2022/11/07

Kryon - A szégyen és a bűntudat elengedése

Kryon ~ Channelled through David Brown
2004.09.08 :Wynberg, Cape Town
Fordította: Skultéty Ágnes
A szégyen és a bűntudat elengedése

(http://kryon.org.za/

Üdvözöllek titeket, kedveseim, Kryon VAGYOK a Mágneses Szolgálattól

Csodálatos egy hozzátok hasonló kis csoportnak közvetíteni, mint akik összegyűltetek itt ma este; ti mind együtt dolgoztatok nemcsak sok létidőn keresztül, hanem majdnem minden létidőben. Mind hatalmas Szellemek vagytok saját jogotokon, és azért vagytok itt ma este, hogy átadjuk nektek ezt a nagyon, de nagyon különleges üzenetet. A szeretet üzenetét, ami örömöt és szabadságot hoz az életetekbe, egy olyan üzenetet, ami nemcsak személy szerint nektek szól, hanem az egész világnak is.

Ez a világ nagyon gyorsan változik. Új energiák lépnek be a földi síkra, viszont ezek nem feltétlenül új energiák, hanem olyan energiák, melyek a földi síkkal az idők kezdete óta kapcsolatban voltak. A leglényegesebb energiák egyike az újrakapcsolódás energiája – újrakapcsolódás az Istenivel, ahogy a legtöbb ember közvetlen összeköttetésbe kerül az Istenivel, és egy tökéletes Isteni kapcsolatot fognak érezni. Azt állítjuk, hogy a legtöbb ember, habár végül minden ember meg fogja kapni ezt a kapcsolatot, ám először a hierarchia megváltozására van szükség a bolygón, egy nagy változásra. Ezek a változások most is történnek, mialatt beszélünk. Korábbi közvetítéseinkben említettük, hogy néhány politikus a parlamentben a fényben és egy bizonyos időkereten belül dolgozik – ez az üzenet Dél-Afrikára vonatkozott. Ez a mostani üzenet az egész világra vonatkozik; a világ kormányzatainak el kell kezdenie a fényben cselekedni, mert ha nem alkalmazkodnak ezekhez az energiákhoz, akkor ezek a hivatalok szükségtelenné fognak válni. Csak azok a politikusok fognak megmaradni a hatalmukban, akik szeretetből, igazságból és integritásból cselekszenek.

Ez drámai változásokat fog eredményezni Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Drámai változásokat fog eredményezni az angolul beszélő emberek nemzetközössége számára, mert eddig nem jól és nem az igazság által vezették őket, hanem a mohóság és a hatalomvágy által. Kedveseink, egy új világ hív benneteket. Minden egyes egyén előtt ott a választás, hogy belép-e a saját igazságába és hatalmába. A hatalmon levő emberek, akik nem a fény helyéről cselekszenek, nem fognak energiát kapni. A csakráik egyszerre bezárulnak, és nem lesz meg az erejük és az energiájuk ahhoz, hogy uralkodjanak vagy irányítsanak. A gazdagságukat elkezdik majd arra áldozni, hogy megőrizzék a gazdagságukat, ám ez nem fog működni. A vezetésnek a szívből kell fakadnia, nem a hatalom iránti negatív érzelmi kötelékekből. A kormányzásnak ezt a típusát nem fogja tolerálni a Szellem.

Egy gyönyörű világ tárul ki a Fénymunkások számára; az emberek, akik együttműködnek a Szellemmel, új eszközök használatát tanulják, a létezés új módjait, és a teremtés új módszereit. Ahogy egésszé varázsoljátok a széttöredezett belső gyermeketeket – és sokan ennél a pontnál vagytok – észre fogjátok venni, hogy a társteremtés valóság. Sokkal könnyebb lesz, mint az emberiség történetében eddig bármikor, és ti lesztek a vezetők, akik megmutatják, hogyan lehet egyre többet és többet manifesztálni. A Fényben fogtok manifesztálni, az önmagatok és mások iránti szeretetből. Ahogy belső gyermeketek eléri a teljesség állapotát, és elkezditek meggyógyítani belső szüleiteket, önmagatoknak olyan szülőket adva, akik a valódi archetipikus szülők, ekkor olyan varázslókká váltok majd, mint senki más. Meg fogjátok hódítani ezt a materiális világot, majd egy másik világot kerestek, amit meghódíthatnátok. A manifesztáció olyan könnyűvé fog válni, hogy egyre kevesebb örömöt fogtok találni benne, és a valódi öröm abból származik majd, hogy szeretek. Természetesen szeretni fogjátok, amit teremtetek, ám egyre és egyre inkább a manifesztáció hatásait fogjátok szeretni. Amint meggyógyítjátok önmagatokat, automatikusan egy új világot teremtetek önmagatok körül. Mindig megemlítjük a nyugodt tóba beledobott követ és az általa keltett fodrozódást, azokat a hullámokat, melyek sok más embert fognak befolyásolni, és így ők is megteremtik saját fodrozódásaikat.

Egy nagyszerű impulzus bontakozik ki a Földön, ahol összekapcsolódtok a Szellemmel, a szeretettel és a megértéssel, ahol felerősödnek az érzelmek, ahol valóban kiegyensúlyozottakká váltok és megtaláljátok a középpontotokat, ahol képesek lesztek a Szellem társaként teremteni egy teljesen bámulatos módon. A varázslat szó valódi jelentése az Isteni Akarat fizikai manifesztációja – a varázslat varázslatnak fog tűnni - ha valaki nem érti - ám az emberiség egyre nagyobb része kezdi megérteni önmagát, és ti vagytok azok, kedveseink, akik az utat kitapossátok a jövőbe és vezetitek a többieket. Nemcsak önmagatokat vezetitek, és néztek szembe azzal a kihívással, hogy egyedül mentek egy új álomba, ám a ti feladatotok az is, hogy a bolygón mindenkit magatokkal vigyetek az új világba… az új kezdetekbe… egy olyan földi síkra, ahol becsület és tisztesség uralkodik, és ami megosztja a gazdagságát mindenkivel… és valóban tisztában van a gazdagságával. Nagyon kevesen vannak ezen a bolygón, akik valóban értik a bolygó igazi gazdagságát. Abszolút bőségben van jelen az energia… ez az energia a tiszta szeretet, mindig az volt, és mindig is az marad. Ha elengeditek a félelmeiteket a szeretettel kapcsolatban, akkor a kapcsolataitok abszolút gyönyörűekké válnak. Kapcsolatotok az ellenkező nemmel nem olyan lesz, mint a ti álmaitok, hanem mint az Isteni álmok. Ahogy egyre közelebb és közelebb kerülsz az ellenkező nem tagjaihoz, annál jobban képes leszel egy olyan valóságot álmodni, ami még annál is sokkal bámulatosabb, mint amit valaha is el tudtál képzelni… meglesz az energiád és az erőd ahhoz, hogy egy olyan új világot közvetíts az Univerzum felé és a földi síkra, amiben érdemes élni. Egy új világot, ahol valódi szeretet van, ahol a különböző kultúrák szabadon és könnyedén fognak keveredni. Ez egy olyan világ, ahol újra felfedezitek az ősi gyógymódokat, ahol felfedezitek az ősi kultúrák minden mágiáját, becsülve és tisztelve ezeket.

Nehéz munka áll még előttetek; egy olyan munka, ami egyesíteni fogja az embereket a bolygón… nem elválasztja és elkülöníti őket, hanem összehozza őket a szeretet, a vidámság és a szabadság nevében. A bolygó kultúráinak csodálatos változatossága egyesülni fog, össze fog kapcsolódni, és egy hiedelmeken túlmenő világot fog teremteni. Ahogy meggyógyítjátok magatokat, azzal meggyógyítjátok a világot is… nem abban fogtok örömet találni, hogy meggyógyítjátok a világot, hanem hogy meggyógyítjátok önmagatokat… hogy egy olyan életet teremtetek magatoknak, amilyenről valóban álmodtatok. A választásaitok sokkal tudatosabbak és világosabbak lesznek… az Univerzum valódi megértése mindenki számára világosabb lesz. A Földön az emberek többsége szembesül az érzelmek elnyomásával… ezt az elnyomást el fogjátok engedni, és az érzelmi elnyomás fátylán túl a tudatosság egy új szintjét fogjátok felfedezni… az emberi létező egy teljesen új típusát fogjátok megismerni, egy olyan emberi lényt, aki rendkívüli és ragyogó, aki tele van szeretettel, fénnyel és áhítattal nemcsak önmaga, hanem mindazok iránt, akikkel megosztja a bolygót.

Kedveseink, ezt ígértük nektek, és nektek kell elvégeznetek ezt a munkát… ám, kedveseink, minden egyes nappal egyre közelebb kerültök ahhoz, hogy megteremtsétek a saját valóságotokat, ami a szereteten és az igazságon alapszik.

Az emberiséggel kapcsolatban az igazság az, hogy az emberek jók… természetüknél fogva jók és gondoskodók… természetüknél fogva csodálatosak és gyönyörűek… és ahogy a hiedelmeitek kezdenek széttöredezni, úgy elkezditek felismerni saját szépségeteket, fényességeteket, rendkívüliségeteket és törődéseteket. Ahogy a szégyenetek és a bűntudatotok kezd eltűnni, – az energiának, melyet a mai este hoztunk nektek, az a célja, hogy összetörje a szégyent és a bűntudatot, hogy összetörje a negatív egót, és lehetővé tegye, hogy ezek darabokban a padlóra hulljanak – a negatív egó gubójából egy csodálatos pillangó fog előbújni, egy olyan egyén, aki képes egy új típusú világot megteremteni. Egy olyan világot, ahol a nők és a gyerekek biztonságban játszhatnak, ahol biztonságban sétálhatnak az utcákon sötétedés után, ahol az emberek megtapasztalhatják az „embernek lenni” teljességét fizikai testükben. Már régóta vártunk arra, hogy elhozhassuk ezt az energiát… ám csak most vagytok képesek befogadni ezt az energiát… a szégyent és a bűntudatot szét fogjuk zúzni, és teljesen elengedhetitek a pszichétekből és a biológiátokból.

Kérjük, hunyjátok le a szemeteket és menjetek befelé… érezzétek ezt az energiát, ami körülvesz titeket, a szégyen és a bűntudat energiáját… ezen a napon, kedveseink, nagyon mélyen kapcsolódtok a Szellemhez, egy nagyon mély és benső szinten… már sok héttel ezelőtt összeköttetésbe kerültetek ezzel a közvetítéssel, és fel lettetek készítve erre a mai napra. A Szellem veletek volt az ezt a közvetítést megelőző hetekben és napokban…ismét le fogjuk rögzíteni ezt az energiát, ezt az energiát, ami szétzúzza és tökéletesen csillapítja a szégyen és a bűntudat jelenlétét az emberiség biológiájában. A szégyent és a bűntudatot arra használták, hogy irányítsanak benneteket, és a tömegtudat része volt majdnem az idők kezdetétől fogva… többé nem lesz része az emberi állapotnak.

Hagyjátok, hogy meglássátok a szégyen és a bűntudat gubóját, ami tetőtől talpig körbevesz titeket. Általában a szégyen és a bűntudat energiája beburkolja az embert, és nem egy meghatározott helyen található az emberi testben… olyannak fogjátok érezni ezt az energiát, mintha egy takaró lenne, ami mindent beburkol körülöttetek… engedjétek, hogy lássátok, észrevegyétek a szégyennek és a bűntudatnak ezt a takaróját. A szégyen és a bűntudat mélyen a múltban gyökerezik… a pszichétekben, a gyermekkorotokban és elmúlt életeitekben, olyan életekben, melyek az idők kezdetéig nyúlnak vissza… lássátok és érezzétek a szégyen és a bűntudat energiáját, ami körülvesz titeket. Hagyjátok, hogy az új energia, egy nagyon erőteljes, masszív energia átáramoljon a szégyennek és a bűntudatnak ezen a gubóján, és feloldja, széttörje ezt a gubót. Ahogy a szégyen és bűntudat kiáramlik ebből a gubóból, engedjétek, hogy ezek közvetlenül a Föld Anya szívébe áramoljanak. Ahogy látjátok, hogy kiáramlanak, engedjétek, hogy összekapcsolódjanak a Föld Anyával, és lerögzüljenek az új és feloldott energiák a Föld Anyában. Hagyjátok, hogy az energiáitok megváltozzanak, és észre fogjátok venni, ahogy a szégyennek és a bűntudatnak ez az energiája fokozatosan szétoszlik, hogy képesek vagytok arra, hogy teljesen tiszták legyetek. Egy egészséges könyörtelenség fog körülvenni titeket, ami úgy vág, mint a legélesebb kard… mint az „Excalibur”–nak nevezett kard… a kard, amit csak a szeretet és az igazság oldalán lehet használni… a jó oldalán. Rendelkezni fogtok a tisztánlátással és a fókusszal ahhoz, hogy felismerjétek a jót mindenben… Rendelkezni fogtok a tisztánlátással és a fókusszal avégett, hogy elvágjatok minden sötétséget vagy negatívat, ami alapjaiban próbálja meggyengíteni a jót.

Észre fogjátok venni, hogy egyenesebben, erősebben, tisztábban és erőteljesebben fogtok felállni, mint eddig valaha. Olyan dolgokat fogtok megtenni az életetekben, amiről sose gondoltátok volna, hogy lehetségesek. A haragotok tiszta, éles és közvetlen lesz. Tekintélyt és tiszteletet fogtok parancsolni. Nem lesztek többé határozatlanok, akiket manipulálni és irányítani lehet… nem fogtok megmenteni… a bölcsességeteket adjátok, nem az energiátokat. Bármit is tesztek, az tiszta, világos és éles lesz… ismerni fogjátok az igazságot, és mindig a szívetekből fogtok cselekedni. Nem fog tudni semmi sem kizökkenteni az integritásotokból… meg tudjátok majd őrizni saját tereteket és középpontotokat… és ez nem egy képesség lesz, hanem második természetetekké fog válni.

Egy nagy lyukat vágtunk a tömegtudatosság közepébe közvetlenül Cape Town felett. Ez a lyuk növekedni fog, egyre nagyobbá és nagyobbá válva, eloldozva a szégyent és a bűntudatot erről a bolygóról. A helyét mély együttérzés fogja elfoglalni, minden olyan jellemzővel, amiről az előbb beszéltünk. Mély nagyrabecsülés lesz jelen a Szellem, a szeretet és az igazság iránt. A létezés és a megértés új módjait fogjátok megismerni. El tudjátok fogadni a dolgokat, és megértitek a múltat. Valódi megbocsátás veszi kezdetét, és az emberi lények újból lángra lobbantják az örömet önmagukban, saját életük királyaivá és királynőivé válva, ahogy belépnek a teljes igazságba… ahogy belépnek egy tökéletes Isteni rendbe, ami nagyon ragyogó természetű.

Kedveseink, a múlt nehéz érzéseit többségetek már maga mögött hagyta, akik olvassátok ezt az üzenetet; a kiegyensúlyozottságotok sokkal közelebb lesz a szívetekhez… gondolataitok tiszták és világosak lesznek, a vezetői képességeitek pedig kiemelkedőek. Megismételjük, a vezetés lesz a valódi természetetek. Kedveseink, ti vagytok ennek az új világnak a vezetői, ti vagytok azok, akik elsőként mentetek. Mindenki, aki elöl halad, vezető. Ti fogtok vezetni másokat, és ők oda fognak menni hozzátok, egy új világhoz, a létezés egy új állapotához, mert ez az energia hív most titeket. Sok szemetet kell eltakarítani az út mentén… biztosítsátok, hogy ezek el legyenek takarítva. Érezzétek az örömöt és a gyönyörű érzéseket, melyek hozzátok érkeznek, ahogy az energiátok tisztábbá, ragyogóbbá, világosabbá, szégyen és bűntudat nélkülivé válik… fogadjátok el, hogy jogotok van a Földön lenni teljes hatalmatokban és dicsőségetekben.

Hagyjátok, hogy az Isteni szeretet átáramoljon a szíveteken, tudva azt, hogy mély összeköttetésben vagytok az Istenivel… ez a kapcsolat állandó… a kapcsolat mindig jelen volt, ám most egy új fényben fogjátok látni… ebben a mély kapcsolatban fogtok maradni, állandó jelleggel… mély, erős vezetést fogtok kapni az életetekben, és egy olyan világba léptek be, amelyben valóban lenni szeretnétek. Kedveseink, ez az emberi szellem békés evolúciója lesz, forradalmi sebességgel. Azok, akik kapcsolatban vannak velünk, ám nincsenek jelen ebben a teremben, szintén érezni fogják az energiátok megtisztítását. Észre fogjátok venni, hogy ezzel a szégyen nélküli gyönyörű megközelítéssel fogtok az élet felé fordulni, a szívetek pedig kitárul és kiterjed a világba.

Kedveseink, hagyjátok, hogy még, még és még jobban kiterjedjetek az új világba emögött a gubó mögött… a világba, ahol sok értékes ajándék vár rátok… a világba, ahol az álmotokat élitek… ahol ti vagytok az álmaitok… a világba, ahol a szeretet valóban mindent meghódít… a világba, ahol a szívetek nyitva áll a szeretet előtt. Kedveseink, mindezt meg fogjátok tapasztalni a földi síkon, ahogy egyre magasabbra és magasabbra léptek, a tudatosság új szintjeire.

Megbecsülésünket fejezzük ki irántatok, kedveseink… szeretünk titeket… akik szeretnék elengedni szégyenüket és bűntudatukat, csak kérniük kell… bízva abban, hogy megkapjátok… azonnali lesz, és érezni fogjátok. Kedveseink, itt hagyunk benneteket a gyönyörű energia, tisztaság és fókusz ezen terében, ami segít előrelépni egy új világba. Őszinte megbecsülésünk és tisztelgésünk a munka előtt, amit végeztetek és amit végeztek. Hagyjátok, hogy érezzétek, ahogy a szeretet átmossa az aurátokat, ahogy egyre jobban és jobban kiterjedtek az Univerzumba az új világon túl.

Jó utat és Isten áldása, mert Kryon búcsúzik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések