2022/11/07

Kryon - Bocsássatok Meg Szüleiteknek

 BOCSÁSSATOK MEG SZÜLEITEKNEK


 

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005, március 3:Graz, Ausztria
Translator: Korpos Magdi

 

Köszöntelek kedveseim, Kryon vagyok, a Magnetikus Szolgálattól!

Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma este veletek, e gyógyítókkal tele helységben – önmagukkal dolgozó emberekkel, most, egy új világ napkeltének küszöbén. Ez az új világ nagyon közel van - a legnagyobb nehézséget az emocionális gyógyulás és stabilitás okozza. Az idő múlásával egyidőben, az energiák nagyon gyorsan meg fognak változni. Amikor kijelentem "az idő múlásával egyidőben", a következő három - hat hónapra utalok. Nagyon sok minden történik Európában és nagy változások fognak történni. Határok húzódnak az Amerikai Egyesült Államok és Európa közé és a politikai helyzet rosszabbodni fog. Nagyon sok dolgot tesz most az Amerikai Egyesült Államok e világban, melyek a nagyközönség számára ismeretlenek. Ezek közül egyes dolgok, nem az emberiség érdekeit vagy a világbékét szolgálják. Európa vezetői egyre jobban aggódnak, mivel tudják és értik ezt a vonatkozást. Európának és az itt élő embereknek egyre erősebbé és keményebbé kell válnia. Az erős emberek, nem hoznak emóciókra alapozó döntéseket és üzeneteink sokszor fókuszálódnak a személy emocionális állapotának ellenőrzésére. Az igazság az, hogy a Szeretet az egyetlen út.

Pontosan szólva, minden emocionális sebet, a szeretet hiány okoz. Ez nem az a mód, ahogy szüleitek gyermekként bántak veletek, inkább az, ahogyan egymással bántak. Ez hozta létre a sebeket. Minden gyermek, Istenként tekint szüleire. A gyermek örökölni fogja szülei viselkedését ugyanakkor bizonyos mértékben örökölni fogja, szülei néhány nem kívánatos viselkedési módját is. Még egyszer elmondjuk nektek kedveseim, az egyetlen válasz a Szeretet. Az anyagi világ kiszabadult a kontroll alól. Számtalan autó jár az utakon. Ezek száma idő teltével szaporodni fog. Az infrastruktúra képtelen megfelelni az emberek álmainak a technológiát illetően. KELL lennie egy másik útnak, a világ új megértésének. Minél tisztábbak, emocionálisan felszabadultabbak vagytok, annál könnyebbé válik számotokra saját valóságotok megnyilvánítása. Minden információt, amelyre emocionális gyógyulásotokért szükségetek van, átadtunk nektek itt az utóbbi években. Amikor beléptek majd az új világba, akkor beléptek az emocionális stabilitásba. A technika/módszer itt van most a Földön. Nagyon fontos, hogy belső gyermeketek egésszé váljon és belső szüleitek képesek legyenek támogatni és fenntartani e gyermeket.

Vizsgáljuk meg az emberi lény energiáját. A gyökércsakra jelenti a belső anyát vagy női alakot. A koronacsakra jelenti a belső apát vagy férfi alakot, míg a szívcsakra jelenti a belső gyermeket. Minél jobban szeretik egymást a szülők, annál könnyebb élete lesz a gyermeknek. Ha a szülők közti viszony nem volt jó a gyermekkor alatt, akkor a gyermek élete nem lesz könnyű. A gyökércsakra és a koronacsakra nem lesznek stabilak. Ezért életbevágóan fontos dolog megbocsátani a szülőknek - a szó abszolút értelmében. Minél mélyebben bocsátotok meg szüleiteknek, annál békésebbek és életerősebbek lehettek itt ezen a Földön és világotok annál szeretetteljesebb és bizakodóbb fog lenni.

Mi, mindannyian saját valóságunk teremtői vagyunk. A negatív emóciók és gondolatok, egy negatív  valóságot teremtenek.

A pozitív emóciók és gondolatok, egy pozitív valóságot teremtenek. Ezért annyira fontos az, hogy az emóciók abszolút kontroll alatt legyenek. Nem ideális azzal próbálkozni, hogy másvalaki emócióit és gondolatait kontrolláljad. Túlságosan sok energia szükséges az emóciók és gondolatok elfojtásához. Mindennap kaptok egy bizonyos energia-mennyiséget az univerzumtól - pazarlás elfojtani a gondolatokat és emóciókat. Negatív gondolataitok és emócióitok valóságot teremtenek napi 24 órán át és hetente 7 napon keresztül. A negatív gondolatok és emóciók a belső gyermek sebzettségének eredményei és a szülők, belső szüleitek közti egészségtelen viszonyé. Függetlenül attól, mennyire jók is voltak szüleitek, mindig léteznek kudarcok az egyik vagy másik területen. Szüleitek tudtak bizonyos dolgokat, de nem tudtak más dolgokat. Nekik meg voltak a saját eszméik, egy gyermek felneveléséről és mindent a legjobb tudásuk szerint tettek. Jól vagy rosszul, - ők arra gondoltak, hogy azt teszik, ami a legjobb - ez a szülők szerepe.

Az első életévekben, a gyermek nem érti az okot és számos esemény teljesen meg nem felelő gondolatokat szül a szülők vagy egy felnőtt szemében. Mielőtt még beszélhetne, a gyermeknek szeretetre van szüksége, szüksége van arra, hogy egy abszolút biztonságos térben legyen. A szülők közti kapcsolatnak minél szeretteljesebbnek kell lennie, hogy a gyermek megnyilvánulhasson és megalkothassa az általa kívánt valóságot. Sajnos, néha ez nem így történik, de soha nem túl késő, hogy boldog gyermekkorotok legyen. Ez azzal a vággyal valósul meg, hogy belső szüleitek szeressék egymást, garantálva ily módon a kettejük közötti csodálatos kapcsolatot - biztos teret teremtve ily módon a gyermek gyógyulásához. Egy sebzett gyermek, a körülmények áldozata és problémás gyermekké vagy áldozattá válhat. A problémás gyermek, mindig a legtöbb energiát kapja. Ezután, belső szüleitek kötelessége az, hogyan bánjanak a belső gyermekkel. A gyermek mindent meg fog tenni, hogy lássák őt - valóságot fog teremteni. Ha megkérdeztétek magatoktól valamikor, miért voltatok dühösök bizonyos eseményeknél, gyermekkorotokban, ezeket olyan események idézték elő, melyek a múlt emlékét tükrözték.

Megkérünk arra, hogy csukjátok be szemeiteket és menjetek befele magatokba. Kapcsolódjatok össze a Föld Anyával, a lábaitok alatt lévő talajon keresztül és figyeljétek a testetekben áramló energiát, miközben a Föld Anya szívéhez kapcsolódtok.

Minél erősebb az energia-kapcsolatotok a Földdel, annál könnyebben nyilvánulhattok meg ezen a földön. Ez direkt tükröződése annak, ahogy magatokra vigyáztok. Gyökereitek mélysége a Föld Anya belsejében, direkt módon tükrözi hogyan gondozzátok magatokat ebben az életben, felnőttként. Kapcsolódjatok össze mélyen a Föld Anyával. Vezetőitek csodálattal és tisztelettel hevernek lábaitok előtt azért a folyamatért, melyet életetek ebben a pillanatában elkezdetek. Ők meglepődnek munkátoktól, melyet a Földön tesztek. Ítélkezés nélkül, csupán becsülettel. Minden energiátokat jól fogadják itt.

Engedjétek az anya föld energiájának, hogy testetekben kiáradjon és ismerjetek fel minden akadályt, ezen áramlás útjában. Az energia kiárad lábaitokban, bokáitokban és lábszáraitokban, egészen térdeitekig és combjaitokig, majd gyökércsakrátokban és második csakrátokban és végül napfonatotokban és Szívetekben. Engedjétek áramlani ezt az energiát egész testetekben. Hagyjátok, hogy ez az energia felébressze belső anyátokat, hogy megnyíljon és egyre több energiát befogadjon. Olyan térben tart titeket, melyben egyre kevesebb az ellenállás belső anyátok iránt. Engedjétek meg, hogy a Föld Anya támogasson titeket és megtöltse szíveiteket szeretettel. Töltsétek meg testeiteket olyan energiával, melyet teremtésre használhattok fel. Engedjétek, hogy a Föld Anya energiája kiáradjon Szívetekben és torokcsakrátokban. Engedjétek, hogy torkotokból a harmadikszembe áramoljon, felismerve életetek azon vetületeit, ahol nem gondozzátok magatokat megfelelően, felszabadítva a Föld Anya energiáit az Ég Atya irányába és lehetővé téve az összekapcsolódást a Nagy Központi Nap szívével. Bárhol is léteznének testetekben emóciók vagy érzelmek, csupán tudatosítsátok/ismerjétek fel azokat. Engedjétek, hogy az emóciókat felszabadítsa a Föld Anya energiája. Engedjétek feloldódni és végül szabadítsátok fel azokat.

Koronacsakrátokkal kapcsolódjatok az Ég Atya energiájához. Engedjétek, hogy ez az energia a harmadik szemetekbe és torkotokba áramoljon. Az Atya energiája a védelemhez, megnyilvánuláshoz és előrelátáshoz kötődik. Ismerjétek fel, hogy életetekben hol nem vagytok kellőképpen védelmezőek vagy előrelátóak önmagatokkal szemben. Ismerjetek fel bizonyos eseményeket, melyek energiáitok összeomlását eredményezhetnék. Ezután, érezzétek amint az Ég Atya energiája átáramlik Szíveteken és napfonatotokon, a második csakrán(szexcsakra) majd a gyökércsakrán. Engedjétek áramlani és kapcsolódjatok össze a Föld Anya szívével. Össze fognak olvadni testetekben ezek és ahol ellenállás észleltek eme összeolvadással szemben, ismerjétek fel ezt az ellenállást. Minden akadályt, egy emóciós állapot jelent. Tudatosítsátok az összes érzelmet testetekben és váljatok eme érzelemmé. Most engedjétek, hogy ezek az érzelmek beszéljenek hozzátok - engedjétek jönni és elmenni ezeket. Legyetek rugalmasak érzelmeitek feldolgozásában. Minél több emóciót bocsátotok ki, annál több emóció fog elraktározódni valahol a testetekben. A rugalmasság az emóciók feldolgozásának képessége. A rugalmasság, ízületeitekből származik. De, nem az ízületek képezik a ti problémáitokat, hanem az izmok, melyek bizonyos módon tartják az ízületeiteket. Tehát, ott ahol feszültséget észleltek izmaitokban, szabadítsátok fel azt. Hagyjátok testetekben áramolni az energiát és lépjetek be egy mély igazság és egység állapotába. Az egység azt jelenti: gondolkodni, érezni, mondani és ennek megfelelően cselekedni. Az egység eme energiája kiárad Szívetekben és betölti majd egész testeteket. Minden befagyasztott érzést testetekben tároltok.

Most szeretnénk, ha megnéznétek, mikor engedtétek meg utoljára energiátok összeroppanását. Mit értünk ezalatt, hogy összeroppanás: tudjátok, hogy tennetek kellett volna valamit - valamit, amivel talán megvédhettétek volna magatokat és energiátokat, de ti Nem-et mondtatok és engedtétek, hogy energiátok felszabaduljon és elmenjen. Most, fessetek egy képet. Engedjétek, hogy létrejöjjön ez elmétekben. Tudatosítsátok eme képhez kapcsolódó érzelmeiteket, majd ezzel az érzéssel menjetek vissza gyermekkorotokba. Találjátok meg a bennetek lévő kis gyermeket, aki úgy találta jónak, hogy felszabadítsa ezt az energiát ahelyett, hogy megtartotta volna. Saját érdeketekben kérdezzétek meg hány éves ez a gyermek és folytassatok párbeszédet ezzel a gyermekkel. Ettől a gyermektől származnak életetek minden szabványai - minden esemény és dolog, melyeket ti félretettetek e gyermekkori esemény eredményeként - mi most egy irányt teremtünk a tudatnak - a viselkedési szabványok létrejöttéről. Minden esetben meg fogjátok látni, hogy szüleitek viselkedése nincsen igazán egyensúlyban.

Szüleitek, e viselkedési módot a nagyszüleitektől örökölték, ők meg saját szüleiktől örökölték ezt. Szükséges, hogy ti felismerjétek ezeket a szabványokat életetekben, mivel ti vagytok az egyetlenek családotokban, akik megállíthatják ezeket. Ez a ti felelősségetekhez tartozik, része küldetéseteknek itt a Földön: önmagatok meggyógyítása. A gyógyulás - szó, az angol egész - szóból származik (egész-ség). Annyit jelent, mint Éneddel eggyé válni.

Így hát, fogjátok ezt a gyermeket, akinek energiája összeomlott. Ez a ti gyermeketek és ti vagytok neki az anyja meg apja.

Nézzetek direkt a szemébe ennek a gyermeknek és először engedjétek meg, hogy a szeretet kiáradjon Szívetekből a szemeitekbe, majd a gyermek szemeibe és szívébe, majd végül vissza a ti Szívetekbe. Engedjétek, hogy a szeretetnek eme ciklusa áramoljon köztetek és a belső gyermek között. Engedjétek, hogy a szeretet egyre jobban felerősödjön. Ugyanakkor tudatosítsátok a szüleitek iránti megbocsátás érzését. Ebben a térben, a megbocsátást a legmagasabb szintről fogjátok megkapni, így hát lépjetek be lelketek legmélyebb szintjére. Hagyjátok, hogy a szeretet egyre mélyebbre és mélyebbre hatoljon ebbe a gyermekbe. Minél mélyebbre hatol a szeretet a gyermekbe, annál mélyebbre hatol bennetek.

Most meg fogjátok tapasztalni e szeretet saját kifejeződését - szeretetet fogtok érezni magatokban és ez nagyon felerősödik majd. Egy teljesen új érzéssel találkoztok testetekben, mely sokkal erősebb és nem roppan össze nehéz helyzetekben. Minél több szeretet áramlik át testeteken, annál erősebbek vagytok. A szeretet - erőt jelent. Egy olyan erő, melyet soha nem fogtok másokkal szemben használni, de helyesen alkalmazhatjátok életetekben - erő, hogy megtartsátok azt, ami a tietek. Ha valaki elvesz tőletek valamit, erőt ad nektek, hogy visszaszerezzétek azt. Amint e gyermek megerősödik, a tőletek kapott szeretettől, fel fogjátok fedezni, hogy a szeretet visszatér majd hozzátok. Ez az emberi lény természetes állapota. Szélesre tárt szívvel, érezzétek egyre jobban ezt az energiát. Ha nem áll szándékotokban megadni magatokat a bajok előtt, sokkal biztonságosabb szélesre tárt Szívetek megőrzése. A Szellem nektek szánt ajándékait, csupán tágra nyitott szívvel kaphatjátok meg. Nehéz fenntartani egy tágra nyitott szívet, de minél egészebbé válik a belső gyermek, annál erősebbé váltok ti.

Erős fénymunkásokra van szükségünk, hogy e Földön dolgozzanak. Azt akarjuk, hogy legyetek képesek megoldani a számotokra tartogatott kihívásainkat. Nagyon sok kihívás jön a Földre, miközben a felemelkedés folyamatába lépünk. A legtöbben, akik e teremben vannak, nagyon sokat dolgoztak a belső gyermeken. Ti mindannyian érezhetitek e munka jótékony hatásait és még sok ezután fog bekövetkezni - akkor, amikor meggyógyítjátok önmagatokat, a világot gyógyítjátok meg és, hogy a csendes halastóba bedobott kavics analógiáját használjam, szeretetetek hullámai mindenhol érezhetőek lesznek majd körülöttetek. Családotok, automatikusan meg fog gyógyulni. Ők képesek lesznek majd elvenni életükből azt, amit igazán akarnak. Képesek lesznek megélni álmaikat - helyt állnak majd kihívásaikban, nyugodtan állva a vihar közepén, biztonságban és nyugalomban érezve magukat. Ők ugyanakkor erősnek fogják érezni magukat, érezve az erőt e tér fenntartásához, hogy mások is behatolhassanak. Ebben a teremben, kivétel nélkül valamennyien gyógyítók vagytok. Bizonyos küldetéssel jöttetek erre a Földre. A ti Szellemi szerződésetek tartalmazza önmagatok meggyógyítását és e tér fenntartását, hogy mások is meggyógyuljanak.

Ezen az estén, megtapasztaltatok egy tudatosításra összpontosító gyógyító folyamatot. Láttátok hogyan sebeződött meg a gyermek és tudatosítottátok, életetek mely eseményei hozták létre ezt. Ezt megtudva, soha nem fogtok visszatérni többé ahhoz a viselkedéshez. A legerősebb és leggyorsabb gyógyulási folyamatok, a tudatosítás által történnek. Ez nem jelenti azt, hogy a tudatosítást nélkülöző folyamatok nem működnek, de ezeket arra kellene használni, hogy tudatosítást igénylő kiegészítő gyógyulási állapotot hozzanak létre. Amikor tudatosítjátok saját folyamataitokat, direkt módon összehasonlíthatjátok magatokat a mellettetek élő férfival vagy nővel. Tudni fogjátok, hogy ők miért viselkednek bizonyos módon és nem fogtok ítélkezni e viselkedés felett. Nem ítélkezve felettük, biztos térben tartjátok őket. Az ítélkezés, ellenállást vált ki. Másokat elítélve, ellenállást hoztok létre köztetek és köztük. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy önmagatokon se ítélkezzetek. Értsétek meg, hogy másokat elítélve, egyszerűen önmagatok felett ítélkeztek... és ez nem Én-szeretet/önszeretet.

Kétféle ítélkezési típus van: szeretettel vagy szeretet-nélkül. Jogotokban áll elítélni egy helyzetet életekből, de nincs jogotok elítélni önmagatokat – ez nem egyezik evolúciótokkal. Elítélve egy általatok teremtett helyzetet, beismeritek, hogy belső problémátok van. A beismerés, tulajdonképpen a gyógyulás 90%-a. Amikor felismertek egy viselkedési szabványt, az automatikusan felszabadul, ha engeditek. Nagyon fontos, hogy megtanuljátok olvasni az Univerzumot - engedjétek, hogy beszéljen nektek. Minél könnyebb a kapcsolatotok az univerzummal, annál gyorsabb lesz gyógyulásotok. Ily módon erőtökben maradhattok a Földön, megértve szerződéseteket a Szellemmel.

Az Univerzum sokféleképpen beszél, ám legfontosabb kifejeződése az emóció. Az emóció, a leggyorsabb hozzáférési út gyógyulásotokhoz. Minden emóciótok, direkt módon tükröz egy általatok megteremtett kapcsolatot, energia viszonyt - talán férjeteket vagy feleségeteket. Ugyanakkor, van egy viszonyotok az anyagi világgal. Minél elégedettebbek vagytok magatokkal, annál könnyebbnek fog tűnni számotokra az anyagi világ. Ez a ti választásotok, ám minden közül a legerősebb választás az, hogyan érezzetek. Függetlenül attól, mennyi pénz van a zsebetekben, ha nem érzitek boldognak magatokat, nem vagytok boldogok. Ha boldogok vagytok - akkor boldogok vagytok. Ha nem vagy boldog, az negatív körülményeket teremt, mint ahogy az, ha boldog vagy, szerencsés körülményeket hoz létre. Legyetek igazán őszinték önmagatokhoz. Vetítsétek ki és kövessétek saját érzelmeiteket, mert ez álmaitok megvalósításának és a valóság elfogadásának kulcsa. Lényeges, hogy időt szenteljenek ennek megtapasztalására és lépjetek kapcsolatba érzelmeitekkel.

A férfiaknak: az egyik dolog, amit elsőnek tanul meg egy férfi az, hogy ne sírjon. A szülök, nem szeretik azt, ha egy érzelgős gyermekkel kell, foglalkozzanak és ez érvényes belső szüleitekre és a belső gyermekre is. Minél inkább ránevelitek belső szüleiteket arra, hogy megfelelő módon foglalkozzanak a problémás gyermekkel, annál erősebbek lesztek majd életetekben. Belső gyermeketek, minden teremtések középpontját képezi. Legjobb az, ha nem engeditek meg a gyermeknek azt, hogy negatív valóságot teremtsen és ezt a dolgot azzal érhitek el, ha jó szülők lesztek. Azonban, el kell ismernetek belső gyermeketek sebeit. Jobb egy gyermeknek, ha szabad és életerős, mint az, ha túlságosan védelmezik vagy szülei mindent megtesznek érte. Belső gyermeketeket meg kell gyógyítani. Egy gyermeknek, kedvére kellene teremtenie és játszania. Amikor a gyermek és a belső szülők gyógyultak, semmiféle energiát nem fogsz használni a gyermek vagy a rossz nevelés elfojtására. Vajon, ezt az energiát álmaitok megvalósítására fordítjátok? A megvalósításra használt energia, a szeretet energia. Maga az Isteni Szeretet. Amikor erős szüleitek és egy gyógyult gyermeketek van, képesek lesztek isteni munkát végezni a legmélyebb szinten. Erre kér titeket Kryon: gyógyítsátok meg a belső gyermeket és legyetek csodálatos és szerető szülei ennek a belső gyermeknek. Amikor ez a dolog megtörténik, világítótoronyként fogtok ragyogni, hogy az egész világ láthasson és tisztelhessen titeket.

Ez a világ útja. Ez az emberi tapasztalat útja. A földi síkot és az univerzumot oly módon teremtették meg, hogy a belső gyermek jelentőségét hosszú ideig elrejtették. A fátyol most felszabadult. Erős áramlásnak kell történnie korona csakrátoktól gyökér csakrátokig és a Föld Anyához és egy másik erős energia áramlásnak kell történnie a földtől gyökér csakrátokig majd korona csakrátokig és ezen is túl. Ez egy szabad energia-áramlás. Amikor rendelkeztek ezzel, életetek áramlik. Az élet sokkal könnyebb lesz, és nagyszerű dolgok válnak majd lehetségessé.

Kedveseim, Kryon most elbúcsúzik tőletek, minden Földön végzett nappali és éjszakai munkátok iránti tisztelettel és megbecsüléssel. Haladjatok jól, Isten megáldjon titeket és vigyázzatok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések