2022/11/07

Kryon - A Szeretet, Maga A Fény

 A SZERETET, MAGA A FÉNYKryon ~ Channelled through David Brown
2006, szeptember 3 : Marina da Gama, Cape Town
Fordító: Magdi Korpos

 

Köszöntelek kedveseim, KRYON vagyok, a Mágneses Szolgálattól. Nagyszerű, hogy veletek lehetek ezen a téli éjszakán (a déli féltekéről van szó. ford. megj.). A télnek mindjárt vége van és közeledik a tavasz és vele együtt érkezik a szerelem, egy új élet és új teremtés – egy új létezési állapot, az öröm és bűvölet érzése tölt el minket, miközben a tavaszi virágok utat törnek kifele a földből, megmutatva magukat a világnak, a madaraknak meg a többi állatoknak elkezdődik a párzási időszaka. Az emberi lény, maga is szinkronitásban van saját világával és a tavasz növekedést, új kezdeteket, megnyilvánulást, teremtést és a férfi és női összefonódását jelenti, bőséges szeretetben.

Annak ellenére, hogy sok minden még álmos állapotban van, itt, Afrikában, mindenki számára most eljött az új világ, egy új létezési állapot fele való kiterjedés időszaka. Afrika volt az a kontinens, ahol a dolgok lappangásban voltak nemcsak a tél idején, hanem hosszú életeken át. Afrikában, az energia különböző, más ritmusa van, mint a nyugati, az anyagi világban. Afrika nemzetei átvették a nyugati világ modelljét és ez nem azt jelenti, hogy szükségszerűen ezt az utat kellene követnie Afrikának. Most azonban, egy új technológia jelent meg, mely lehetőséget ad Afrikának hirtelen ugrást tennie bizonyos területeken, hogy új kezdeteket teremtsen önmagának - nemcsak Dél-Afrika, hanem az egész Afrikai kontinens számára. Ez az új technológia sok éve rendelkezésére áll, azonban a hatalmon lévők, a kőolaj ipar, a katonai ipar és bizonyos mamut társaságok vezetői visszafojtották azt.

Bizonyos értelemben, a társaságok ereje növekedőben van, másrészt viszont ökológiailag alkalmazkodik a Földhöz - mivel e bolygó adminisztrálásában változásokat kell beiktatni. Az egész bolygót, egy energia tömeg veszi körül, mely minden alkalommal folyamatosan kiegyensúlyozza önmagát. Egy kinetikus energia forma van mozgásban. Nagy kihívások előtt állnak olyan nemzetek mint Kína, Oroszország és India, valamint más, most iparosodó nemzetek is, melyek saját felvirágzásukat megteremtik. Ők, új hatalmi egyensúlyt hoznak létre a bolygón és ezzel együtt megjelenik majd egy új filozófia is, egy új együttélési módozat ezen a Földön. Ez, az élet háromdimenziós virágjához lesz hasonlatos, melyben nem létezik hierarchia és minden kölcsönös kapcsolatban áll. Hasonló lesz a korrupció-mentes, helyesen adminisztrált és a szabad energia áramláson alapuló üzletkötéshez – egy Pax Romana energia. Róma fénykorának napjaiban, a Pax Romana, egy olyan energia volt, mely megteremtette a Földön valaha létező legvirágzóbb Birodalmat. A Pax Romana szó szerint ezt jelenti: " Tartsátok szélesre tárva a Rómába vezető utakat, az üzletkötések érdekében. Engedjétek, hogy az üzleti élet bejöjjön Rómába.” Róma hatalmának megingása, Cézár hatalomra jutásával egyszerre kezdődött el.

Ugyancsak érdekes megjegyezni azt, hogy Cézár születése volt, az első történelemben feljegyzett császármetszés és a születés folyamatának ezen korruptálása számtalan ingadozást teremtett e Földön, az evolúció felé vezető utazásban. A természetes szülés, egy tapasztalatot jelent, mint az anyának mint a gyermeknek, mely során a szülőcsatornán való átkelésre való elkötelezettség során kap jogot a gyermek a humanizálódásra. Az anya maga is, másképp éli meg az anyaság tapasztalatát.

A császármetszéssel való születés különböző. Minden ami veszteséggel vagy ismeretlennel járó folyamat, nehezen legyőzhető és nagyon nehezen gyógyítható be. Valami hiányzik és nem tudjuk mi az.

Tehát, ha császármetszéssel születtetek, dolgozzátok fel a folyamatot és találjátok meg a saját természetes születésetek energiáját. Természetes születéskor, reális kapcsolat teremtődik anya és gyermek között, míg a császármetszéses műtétnél, teljesen más a kötődés. Nem ugyanaz az anya-gyermek viszony, mint egy természetes szülésnél. A bolygón, sok rendellenesség jön létre e szülési folyamatok által. Cézár volt az a római, aki megkezdte a kolonizálást ezen a bolygón, mely terv spirituálisan kudarcra volt ítélve. Minden kolonizálási forma, az emberek szabadságára tör és e hiányzó szabadság helyreállítása most van a bolygón folyamatban.

A két Amerikában(Észak és Dél), realitássá válik a szabad kereskedelem, míg Európában az Európai Unió folyamatos kiterjedése zajlik.

Kezdetben, egyes közösségek erősebbnek fognak tűnni, azonban útközben fuzionálni fognak. E fúzió, minden egyes emberi lény egyediségét érinteni fogja. Ez, egy új evolúciós folyamatot eredményez a bolygónak - egy kreatív evolúciót, mely nem folytja el az eszméket. Léteznek bizonyos törvények ezen a bolygón, de a fejlődésnek ellenálló törvények, forradalmat vonnak maguk után. A forradalom, egy nagyon nehezen megfékezhető energia. Ezen a bolygón elegendő nukleáris fegyver létezik ahhoz, hogy többször is a levegőbe röpítse azt. Ezeket a nukleáris fegyvereket, soha nem fogják használni, mivel a szellem ezt az arzenált olyan stratégiai pontokra helyezte, mely fenntartja a hatalom-egyensúlyt. Azok, akik tudnak erről az egyensúlyról tudják, hogy ezt állandóan fenn kell tartani. Mivel India és Kína, ipari nemzetekként egyre erősebbé válnak, megnövekedik befolyásuk erre a bolygóra és a Föld, egy új kormányzási rendszert fog megtapasztalni. Oroszországban, szintén jelentős ásványi erőforrások léteznek, mely hozzásegít Európában egy új hatalom-egyensúly megteremtésében olyan formában, mely hozzájárul a Kelet Európai államok részvételéhez az európai közösségben.

Metafizikai értelemben, mindezek kulcsa annak a ténynek megértésében rejlik, hogy minden emberi lény saját határokkal és energiákkal rendelkezik, amit uralni szeretnénk. Létezik egy hierarchia, mely ellenőrzése alatt tart minket - mivel egy több milliós sejt együttesből állunk és minden sejt-csoport, saját túléléséért harcol. Az előrehaladottabb tudatossággal rendelkező személyeknél, a sejtek összhangban dolgoznak. Az alacsonyabb tudatossági szinttel rendelkezők esetében, jelentősebb a sejtek közti megosztottság és sokkal erősebb a konfliktus az emberi pszichikum szintjén. A tudatossággal egyszerre, egésszé válnak az emberek és az egésszé válás az út, az egyetlen lénnyé való összeolvadás fele, hogy egyetlen lénnyé váljunk, mint belül mint kívül engedve, hogy végül szíveink eggyé váljanak az Univerzummal. Nem szabadna határok legyenek a szívek és az Univerzum között. Tudatosítanunk kell a bensőnkben lévő egyensúlyt és harmóniát, a szerveink között lévő csodálatos energia áramlást – mindent tökéletes harmóniában őrizve meg. Ez egy Spirituális gyakorlat - fizikai és anyagi gyakorlatként. Testünket jó formában kellene tartanunk - belül tisztán, ellenőrzött és egyensúlyban megőrzött gondolatokkal és emóciókkal. A tiszta gondolatok és emóciók[érzelem] tudatos fokalizálással és nagyfokú elkötelezettséggel nyerhetőek el.

Megértve hogyan gyógyítsuk meg emóciónkat, egyensúlyban tarthatjuk őket; mindenhol körülöttünk Szeretet van. Körülöttünk mindenhol - Szeretet van. A szeretet, a Teremtés tiszta energiája - semmi nem létezik a szereteten kívül.

A szeretet, e bolygó nagy teremtő ereje. Azok, akik szívükben szeretetet hordoznak - Szeretetet teremtenek, ám azok akik nem hordoznak szeretetet szívükben - elpusztítják a szeretetet. És, emlékezzetek arra, hogy azok, akik szeretetet teremtenek, szó szerint a saját életükben teremtik azt. Nézzétek meg példaként a kovácsot, aki izzó kemence előtt szeret tevékenykedni, lovakat patkolni és az üllőn kalapálni. Ő szeretettel végzi munkáját, és ha egy munkát szeretettel végeznek, fizetségül sok szeretet kapnak. Ha egy munkát haraggal és megvetéssel végeznek, a fizetség sok harag és megvetés lesz. Ezért annyira fontos, hogy átalakítsátok elhivatottságotokat vakációvá - azt a munkát végezzétek, amit igazán szerettek és igazán örüljetek neki és azokkal az emberekkel végezzétek azt, akiket szerettek és akik igazán érdekelnek titeket.

Minden annak tükröződése, ami bennünk történik. Minden, ami belül történik, tükörhöz hasonlóan kívül is tükröződik. A harmónia hiány tükröződése a külső világban, rámutat arra, hogy nem létezik belső harmónia. E metafizikai folyamat szépsége abban áll, hogy nem azok vagytok, akinek magatokat hiszitek.

Nem vagytok hús-vér lények... fény és energia vibrációk alkotnak titeket. Hologramokhoz hasonlóak vagytok ezen a Földön és ha valami kívül nem működik, akkor tekintsetek befele. Ha a belső gyermek haragot, megvetést, bosszút és gyűlöletet táplál magában, ezek megteremtik ugyanazt a valóságot külső világotokban. Amikor tudatosítjátok mindazt, ami saját külső világotokban történik, elsajátítjátok mindazt ami életetekben történik. Ne tagadjatok, ne fojtsatok el egyetlen információt sem, inkább próbáljátok meg elfogadni a helyzetet tudva azt, hogy ez helyrehozható/orvosolható. Ha mindig csukva tartjátok szemeiteket és füleiteket a körülöttetek lévő történések iránt, kevés esély létezik a megoldásra.

Engedjétek meg a belső fény és energia vibrációknak, eme sejt egységnek, hogy segítsen nektek megváltoztatni az irányt, magatartásotokat módosítani. Csupán ti vagytok képesek felszabadítani ezeket a hitrendszereket és ezeket a nyomasztó emóciókat. Cselekedjetek absztrakt módon, követve vissza gyermekkorotokba az emóciókat. Tegyétek fel magatoknak a kérdést: “Mi okból teremtettem meg a düh és a bosszú valóságát?” Meg tudhatjátok a választ abban az esetben, amikor szüleitek a ti jelenléteteket figyelmen kívül hagyva veszekedtek és ti, alig megszületett, mozgásképtelen, védtelen gyermekként megrémültetek. Ezek az emóciók elárasztják a gyermeket és a szorongás és bizonytalanság érzését keltik benne.

Tőletek függ az, hogy engedjétek visszavezetni magatokat ehhez a bizonytalanság-pillanathoz és tudatosítsátok ezt. Bocsássatok meg szüleiteknek és engedjétek meg a gyermeknek, hogy kifejezze bizonytalanságát. Hagyjátok, hogy a szeretet behatoljon a gyermek szívébe. Ringassátok a gyermeket karjaitokban vagy az Ősanya karjaiban, aki Mária vagy a Föld Anya és adjatok neki szeretetet, biztonságot és békét meditációtok alatt. Ha őszinték vagytok vele és saját akaratotokból önkéntesen teszitek ezt, ki fog virágozni egy abszolút biztonság állapota. Fogadjátok el annak tényét, hogy ez a gyermek gyűlöletet és bosszút hordott magában és ily módon vissza léphettek egy lépést kijelentve: “Ez az életemben lévő problémák oka. Életem összefüggéseiben forgattam ezt az energiát, ciklikus módon megismételve életemben ezt az eseményt és most eljött az ideje, hogy véget vessek ennek.”

A szellem, mindig elég energiát küld a probléma megoldásához, a belső gyermek sebeinek begyógyításához és ennek tanulságához.

A Szellem ugyanakkor elegendő energiát fog nyújtani nektek, mely segít a belső szüleitek között lévő szeretet felerősítésében. Emlékezzetek arra, hogy szüleitek férj és feleség és a köztük lévő kapcsolat, nagymértékben ütközést okoz a gyermekre nézve. A gyermek folyamatosan figyeli és magába szívja a férj és feleség között lévő viszonyt. Ők tudatában kell legyenek ennek, kölcsönösen szeressék kell egymást és nyitott szívvel kommunikáljanak egymással. A férj és feleség szülőkké válásával egy időben, kifejlődik egy másik típusú viszony, mely fokozott mértékű felelősséget igényel. Számukra ez egy új tudat és felelősség szintet jelent. A férj és feleség, aki anyává és apává lettek, egy időben direkt kapcsolatban állnak egymással és a gyermekkel is. Ezek két, teljesen elválasztott tudati-szintek, melyek azonban kölcsönhatásban vannak egymással és ugyanúgy ahogy az anya és apa, férj és feleség, valamint a sebzett gyermek magába szívják a szeretetet, ugyanúgy történik meg a gyógyulás is. Emlékezzetek rá, hogy a szeretet maga a fény és valahányszor kisugározzátok a szeretet fényét, egy sötét helyre, - minden felszínre kerül, minden nyilvánvalóvá válik. A szeretet fénye, lehetővé teszi egy új tudatnak megértését és megtanulását. A nagyobb tudatosság, egy nagyobb kiterjedési képességet és szeretetet tesz lehetővé. Álmunk az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Elkerülhetetlen minden emberi lény számára - szeretni és szeretve lenni.

Ha bármi más történik valóságotokban, ez az jelenti, hogy bizonyos módon sebzettek vagytok. Valaminek figyelemre van szüksége, szüksége van arra, hogy meditáljatok rajta. Osho szavaival: ”A meditáció, az egyetlen gyógyszer.” A meditáció fényt vonz életetek azon területeire ahol a legfurcsább, nevetséges és megtévesztő hitrendszerek vannak. A legmélyebb és legsötétebb megpróbáltatások, azok részéről jönnek, akik a leghangosabban jelentik ki azt, hogy szeretnek titeket. Mindig a hozzátok legközelebb állók sebeznek meg a legerősebben titeket. Egy idegen, nem sebezhet meg.

A csapás mindig azok részéről jön, akik a legközelebb állnak hozzátok és a szellem mindig kihívások elé fog állítani titeket, hogy pontra tegyétek belső lényeteket a legnehezebb, legbizarrabb és kitartóbb helyzetek által. Ha helyesen uraljátok emócióitokat, megfelelően feldolgozva azokat(mivel ezek mindig belül vannak), fizikailag meg fogjátok nyilvánítani az összes megoldásra váró kérdéseket. Ha megszakítjátok, belső emocionális ciklusotokat, a problémák is maguktól meg fognak szűnni. Ez, a Teremtés egyik leglényegesebb törvénye. Az emóció, problémát jelent. Az emóció nőies. A probléma meg, férfias. Az emóciók teremtik a valóságot megteremtő gondolatokat és a gondolatok teremtik a valóságot teremtő emóciókat.

Ezekkel a Tanításokkal, mi megszakítjuk életetek negatív ciklusait, emocionális testeitek gyógyulása valamint a negatív gondolatok kikapcsolása által és emocionális állapototok gyógyulásával. Ez, egy abszolút emocionális nyitottságot feltételez. Nyugaton, azt tanítják nektek, hogy az elsőszülött fiúgyermeknek, nem szabad emócióit[érzelmet] kifejeznie. A fiúk nem szoktak sírni és annak módja, ahogyan megállítják sírásukat, rámutat arra, hogyan blokkolják emócióikat és megpróbálnak semmit sem érezni. Egy másik törvénye a megnyilvánulásnak kimondja azt, hogy négy érzelem létezik, mely direkt Isteni irányítás alatt van. Ezek a következők: harag, szomorúság, félelem és szeretet vagy öröm.

A harag, szomorúság és félelem, mint férfi, mint női összetevői hiányoznak, ám a szeretet vagy öröm nem hozzáférhető, csak a másokkal való viszony által - legyen az, bár egy közeli férj és feleség vagy szülő-gyermek kapcsolat. Az igazi örömet saját teremtésed által valamint más emberekkel való viszonyban lehet csak megtapasztalni. Természetesen, megkapjátok a harag, szomorúság és félelem tapasztalatát is más emberek részéről, azonban ezeket az energiákat mélyen bevésitek magatokba, majd elfojtjátok. Érvként felhozhatnátok azt, hogy a harag energiája kiterjedő jellegű, ám ez csupán akkor történik meg, amikor arra használjátok a haragot, hogy kiterjesszétek tudatotokat a szeretet helyes irányába. A negatív előjelű harag összenyomja tudatotokat és boldogtalannak fogjátok érezni magatokat tőle. Amikor haragotokat a szó nemes értelmében fogjátok használni, korlátaitok és határaitok meghatározására, soha fel sem kell emelnetek hangotokat, mivel érződni fog a szívből származó energia. Ez, egy manőver is ugyanakkor, az igazi szeretet és öröm helyreállítására, akkor amikor a szeretet édeskés, hamiskás és nem becsületes. Ez, olyan személy esetében jelentkezik, aki állandóan azt hajtogatja, mennyire szeret titeket bár ez nem igaz. Az igazi szeretet egy másik személy iránt, abszolút integritásban, őszinteségben és becsületben jelentkezik.

Így hát, csukjátok be szemeiteket, hatoljatok be bensőtökbe és hozzátok fényre az integritás energiáját testetekben.

Ennek megfelelően gondolkozzatok, érezzetek és cselekedjetek. Figyeljétek, az életekben jelentkező azon alkalmakat, amikor teljes egységben voltatok énetekkel és azokat az alkalmakat, amikor szeretetet teremtettetek. Tudatosítsátok ezeknek a pillanatoknak az energiáit. Váljatok Eggyé, ezzel az energiával. Engedjétek, hogy kiterjedjen testetekben és Szívetekben, majd ezután testeteken túlra, a körülöttetek lévők aurájába.

Hagyjátok, hogy kiterjedjen a bolygó körül, majd visszatérjen hozzátok. Most figyeljétek, amint kiterjedtek az Univerzumba és engedjétek, hogy Szívetek Eggyé váljon ezzel. Legyetek Eggyé szeretetben, igazságban és szerető erőben, a mellettetek lévő személlyel. Ti, üdvösség vagytok. Ti, Isteni vagytok. Tudatosítsátok ezt és legyetek maga az Isteni. Engedjétek, hogy életetek problémái és a megoldásra váró dolgok, kiáradjanak aurátokba és testeitekbe.

Meg fogjátok találni azokat a válaszokat, melyekre szükségetek van. Hagyjátok, hogy még több szeretet áradjon át Szíveteken, addig amíg a problémák feloldódnak. Ezután, engedjétek el magatokat. Legyetek jelen, ebben a térben. Tartsátok fenn ma este ezt a teret, ebben a helységben. Tele van Angyalokkal... és Szeretettel.

Adjátok át magatokat a szeretetnek, mivel az önátadás, győzelmet jelent. Mondjatok le arról, ami visszatart titeket az életben való előrehaladástól. Legyetek jelen, az elhagyás erős energiájában, a Római Béke energiájában - mivel, amint tudjátok, minden dolog kölcsönös kapcsolatban van egymással. A Szívetek fele vezető utak nyitottak és szabadok. Legyetek jelen ebben a kolóniákat, határokat és korlátokat nélkülöző térben. Legyetek jelen ebben a térben, ahol szerettek és végtelenül szeretve vagytok. Legyetek ebben a térben, ahol szeretetet sugároztok ki és szeretetet kaptok.

Ti vagytok, Isten ereje és dicsősége és Isten, a ti erőtök és dicsőségetek. Isten szeretete és dicsősége, visszavezet titeket az Egészhez, vissza az Istenihez. Minden, ami e bolygón jelen van, képes arra, hogy Teremtői fenségeteket támogassa. Függetlenül attól, mennyire nehéznek tűnik is számotokra, mindannyiotokat támogat a szeretet és élettapasztalataitok ugyanakkor megtanítják majd számotokra pontosan, kik vagytok... és azt is, kik nem vagytok.

És íme, kedveseim, Kryon most visszavonul. Haladjatok jól, Isten megáldjon titeket és vigyázzatok magatokra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések