2022/11/07

Kryon - A Szorongás Energiájának Felszabadítása

Kryon ~ Channelled through David Brown
2008, május 6 : Marina da Gama, Cape Town
Fordító: Magdi Korpos
A SZORONGÁS ENERGIÁJÁNAK FELSZABADÍTÁSA

Hanganyag letöltése(Gárdi Marianntól): http://www.mediafire.com/download/2kv2nw5rmh26lwv/Kryon+A+szorong%C3%A1s+energi%C3%A1inak+felszabadit%C3%A1sa.mp3

Köszöntelek Kedveseim, Kryon Vagyok, a Mágneses Szolgálattól.

Csodálatos, hogy ismét itt lehetek veletek. Sok kihívás és sok szeretet van kicsordulóban. Egy új világ kezd körvonalazódni, a sötétségből előbukkanó új létezési formával egyszerre. Mindannyiotoknak van egy sötét oldala és ezekkel a tanításokkal megtanítottalak titeket arra, hogy hogyan dolgozzatok árnyékotokkal, sötét oldalatokkal, mely oldal nem úgy működik ahogyan szeretnétek. Úgy tűnik ezek a tanítások kezdenek gyümölcsöt hozni. Sok szeretet és sok kihívás van megjelenőben. Egy új világ kezd körvonalazódni. A dolgok igazi természetének megértésének egy abszolút új módja. Minden dolognak megvan a megfelelő helye és ideje, és ez a szeretet ideje. Ez, a szelídség ideje, mivel mindannyian egy felgyorsult gyógyulási folyamaton mentek át és sok változással kerültök szembe saját életetekben. Egy teljesen új világ van születőben. Ott, a saját sötétségetek belsejében található a zsenialitás. Ott fogjátok felfedezni az egyéni ajándékokat, és ha elég bátrak vagytok belépni, még több belső szeretetet és szépséget fogtok találni. Megismételjük: épp a sarkon túl, egy csodálatos világ vár rátok, egy új világ, ahol megteremthetitek a szereteten, nem pedig a félelmen alapuló saját valóságotokat.

A szeretet nagy ellensége, éppen ennek ellentéte: a félelem. A félelem blokkolja a szeretetre való képességetek. Mindig elmondtam nektek, hogy a félelemnek sok törékeny aspektusa van. Nem egy óriási kalapácshoz hasonló, mely fejbevág titeket és ezt mondja: Itt vagyok. A félelem, nagyon, nagyon törékeny lehet és akaratlanul is megronthatja elméteket. A félelem eltávolít akaratlanul a szívetektől. A félelem bilincsben tart titeket távol álmaitoktól, óhajaitoktól, ám legyőzhető, bár nem könnyen, ám mégis legyőzhető amint eléggé megvilágítottátok a múlt emócióit ahhoz, hogy egy belső teret létrehozzatok kétségeitek feldolgozásának.

A kétségek meg fogják állítani a szeretet természetes áramlását. A félelem olyan mint egy gát, mely megállítja a folyó áramlását és a szeretet szabad áramlás nélkül nem lehetséges. Az energiának szabadon kell áramlania. A szeretet a természetes áramlás, és a félelemnek nem szabad megállítania útvonalát, mivel akkor a szeretet a semmibe vész. Szükséges, hogy a szívetekkel döntsétek el a szeretet áramlásának irányát. Néha nagyon félelmetes lehet, bár nem tudjátok, és olyan mint amikor hirtelen sínt váltanak a vasúton. A sínek egyike a szeretethez vezet, míg a másik a félelemhez és ti nem vagytok tudatában a sín irány váltásának és átsiklotok a szív vágyaitoktól távol haladó sínekre. Még a gondolatokat is befolyásolhatja a félelem. Hasonlít kicsit a fényhullámok és a gravitáció kölcsönhatásához. A fényhullámokat gyakran eltérítik és manipulálják más erők és energiák.

A félelem egy olyan erő, mely, az emocionális[érzelmi] test részeként manipulálhatja gondolataitokat. A félelemnek nagyon alapos motivációi lehetnek, azonban az a félelem, melyről ma beszélünk nektek, egy múltra ítélt és száműzött félelem. A félelem továbbra is életetek háttérzenéje, mely oly régóta kísér titeket, hogy már nem észlelitek, egy tág fogalmú szorongásként, mely megteremti a szorongás körülményeit. A szorongás mindig valóságot teremt. Az emóciók[érzelmek] hozzák létre a gondolatokat, mely valóságot teremt - a gondolatok újabb emóciókat teremtenek mely valóságot teremt. Ha szorongást éreztek magatokban, az mindig egy szorongó valóság formát fogtok teremteni. Meg fogja állítani álmaitok kívánságotok szerinti teljesülését, meg fogja állítani a szeretet természetes áramlását és oda fog vinni titeket ahová akarjátok.

Ezért, arra kérünk titeket, hogy csukjátok be szemeiteket és helyezzétek a talpaitokat a padlóra, és kapcsolódjatok össze a Föld Anyával és az Ég Atyával. Kedveseink, ma oly sok Szellem van ebben a helységben és annyi sok szeretet és ti minden támogatást megkaptok ebben a folyamatban. Figyeljétek meg testeteket és érezzétek az észleléseiteket, érezzetek mindent ami érezhető. Tartsatok szükséges szünetet... egyszerűen érezzetek minden félelem nyomot a testben, legyen bár egy nagyon kevés szorongás is ez. Ez érezhető először, a sebzett gyermek aspektusaként, aki félelemben él, ugyanannak az eseménynek az ismétlődése miatt, és végül túljutunk ezen, visszatérve az elmúlt életekbe, vissza oda ahol megteremtettétek a karmátokat.

Maradjatok ebben az érzésben rögzülve, mivel az következik, hogy újra fogjuk élni a belső sebzett gyermeknek azokat az aspektusait, akik félelemben éltek. Amint megoldódtak, be fogtok lépni még mélyebben egy ezt megelőző életbe, amikor először éreztétek és átéltétek ezt a félelmet. Kryon családjának sok, sok kétségei Lemúria és Atlantisz idejéből származnak, amikor kezeitekben tartottátok az élet kulcsait, ismertétek az igazságot az életről, amikor a tudat olyan magas volt mint az ég, teljesen különbözve mostani tudat szintetektől. Azokban az időkben tudtátok hogyan teremtsétek meg valóságotokat. Azok, akik Kryon családjához, Kryon lélek csoportjához tartoznak, nagy gyógyítók és misztikusok voltak Atlantisz és Lemúria idejében, és képesek voltatok valóságotokat manőverezni, megváltoztatni és az általatok kívánt életet megteremteni. Ezzel egyidőben létezik egy olyan hatalom, mely nem fogadja el a nőiség útját, egy tudományos erő, mely a misztikusok világát fogadja el és amely nem különbözik a mostani évektől a Földön. A különbség csupán a jelenlegi sokkal alacsonyabb tudati szintben van, összehasonlítva Lemúria és Atlantisz korával. Még alacsonyabb mint az egyiptomié, ezelőtt két vagy háromezer évvel. E bolygó tudata lesüllyedt. Másnak tűnhet bár nem az. Másnak tűnhet, a most rendelkezésre álló technológia miatt és egyesek szerint a technológia egyenértékű a tudattal, azonban a valódi tudat az énnel való belső kapcsolatból áll, a módból ahogyan viszonyultok összes aspektusaitokhoz, az egyik aspektus félhet a másiktól és kölcsönös belső félelem dinamikát teremthetnek, hogy mindig félelemben éljetek.

E belső állandó harcnak és a gyakran semmibe vett kételyeknek következtében rohantok két véglet közt oszcillálva, még akkor is ha megütköztetek vele. A félelem elől szaladva módosítjátok viselkedéseteket.

A ma meg szeretnénk szabadítani titeket a félelemtől. Szeretnénk titeket egy félelem nélküli térben tartani, mely szubtilis félelem elől folyamatosan menekül egyik aspektusotok, anélkül, hogy lenne bátorsága direkt legyőzni azt. A probléma egy része a háttérzeneként működő hosszas lefolyásából ered, hogy még tudatában sem vagytok jelenlétének.

Arra kérünk titeket, hogy merüljetek alá, egyre mélyebben a testetekbe és érezni fogjátok a félelem megjelenését, amint egyre mélyebbre hatoltok testeitekbe, és a félelem arra törekszik, hogy elűzzön titeket a testetekből, hogy ne akarjatok ott jelen lenni többé. Arra fog késztetni titeket, hogy ne akarjatok jelen lenni a testetekben és meg fogja változtatni viselkedéseteket. Amint kapcsolatba léptek ezzel a félelemmel, még erősebben elfog titeket a szorongás, nem lesztek többé eredetiek és autentikusok és képtelenek lesztek helyt állni a dilemmákban vagy kérdésekben, egy régmúlt időkben, gyermekkorotokban megállapodott kétely miatt, amikor annyira törékenyek, szelídek és oly könnyen sebezhetőek voltatok. Valószínűleg a szülők nem értették meg egymást, veszekedtek egy újszülött vagy pár hetes kisgyerek jelenlétében, ami elegendő egy kisgyerek megsebzéséhez és arra, hogy félelmet keltsen benne. Egy ilyen félelem megfagyaszt titeket és állandóan egy bizonyos élet valóságot teremt. Ez a félelem kisugárzik a külső világba és természetesen minden amit kibocsátottatok, vissza fog térni hozzátok. Emócióitok okoznak nektek problémákat. Az emóciók belső manifesztálások és a problémák ezek külső manifesztálódásai az anyagi világban. Tehát, ha van bátorságotok mélyen behatolni ebbe a félelembe és megfejteni ezt, ez csupán egy érzet, egy másfajta érzelem, egy állandó és nagyon, nagyon elévült érzés, mely hosszú, hosszú éveken át ott volt, folyamatos szorongást okozva nektek. A szorongás egy régi és tönkrement lemezhez hasonló, mely folyamatosan ugyanazt a régi akkordot énekli napról-napra, hétről-hétre, évről-évre. Egyszerűen ugyanazt a dallamot ismétli az életnek minden percében.

Arra kérünk titeket, hogy összpontosítsatok magatokra, merüljetek el a félelembe, tartsátok fenn azt testetek belsejében. Ennek a félelemnek lehet más forrása is a sebzett gyermekkoron kívül. Lehet, hogy őseitektől, nagyszüleiteken és szüleiteken keresztül átadódott nektek. A családban mindenki ezzel él, ezzel a félelemmel és szorongással, ezzel az alacsony elfogadási szinttel, azonban ti valóban élhettek reális bőségben és abszolút bármitek meglehet, amiről valaha álmodtatok. Mindenetek meglehet! A szorongás elágazódik és ehhez hasonló gondolat formákat teremthet: "Nem érdemlem meg ezt - soha nem leszek boldog - soha nem lesz pénzem - soha nem leszek gazdag - soha nem leszek teljesen egészséges."

Mindezeknek a különböző gondolat formáknak egyetlen közös oka van: a szorongás. Engedjétek, hogy érezzétek a szorongást, ennek energiáját. Hagyjátok megnyílni szíveteket és legyetek hajlandók hallgatni az érzésre. Nyitottnak érzed a szíved? Vagy bezártnak érzed? Mert mi a szorongás energiájával dolgozunk, ennek megfelelően valószínűleg szívetek zárva van ebben a pillanatban. A szorongás képes bezárni a szívet, képes blokkolni a csakráitokat, megállítani az energia áramlását. Egyszer tudatosítva ezt, elveszíti a hatalmát, vele lehettek, egyek lehettek a szorongással.

Az egész emberiség fél valamitől, de honnan ered ez a félelem, ez a szorongás? Hol kezdődött minden? Mindenik személynek megvannak a saját okai a szorongásra. Vissza fogtok utazni gyermekkorotokba, de hol kezdődött valójában ez a szorongás? Ismét vissza szeretnénk vinni titeket az időben, amikor még teljesek voltatok és amikor még két szétválasztott lény sem létezett, csak egyetlen egy. Abban az időben közel voltatok Istenhez, Isten, az isteni részei voltatok, és még azt is tudtátok melyik részről van szó. Még a kezdeteknél, a Földre kellett jönnötök és ketté kellett szakadnotok. Minden emberi lénynek ez a földi utazás kezdete. Ez az iker lelkek létezésének oka, mivel minden élőlény ketté szakadt az idők kezdetén. A mostani utazás céljának egy része az a nap, amikor a két fél egymásra talál a földön és együtt felfedezik a földi Paradicsomot. Szinte lehetetlen az, hogy a személy megtalálja a földi paradicsomot és íme ennek az okai: Elsősorban, hogy ti egyidőben férfiasok és nőiesek vagytok, saját belső anyáitok és apáitok vagytok, mihelyt átmentetek a genetikai anyátok és apátoktól való felszabadulás próbáin. Egy része az utazásnak, amint elmagyaráztam nektek az, hogy genetikai szüleitek felszabadítása után és a mély összekapcsolódással a Föld Anyával és az Ég Atyával, ti magatok a belső anya és apa ős modelljei lesztek. A belső gyermek fejlődése és a hét csakrába való kiterjedése által, ama belső mágikus vagy megvilágosodott gyermekké váltok, aki ég és föld között a földre lép. Egy magányos entitásnak sok megoldanivalója van. Az iker lelkek találkozása egy teljesen különböző valóságot teremt. A földi síkon egy teljesen különböző dinamika teremtődik. Először egy intenzív energia áramlat teremtődik, mialatt feldolgozódnak a kettő között folyamatosan létrejövő problémák, és ők nem blokkolódnak le többé vagyis nem futnak zátonyra. Miközben folytatjátok a fény tükrözését, az energiátokét, vissza fogjátok szerezni olyan részeiteket, melyekkel nem tudtatok kapcsolatba lépni vagy nem tudtátok hogyan csináljátok ezt, a szeretet és az összekapcsolódás visszatéréséről van szó, reális éned másik felével való összekapcsolódásról van szó,

Ma azért jöttünk ide, szó szerint a mai napról van szó, hogy felszabadítsunk titeket ama szorongás energiáitól, melyeket az idők kezdete óta magatokban hordoztok. Mindannyiotok iker lángja itt él ma valahol a bolygón. Tőletek függ, hogy elvigyétek testeteket és energiátokat egy olyan helyre, ahol megkaphatjátok ezt az egyenértékű tükrötöket. Fel kell fedezzétek önmagatokat egy olyan térben, ahol szeretitek önmagatokat, mert iker lángotok olyan mint ti, talán nem úgy néz ki, ám energetikailag sejtről-sejtre ugyanolyan, pont mint ti. Tehát bizonyos részeitek gyűlölnek más részeket és az iker láng tükrözni fogja ezt. Látni fogjátok ezeket a másikban és egy ideig gyűlölni fogjátok és a kapcsolat nagyon, nagyon nehéz fog lenni. A kapcsolat csupán akkor fog könnyűvé lenni ha már megtanultatok önmagatokkal dolgozni, egésznek lenni és vállaljátok a felelősséget minden gondolatotokért, amit jónak vagy rossznak tekintetek. Tudnotok kell, hogy az iker lélek pontosan így fog gondolkodni. Bármit is fogtok érezni, az iker lélek pontosan ezt fogja érezni. Visszautasíthatjátok egymást két azonos pólusú mágnesként vagy egymáshoz ragadhattok mint a mágnesnek két ellentétes pólusú sarkai. Tulajdonképpen az utazás egy részében, egyidőben vonzani és taszítani is fogjátok egymást. Óriási mennyiségű emocionális gyógyulásra van szükség ahhoz, hogy eljussatok egy olyan térbe, ahol kapcsolatot kezdtek iker lelketekkel vagy legalább elbeszélgettek vele. E teremben mindenki tudja ki ez a másik személy, ezen azt értjük, hogy már megismerkedtetek vele, bár talán nem tudjátok azt, hogy ők a ti iker lelkeitek, vagy talán az elkövetkező hónapokban vagy években fogtok találkozni vele. Az abszolút integritás és őszinteség művészetének mestereivé kell lennetek, ha azt akarjátok, hogy működjön a kapcsolat. Az öngyógyítás és az önmagatokkal való munka művészetének mestereivé kell válnotok. Ez, új partok és valóságok felé fog vinni titeket, amit nagyon, nagyon kevés emberi lény tapasztalt meg a Föld Anya létezése óta.

A földi sík átalakul kedveseink. A földi sík energiája új partra érkezik. Nagyon, nagyon sok olyan dolog történik, melyeket ezelőtt tíz vagy húsz évvel senki még elképzelni sem tudott volna, hogy megtörténik a földön. A világ új hatalmai - Brazília, Kína és India - egyre erősebbé válnak és a hatalomnak egy új dinamikáját fogják megteremteni a földi síkon. A lakosság számának ilyen rohamos növekedésével nagyon nehéz lesz megvalósítani az amerikai álmot: egy nagy autó és egy nagy ház mindenkinek. Túlságosan nagy az üzemanyagfogyasztás. Egy új technológia fejlődik ki és válik hozzáférhetővé. Valószínűleg még néhány katartikus eseményre lesz szükség ahhoz, hogy engedélyezzék ezeket az új technológiákat, de odáig is el fogunk jutni a következő tíz vagy tizenöt évben. Ez zöld hatalmat és az anyagi világ építésének és az ebben való létezésnek egy új módját fogja jelenteni. Az evolúcióhoz masszív tudati és spirituális ugrásra lesz szükség. Az egész bolygó, spirituálisan egyre tudatosabbá fog válni. A hozzátok hasonló emberek, akik a fénnyel dolgoztok, messze a tömegek tudata előtt jártok. Mindig is hangoztattam, hogy a ti energiáitoknak a transzmutációja, a tömettudat transzmutációját vonzza maga után. A tömegekben léteznek bizonyos aspektusok, melyek nem fogják elfogadni amint a változások érkeznek és melyek a régi világban kívánják majd folytatni, de a régi világ többé már nem tudja önmagát fenntartani. Erre a bolygóra sok, sok csodálatos energia érkezik. Maguk a Fénymunkások egy óriási szolgálatot tesznek a Föld bolygónak, a bolygó energiájának transzmutálásával és egy új dinamikába, egy új világba való költöztetésével, mely egy nagyon speciális hely, ahol a Szellem új energiákkal és új ajándékokkal elégítheti ki az embereket, azonban nagyon világosan meg kell értenetek azt a tényt, hogy már a kezdeteknél léteznie kell egy reális megértésnek és egy nagy tudati világosságnak abban a tekintetben, hogy kik vagytok és kivé váltatok.

Következésképpen, ti lemásoljátok a szüleitek kapcsolatát. E kapcsolat lenyomatait hordozzátok magatokban. Ez nem a ti alap lenyomatotok, ám rátevődik arra amilyennek a kapcsolatnak kellett volna lennie. Olyan mintha levetnétek egy régi kabátot és alatta egy csodálatot kosztümöt viselnétek, melyben teljesen másképp néztek ki. Normális az, hogy egyre jobban öltözöttnek érzitek magatokat a szép ruhákban. A régi kabátban nem nagyon érzitek jól magatokat, főképp ha ez arra késztet titeket, hogy nem kívánt dolgokat cselekedjetek. Kedveseim, elő kell vegyétek a régi kabátot és amint megszabadultok tőle, hajnalcsillagként fogtok majd ragyogni. Szeretetet fogtok hozni ennek a Földnek, mert önmagatok szeretetére vágytok. Mindez érvényes mindkét irányban, minden! Engedjétek tehát áramlani a szeretetet szíveitekben és most érezzétek a szíveteket. Érezzétek a különbséget a mostani és az előbbi állapot között, amikor megkértünk titeket arra, hogy engedjétek áramlani a szeretetet. Érezzétek a szelídséget és a finomságot szívetekben, amint a Szellem felszabadította testeteket a szorongástól. Lehetséges, hogy a szorongás hullámokban vissza fog majd térni, és ily módon szabadítja fel a Szellem a szorongást. Mindenfajta érzést engedjetek érezni. Csak az nem szabadítható fel, amit nem éreztek. Kijózanodva, tudatosították azt amit felszabadítotok.

Engedjétek, hogy testeitek puhákká és relaxáltakká váljanak, ne naivan, mert azok a kapcsolatok amiket ebben a teremben kértek nem naivak, hanem a hatalmon és a szereteten alapulnak. Arról van szó, hogy megteszitek a következő lépést a következő dimenzióba. Az emberiség egy felkészítőn vesz részt egy teljesen új világra, egy radikális energia változásra. Kedveseink, ti akik e teremben vagytok ti képviselitek az első hullámot. Olyanok vagytok mint a prototípusok, melyek elsőként lendülnek mozgásba. Csupán hagyjátok, hogy szabadon áramoljatok az érzelmek bennetek. Kedveseink, így kellett lennie. Ti és a partnerem, az iker lélek, egy hosszú és meglepő utazást tettetek az idők ködében....arra várva, hogy végre megtörténjen ez az esemény. Olyan ez, mint amikor összeillik a kirakósjáték két darabkája. Ennek nagy jelentősége lesz. Egy új intelligenciára fogtok szert tenni. Ez a kapcsolatforma egy új intelligenciával, egy új létezési móddal, egység állapottal és valódi megértéssel, két telepatikus szinttel fog rendelkezni. Olvasni fogjátok a másik gondolatát és meg fogjátok ismerni a gondolatok okait. Magas szerénységi szintre és integritásra lesz szükség.

Kedveseink, amikor ez meg fog történni, értetek fog megtörténni. Mindenetek meglesz ami szükséges ahhoz, hogy működjön e kapcsolat. Kedveseink, lehorgonyozzuk most az iker láng stádiumának ezt az új energiáját, felszabadítva azt a szorongást, amit évezredek óta magatokban hordoztok, azt a szorongást, hogy azt hiszitek, soha nem fogtok már iker lelketekkel találkozni. Haladjatok jól, Isten megáldjon titeket és vigyázzatok magatokra.

Itt Kryon, aki visszavonul.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések