2022/11/07

Kryon - Gyógyító, gyógyítsd meg önmagad

 Gyógyító, gyógyítsd meg önmagad


 

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005, Február 10 : Wynberg, Cape Town
Translator: Korpos Magdi

Köszöntelek, kedveseim, Kryon vagyok a Magnetikus Szolgálattól.

Nagyszerű, hogy ismét veletek lehetek. Bár rövid idő telt el legutóbbi találkozásunktól, mégis nagyon sok víz lefolyt azóta. A légkör tele van szeretettel és újabb rendkívüli változások történnek éppen most is, a földi síkon. Mágneses változások történtek, a Föld tengelye enyhén elmozdult, ami lényeges változásokat von maga után tudati szinten - megváltozik az emberek felfogása a létezést és a földi életet illetően. Könnyebbé fog válni számotokra helytállni a számtalan komoly és jelentős kihívásoknak. Mindenkinek így vagy amúgy megpróbáltatást fog hozni ez, de pontosan ezek a kihívások jelentik az utat, melyen járnia kell egy embernek ahhoz, hogy energiája megnövekedhessen és tudata fejlődhessen, hogy ne helyben topogjon akkor, amikor a következő lépést kell megtegye életében.

A Földre egyre több segítség jön és spirituális vezetőitek és az angyalok most világosabb kapcsolatban vannak veletek.

Ez az energia változás fő aspektusa. Az ami erősebbé és világosabbá teszi ezen útmutatást, a ti befogadási képességetek és kételyeitek túllépése, annak igazságának felfedezése akik valójában vagytok, - tulajdonképpen önmagatok szeretete, Énetek megélése. Mindenki azt szeretné tudni, ki ő valójában, nem pedig azt, hogy kinek hiszi magát. Mindannyian azt szeretnénk, hogy azt tegyétek amiért ide jöttetek a Földre, nem pedig azt amiről azt hiszitek, hogy tennetek kéne. Legyetek önmagatok, autentikus Énetek. Úgy cselekedjetek, hogy tiszteletet ébresszetek magatok körül. Ahhoz, hogy önmagatokat tiszteljétek, más szemmel kell magatokba nézzetek. Nézzétek nyugodtan, a jelen pillanatban, önmagatokat félretéve a ballasztot, a múltnak egy olyan tudatában, mely nincs szégyennel, bűntudattal, keserűséggel sem más haszontalan emóciókkal terhelve. Ily módon kaptok majd egy kardot és a forgatásához szükséges erőt, hogy elvághassátok vele a múlthoz kapcsoló szálakat, hogy könnyedén a jövő felé léphessetek. Egy vihar közepén is tudatában lesztek annak, hogy a jelenben vagytok és nyugodtak fogtok maradni.

Ha nehezetekre esik a jelenben lenni, ez a múlt megoldatlan problémáinak köszönhető, - mivel a múlt problémái okozzák a jövőtől való félelmet. Azok közületek, akik erre az útra léptetek és részt vettetek ezeken a channeleken, reális módon kapcsolódtok Kryonhoz. Az élet számotokra sokkal édesebbnek, könnyebbnek és izgalmasabbnak fog tűnni. Kedveseim, Kryon egyetlen gondolattal jött ide, éspedig az emberi szellem sikere és forradalmasítása. Ne szenteljetek többé figyelmet az emberek változó ideáljainak. Legyetek határozottak és karizmatikusok és lépjetek az igazság útjára azokkal, akik mellettetek vannak. Kedveseim, az utazás igazából megkezdődött. Jegyezzétek meg, a gyorsított gyógyító-folyamat, egyre jobban fel fog gyorsulni. Gyors és komoly kihívások elé néztek, ám helyt fogtok állni és fejlődve, túl fogjátok lépni azokat. A bőséggel kapcsolatos problémák el fognak halványulni, az egészséghez kötődőek úgyszintén. Tulajdonképpen, mindenféle probléma csökkenni fog és sokkal erősebbnek fogjátok érezni magatokat a Szíveteket betöltő szeretetben.

Úgy fogtok tudni szeretni, ahogyan nem sokan képesek ezen a bolygón. Idáig semmilyen viszonyítási modelletek nem volt a szeretetre és tudnotok kell azt, hogy a szeretet nem egy intellektuális gyakorlat, amint nem is birtoklás. A szeretet - egy Szíveteket megérintő fuvallat - érezzétek mennyire teljes. A szeretet, egy kiterjedési állapot, amikor megnyílsz és befogadod az örömöt, ragaszkodsz magadhoz és mindent megadsz magadnak, amire szükséged van. Ily módon, szerzed meg az ajándékozás áldását. Már nem fogtok háttérbe húzódni akkor, amikor fenyegetést éreztek, hanem beléptek a fénybe és nyitott szívvel tovább mentek - ugyanakkor védelmezve lelketeket is. Tudni fogjátok kivel táruljatok és kitől óvakodjatok. Minden megtett lépésetekkel egyre több személyes erőt és saját identitást szereztek.

A múltban, gyakran két lépést tettetek előre és egyet vissza, azonban a most, ebben az évben érkező energia erőt, szabadságot és örömet hoz nektek. Mindannyian szembe néztek majd saját megpróbáltatásaitokkal, örülve nekik és fejlődve általuk. Nagyon sok szeretet létezik a világban - mindenki számára jut bőven szeretet és energia. Ne vegyetek el másoktól, mert bőségesen jut e bolygó minden embere számára. A politikusok fejükbe vették, hogy más nemzeteket tönkre tesznek és ellenőrzésük alatt tartják kőolaj mezeiket, azonban, a következő 15-20 évben, a kőolaj energiája el fog tűnni. Új energiákat és technológiákat adnak majd át nektek, és minél erősebbé és világosabbá válnak majd a channelek ebben az Új Korban, annál gyorsabban fog ez a technológia átkerülni olyan emberek kezébe, akik nem akarnak kontrollálni, hanem mindenkivel megosztják a fellendülést és a szeretetet.

Eme energiák már kezdenek átszivárogni felétek. A Nap-energia sokkal hatékonyabbá fog válni, akárcsak a hidrogénből származó energia - mely a földön legelterjedtebb gáz. A nem szennyező energiák szabvánnyá válnak a következő 15-20 évben. Természetesen, mindig létezni fog egy "metafizikai" töltés,- nem találok jobb kifejezést erre-, amivel foglalkozzunk. Az igazi szennyezettség ezen a bolygón, nem abból a tényből származik, hogy az emberek fosszilis üzemanyagokat égetnek, és az üvegház hatás szintén a kollektív tudat direkt eredménye, vagyis a bolygó lakói dühének származéka. A düh - egy forró energia. A Szellemnek és az Univerzumnak, bizonyos módon meg kell nyilvánítania ennek tükröződését. Az emberek megszűntek nyugodtnak és szeretetteljeseknek lenni, a szó általános értelmében. A mindennapi ember forrong a haragtól és dühtől, amikor saját életére tekint és hogy mi lett belőle. Nem a politikusok és a buzgó papok jelentik a problémát. Az igazság az, hogy általában, az emberek nem tudják használni az emóciót, nem tudják hogyan maradjanak kiegyensúlyozottak, emocionális szempontból, - hogyan alakítsák át dühüket, szenvedéllyé. A düh egy erős energia - bár, nem annyira erős mint a szeretet, azonban szükséges. Gyakran, a szeretetnek szüksége van dühre, azonban kétféle düh létezik. Az első típusú egy piszkos düh, mely emóció. Ez a düh, a gyermekkorból származik, amikor a belső gyermek dühös, mivel szülei képtelenek szükségleteiket kielégíteni, elégedetlenek, vagy igazságtalanul vagy igazságosan megbüntették őt, (ha létezik ilyen) – mivel minden gyermek, a szülei kapcsolatának a tükre.

Kedveseim, tanuljátok meg felismerni ezt a típusú dühöt, ezt a bűntudatot és keserűséget. Jegyezzétek meg, hogy a gyermekek nem megfontoltak - nekik még tanulniuk kell. Nincsenek a földön sokan olyan szerencsés gyermekek, akiknek szüleik megfontoltak, - vagyis józanul megfontoltak, bölcsen és szerető módon gondolkodnak. Ugyancsak kevés olyan szülő van, akik megfontoltak házastársi viszonyukban. Gyakran a kapcsolatok a belső gyermekre és a másik fél belső gyermekének szükségletei kielégítésén alapulnak. Az ilyen típusú kapcsolatok nem tartanak sokáig, mivel az emberek megunják azt, hogy odafigyeljenek mások szükségleteire. Az embernek nincs már energiája saját szükségleteinek táplálására, amikor rájön, hogy a másik nem érdeklődik az ő vágyai beteljesítésére. Így hát lényeges az, hogy minden ember törekedjen arra, hogy erős és független legyen, megbizonyosodva arról, valóban kielégítődnek szükségletei. Csupán ekkor kezdhetsz azokra a dolgokra gondolni melyekre vágysz. Óriási különbség van a szükséglet és kívánság között. Azok, akik szükséget szenvednek, azok nem teljesítették be ezt gyermekkorukban. Nagyon fontos, hogy felismerjétek ezt a dolgot. Az egyetlen módja szükségleteid kielégítésének az, ha bentről indulsz el. Ha belső gyermekednek sok beteljesítendő szükségletei vannak, akkor csupán frusztrációt fogsz életedben létrehozni. Ha a belső gyermek minden szükséglete kielégült, nem lesznek többé problémáid, hogy megkapd amit kívánsz. Annak a gyermeknek, akit védtek és gondoztak, könnyű és beteljesült élessze lesz. Nyugaton, gyakran teljesen félreértik a gyermek szükségleteit. A gyermekeknek szükségük van arra, hogy szeressék őket, vágyjanak rájuk. A gyermekek szükségét érzik annak, hogy tartozzanak valakihez, érzik az önmagukkal megbékélés, teljesség és Isteni kapcsolat igényét.

Ti vagytok a gyógyítók - ti, akik hallgattok. Ti azt választottátok, hogy kielégítitek szükségleteiteket és egyenesen, meghajlás nélkül álltok ebben a világban, – beteljesült személyként. Általában, széthullott, abnormális családokból származtok, alkoholista, drogos vagy más visszaélésektől, másfajta frusztrációktól terhes családokból.

Kedveseim, elég erővel rendelkeztek e hiányosságok túllépéséhez. Mi tudjuk ezt itt, ahol vagyunk. Egyre mélyebben léptek be saját igazságotokba, egyre kevesebbek a szükségletek, bár legtöbben közületek enyhén unatkoztok ezen a harcmezőn. Túlságosan könnyű. Megfeledkeztetek arról, hogy a ti komfort zónátok gyakran maga a harc és most kezditek igazán jól érezni magatokat. Kedveseim, ezek a tanítások dolgoznak, megerősítenek titeket, megtisztítják energiátokat, megtisztítanak a szükségletektől és felkészítenek titeket egy új utazásra. Ebben az utazásban félelem is fog létezni, mivel folyamatos fejlődést igényelnek tőletek. Olyan ez mintha kilépnétek egy sötét üregből, először lépnétek a földre és örülnétek a nap fényének. Bár energiátok tiszta, megtisztult, egyeseknek közületek hiányozhat még ama üreg sötétsége, az árnyékot adó menhely védelme. Megnyíltok a világnak, mely világ be akar fogadni titeket, meg akarja ismerni azokat az embereket, akik meggyógyították önmagukat.

Valóban, egyetlen szabály létezik egy gyógyító számára: „GYÓGYÍTÓ, GYÓGYÍTSD MEG ÖNMAGAD!” Az emberek várják a gyógyulás remegését, a visszatérést az egész részeként, az általatok megalkotott szeretet áramlást, mely egy Új Kor születését hozza és megerősíti azt. Ebben az évben fogjátok megtudni, hogy erős lények vagytok. Közületek sokaknak, teljesen idegen lesz majd ez az érzés. Az lesz, amiről oly sokszor álmodtatok - azt kívánva, hogy jobb hellyé tegyétek bolygótokat. Ez felelősséget feltételez és a gyógyulásban az a legmeglepőbb, hogy a felelősség automatikusan megjön. Miután túlléptétek a személyes válságokat és drámákat - nevezzétek, ahogy akarjátok - tanuljátok meg megtartani az energiákat, tanuljátok meg ellenőrizni és álmaitok energiájának kibocsátásra koncentrálni. A legtöbbnek közületek ez, a világ megmentését jelenti.

Kedveseim, figyelmeztetlek titeket, - nagyon vigyázzatok erre az energia átadásra/kibocsátásra. Mindenekelőtt arról bizonyosodjatok meg, hogy önmagatokat megmentettétek. Minél több erőt és energiát szereztek gyógyulásotok eredményeként, annál erőteljesebbek és energiával teltebbek lesztek. Most fejtsétek meg az öngyógyítás áldását. Nincs határ ebben, kedveseim, minél jobban meggyógyítjátok önmagatokat, annál jobban kiterjedtek majd. Soha nem jön el az a nap amikor ezt mondanátok: "Most megállok". Folyamatosan szembe kell néznetek problémáitokkal. Dolgozzatok rajta és lépjétek túl azokat, hogy felszabadulhassatok bármiféle negatív probléma alól, mellyel szembe kerülhetnétek még akkor is ha találtatok magatoknak egy kényelmes helyet, sok pénzt kerestek és bármit megvásárolhattok, amit csak kívántok. Azért vagytok itt, a föld bolygón, hogy kötelességeteket teljesítsétek. A ti kötelességetek mindenekelőtt az, hogy meggyógyítsátok önmagatokat és folytassátok öngyógyításotokat és tartsátok mozgásban ezeket az energia hullámokat. Engedjétek, hogy minden ami körülvesz titeket részesüljön ezekből a dolgokból. Engedjétek, hogy családtagjaitok részesüljenek megismerésetekből és bölcsességetekből. Gyógyulásotok nem egy információ, nem olyasvalami, amit bárki megtalálhat a könyvekben. Gyógyulásotok energiát és vibrációt jelent, mely rezonál észak, dél, kelet és nyugat felé - fel és le, áthatolva egész univerzumunkon.

Hallanak, éreznek titeket, ti most megváltoztatjátok a történelem menetét, becsületetekre.

Így hát, csukjátok be szemeiteket és merüljetek el önmagatokban és legyetek testetekkel, és időnként kedveseim, vessetek egy-egy pillantást vállatok mögé, hogy láthassátok, milyen messzire jutottatok. Ma este rajtatok a sor arra, hogy a vállatok mögé tekintsetek és lássátok meddig jutottatok. Ezután térjetek vissza 5 évvel ezelőttre és érezzétek, amit testetek 5 évvel ezelőtt érzett. Nézzétek milyen sűrű és vaskos volt energiátok. Tanulmányozzátok álmaitok állapotát, - minek megvalósításáról álmodtatok. Lássátok és érezzétek a testetek körül lévő sötétséget ezelőtt 5 évvel. Majd szabadítsátok fel. Most, kedveseim, érezzétek a Szívetekben ragyogó fényt, nézzétek csillogását, a mély szeretetet és kapcsolatot. Nemcsak a Nagy Központi Nap szívével és a Föld Anya szívével való kapcsolatot, hanem a világ körül haladó kapcsolatot, mely közel minden nemzettel összekapcsolt titeket. Ez azoknak az embereknek a kapcsolata akik Kryon energiájában élnek és dolgoznak, a méltóság és becsület energiájában. Kryon energiája minden nemzetben horgonyt vert.

A Cape Townban channeling által átadott folyamatokat napirenden használják közel minden országban a bolygón. Minél több ember alkalmazza, annál több energia áramlik feléjük és annyival gyorsabban átalakul mindenki és egyenként minden egyén is. Kedveseim, határozott szándékunk az, hogy átvigyünk titeket egy új világba, ahol megvalósíthatjátok majd álmaitokat - mely álmokban ti fényt és szeretetet hoztok erre a Földre - mely álmok könnyedén megvalósulnak majd általatok. Ti eme Új Kor, eme Új világ igazi mágusaivá lesztek. A mágia, egy átalakulás vagy energia transzmutáció, mely során fénnyé alakul a sötétség.

Mindannyitotoknak ott van a csoda magva a szívében. Gondoskodjatok magatokról, öntözve és táplálva e magokat. Ma este, vigyázzatok, hogy kicsirázzanak ezek. Hagyjátok, hogy a mágia átalakítsa életeteket.

Kedveseim, mindig azt mondjuk nektek, hogy az élet egy érzés, nem pedig egy intellektuális út. Így hát, emlékezzetek álmaitokra, tartsátok észben miről álmodtok és alakuljatok ezzé az álommá. Függetlenül attól mennyire mágikus vagy hihetetlen is volna álmotok, hagyjátok megvalósulni azt. Legyetek ama álommá. Váljatok ezen álom-érzésévé és amikor megőrzitek ezen álom energiáját 33 másodpercen keresztül, mondjuk, akkor eme álom meg fog valósulni. Őszintén figyelmeztetnünk kell benneteket: legyetek képesek eme álom energiájának és vibrációjának megőrzésére, és amint közeledtek felé, blokádokat fogtok felfedezni Szívetekben és testetekben. Az áloméval nem egyező érzelmeitek lesznek. Az a titok, hogy ismerd fel ezt a blokádot és ne maradj tagadásának vagy elfojtásának állapotában. Ismerjétek fel ezt a blokádot. Tudatosítsátok az ellenállást és engedjétek, hogy az álom energiája könnyedén feloldjon minden útjába kerülő akadályt.

Kedveseim, a csúnya érzelmek, rémálmokat okoznak. Valahányszor negatív emóciókat éreztek, engedjétek felszabadulni az emóciót, ne álljatok ellent és ne álljatok az útjába. De ne is engedjétek, hogy legyőzzön titeket. Egyszerű érzés ez, egy emóció a múltból. Így hát kedveseim, erősítsétek fel energiáitokat és legyetek egyre nagyobbak, egyre kiterjedtebbek. A Szellem által közvetített álom, meghaladja a ti elképzeléseiteket az álomról. Az igazság az, hogy ti vagytok ez az álom, függetlenül mit álmodtok, azzá fogtok válni. Ha azt álmodjátok, hogy erősek vagy energiával telítettek vagytok, álmotok felé utazásotok során megvalósulnak ezek a dolgok. Az erős emberek gyakran bőségben élnek. Egy bizonyos bőség-szint fenntartásához, erősnek kell lenned. Az erő, cselekvési képességet jelent és ezáltal felszabadulunk. Ahhoz, hogy erőssé válj, az ismeretlenbe kell lépned és ehhez erőt kell kérned. Azért létezik, hogy magadnak megszerezd. Ahhoz, hogy valami formát öltsön a földön, valamilyen módon fizikai interakciónak kell léteznie. Kedveseim, ti akik gyógyítók vagytok, leggyakrabban alacsony tudatszintű családokból származtok és kedvelitek a harcos értékeit. Valaki legyőzéséhez nem kell feltétlenül vadul agresszívnek lenned, - mindenki kérheti azt, ami az övé, ám nyugodt, komoly férfias módon. A férfias az, ami megnyilvánul. Harcolni annyit jelent, mint egyenesen állni valaki előtt és kérni azt, ami a tied. Ha nem kérsz, nem is fogsz kapni.

Amerikában, a Fehér Házban van egy nagy obeliszk, mely épp előtte emelkedik. Az obeliszk a férfiasság szimbóluma, a cselekvőkészség és megnyilvánulás szimbóluma. Az erőt szimbolizálja. Egy önmagában erős építmény, és ha magatokba néztek, látni fogjátok hogyan alakul bennetek ez a férfias energia, amint pontjai egyesülnek egy obeliszket képezve. Mint a férfiak, mint a nők a férfias elv alapján működnek, de általában, a férfiak nyerik erejüket a férfias energiából. Egyetlen nő sem boldogulna férfias energia nélkül, azonban az ő területe a nőies zónában rejlik. Ebben az értelemben a férfiak és nők különbözőek, azonban egyenlőek. Ezeket az üzeneteket nem azért adjuk át nektek, hogy arra kérjünk, legyen erőtök a többiek számára, amint a múltban történt, inkább azért, hogy használjátok ezt az erőt az életetekben, hogy megvalósítások álmaitokat. Függetlenül attól mi is az álmotok - legyen bár szeretet vagy kaland vagy bőség - valósítsátok meg és boldoggá fog tenni titeket.

Álmaitok konkrétan meg fognak nyilvánulni és ti magatok tudatában lesztek majd megnyilvánulási módjának. Nem lesz többé titok! Kedveseim, ti, univerzumotok nagy teremtőivé lesztek.

Haladjatok jól és Isten megáldjon titeket, Kryon most elbúcsúzik tőletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések