2022/11/07

Kryon - A szeretet a levegőben érződik

A SZERETET A LEVEGŐBEN ÉRZŐDIKKryon ~ Channelled through David Brown
2007, február 15 : Bécs, Ausztria
Fordító: Korpos Magdi

Köszöntelek kedveseim! Kryon vagyok, a Magnetikus Szolgálattól.

Nagyszerű itt lennem ma, Bécsben! Egy szépséges energia érződik ma. Semmi véletlenszerű nincs abban, hogy ma van Bécsben a "Bécsi Bál", a Valentin nap utáni éjszakán. Nagyon sok szeretet van a levegőben és ebben a teremben... nagyon sok spiritualitás létezik. Az Angyalok Királysága jelen van és Szellemi Vezetőid, lábaidnál hevernek. Engedélyezd magadnak, szemeid becsukását és belépésed bensődbe és érezd az ebben a szobában lévő Szellemet; érezd, szellemed vezetőit a lábaidnál. Őket áthatja és megtiszteli munkátok, melyet ezen a bolygón végeztek. Miközben beszélgetünk, fenséges mutációk mennek végbe és ezután is történni fognak.

Kedveseim, a szeretet a levegőben lebeg. Számos változás zajlik és a változás belsőtökben történik és külső életetekben is megnyilvánul. Egyike a legnagyobb változásoknak az, hogy a férfi és női oldal egyesülni kezdenek, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatok módosulása várható, mivel a férfiak és nők közti viszony ezen a bolygón, gyakorlatilag nem egy lényegű. Ez egy állandó konfliktusa volt az emberiségnek az eónok és korok folyamán. Sok szeretet van ma itt!

Kedveseim, engedélyezzétek magatoknak testetek átvizsgálását és figyeljetek arra, amit éreztek... legyetek érzéseitekkel... rögzítsétek a körülöttetek lévő teret... engedjétek, hogy a bennetek lévő energia egyesüljön a mellettetek lévő személyével és engedjétek a szeretetet áramolni. Sok szeretet van itt ma, ebben a teremben és ugyancsak sok félelem van, a szeretet körül. Sok félelem van a férfi és női energiák egyesülése közül. Engedélyezzétek áramolni az energiát és érezzétek testetekben azokat a helyeket, ahol férfi és női energiáitok egymásnak ellenállnak. Kedvességre, finomságra és szelídségre van szükség az energiák egyesülésének engedélyezéséhez; finomság és egységre való törekvés szükséges... így hát - érezzétek csupán testeiteket és érezzétek az ellenállást.

Ma, három különböző helyről fogunk beszélni, ahol a férfiasnak és a nőiesnek egyesülniük kellene.

Az első hely a belső anya és a belső apa zónája. A belső apa helye a következő három felső csakra csúcsán található: torok, harmadikszem és koronacsakra. Az anya, a három alsó csakrához tartozik: napfonat-, szex- és gyökércsakrák. Engedélyezzétek magatoknak annak megérzését, hol van a belső apa és belső anya helye testetekben.

Akkor, amikor velük összekapcsolódtok, engedjétek meg, hogy saját helyük felé mozduljanak - az apa a fejbe és az anya a három alsó csakrába. Hagyjátok önmagatoknak érezni, hogyan mozognak ezek az energiák.

A belső apa, speciálisan kötődik az Ég Atyához és a belső anya, speciálisan kötődik a Föld Anyához. Mint a belső apa, mint a belső anya, a férfi és női energiák kombinációja. Engedjétek, hogy elfoglalják az őket megillető helyeket és ismerjétek fel a férfiast és a nőiest, mint belső apátokban, mint belső anyátokban. Ily módon, csökkenteni fogjátok a férfias és nőies polaritását. Minden, ami ezen a Földön megnyilvánul az férfias, a meg nem nyilvánult meg, a nőies. Ez igényli annak tényét, akkor amikor megtörténik a férfias és nőies energiák fúziója, végbemegy a megnyilvánulás. A Teremtés, ugyanannyira férfias, mint nőies és minden teremtés, férfi/női energiákból áll. Ott ahol nézeteltérések vannak a belső apával/anyával kapcsolatosan, egy blokád képződik a férfi és női energiák áramlásában, mely lefékezi majd a teremtési képességet. Ezért annyira fontos felszabadítanotok, fizikai apátokkal és anyátokkal kapcsolatos minden problémáitokat. Tehát, bármit és éreztek - jót vagy rosszat - anyátokkal kapcsolatban, pontosan ilyen. Ne ítélkezzetek magatokon. Ne erőltessétek anyátok szeretetét, hanem fogadjátok el az igazságot, anyátokhoz való viszonyotokról.

Engedélyezzétek magatoknak a behatolást testeitek belsejébe és ellenőrizzétek mit éreztek anyátokért, ítélkezés nélkül... engedjétek áramolni az energiát. Bármit is éreztek ebben az energiában, fel fog szabadulni. Hagyjátok áramlani az energiát. Belső anyátok ezen energiája az alsó három csakrában képezi kapcsolatotokat a Föld Anyával és minél kevesebb problémátok van anyátokkal, annál erősebb lesz kapcsolatotok a Föld Anyával. Minden bőség, átáramlik a Föld Anyán. Ezért, ott ahol bármilyen düh, önvád vagy gyűlölet érződik, ismerjétek fel ezeket az érzéseket és adjátok a Szellemnek és engedjétek áramlani a Szeretetet: engedélyezzétek a megbocsátást és hagyjátok a múltat a múltban. Mindenki mindig azt teszi, ami jobb - néha az, ami jobb, nem elég jó, de amint öregedtek és bölcsebbé váltok és visszanéztek a múltra, jó, ha képesek vagytok, mások kudarcainak az elfogadására. Engedjétek felszabadulni az energiákat.

Így van ez, belső apátokkal is. Minden emocionális problémátokat vagy hiteteket apátokról, melyek nincsenek hasznotokra, fogadjatok el és adjátok át a Szellemnek és engedjétek elmenni azokat. Hagyjatok egyre több energiát áramolni koronacsakrátokon, harmadikszemeteken és torokcsakrátokon keresztül a szívetekbe. Testetek pontosan tudni fogja, hogyan csinálja ezt és ugyanez a dolog történik az Isteni Anya Energiával a Föld Anyától, ezúttal a gyökércsakrától, a szexcsakrától és a napfonattól. Engedélyezzétek, hogy ezek az energiák egyesüljenek a szívetekben, ott ahol a belső gyermek található. Engedélyezzétek az energia egyesülését és kezdjetek el teremteni.

Egy másik kapcsolat, amit megfigyeltetek, az anyátok és apátok közti kapcsolat és e kapcsolat a férj és feleség közti viszony. E viszony jelen van a testben jobb oldalon, a férfias részben és bal oldalon, mint női részben. Ellenőrizzétek testeteket. E két energia a helyükön van? A férfi energia, a jobb oldalatokon van-e és a női energia a bal oldalatokon? Ha nem így van, engedélyezzétek a Szellemnek, energiáitok helyre igazítását. Még egyszer, hagyjátok egyesülni e két energiát.

Ez partnerségetek energiája - ama energia, amit életetek azon speciális személyének őriztek, mely testetek közepén található, egyenes vonalat húzva, minden csakrátokon át. Bizonyos férfiak, valószínűleg nem váltak le még az anya energiáról és egyes nők, valószínűleg nem engedték még el apjuk energiáját. Csupán figyeljétek, ami történik. Létezik egy speciális hely ama speciális személy számára, és ha anyátok, apátok vagy egy gyermek ott található azon a helyen, soha nem fogjátok az igazi szerelmet megtalálni. Így hát, ismerjétek fel ki van ama bizonyos speciális helyen szívetekben és ha ama speciális személy, akibe szerelmesek vagytok nincsen ott, akkor engedjetek el bárkit aki e helyet elfoglalja, hagyjátok elmenni, köszönjétek meg neki a múlt leckéit és szeretettel engedjétek el őt.

Most, engedélyezzétek magatoknak, hogy érezzétek az energiákat, amint kezdenek megtisztulni és konfigurálódni. Egy speciális utazás felé tartotok, egy új világ fele, ahol az egyetlen válasz a szeretet, ahol minden probléma feltöltődik szeretettel és ez nem probléma már többé.

Energiátok harmadik konfigurációja...

Testetek minden kis darabkájában vagy nagyapátok vagy nagyanyátok található és amikor arccal előre fordultok, jobb oldalatokon atyai nagyapátokat míg bal oldalatokon, anyai nagyanyátokat találjátok majd. Hátatokon pedig, amikor arccal előre fordultok, hátatok jobb felén anyai nagyanyátokat, míg bal felén atyai nagyapátokat fogjátok találni. Engedélyezzétek energiátok újra-konfigurálódását, olyan térben vagytok ebben a teremben és miközben ezt olvassátok, mely lehetővé teszi e dolog megtörténését. Engedélyezzétek, hogy energiáitok ebben a konfigurációban álljanak össze és egyszerűen legyetek ezzel az érzéssel szívetek középpontjában, hol belső gyermeketek található. Először is, engedjétek átáramolni a szeretetet ezen a gyermeken. Végül, rendelkeztek ezzel az energia konfigurációval.

Szétforgácsolódott gyermeketek számos aspektusa vissza kíván majd térni, ezért engedjétek belső gyermeketek részecskéit visszatérni: a sebzett és elnyomott részeket. Örömet fog okozni számukra visszatérni, ebbe az energiába. Engedélyezzétek magatoknak, hogy érezzétek, amint energiáitok újra töltik energiával egész testeteket. Engedjétek, hogy átadjátok magatokat nagyszüleitek minden sebének: függetlenül az őket ért szenvedés természetétől, engedjétek el azokat... csupán az erőt érezzétek ebben a térben. Engedjétek, hogy nagyszüleitek összekapcsolódjanak az Ég Atyával és a Föld Anyával. Tegyétek ugyanezt a dolgot a belső férjjel és feleséggel.

Tudjátok, hogy problémák nélkül fogtok átmenni az életen e konfigurációs energiával!

Ti teremtitek azt, amit éreztek... Egyszerűen csak figyeljétek, mit éreztek ebben a pillanatban... Ha, az érzés nem támogat titeket, adjátok át a Szellemnek és hagyjátok elmenni őt.

Kedveseim, ez a ti energiáitok valódi konfigurációja. Egy működőképes családban, ily módon fognak energiáitok konfigurálódni.

Engedjétek testeiteket energiával feltöltődni és amikor valamilyen blokkolást fogtok érezni, hagyjátok, hogy átáramoljon az energia az akadályokon és fejezzétek ki szándékotokat ezen energia konfiguráció megőrzésére. Legyetek önmagatokkal, hogy kapcsolatba lépjetek azzal az okkal amiért erre a bolygóra jöttetek.

Kedveseim, ez az Új Kor Energiája - ez az a hely mely fele haladtok. Engedjétek, hogy kilépjetek magatokból, mivel önmagatokra fogtok ismerni, amikor magatokra tekintetek, mivel Merkabátok komplett és ti direkt összekapcsolódtok a Föld Anyával és az Ég Atyával.

Érezzétek az összekapcsolódást és engedélyezzétek a szeretet áramlását.

Kedveseim, Kryon befejezte beszédét. Menjetek békében! Isten megáldjon titeket és vigyázzatok magatokra!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések