ott tarthatod esetleg a spirituális asztalodon, és használd a tisztításra. Ha megsérül a lábad, vagy fájnak az izületeid, vagy a fejed, fújd le. De senki másra ne használd a spray-det, kivéve, ha megkér rá. Ha van olyan kis állatod, amelyik megsérül, próbáld meg rajta is egy kicsit. Nagyon érdekes lehet. Vagy egy kis unokával, aki elesett, és megütötte térdét. Mondhatod neki: „Le fogom permetezni a spray-palackommal”. A gyerekek igazán el tudják fogadni ezt, és nagy jótétemény lesz a számukra – valószínűleg jól használják majd ezt, vagy [legalábbis] jobban, mint bármelyikőtök.

Kilencedik sugár – Öröm

Továbblépünk, a Kilencedik Sugár csodálatos fényű zöld-kék, nem egészen víz[színű]. Ragyogó (fénylő) – szeretem ezt a sugarat ’öröm’-nek hívni, vagy ’összes lehetőségünk magunkhoz vonzása’ sugarának. A kilencedik sugár folytatja a tisztítási folyamatot, és miközben tisztulsz és emeled Éned szintjét, beleütközöl más lehetőségekbe is. Kezd közeledni a lélek szintje, és kezded meglátni. Az Én krisztusi [eredetiben ’christed’: „krisztusolt”] része, melyet a lélek szintjének nevezünk, határozott lehetőséggé válik. Így közületek azok, akik keresik ezt a lélekkel való elvegyülést, vagy akik csak fejlődni akarnak, használják ezt a gyönyörű kilencedik sugaras energiát, mely biztosan segíteni fogja a folyamatot. És ha a lelked hirtelen azt mondja: „Itt vagyok és már vártalak. Hoztam a táskámat.” – akkor tudni fogod, hogy működött.

Most, hogy a fénytest szintén kezd határozott lehetőséggé válni e kilencedik sugár révén – [még] nem teljesen felismertté és megvalósulttá, de olyan lehetőséggé, mikor elkezded látni, hogy e részed benne lehet a fizikai létezésben. Fontos momentum, hogy felismerd: mindannyian használjátok ezt más szinteken, de Te tudod ezt használni a fizikai szinten is. És a kilencedik sugárral hirtelen ez történik veled. Azt mondod: „ Nézd, itt van ez a gyönyörű ragyogás”. A fénytesté ez a fénylő, ragyogó minőség. A kilencedik sugáron meditálva mind közelebbi és közelebbi kapcsolatba kerülhetsz vele.

Azután – a meditációban – a következő felismeréseket kellene keresned: Mi a fénytest? Hogyan tehetem ezt most Énem részévé? Mi a helyzet Énem krisztusi részével – e kívánt szinttel – hogyan valósíthatom meg? Mert – természetesen mindössze ennyi a teendő. Egyszercsak felismered ezt, mint az Én részét a fizikai síkon, és akkor igazán elmozdultál a következő szintre, melyet a lélek szintjének nevezünk. A kilencedik sugár különleges jellemzője, hogy segít neked kapcsolatba kerülni saját magával.

Nos, nem beszéltünk még az összetételéről. Ez még érdekesebb, és közel sem olyan komplex, mint gondolnád. Mit gondolsz, mit tartalmaz? Igen, benne van a második sugár, csakúgy, mint az első. Gondolkodj most rajta. Mit csinál az első sugár? Beletaszít az új lehetőségekbe – annak lehetőségébe, hogy elérd Éned e krisztusi részét, annak lehetőségébe, hogy először kapcsolatba kerülj a fénytesttel. És mindez amiatt, hogy ez a két sugár összevegyül a Forrás fehér fényével, amelyet aztán erre használhatsz.

Nos, beszéltünk róla, hogy zöld-kék ragyogása van. Mit jelez a zöld? Amikor összekevered az energia bizonyos fajtáit a Forrás fehér fényével, sok váratlan hatást kaphatsz. Az első három sugár nagyon különleges – ez a három fő sugár. A másik négy sugár valójában a harmadikból származik. Így az első három nagyon erős jellemzőkkel bír, sokkal határozottabbak a többi sugaraknál, melyek keverékek, és a harmadik sugáron keresztül érkeznek. Bárhogyan is, emlékeznünk kell arra, hogy mindazok a sugarak, melyek elérik a bolygót, keresztüljönnek a nagy második sugáron. Ezek után miért van ilyen színe a kilencedik sugárnak, ha az első és második sugár keveréke, és ezekben nincsen zöld? Azt kell, hogy jelentse, hogy a Föld tapasztalása, éppen a fizikai létezés természete okozza, hogy zöldnek kell lennie ennek a sugárnak – ha más szinten használnád ugyanezt a sugarat, nem észlelnéd ezt visszatükrözött színt. Amikor az első sugár összevegyül a másodikkal, és a Forrás fényével, ez a fizikai létezésben teremti meg ezt a színt. De a spirituális síkon ez mint kék és fehér jelenne meg.
Hogyan jelenne meg a piros a spirituális síkon, ha összevegyülne a fehérrel és a kékkel? Egy rózsaszínes árnyalatot kaphatnál, de a domináló szín (és ez a Föld tekintetében is igaz) a kék lenne. A zöld - ami a vízszerű megjelenést adja – visszatükröződés, a létezés fizikai természete folytán. Említettük, hogy a fizikai létezés alapzata a negyedik sugár, a zöld sugár. A spirituális sík természete az egész-ség, és ha a sugarakat különböző szinteken használod, különböző visszatükröződéseket kapsz, attól függően, hogy hol vagy – eltérő kombinációkat.

Rendben van, összevegyült az első és a második sugár. Ez azt jelenti, hogy ha elgondolnád, hogy a Mennyei Akaratra való ráhangolódás szintjén hogyan használnád az első sugarat, aztán valószínűleg használhatnád ezt a kilencedik sugarat oly módon, ami fokozná az első sugár [hatását]. Más szavakkal, ha az első sugár beletaszító energiáját használnád az isteni (mennyei) akarat szintjén, melyet követne ez a sugár (a kilencedik) a spirituális síkon, akkor mi történne? Először is a kiterjedő létezés közvetlenül ráhangolna téged az örömre, nemde?

Ezekkel az eszközökkel, melyek kiterjesztenek minden létezést, aztán ráhangolják [új] lehetőségeikre. Éppen ez lenne, ezekkel kapcsolatba kerülve [mármint az első és a kilencedik sugárral]. Még egyszer, a Teremtő tudja, mit csinál – képzeld ezt el! Ez a kezdeti kiterjedési folyamat. Aztán, úgy tűnik nekem, ez a minőség lehetővé tenné, hogy a létezés magához vonzza a legpozitívabb és magnetikus minőségeket, melyek potenciálisan benne vannak az ilyen típusú energia legbelső természetében – a lehetőségek, a potencialitások, igen.

Érintkezésben maradva az energia e nagyon pozitív típusával, a legeslegmagasabb szintjével, ez olyan tisztasághoz vezet a Föld síkján, ami valószínűleg korábban soha nem volt tapasztalható – mindig, ha valaki valóban kapcsolatban van Énje magasabb részével. Amíg valaki nem kerül vele kapcsolatba, addig frusztrált lehet – frusztrált amiatt a tény miatt, hogy az ott van, de nem képes kapcsolatba kerülni vele; éppen csak képtelen elengedni bármit, ami megtartja és eléri azt. De végülis megteszi, és ez nagyon különleges.

Miközben folytatódik a fejlődés, hogyan használhatjuk az ilyen típusú energiát az Én segítésére? Próbálta-e valaha valamelyikőtök magára ölteni a fénytestét, mintha csak felöltözne? Ez önmagad elektromos része, amelyik akkor használható, amikor ezen a szinten kapcsolatba kerülsz az energiatesttel. Ez az Én energiájának része, ami valóban felhasználható, bármikor, ha meg tudod valósítani [a fénytestet]. Hát miért nem öltöd magadra – hiszen gyönyörű. Segíthet a lélekkel való összevegyülésben. Minden nap magadra öltheted. Nem kell kimosnod a fénytestet; az mindig szép és tiszta, és mindig elérhető. És annak egyik módja, hogy ezt megtedd [a magadra öltését] e kilencedik sugár segítségével lehetséges.

Szeretnék most hozzátenni valamit a kilencedik sugárhoz, és ez a gyönyörű fehér ragyogás, melyet sokan azonosítanak Krisztus fényével. Ha viseled ezt, mint egy palástot, talán megláthatod ezt, mindenekelőtt, mint elektromos minőséget – de ez nem veszélyes az Énre, csak egyik része az Énnek. Gyönyörű, magnetikus fényhálózat, ragyogó, szép, fehér és még átlátszó. Felhasználhatod a zöld-kék [színt], hogy kapcsolatban maradj vele, de a fénytest olyan fehér, ami átlátszó, ami tartalmazza az összes ragyogó minőséget, a szivárvány összes árnyalatát – mindegyiket, minden elképzelhető szín benne szikrázik – magnetikus, elektromos élő! Nincs semmi halott a fénytestben. Ez maga az életerő – nagyon magas szinten.

Gyönyörű! Öltsd magadra, és mindenki azt fogja mondani „Mit csináltál magaddal? Olyan élőnek látszol!” Majdnem leírhatatlan.

Most, miközben magnetikusan magadhoz vonzod a fénytestet, a részeddé válik. Gyengéden felöltheted. Amikor meditálsz és viseled fénytestedet, ez hozzákapcsol téged az univerzális fénytesthez. Aztán megtapasztalhatod ezt túl az általam szavakkal leírható szinten. Csodálatos tapasztalat ez. Nem akarod elszalasztani.

Nos, a nyolcadik sugár a mély-tisztító sugár, és ez folytatódik belül a kilencedik sugárral. Ez felkészít, bevezet téged, meghirdeti az Énnek azt a lehetőséget, hogy felöltheted ezt a gyönyörű fénytestet.

A meditálás megfelelő módja először a hetedik sugarat használni, az átváltoztató lángot. Aztán használd a nyolcadik sugarat, bármilyen módon, ahogy csak kívánod. Aztán használd a kilencedik sugarat – használd ezt örömmel. Ezek után hívd meg a fénytestet, és engedd meg az Énnek, hogy magára öltse. Így most kapcsolatba kerülsz a tizedik sugárral is. A tizedik sugár, ha megengeded neki, ténylegesen belekódolhatja a fénytestet a fizikai struktúrába. A tizedik sugár a gyöngy[ház] ragyogású. Ez a fénytest.

Tizedik sugár – a fénytest

A tizedik sugár isteniséged mintázatának eszközével ténylegesen belekódolódott a fizikaiba. És erre hivatkozunk mi, mint fénytestre, vagy használhatsz rá bármilyen, általad kívánt kifejezést. De miközben tapasztalod ezt a Földön, lehetőséged van, hogy messze túlmenj ennek hagyományos földi megtapasztalásán. Tartalmazza ez az első, a második és a harmadik sugarat összekeverve a fehér fénnyel, amely felemeli és megadja neki a ragyogó minőséget. Nagyon fontos most a harmadik sugár (a gyönyörű sárga sugár) hozzáadása. Miért? Mert nagy megtartó ereje van, és bele akarod kódolni ezt az isteniséget az Énbe, és ott meg akarod tartani, nemde? Így hozzáadhatsz valamit a már rád eddig is ható kilencedik sugárhoz, és aztán megtarthatod ezt a gyönyörű tizedik sugár eszközével.

Érdekes a szín. Hogyan tudott ez szürke lenni – vagy gyöngy(házszínű) inkább szürke árnyalattal – ha nem is pontosan? Ez nem földi szín, és nincs itt semmi, ami visszatükrözné a tizedik sugár igazi minőségeit. Valójában sok, sok, sok szín kombinációja. A fő színek az első, a második és a harmadik sugár, de messze túlmegy ezen. És ezeknél a magasabb sugaraknál fel kell ismerned, hogy bár megadtam a fő jellegzetességeket, sok más dolgot is tartalmaznak, sok egyéb potenciált. Ez mindig igaz.

A tizedik sugár lehetővé teheti, hogy bezárulj azokba a változásokba, melyeket [már] kerestél, hogy megvalósítsd azokat – legyenek azok bármilyenek. Ez fontos, és ti a Földön most mindannyian keresztülmentek ezen a folyamaton. A tizedik sugár egészen nagy mennyiségben van itt, de csak azok számára, akik felismerik jelenlétét, mert fejlődésük adott szakaszán érintkezésbe kerültek vele, és a hatása alá kerültek. Mások még csak azt sem tudják, hogy itt van. Így, ha jobbára érzékeny vagy rá, akkor megláthatod, hogy fontos változások mennek végbe belül [az Énedben]. Ha most inkább kedvezőtlen hatásokat érzel, akkor [előbb] kezdj el a nyolcadik és kilencedik sugárral dolgozni, hogy azok segítsenek neked kezelni ezt a magasabb vibrációt. Mert lehet, hogy nem elég neked az a kettő [a nyolcadik és a kilencedik], és amikor idővel „elkap” e tizedik sugár intenzitása, ez egy kicsit aggasztóvá válik. Miközben az isteni mintázat elkezd belekódolódni a fizikaiba, a fizikai mondhatja: „ Mi ez? Mi folyik itt?” Így [amikor] nem alszol, változatos mintákat kapsz. Ez ismeretlen – és ez történik közületek sokakkal. Mit tegyél? Kezdj el dolgozni a nyolcadik és a kilencedik sugárral, és esetleg dobd be a hetediket is. Kezdj hozzá azzal, hogy látod átváltozni az Énedet, a hetedik sugár eszközével fel[jebb] emelve magadat. És aztán menj a tisztítási folyamatra, és kapcsolódj a fénytesthez, így a fizikai részed fel fogja ismerni, hogy mi következik. Ez fontos. Sokan szembekerültök ezzel.

Mi van, amikor úgy érzed, hogy elsodor az energia? Ez szintén megtörténhet. Ez a fénytest közeledése. Próbál bejönni, és Te nem nyitottad ki az ajtót, így az belopakodik az ajtó alatt, és a repedéseken keresztül. Miért nem nyitod ki az ajtót, és hívod be? - és aztán a fizikai [test] reagálni fog. Először át kell alakítanod önmagadat, megtisztítani, és aztán előkészíteni erre a fénytestre. Igen.

A felsőbb sugarak mindegyikének megvan a különleges célja. A tizedik sugár teszi lehetővé, hogy számosat felhasználj önmagad nagyobb lehetőségeiből. Ezekkel a kilencedik sugáron keresztül kerülsz kapcsolatba, és aztán a tizedikkel használhatod azokat. Milyen célra? Nos, tudni fogod, hogy egy totalitás vagy, mely egyformán jól működik mind a fizikain belül, mind a spirituálison belül – ezek ugyanazok az Én által felhasználható minőségek, ugyanazok a lehetőségek, melyek megvannak a spirituális síkon, és a fizikai síkon is.

[Eddig tartott az első channelling]

A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik sugár

Isten hozott benneteket, barátaim. Ezen az estén befejezzük azt, amit legutóbb nem adtunk át a tizedik sugárról, és aztán továbblépünk a tizenegyedik és a tizenkettedik sugárra. Már áttekintettük a nyolcadik sugarat, amely a tisztulási folyamat, és a kilencediket, amelyik elkezdi vonzani azt az elektromos [aura]részt, melyet fénytestnek hívunk. A tizedik [sugár] vonzza a fénytestet, és lehetővé teszi, hogy teljesen lehorgonyzódjon a fizikaiban. Végülis egy közelebbi kapcsolatot fogsz létrehozni. Egy különleges értelemben a tizedik sugár lehorgonyzódik a fénytest belsejében. És nagyon izgalmas, amikor ez teljesen megvalósul. Érted ezt a szót – amikor teljesen „megvalósul”? Mivel a tizedik sugár most eléggé erősen érkezik le a Földre, ezért akik közületek készen állnak erre, megtehetik ezt éppen most – felölthetik a fénytestet.

[A tizedik sugár] elektromos minősége nagyon kézzelfogható most a Földön. Az elektromos viharok különleges kapcsolódások a felsőbb sugarakhoz, és elektromos megközelítésükhöz. Specifikusan a Föld szintén befogadja a maga lehetőségét saját fényteste lehorgonyzásához – azoknak a hálózata révén, akik képesek magukhoz vonzani e részüket, a Föld képes hozzákapcsolódni a saját fénytestéhez. És így, amit megteszel most magadért, a fejlődésedért, az közvetlenül visszatükröződik a bolygó fejlődésében. Éppen most lehetséges ez – itt van a tizedik sugár. E lehetőséget hasznosítsd önmagad számára, és vidd előre a Föld fejlődését.
Időzhetsz saját „belső villámlásodban”, saját belső kapcsolódásodban ehhez a felsőbb sugárhoz, és a meditáció állapotában, lehozva ezt a gyönyörű gyöngy(házszínű) ragyogást. Miközben ez mind erősebbé válik önmagadban, hozzákapcsolódhatsz ehhez az elektromos minőséghez, és elkezdheted ezt továbbadni a Földnek. Ez a módja annak, hogy megengedd az Énnek, hogy ezt a különleges elektromos kapcsolódást szolgálja.

Ha tartasz az elektromos viharoktól, ez azt jelenti, hogy az elektromos minőség valami olyan, mélyen benned [az Énben], amihez még nem kapcsolódtál hozzá. És valószínűleg kiiktatnál egy vagy két mintát, hogy kényelmesebbé tedd a magad számára ezt a jelenséget. Ez közületek sokak számára lehetőség, nemde? Élvezed ennek az elektromos minőségnek a látását. Igen. Szimbolikusan meghívja hozzád a Forrás fényét. És számomra a mennydörgés felkiáltójel. Ez az év úgy lesz számon tartva, mint szokatlanul elektromos esztendő.

Nos, megvizsgáltuk a tizedik sugarat és a komponenseit – tartalmazza az első, második és harmadik sugarat, és egy egészen nagy „fröccsentést” magának a Forrásnak a fényéből, ami fénylő minőséget ad neki. Intenzitásának növekedése túlnyomórészt állandó folyamat, itt-ott szünetekkel, hogy megengedje az emberiségnek a hozzá való igazodást. A lépcsőn való felmenéshez hasonlítottuk ezt és a következő emelet eléréséhez, aztán felmegyünk a következő lépcsőn és elérjük a másik emeletet.

A tizedik sugár intenzitása növeli lehetőségeidet, hogy tanulj a polaritás területén, mivel, természetesen, amikor teljesen megvalósul a tizedik sugár, akkor lehetővé fogja tenni az Én egy-ségének megtapasztalását – a férfi és női aspektusok tökéletes egyensúlyát. Ez része a [tizedik sugár] céljának, része sajátos vibrációs minőségének.

A tizedik sugár által adott lehetőség a fénytest felismerése, tapasztalása – ennek megvalósítása a fizikai struktúrában. [A fénytest] mindig megvan – már minden megvan hozzá benned, csak még meg kell valósítanod.

A fénytest nem energiatest [olyan értelemben] ahogy te ismered azt. Ez a vibráció finomabb területe, amely rendszerint nem „elfogadott” a Földön. Valójában meg kell változtatnod vibrációidat, úgy, hogy fizikai létezésed részévé válhasson. Meghívjuk a vibrációk megemelésére, de igazából [a vibrációknál] finomabbá válik. Ez a rész soha korábban nem volt jelen a Földön. Ez azt jelenti, hogy teljesen be kell lépnie a fizikai létezésbe. A lélekkel való elvegyülés után, ami újrakódolja a sejteket, ez válik „modellé” a fizikai sejtek számára, [oly módon], ahogy ez korábban soha nem volt lehetséges. Ez nem maga a lélek, inkább a lélek szintje, ami tartalmazza ezt az energiát. Ez a sajátságos fénytest valójában nem áll meg a lélek szintjén. Azonosítható a monadikus szint némely részével is. Átjáró ez, ahhoz amit mindannyian kerestek – a fénytesthez. Igen. Elkezdheted ezt megtapasztalni a lélek szintű összevegyülés előtt, de nem fogod teljesen lezárni, csak miután [a lélekkel való elvegyülés] végbement. Elkezdhetsz dolgozni rajta – nem csak a lélek bizonyos szintjén, hanem fejlődési folyamatod részeként is.

Megfigyelted-e már, hogy úgy tűnik, mintha felgyorsult volna az idő? Miközben egyre több energia érkezik, különbözőképpen hat az emberekre – felerősít benned valamit – több örömöt, több zavart, több feszültséget… attól függően, hogy mi van benned. Nem kell negatívnak lennie, lehet pozitív is. „Felgyújtja” [lángra lobbantja], ami benned van. És mindannyian felfényletek, megláthatjátok ezt, és látjátok, hogy min dolgozzatok.

Tizenegyedik sugár – Szolgálat

Mivel a tizedik sugár kikövezte az utat [a következő] számára, meghívjuk a tizenegyedik sugarat hídként az Új Korba vagy a következő szintre. De ez már egy nagyon különleges értelemben a következő szint. Amikor ezzel a sugárral dolgozol, kinyitottál valami nagyon fontosat. Úgy találom, hogy a „szolgálat” a legközelebbi, amivel körülírhatom ezt. Időnként, amikor valóban képes vagy hozzákapcsolódni ehhez az energiához, és felhasználni az életedben, [olyankor] nem lesz kérdésed a szolgálattal kapcsolatban – itt a Földön a fejlődést segítő útra ösztönzéssel kapcsolatban.
Miközben elkezd bejönni ez a sugár, látjuk, hogy sok ember keresi magasabb célját. Színe, a narancs-rózsaszín, számomra fontosnak tűnik. Hozzákapcsol téged az isteni szeretethez, kiterjesztve ezt az isteni bölcsességgel. A tizenegyedik sugár színkombinációja tartalmazza a Forrás fényét, melyet mi a szeretettel azonosítunk (bár ez nem rózsaszín), plusz a második sugár, az ötödik sugár, és valamennyi az első sugárból. A sugarak e fajtáiból tevődik össze. Nagyon különleges, mert hidat képez az emberi élet egészen új korszakába itt a Földön. Az első sugár nagyon áthatolóvá teszi, a második meglágyítja, aztán az ötödik még mélyebbre hatóvá teszi. Miért szükséges mélyrehatónak lennie ezen a szinten? Mondhatjuk, hogy ez a maradvány-eltávolító. Ahogy közelebb jönnek az új lehetőségek, és közeledik a végső megtisztulás, a korábbi maradványok végső eltávolítása fog kitakarítani.
Mond ez valamit az eljövendő időkről? Az energia három különböző fajtája van benne: az első sugár, ami az akarat, a második sugár, ami a szeretet/bölcsesség, és az ötödik sugár, ami leginkább mentális, de nagyon közvetlen, nagyon mélyreható. Ez több lehetőséget ad az emberisének abban, hogyan használja ezt a sugarat. Ha nincs az emberiség által kiegyensúlyozva, „érdekes” lehet az első sugár romboló módja. A maradványok kitakarítása lehet háború, katasztrófa. Lehet ez a felhasználása, de nem kell így lennie. Ha kiegyensúlyozzátok ezt a mélyreható minőséggel, amely túllát a rombolás, az eltakarítás szükségszerűségén, és hozzáadtok némi isteni szeretetet, akkor felhasználható a rombolás velejárói nélkül. Nincs rombolás, ha az energia a legmagasabb és a legalkalmasabb módon kerül felhasználásra. Meglesz a lehetőség az emberiség döntése szerint használni ezt az energiát – ez mindig igaz, nemde? Mélyreható sugár ez, amely eltakarítja a maradványokat. Megfigyelheted ezeket a helyzeteket, ha Éned mélyére tekintesz, és megnézed, mi van még ott, milyen maradványaid vannak. Vagy, ugyanígy a Földön, általánosságban az emberiség megláthatja, melyek azok a maradványok, melyeket el kell engedni, és így beléphet a Föld a végső megtisztulásba.
De a tizenegyedik sugár – kedvelem a ’híd’ jelentésárnyalatot, és a választási lehetőséget is, amit ad. És ez fontos. Azt mondja nekem, hogy a Forrás valóban szabad akaratot biztosít nekünk – hogy választhatunk, hogyan lépünk tovább egyik szintről a másikra, vagy hogyan változtatjuk át. Megvan a választás.
Becslésem szerint két éven belül az emberiség elkezdi megtapasztalni ezt a sugarat. Lehetősségként van itt, nem ténylegesen. De dolgozhatsz vele meditációban, és továbbküldheted a Földnek is. Jó módja a vele végzett munkának befedni vele magadat, vagy egy speciális területet, vagy az egész világot, mint egy takaróval. Miközben ezt teszed, lásd a Földet, amint kezdi elnyelni ezt az energiát. A legideálisabb esetben ez nagyon kiegyensúlyozott energia, és növeli a saját egyensúlyodat. Ha időnként elveszted az egyensúlyodat, öltsd fel azon energiaköpenyek egyikét, melyek tartalmazzák a tizenegyedik sugarat – az általunk meghívott narancs-rózsaszín ragyogást. Ez sugár egyike a létező legmélyrehatóbb és legkiegyensúlyozottabb típusú energiáknak, az első és az ötödik sugár kombinálódása miatt, és aztán ott második sugár – ez az ami még kiegyensúlyozottabbá teszi. E sugár lehetőséget ad neked, hogy megtisztíts bármit, amit meghagyott a nyolcadik sugár, és arra is, hogy olyan egyensúlyba hozd magad, ami nagyon stabil lesz, amikor érkezik a következő sugár. Ez, a tizenkettedik sugár, új kezdetet jelent, az alapzatot. A tizenegyedik elvisz téged a stabilitásig, az egyensúlyig, a híd-állapotig, az emberiség valós jelenlegi szintjéről a következő szintre. Különleges ez a híd-folyamat számára.
Lesznek-e más sugarak a tizenkettedik után? Igen, lehetséges. Vannak egyéb lehetséges kombinációk. Sok kombináció létezik, ugyanúgy, ahogy a létezés lehetőségei is számosak; de az összes eljövendő földi tapasztalat most van tervezés alatt. De a kozmoszban, a létezésben sok más kombináció működik, más módok a lehetőségek felerősítésében és megmutatkozásukban, és ezek korlátlannak tekinthetők, amilyen messzire kiterjed megértésünk. Minden mintázat keresi saját energia-ideálját. És azok, akik ebben léteznek ugyanazok, akik az energia e típusát használják fel, hogy támogassák saját törekvésüket a szolgálatra, vagy tanulási tapasztalásukra a spirituális síkon. Így minden fizikai létezésnek különleges mintázata van különleges alkalmakkor, és így spirituális létezésük van.
Beszéltünk a tizenegyedik sugár kiegyensúlyozó [hatásáról], arról, hogy összegyűjti a maradványokat. Az első sugár komponens használata magába foglalhatja a tűz felhasználását a tisztításban – a régi leszakításában, mint háború, agresszió, konfliktus. Lehetővé teszi, hogy előrehaladjon a tisztítási folyamat. Számomra a lángok és a tisztítási folyamat speciális értelemben kapcsolódik az első sugárhoz. És ez nem mindig negatív. Időnként szükségszerű eltakarítani a régit, miközben a régi elhamvasztásával lehetővé válik az új kezdet – visszaváltoztatni azt az egyedi struktúrát a saját gyökereihez, és aztán újra felhasználni. A Teremtő nagyon jó ebben. Ő soha semmit nem hagy veszni, ugye?
Úgy gondolom, hogy az emberiség a fejlődésében olyan kritikus ponton van, annak elengedése miatt, ami nagyon nehezen jött, mert mindenre figyelnek és mindent elengednek. Amit valójában elengednek, az egy egész fejlődési periódus. És sok ember úgy gondolja, hogy a vallásos fogalmak révén megalapoztak valamelyes stabilitást, amely a múltban érvényes volt – segített nekik stabilnak érezni magukat.
Hogyan fog a tizenegyedik sugár a földi létezésre fókuszálni? Mindaz az energia, ami a Földre jön, egy bizonyos értelemben keresztüljön azon, aki meglelkesíti a Földet – Sanat Kumarán. Mindamellett, időnként közvetlenül a Spirituális Hierarchiából érkezik az emberiséghez. De a Planetáris Logosz, Sanat Kumara az egyetlen, aki valójában behívja a Föld számára szükséges energiákat, hogy beteljesítse a bolygó fejlődését. Az ő növekedéséből és tanulási folyamatából, az ő saját tudatosságából jön elő az invokáció [hívás, könyörgés], amely a bolygóhoz vonzza a számára szükséges típusú energiákat jelenlegi különleges fejlődési szakaszában. Ezt jelzi, hogy tíz évvel ezelőtt Ő meghívta ezeket a felsőbb sugarakat, és azok elérhetővé váltak az ő felettesei, az ő tanítói révén, azok által, akik tudták, hogyan tegyék ezeket elérhetővé. Közelebbről meghatározva a Szoláris Logosz a következő közvetlen kapcsolat a Forráshoz, a lépcsők felfelé haladó sorozatában. A Szoláris Logosz saját tudatosságán át irányítja az energiákat Sanat Kumarához.
A Szoláris Logosz sajátos [munka]területe talán ugyanúgy változik, ahogy az egész Hierarchiáé. Sok lehetőség van az e területen végezhető munkára, és a munka jó része azon a szinten lehet, melyet a hierarchikus szinten belül szoláris szintnek nevezünk, de lehetnek nyitások talán ott is, ahol különleges energiamintázatok készültek – a tanítványság különböző szintjein – azok irányítása alatt, akik ezt teszik [fentről lefelé] magától a Forrás szintjétől, vagy annak képviselőitől. Így azon a területen keresztül, melyet közvetlen energiamunkára kapsz, mind több együttérzés válik elérhetővé a legtöbbünk számára. Ez az a terület, melyről úgy érzem, hogy végül benne leszek, de még nem közvetlen értelemben. Talán amikor az emberiség biztonságosan megtapasztalja az Új Korszakot. [New Age] A sugarak mindig érdekeltek engem. Tudjátok, hogy nagyon el vagyok bűvölve az energiától – mindig is így volt.

A tizenkettedik sugár – az arany sugár

Hadd beszéljünk most a tizenkettedik sugárról.

A Föld számára a tizenkettedik sugár az összes lehetőség kombinációja.

Egy kicsit minden benne van, beleértve a felsőbb sugarakat is. Ez az energia minden fajtájának kombinációja, melyek elérhetőek most itt a Földön – az összesé egytől tizenegyig. Az osztásközök nem egyenlőek. Például nincs benned annyi az első sugárból, mint a másodikból – az nem lenne megfelelő. És nem lenne benned olyan sok hatodik, csak nagyon kevés.
A tizenkettedik sugár, az arany sugár – az Új Korszak – az új szint az emberiség számára, és ez azt jelenti, hogy az emberiség érintkezésben lesz a Krisztus-tudatossággal. A Föld szintén érintkezésben lesz ezzel a szinttel, így megláthatod ennek legbelső természetét, ami meghívja a fehér fényt, ugye?

Az arany[szín] meghívja a Forrás fényét, és a Krisztus-tudatosságot, melyek számomra egy kicsit különböznek. De meghívja a fehér fényt. És lehetővé teszi a közvetlenebb tudatos interakciót [kölcsönhatást] magával a Forrás szintjével.
És így ez az egészen új kezdet, melynek során tudatos interakciónk a Forrással, sokkal tökéletesebben megy végbe. Miután elkezdődik az Új Korszak, amikor az emberiség elérte ezt a szintet, soha korábban nem volt megértést nyer saját helyünk a kozmoszban. Maga a Föld is megérti saját helyét az kozmoszban.
Négy vagy öt éven belül el fog kezdődni a Földön a tizenkettedik sugár megtapasztalása. Minden korszakban jelen volt a visszatükröződése. Az emberiség mindig kereste a Földön kívülről jövő aranyat [arany színt] – ez a belülről jövő lehetőségek keresésének szimbóluma.
A tizenkettedik sugár tükör: mindent visszatükröz! Mint tudod, az arany nagyon fényes – tükröz. Visszaveri a Forrás fényét is. Megfelelő szögből közvetlenül ráf vetíti a Forrás fényét. Ezt előkészítheti az utat – lefokozva azt [a Forrás fényét] egy kicsit – lehetővé téve, hogy befogadd. Ha most közvetlenül be tudod fogadni, az jó.

De ha nehézségeid vannak a Forrás fényének intenzitása miatt, akkor próbáld meg a következő módon. Hozd be az arany sugarat, és engedd, hogy a fehér egy másik szögből érkezzen. Ez módosítja egy kicsit [az energiák beérkezését] az emberiség számára. Az arany és a fehér csodálatosan megy egymáshoz. Talán felcsavarhatod [örvényeltetheted] azokat, és így használhatod egy teljesebb megértés elérésére.
Nos, beszéltünk a megvalósításokról, és azok fontosságáról. Különleges segítség neked a megvalósításokhoz a tizenkettedik sugár, így ha figyelsz, hogy megérts [valamit], hogy megértsd a helyzetedet, a tizenkettedik sugárban talán kinyílik előtted a teljes, egész helyzet. Mind úgy, hogy rajtad keresztülhozza, mind úgy, hogy ténylegesen mondhatod magadnak szimbolikusan azt,, hogy a teljes helyzetet éppen előtted van.

Aztán hozd le a teljes sugarat, bele a helyzetbe, és lásd a tizenkettedik sugáron keresztül. Visszatükrözi a Forrás fényének tisztaságát, és visszatükrözi a következő szintet, melyet el akarsz érni. Éppen elérhetővé teszi számodra, aztán az energia segíteni fog a megértésében. A Földön elérhető összes fajta energiát tartalmazza, plusz magát a Forrás fényét.
Nagyon érdekes, amit tesz a tizenkettedik sugár: felemel bármit, amit elér. A felszínre fogja hozni, és aztán megvizsgálhatod. Amikor megengeded, hogy visszatükrözze a Forrás fényét, tisztábban láthatod kapcsolatodat magával a Forrással.

Különösen segít a megvalósítási folyamatban. Ismerd fel, hogy amikor használod, minden mi egy-egy speciális területen van, a felszínre fog emelkedni. Adj erre időt.
A tizenkettedik sugár sajátságos az új kezdet számára, akár individuális szinten, akár az új kozmosz, vagy az új Forrás szintjén! Amikor a Földre jön, a Föld számára is sok dolog a felszínre fog jönni. Annak lesz a függvénye, milyen állapotok lesznek akkor a Földön, és attól, hogy milyen sokan fogjátok elvégezni az összes házi feladatotokat.
Most [is] használhatjuk a tizenkettedik sugarat, de amikor négy vagy öt év múlva teljesen bejön, sokkal hatásosabb lesz. Sokat használhatjuk most az Arany [sugáron] keresztül, meditációinkban. És arra bátorítalak benneteket, hogy tegyétek ezt, használjátok az arany sugarat. A tizenkettedik sugár használata segít behívni az Új Korszakot és a magasabb szinteket, és nagyon alkalmas erre. Azt mondanám, hogy ha választhatsz a sugarak közül, a tizenkettedik hozza el az Új Korszak legmagasabb, legfelsőbb hívását.
Az Új Korszakban a fő fókusz a tizenkettedik sugáron lesz. A Földön elérhető legmagasabb energiák fókuszaként lesz felhasználva. De mindannyian máshogy fogjátok használni a sugarakat. A felsőbb sugarak többet fognak felölelni, de a többi sugarak szintén itt lesznek. A fény különleges templomában, sokban ezek közül az arany sugár fogja visszatükrözni a Forrás fényét, lehorgonyozva a fény hívását [invokálását] a Földre. És lesznek különleges templomok, ahol ez történik.
Miután a fejlődés bevitt minket az Új Korszakba, a csakra központok meg fognak változni. Energetikai értelemben a fizikai struktúra finomabban hangolt eszközzé fog válni.

(fordítás, [kommentárok]: Szigeti Antal - a forrás Janet McClure könyve "Prelude to Ascension" (magyarul mondjuk "Előjáték a felemelkedéshez")

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések