2022/11/07

Kryon - Minden Bennetek Van

Kryon ~ David Brown Channelje
2005, SZEPT. 7 - Wynberg, Cape Town
MINDEN BENNETEK VAN

Fordította: Korpos Magdi
 

Fejezzétek ki szándékotokat, hogy a Most pillanatban legyetek, ezen üzenet olvasása közben, hogy energiátok összefonódjon a jelen lévő csoport energiájával.

 

Köszöntelek, kedveseim, KRYON VAGYOK, a Mágneses szolgálattól!
Nagyszerű az, hogy mindannyian itt vagytok, ma este, mivel ez egy nagyszerű alkalom az örömre, a szeretetre és a bőségre.

Az égen éjfélkor ragyogó csillagok együttállása, fenséges változást hordoz az életmódban, főképp az érzékeny, fény embereinek életmódjában. Eddig, életük nagyon nehéz volt. A fehér ember törzse, gyakran meggyalázta és nem becsülte a fény ezen embereit. Fel fogjátok fedezni, hogy érzékenységetek egyre nagyobb méreteket fog ölteni, amint egyre inkább előrehaladunk az új millenniumban és ezzel egy időben meg fog jelenni egy új autoritás- és hatalom- tudat, a világ reális megértésében.

A múltban, a régi energiában, érzékenységetek idegességet, elszigetelődést és bizonytalanságot okozott nektek, azonban az új energia már teljesen a tietek. Úgy fogtok vonzódni ehhez az új energiához, akár a kacsák a vízhez. Meglévő problémáitok könnyen, de annál biztosabban felszabadulnak majd. Ezalatt nem egy olyan lassú ritmust értünk, mely nem biztosítja számotokra a megvilágosodás elnyerését ebben az életetekben, hanem egy olyan lassú ritmust, mely lehetőséget nyújt számotokra megérteni saját lépéseiteket az életben, mely lépésekkel visszaszerzitek azokat a részeiteket, melyek érzékenységetek miatt nem létezhettek a régi energiában. Ez az új energia a fény embereknek szól, azonban egy olyan új rangsorolást és az Univerzum új megértését fogja hozni, melyben mindenki részesülni fog. E megértés szeretetet, örömet és szabadságot fog hozni erre a bolygóra, mely egy különböző világot, egy új létezési állapotot fog megteremteni, melyben a nemzeteket elválasztó határok megszűnnek és a különböző nemzetekhez tartozó emberek, egyesülnek egymással. Egy új megnyilvánulási módszer válik elsődleges szerepűvé.

A kőolaj és a fosszilis üzemanyagok árához kapcsolódó problémák jelentősége lecsökken és egy új energia válik szabvánnyá, mely elfoglalja helyét a köztudatban az elkövetkező 10-12 évben. A hatalommal bíró számos férfi és nő, visszaélt ezzel a hatalmával, mivel nem mutatnak jóindulatot a Földön élő emberekkel szemben,- csupán önmaguk iránt. Ők széleskörűen manipulálták a Föld energiáit és a földi életmódot. Ezen kevesek, nemcsak az energia-feletti ellenőrzést szerezték meg maguknak, hanem elvették az emberek energiáinak oroszlánrészét is. Mindenki saját energiájának egy részét átadta egy bizonyos erőnek vagy hatalomnak, ám ez a szempont, megváltozóban van most. Ez a megélési mód véget fog érni. Ezeknek az embereknek, akik átvették a hatalmat és manipulálták az energiát, meg kell bocsátani, mivel csupán a ti beleegyezésetekkel tudták ezt megtenni. Mindennek a forrása az önbecsülés hiányában van - annak tényében, hogy ti lemondtatok energiátokról és engedtétek, hogy mások használják ezt az energiát. E dolog nem volt teljesen negatív. Ezzel a tapasztalattal nyertétek el bölcsességetek és ismereteitek nagy részét. Általában, a kőolaj társaságok visszaadták a Föld energiájának nagy részét és sokat adtak bolygójuknak, minden esetre ott ahol egy maroknyi ember tartja markában a hatalmat - főképp a nyugati országokban - véget ér e tapasztalat.

Amint a szeretet energia elkezd kiáradni szívetekben, teremteni kezdetek és megtanuljátok használni saját erőtöket. Engedjétek, hogy szeretet áramoljon át szíveteken ebben az új energiában, mivel a szeretet jelenti a teremtés erejét. Ez az egyetlen igazi, rendelkezésre álló energia a Föld bolygón. Miközben felszabadítjátok magatokat a gyermekkorhoz és szüleitekhez kapcsolódó aspektusoktól, emocionális intenzitásotok egyre mélyebbé fog válni. Újra engedjétek meg, hogy a szeretet energia áramoljon szívetekben és tudatosítsátok, hogyan születik meg egy alkotás – a szeretet egy aktusként. Ezek az alkotások, mindig szeretettel, szabadsággal és örömmel születnek meg. Az igazi teremtés, a férfi és női energiák összeolvadását jelenti. A legnehezebben megoldható problémák, az ellentétes nemű szülőkkel való viszonyok. Ez a kapcsolat feszültségben tart titeket és választott valóságotok igaz megnyilvánításának képtelenségében. Amint megoldjátok ezt a kapcsolatot, egyre több szeretet fog áramolni szívetekben és testetekben, lehetőséget biztosítva nektek saját választott valóságotok megteremtéséhez.

A nevelési rendszer megtévesztett titeket; oly módon van megteremtve, hogy elkerüljön minden fontos dolgot saját választott valóságotok megteremtésével kapcsolatban. A neveléssel, az iskolai oktatás által, számotokra szeretetet, kreatív kommunikációs módokat és szabad önkifejezést kellene átadjanak, lehetővé téve az energia átáramlását testeteken, hogy tudatosságot hozzon életetekbe. Ellenben, általánosan tekintve, a nyugati kultúrákban információkkal tömték tele fejeteket és a szív használatának jelentőségét teljesen elkerülték. A szeretet a legfontosabb energia a bolygón és amint gyakran hangoztattam channeljeimben: A szeretet örökre, mindent meg fog hódítani. A szeretet beáramolhat azokba a sötét terekbe, melyek akadályoznak titeket abban, hogy saját választásotoknak megfelelő valóságot teremtsetek, de ennek a sötétségbe tett tudatos lépéseteknek kell lennie, a múlt eseményeinek és emócióinak/érzelmeinek felszabadítására, hogy saját döntéseteknek megfelelő valóságot teremthessetek. Ne feledjétek, ti a Szellemmel társ-teremtők vagytok, napi 24 órán át, évi 365 napon keresztül. A negatív emóció/érzelem ugyanolyan mértékben teremt akárcsak a pozitív, ezért, akkor amikor önmagatokkal dolgoztok és felszabadítjátok a testetekben lévő negatívitást és kiiktatjátok hitrendszeretek útjából a befagyott emóciókat/érzemeket, melyek az igazságnak nem felelnek meg, és ezáltal egyre inkább képesek lesztek, a saját választásotoknak megfelelő döntések megteremtésére.

Most megkérünk arra, hogy csukjátok be szemeiteket és hatoljatok be önmagatok belsejébe. Helyezzétek lábaitokat határozottan a földre és kapcsolódjatok talpatokkal a Föld Anyához. Engedjétek, hogy az Anya energia átáramoljon talpatokon át a testetekbe. Érezzétek amint ez az energia átáramlik rajtatok és érezzétek kapcsolódásotokat a Föld Anyával. Korona csakrátokon át érezzétek, amint az Ég Atyához kapcsolódtok. Engedjétek, hogy ez az energia beáramoljon korona csakrátokon át, és elárassza a testeteket majd engedjétek, hogy összekapcsolódjon a Föld Anyával. Engedjétek, hogy a Föld Anya női energiái a Nagy Központi Nap Szívével összekapcsolódjanak és amint ezek az energiák átáramolnak testeteken, a női és férfi energiák összeolvadása bekövetkezik. Ott, ahol ellenállást tapasztaltok testetekben, tudatosítsátok ezt az ellenállást, de ne űzzétek el azt. Engedjétek, hogy létezzen ott ahol van és engedjétek kiterjedni.

Kedveseim, vezetőitek lábaitoknál hevernek, tisztelettel hódolva a folyamatnak és utazásotoknak. Ti akik e teremben vagytok és azok akik olvassátok ezt, mindannyian a legmagasabb rendhez tartozó gyógyítók vagytok. Mindannyian nagyon érzékenyek vagytok és egy szeretetbe, együttérzésbe és megértésbe burkolt utazást tesztek - utazást vissza az Istenséghez, vissza ahhoz, akik valójában vagytok. Ma este, Kryon segít titeket e folyamatban. Mi azt kívánjuk, hogy mindannyian megvilágosodjatok ezen életetek folyamán. Meg fogjuk mutatni nektek az utat, bevezetünk titeket a sötétségbe majd vissza a fénybe, ily módon segítve nektek, hogy megszabaduljatok azoktól a korlátoktól és blokádoktól, melyek megvilágosodásotok útjában állnak. Most megkérünk arra, hogy tudatosítási képességeteket helyezzétek szívetekbe és szívetek segítségével kapcsolódjatok össze minden személlyel, aki itt van e teremben[, ha egyedül csinálod, akkor képzeld magad oda ehhez a csoporthoz]. Engedjétek, hogy mindenik személy szeretete szívetekbe áramoljon és fogadjátok be ezt a szeretetet. Lépjetek be, e szeretet-bőség fogadásának állapotába.

Engedjétek, hogy a szívetek szeretete kiáradjon e csoport tagjainak szívébe és ott ahol ellenállást éreztek szívetekben, hagyjátok, hogy a szeretet energia szelíden feloldja ezt az ellenállást. Szívetek egy nagyon érzékeny hely és a szeretet egy nagyon lényeges vetület. Akkor, amikor a személyek igazán szeretnek, nem ellenőrzik a szeretetet, hanem engedik áramlani. Ők nem kérdezik, merre tart a szeretet, inkább engedik, hogy befogadják azok akiknek legnagyobb szükségük van rá. Egy valóban megvilágosodott személy, hasonló egy erős, ellenálló elektromos vezetékhez, mely engedi az energia szabad áramlását, tudva a belsejében, hogy birtokolja mindazt az energiát, melyre álmai beteljesítéséhez szüksége van.

Arra kérünk, hogy ebben az energiában, lépjetek be a nyugalom és szelídség állapotába, engedjétek, hogy Kryon energiája ebben a térben tartson titeket, e térben ahol forrók, szelídek, szeretőek lehettek és teljesen bízhattok abban, hogy a megfelelő helyen vagytok, a megfelelő időben. Amint beléptek ebbe a térbe, nézzetek magatokba és találjátok meg szívetekben azt az elképzelhetetlen szépségű csodálatos teret, mely minden férfiban és nőben benne található. Figyeljétek meg ezt a teret, mely nemcsak gyermekkorotok óta van ott, hanem az idők kezdetétől. E meleg és tökéletes szépségű teret, gondosan védelmeztétek számos életeteken keresztül. E tér körül, létezett egy védelmező burkolat. Hagyjátok, hogy a csoport minden tagjától jövő energia, könnyedén feloldja a szív szelíd, meleg és szépséges tere körül lévő védelem-burkot. Ez arra hivatott, hogy önmagatokkal megosszátok ezt. Arra hivatott, hogy önmagatoknak ajándékozzátok. Engedjétek, hogy a csoport és Kryon meleg és szelíd energiája, lassan de biztosan feloldja, az összes évek és életek alatt rárakódott védekezést. E védőburok már akkortól helyén volt, amikor még nagyon kicsi és sebezhető gyermekek voltatok. A gyermekek nem képesek védelmezni ezt a meleg, szelíd teret és gyakran egy gyermek szemének a földi sík nagyon kegyetlennek tűnhet, főképp azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem tudatosak. Ennek ellenére, amint eléritek ezt a meleg, gyöngéd és szelíd állapotot, a védelem fel fog oldódni és ti rájöttök, hogy az igazi fény bennetek van. Fel fogjátok ismerni saját fenségeteket, saját jelentőségeteket. Ez a meleg, szelíd tér jelenti valódi összekapcsolódásotokat az Istenséggel - ama hely a szívetekben, ahol felfogjátok az igazi információt, az igazi megismerést, az igazi szeretetet.

Ebből a térből ti szeretetet sugároztok ki, de amíg e tér körül a védelem/védekezés egy burkolata létezik, nem kaptok szeretetet. E meleg, szépséges és szelíd tér belsejében létezik egy speciális ajándék mindenkinek a szívében. Mindazokat, akik hozzáférnek eme szív-zónához, mélyen védelmezni fogja az Istenség és ez az Isteniség igazán szeretni fogja őket. Amikor azt mondjuk, hogy igazán szeretve lesznek/lesztek, nem arra a tényre utalunk, hogy érezni fogjátok ezt a szeretetet, hogy mélységeiben meg fogjátok ismerni ezt a szeretetet. Ez a valódi összekapcsolódás az Isteni szeretettel. Amilyen mértékben a védelem elkezd feloldódni majd felszabadítja a belső fényt, lehetővé teszi szíveteknek kiterjedését azon szeretet, melegség, szelídség és autentikusság felé, akik valójában vagytok.

Ebben a helységben elegendő szeretet és fény van ma ahhoz, hogy feloldhassa e fény körül lévő teljes védőburkot. Abszolút minden személy ebből a teremből, valamint azok is akik ezeket olvassák és kitartóan dolgoztak önmagukon, jogot nyertek eme védőburok feloldásához és ettől a védekezéstől való megszabadulásukhoz, hogy engedjék teljesen megnyílni szívüket és valóban összekapcsolódjanak az Istenséggel oly módon, mely néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna számukra. Miközben beléptek eme szeretetnek, igazságnak és erőnek a belsejébe, megjelenik egy rendkívüli felelősség-érzet bennetek, mely társul az Istenség részéről jövő bármiféle igénynek való megfelelés képességével. Ti, folyamatosan egy biztos térben maradtok és az élet ezután egyre könnyebbé fog válni számotokra. Az igazi megnyilvánulás átáramlik a szíven. Akkor, amikor szívetek nyitott és testetek tele van szeretettel, ti teremtitek meg azt amit az Istenség kér tőletek. Ti, mindannyian azért jöttetek erre a földre, hogy ezt a játékot játsszátok - eltévedjetek a sötétségben és megtaláljátok vissza-utatokat a fénybe - és minden férfi és minden nő bensőjében, mindig ott található a fény megtalálásának a vágya. Úgy ahogy egy éjszakai lepke vonzódik a villanykörte fényéhez, mindig megnyilvánul a vonzalom a fény, az Istenség iránt. Minél jobban megtaláljátok bensőtökben a fényt, annál inkább elindultok a fény keresésére és mialatt meggyógyítjátok a gyermekkorban tönkrement, megsebzett részeiteket, egyre szeretőbbé fogtok válni, ugyanakkor megteremtitek az önmagatok számára választott valóságot. A kibocsátott melegség, szelídség és fény, mely szívetek középpontjából sugárzik kiterjedve képezi a fényt, azt amit állandóan kerestek.

Minden bennetek van, Minden. Összes álmaitok, szenvedélyeitek, vágyaitok. Függetlenül attól, hogy mit kerestek, magatokban fogjátok megtalálni, ugyanakkor egy időben, minden amit nem kerestek, azt is ugyanott önmagatokban fogjátok megtalálni. Ezért a channeljeimben, már régóta arra tanítom az embereket, hogyan dolgozzanak önmagukkal és hogyan szabadítsák fel a negatív energiákat és negatív gondolat-szabványokat. Ugyanúgy ahogy a pozitív energiák és pozitív gondolatok valóságot alkotnak, a negatív energiák és negatív gondolatok szintén ezt teszik. A válasz erre a negativitás felszabadítása, hogy egyre inkább fénnyé válhassunk, mert ebben az energiában a mérleg a fény javára fog kibillenni, ti meg egyre inkább beléptek majd az egyetemes/univerzális igazságba. Azokat az embereket nézve, akik átvették a hatalmat a bolygón és visszaéltek vele, ti annyit tehettek csupán, hogy megvalósítjátok azt, hogy ezzel a hatalommal soha többé nem lehet visszaélni, soha többé nem lehet téves módon használni ezt.

Miközben szíveitek megnyílnak, ez az energia automatikusan meg fogja gyógyítani a pszichikumotokban lévő megosztottságot, felszabadítva a negatívitást és meggyógyítva a kapcsolatokat. Engedjétek áramlani a szeretetet, ne próbáljátok ellenőrizni azt, mivel az ellenőrzésével nagy energia mennyiséget fogyasztotok el, míg ha engeditek áramlani az energiát, egyáltalán nem fogyasztjátok. Ily módon, az energia egyenese álmotokba áramlik, még akkor is ha ez nektek nem így tűnik. Ebbe az álmotokba és abba a valóságba fog áramlani melyről álmodtok és ki fog terjedni, hogy végül vissza vezessen titeket az Istenséghez - vissza az Isteni igazsághoz és szeretethez, az Univerzummal való Egységhez. Ti, az Univerzummal való egységet sokféle módon fogjátok megtapasztalni, ám leginkább a kapcsolatok síkján.

Amilyen mértékben, egyre fényesebbé fogtok válni, egyre orgazmikusabbak[szenvedélyesebbek] és extatikusabbak[lelkesebbek] lesztek. A világítótornyokhoz lesztek hasonlóak, ezért mindenki titeket fog követni. Energiátok hasonló lesz az autósztrádák jelzőtábláihoz. Mindenki a saját álmait követő utazásban van és ti vagytok azok, akik vezetitek őket. Ti vagytok az élen, eme megismerés és információk útkereszteződésében. Ti vagytok azok akik megvalósítottátok a művet és átadva magatokat a szeretetnek, tulajdonképpen az Univerzumnak ajándékoztátok magatokat. Az Univerzum cserébe nektek ajándékozza magát és minden megsokszorozódik és kiterjed majd ti meg, egyre jobban eggyé váltok Énetekkel és azzal, amik valójában vagytok. Amint a szívetekben lévő védelem feloldódik, ti valóban ama világítótornyok egyikévé váltok. Következésképpen kedveseim, őrizzétek meg a szívhez való kacsolódásotokat és engedjétek a szeretetet kiterjedni és áramlani. Legyetek csupán megfigyelők és ne próbáljátok megváltoztatni eme szeretet áramlásának irányát, egyszerűen hagyjátok áramlani azt.

Kedveseim, KRYON most elbúcsúzik tőletek.
Isten áldása kísérjen utatokon és vigyázzon rátok.

Copyright © David Brown.
Minden jog fenntartva.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések