2022/11/07

Kryon - Engedjétek el szüleiteket szeretettel

Engedjétek el szüleiteket szeretettelKryon ~ Channelled through David Brown
2005.04.14 : Paarl, Western Cape
Fordító: Skultéty Ágnes

Üdvözöllek titeket, kedveseim, Kryon VAGYOK a Mágneses Szolgálattól.

Csodálatos veletek lenni itt Paarl-ban. Az energia nagyon lágy és gyengéd, és szeretetteljes és gondoskodó légkör van jelen. A szeretet és a törődés minden, ami valójában van. Ha szeretitek magatokat és törődtök magatokkal, akkor szeretni fogtok másokat és törődni fogtok másokkal. Ne szeressetek és törődjetek csak úgy összevissza – inkább törődjetek magatokkal, tápláljátok magatokat és adjatok magatoknak.

A törődés sokféle formát ölthet, és sokféle utat választhat. Ez egy különleges ajándék, amit magatoknak adtok, egy személyes ajándék. Ha sosem tanították meg nektek, hogyan kell törődni magatokkal, akkor nehéz megérteni számotokra ezt az energiát. Néhány családban ez természetesen jelen van, néhány család tudja, hogyan kell magukkal törődni, hogyan kell magukat és egymást szeretni. Most a törődés és a szeretet, és a szív megnyitásának energiái érkeznek, az igazság feltárulásának és megélésének, és az önmagatok iránti szeretetnek az energiái.

A legtöbben ebben a teremben óriási személyes fejlődésen mentetek keresztül, hatalmas munkát végezve, és be fogtok lépni az önmagatok iránt érzett mély szeretet, és az önmagatokkal való törődés új energiáiba. Ezek az energiák a szívetekben és a lelketekben ragyognak, és úgy áramlanak ki az energiamezőtökből egyre több és több energiát teremtve, mint amikor egy tóba kavicsot dobtok. Azáltal hogy szeretitek magatokat és gondoskodtok magatokról, az örömnek és a valódi bőségnek az energiáit teremtitek meg. Sokféle módon tanulhatjátok meg, hogyan szeressétek önmagatokat és hogyan törődjetek magatokkal.

Ez nem azt jelenti, hogy állandóan nyitva kell tartsátok szíveteket, hanem hogy szívetekben fenntartsátok a helyet azok számára, akikkel törődtök – a férjetek, a feleségetek, a gyerekeitek és a szüleitek számára. Egy különleges helyet kellene fenntartani a szívetekben ezeknek az embereknek, egy különleges sarkot a családnak, azoknak, akiket legjobban szerettek, és azoknak, akiket a legjobban gyűlöltök. Mindig a hozzátok legközelebb állók azok, akik a legnagyobb fájdalmat tudják okozni nektek, és akik a legjobban szeretnek titeket. Ez így működik. Emlékezzetek, csak egy vékony határ választja el a szeretetet a gyűlölettől. A gyűlölet haragot okoz, és az érzést, hogy bosszút kell állnotok, meg kell torolnotok a sérelmeiteket, vagy meg kell bántódnotok. Ha a testedet eltöltik ezek az energiák, akkor ne nyomd el őket. Értelmetlen megtagadni ezeket az energiákat, mivel a testedben vannak. A megtagadása csak még több energia elvesztését eredményezi, valamint a szeretet elvesztését. Legyetek őszinték önmagatokhoz azzal kapcsolatban, hogy hogyan éreztek a közeli családtagjaitok iránt. Ne tagadjátok meg az érzéseiteket!

A mély harag, keserűség és megbántottság a szívetekben és a solar plexus[napfonat] csakrátokban csak a bennetek élő megsebzett gyermektől ered. Nem a felnőtt énetek szívéből származnak, mert már nem vagytok kiszolgáltatva szüleitek hangulatának vagy viselkedésmintáinak. Amíg nem vagytok tudatában ezeknek a mintáknak, addig automatikusan cselekszetek, és minél inkább törekedtek arra, hogy tudatosak legyetek felőlük, annál könnyebben el tudjátok engedni őket. Minél őszintébbek vagytok azzal kapcsolatban, hogy hogyan éreztek szüleitek vagy gyermekeitek iránt, annál könnyebb lesz az életetek rövid-, ill. középtávon, de még határozottabban hosszútávon.

Természetesen ezeket a mély energiákat el kell engedni a testből, és ahogy ez a kioldás történik, az gyakran nagyon nehéznek és fájdalmasnak érződik. Ennek ellenére legyen bátorságotok ahhoz, hogy érezzétek az energiákat, ahogy elengeditek őket. Legyetek tudatában annak, honnan erednek. Az érzések (emotions) gondolatokat teremtenek, és valósággá válnak. Minden érzésetek a gyerekkorotokból származik, vagy annál is régebbről, más létidőkből. Az érzés a múltban van, nem a jövőben. Mindig csak kizárólag a múltban. Az érzelmek (feelings) a jelenben vannak, és csak négy alapérzelem van: a Harag, a Félelem, a Szomorúság és a Szeretet. Az érzések gondolatokat teremtenek és valósággá válnak, így ahogy a szüleid iránt érzel, azt fogod behozni saját létezésedbe. Ez fogja megteremteni a körülötted levő valóságot. Kell lennie egy eltérő, és határozottan más módnak a valóság teremtésére. Már mind felnőttek vagytok, és senki sem akar egy negatív valóságot teremteni önmagának.

Felnőttként mindenki a legjobbat akarja önmagának, és mindenki a legjobbat akarja mindenki másnak is, aki közel áll hozzá. Mindenki a legjobbat akarja a bolygó számára is. Nem a felnőtt énetek teremt negatív valóságot, hanem sérült belső gyermeketek. Ez a belső gyermek az áldozat állapotában van, ami visszatükröződik azon, amit a külső világban – a materiális világban – teremtetek.

Ha materiális világotok nem tiszta, táguló és folyamatosan növekvő, akkor egy olyan gyermek van bennetek, aki valamilyen sebet hordoz magában a testeteken belül vagy legalábbis belső univerzumotokban. Egy sebet, ami akkor ért benneteket, amikor fiatalok voltatok. Ez a gyermek hatalmas mennyiségű energiát képes generálni, és egy nagyon erőteljes realitást képes teremteni. Nem az egész gyermek okozza a problémát, hanem a darabokra hullott gyermek. Mindegyik darabnak joga van ahhoz, hogy észrevedd és meghallgasd, és így automatikusan meggyógyítsd és a szívedbe helyezd. Szeresd a belső gyermekedet, és hallgasd meg mindegyik töredéket, amit önmagad szeretetéről és az önmagaddal való törődésről üzen. Ezáltal megbecsülést tanúsítasz feléjük, és nagy lépést teszel afelé, aki valójában vagy.

Mindenkinek van egy álma, és mindenkinek úrrá kell lennie a félelmein vagy a belső gyermek darabokra hasadtságán. Ha a gyermek egész, akkor az álmaitok szinte azonnal megvalósulnak. Minden energiátok az álmaitok megvalósítására fog irányulni, amire saját életetekben vágytok. Az életeinkben a problémák a múltból erednek, nem a jövőből. A jövő még előttünk áll. A valóságotokba minden probléma a múltból érkezik. Ez egy olyan részetek, melyet még nem oldottatok fel, egy részetek, melynek gyógyításra van szüksége. [A „healing” (gyógyítás, gyógyulás) szó a régi angol „wholeness” (teljesség) „to be whole” (egésznek, teljesnek lenni) „to heal” (gyógyítani) „to make whole” (egésszé, teljessé tenni) szóból ered.]

A régi pogány időkben a „holidays” (ünnepnapok) szó szintén a „whole” (egész, teljes) szóból származott. A pogány ünnepek a téli és a nyári napforduló idején voltak, valamint a hold ciklusaival álltak kapcsolatban. Ha megfigyelitek ezeket az energetikai mintázatokat, akkor könnyebb lesz észrevenni őket és meggyógyítani magatokat. A Napban nagy energia van. Az Univerzumunkban az energia nagy része a Napból származik, és a gyógyításhoz energia szükséges. Mikor a Nap a legközelebb van a Földhöz a nyári napforduló idején (ford. megjegyzése: ez a déli féltekén van így, az északin pont fordítva. A nappalok/éjszakák hosszúságában szerepe van még annak is, hogy a Föld tengelyének van egy bizonyos hajlásszöge), akkor nagy energia van jelen önmagatok gyógyításához. Élénk vibrálás és életerő van jelen. A nyár mindig tele van élettel, és így képesek vagytok energiát adni önmagatok azon részeinek, melyeknek gyógyulásra van szükségük. A téli napforduló idején, mikor a Nap legtávolabb van a Földtől, belemerülhettek önmagatokba, belső lényetek sötétségébe. Maradjatok a sötétben a pihenés, megértés és önmagatokkal való törődés állapotában, és tudjatok róla, hogyha a téli napforduló véget ér, és közeledik a nyári napforduló, akkor egyre inkább képesek vagytok belevetni magatokat az életbe.

Ez tükröződik a természetben. Nagyobb energia és növekedés van nyáron. Amikor az energia alacsony, akkor kicsi a növekedés. Nem arról van szó, hogy a téli napforduló idején teljesen szunnyadó állapotban legyetek, hanem hogy szemlélődjetek, és ebben a szemlélődő állapotban törődjetek magatokkal. Önmagatok sötétebb részei sokkal könnyebben felfedik így magukat előttetek. A belső gyermek lágy és gyengéd, és nagy törődéssel és lágysággal kell bánni vele. Ha haraggal vagy dühvel közelítetek felé, akkor a gyermek még jobban megsérül, és bizalmatlanabbá és riadtabbá válik. A gyermek csak a lágyság és gyengédség állapotában nyílik meg előttetek, még inkább a játékosság, szórakozás állapotában. Ezek a sérült belső gyermek gyógyításának titkai. Mindegyik sérülés a szeretet hiányából fakad – a szeretet hiányából, ami lágy és gyengéd. Ezt a szívetekben találjátok, a szerveitek leggyengédebbikében. Ez a leglágyabb és a legerőteljesebb minden szervetek közül. Igen, a lágyság erő. A gyengédség erő, és ahhoz, hogy elérjétek a legnagyobb spirituális magasságaitokat, be kell lépnetek a lágyságnak és gyengédségnek ebbe a valódi terébe.

Egy lágy és gyengéd térben megleled a fogékonyságot a Szellem összes ajándéka számára, amit neked kínál. Engedd, hogy ez az energia leereszkedjen rád, és ahol ellenállást találsz a testedben, hagyd, hogy a lágyság és gyengédség kioldja azt, legyen bármi a testedben, ami gátolja az energiaáramlást. Most tudatosságodat fordítsd belső lényedre, és keresd meg saját belső erődet.

Van egy részed, ami 2 millió éves – önmagad ezen aspektusa mindent tud, minden erővel rendelkezik, és egy nagyon mélyreható energia, amit megtapasztalhatsz ebben az új millenniumban. Ez az erőteljes „régi” energia nagyon hosszú ideig el volt nyomva, és ahogy személyes fejlődéseden munkálkodtál, létrehoztál magadban egy tartályt, hogy még több hatalmat és erőt tudj ebben megtartani.

Ha el tudod képzelni, hogy álmaid szinte rögtön valóra válhatnak, akkor ezzel nagy erő generálódik. Engedd, hogy ez az erő lehetővé tegye számodra, hogy befogadd a gyengédséget és behívd a testedbe. Tapasztald meg ezt a 2 millió éves férfit vagy nőt, és találd meg őt a pszichédben. Most nyisd tágra a szívedet, Szellemed és vezetőid a lábaidnál vannak. Érezz egyfajta kitágulást, nyitottságot, és engedd, hogy még több szeretet áramoljon a testedbe. Engedd, hogy ez a szeretet energiával töltse el lényednek ezt az erőteljes aspektusát. Lényednek ez a „régi” aspektusa a negatív energiát sokkal gyorsabban alakítja át, mint bármikor a múltban. Ez önmagadnak egy bölcs, „régi” aspektusa, aki nagyon sokat tud és ért a földi síkról. Fedezd fel magadban, ismerd fel, és engedd, hogy ez az aspektusod energiát kapjon. Ehhez engedd, hogy még több és több szeretet áradjon abba a részedbe, aki hiányt szenved ebben – legyen ez a belső királyod, belső királynőd, harcosod, varázslód, belső szeretőd vagy belső gyermeked. Ez a szeretet mindent meggyógyít.

A földi sík megértésének része, hogy pontosan tudd, hogy hova irányítsd a szeretetet és az energiát, amivel rendelkezel önmagad számára. Amikor elkezded spirituális utadat, rendszerint még kevés energiád van, és bölcs dolog oda irányítani az energiát, amivel a legnagyobb hatást érheted el. Ezért olyan fontos a megbocsátás, ám csak olyan mélységig tudsz megbocsátani, amilyen mélyre képes vagy hatolni a dühödben. Megismételjük, óriási erő kell ahhoz, hogy hozzáférj dühöd abszolút mélységeihez. Sok spirituális ember próbál elmenekülni a haragja és dühe elől, ám nem ez a módja annak, ahogy bánni kell velük. A haragot és a dühöt úgy kell kezelni, hogy őszinte vagy önmagaddal. Használd az integritásodat, hogy elismerd mély és legbensőbb érzelmeidet. Ez már önmagában óriási erő érzetét adja, és lehetővé teszi, hogy átalakítsd az életedet.

Nagyon tüzes energiákról beszélünk, és Afrikában vagyunk, az afrikai nap heve alatt. Ez egy nagyon forró kontinens, ahol a Föld tüze ég. A tűznek, mint a többi elemnek a bolygón, két oldala van – a pozitív és a negatív. A tüzet átalakításhoz lehet használni. Pusztításra is lehet használni – negatív értelemben. Bármilyen energiáid vannak, ismerd el őket, és használd őket bölcsen, de ne nyomd el és ne tagadd meg őket, mert a harag egy olyan energia, ami segíthet átalakítani, és belépni egy új valóságba. A harag nem mindig rossz dolog. Minél tudatosabb és őszintébb vagy a haragoddal kapcsolatban, annál hasznosabbá válhat számodra. Minél tisztább a haragod, annál gyorsabbak a lépteid a tudatosság felé.

Keresd meg a helyet a testedben, ahol a haragod található. Most tedd oda a kezed, ahol a harag található, és ismerd el, hogy az „csak van”, semmi több. A harag sok átütő célt szolgálhat, amiből egyik az átalakítás. A harag egy tüzes energia. A kohászok arra használják a tüzet, hogy fémeket olvasszanak meg vele, hogy öntőformába öntsék őket vagy ötvözeteket készítsenek belőlük – különböző komponensekből álló fémeket kevernek össze, hogy még kiválóbb anyagokat hozzanak létre. Példa erre a rozsdamentes acél, a vas, a króm és a nikkel ötvözete, ami nem rozsdásodik. Sokféle ötvözet van, és sokféle fajtája az olvasztási és keverő folyamatoknak.

Néha bizonyos részeidet fel kell hevíteni az olvadáspontig, és össze kell vegyíteni őket. Néha az, hogy igazán mérges leszel valakire, akit szeretsz, hogy elérd, hogy végre elkezdjen megérteni, az egyik módja a harag használásának. Ez persze nem a legjobb lehetőség, ám ez egyben azt is jelenti, hogy haragszol magadra, hacsak nem oldottál már fel magadban mindent. A harag a leggyönyörűbb energia, hogy meglásd az igazságot önmagaddal kapcsolatban. Ha valakire mérges leszel, akkor keress egy csendes teret, és engedd, hogy a harag elvezessen a sérült gyermekhez önmagadban. A gyerek az, aki üvölt haragjában, a gyermek az, aki meg akar gyógyulni, és akinek gyógyulásra van szüksége. Adj a belső gyermeknek teljes körű engedélyt arra, hogy kifejezhesse önmagát, amilyen formában csak akarja. Nagyon biztonságos helyen vagy, mert ezt a termet betölti a Szellem, a szeretet, önmagatok tökéletes tisztelete, a növekedés és az igazság.

Ha szükségét érzed, vezesd Varázslódat ehhez a haragos gyermekhez, és vedd körbe varázslattal a gyermeket, aki ebben a biztonságos térben van. Minden gyerek szereti a varázslókat. A varázslók teli vannak mókával és szeretettel, és nagy bölcsességgel és tudással rendelkeznek. Engedd, hogy a benned levő gyermek kifejezze a haragját, és felnőttként nézd végig, ám ítélkezés nélkül. Értsd meg, miért olyan mérges a gyermek, és honnan jön ez a harag. Légy tudatában annak, hogy mi történt a gyermekkel azon a bizonyos napon, abban a bizonyos időpontban. Ha rájössz, hogy mitől olyan mérges a gyermek, akkor használd ezt a tudást arra, hogy a megbocsátás egy újabb állapotába kerülj. A megbocsátás egy utazás, egy gyógyító utazás. A megbocsátás a szeretetről és az önmagatokkal való törődésről szól. A megbocsátásnak ebben az állapotában elengeditek mások hibáztatását, és így még több energiához juttok önmagatok számára. Így elengeditek a másik személyt is.

Az esetek többségében a gyermeknek van egy olyan szülője, akit hibáztat, és ez az út a teljes megbocsátás felé. Ez az őszinte és integritással történő megbocsátás. Ez az abszolút szeretettel történő megbocsátás– először önmagatoknak, és legfőképp azoknak, akik erre a világra hoztak benneteket – az összes anyának és apának, akiknek nem volt könyvük arról, hogy hogyan legyenek szülők. A megbocsátás a tudatosságból fakad, annak a tudatosságából, hogy hogyan sérült meg a gyermek. Nem elég, ha egy napon ezt mondod: „Ó, én már megbocsátottam az anyámnak” vagy „Ó, én már megbocsátottam az apámnak”, és közben nem ismered a mély és őszinte igazságát, hogy miért nekik kell megbocsátanod elsősorban.

Tehát nyissátok tágra a szíveteket, és engedjétek, hogy a szeretet beáramoljon a szívetekbe, majd kiáradjon belőle, egyre növekedve. Hagyjátok, hogy ez a szeretet elérje szüleitek szívét, és engedjétek visszatérni hozzátok. Ezzel egyidejűleg, engedjétek, hogy a gyermek kifejezze azt, amit ki akar fejezni, és engedjetek el minden feszültséget. Engedjétek, hogy ez a szeretet megtisztítsa a testeteket. Engedjétek, hogy a haragnak ez a lángja átégesse a testeteket, megszabadítva titeket minden negatívitástól, minden múltbéli maradványtól. Engedjétek, hogy az energia a tőletek telhető legnagyobbra növekedjen, hozzátok és szüleitekhez áramolva, egy csodálatos háromszöget képezve hármatok között. Érezzétek a megbocsátás ezen energiáját áramolni hármatok között. Mondjatok köszönetet az Isteni lényegnek a megbocsátás csodájáért ezen a szinten. Kapcsolat van a félelem, a harag, a szomorúság és a szeretet között. Minél kevesebb harag, félelem és szomorúság van a testetekben, annál több szeretet van benne. És minél több szeretet van a testetekben, annál inkább képesek vagytok arra, hogy azt a valóságot teremtsétek meg magatoknak, amire vágytok.

Engedjétek, hogy szeretet áramoljon a testetekbe, kioldva a haragot, félelmet és szomorúságot, és tapasztaljatok meg egy még nagyobb kiterjedést a világba. Minél kiterjedtebbek vagytok, az Univerzumtól annál több ajándékot tudtok elfogadni. Szüleitek és a ti energiátok most közösen kiterjed, kiterjed egy olyan világba, amit szeretnétek hármatok számára megteremteni. Hogy élnek-e még a szüleid vagy sem, nem számít. Legyetek tudatában ennek a kiterjedésnek, és ahogy meggyógyítjátok a kapcsolatot szüleitekkel, meggyógyítjátok a kapcsolatot a belső gyermeketekkel, belső anyátokkal és belső apátokkal is. Maradjatok a kiterjedésnek ezen a csodálatos helyén, összekötve mindenkivel a teremben, és engedélyt adva arra, hogy egy gyönyörű fényoszlop kösse össze a Nagy Központi Nap szívét a Föld Anya szívével. Engedjétek, hogy ez a fényoszlop áthaladjon egyenesen ennek a körnek a közepén, és még több energiát adjon a csoportnak – összekötve maradva – kiterjedtnek maradva – szeretetben maradva. A kiterjedés szeretet – a kiterjedés te vagy – a kiterjedés az, aki valójában vagy.

A kiterjedésnek ebben az állapotában lássátok, kik lehettek valójában ebben a létidőben, és ezzel a tudással, ezzel a megértéssel, köszönjétek meg szüleiteknek, hogy megajándékoztak benneteket az élettel, és engedjétek el őket szeretettel. Engedjétek őket elmenni abban a tudatban, hogy az álmuk megvalósítása felé haladtok. Bármilyen bántalmat vagy bármilyen sérelmet okoztak neked, csak az utazás része volt. Csak ennyi volt a célja. Légy ennek tudatában, és engedd el szüleidet, hagyd őket elmenni. Engedd el őket annak a tudatában, hogy mindegyikőtök szívében ott él a bölcsesség, amire szükségetek van, hogy valóra válthassátok álmaitokat.

Kedveseink, jó utat, és Isten áldása kísérjen titeket, mert Kryon búcsúzik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések