2022/10/26

Kryon - Példabeszéd a szivárvány szobáról

Példabeszéd a szivárvány szobáról

Szeretnék elmondani egy példabeszédet, az élet egy metaforáját. Van egy szoba, amelyet szivárvány szobának fogunk hívni. Ebben a szobában a szivárvány minden színe lineáris módon jelenik meg, egy időben egy szín, aztán ezerévente történik változás. Ez így kell, hogy történjen, hogy a szoba létezhessen, ezért is hívják szivárvány-szobának. Több ezer évig sárga, majd kékre vált, azután pirosra, lilára, zöldre és szépen lassan a szivárvány minden színe megjelenik a szobában. A színek mind sorban megjelennek, egyszerre egy szín.

Szeretnék nektek ezekről az élőlényekről mesélni, akik ebben a szobában élnek - okos, intelligens és szent teremtmények, mindannyian az idő alatt születtek, amikor a szoba színe piros volt. A szüleik és a nagyszüleik is a piros érában látták meg a napvilágot, sőt, amióta léteznek írásos történelmi emlékeik, azóta a szoba mindig piros volt. Ez minden, amit valaha ismertek. Ezért, azt mondhatnátok, hogy piros tudatossággal rendelkeznek és azt feltételezik, hogy az továbbra is piros lesz. Bárhová mennek, a pirossal dolgoznak. Ők a pirosak népe.

Idővel azonban a Szivárványszobával kezd az történni, ami mindig is történt vele, lassan elkezdi változtatni a színét a következő színbe, a lilába. A szoba kezd lilává változni. Mi történik azokkal, akik mindig is csak a pirosat ismerték? Az első dolog a félelem. A piros nép azt mondja: "Valami furcsa és szokatlan dolog közeleg, ilyen eddig még soha nem történt! Sötét és valami módon félelmetes. Ezt biztosan mi okoztuk. Mi kell, hogy legyünk a felelősek. Nincs rá más magyarázat! Ezért nekünk kell találnunk valami megoldást, hogy megállítsuk a lilát. Azt feltételezzük, hogy ami piros, annak pirosnak kell lenni. A lila rossz."

De még a piros emberek között is vannak néhányan, akik azt mondják: "Mi örömmel látjuk a lilát. Nem tudjuk, hogy miért van itt, de elfogadjuk, hogy helyénvaló. Habár mi mindig pirosak voltunk és nem értjük a lilát, de nem félünk tőle. Az ősi ezoterikus próféciák megjövendölték, hogy egy napon elmozdulás fog történni a pirosban, Isten áldja a lilát." És pontosan ez az energia az, amiben most vagytok kedveseim, minden ami évezredekig normális volt ezen a bolygón, most megváltozik.

A piros emberek izgatottak. A lila már a küszöbön van és ők arra próbálnak rájönni, mit csináltak rosszul. Nem tudják, hogy a Szivárvány Szobában vannak. Azt hiszik, még mindig a Pirosban. Hát ezt teszi a Szivárvány Szoba, megváltoztatja a színét. Miközben a szoba azt teszi, amit mindig is tett, a piros emberek ott ülnek rettegve és arra próbálnak rájönni, mit tettek, ami talán a lila megjelenését okozta.

A Szivárvány Szoba gyönyörű. A lila szín lényeges. A pirosból a lilába történő átmenetnek metafizikai jelentősége van ebben a példabeszédben, de hagyom, hogy magatok jöjjetek rá. Azok számára, akik a színekkel foglalkoznak, jelentősége van annak, miért említettem ezt a kettőt. A Föld sokkal szentebbé válik, mint valaha is volt. És ebben Gaia veletek van. Olyan módon működik veletek együtt, amiről soha nem is gondoltátok, hogy lehetséges, olyan módon, amire a biológusaitok azt mondták, hogy az nem fog megtörténni. Azt gondoljátok, hogy a pusztulását okozzátok? Nem, ez inkább oda vezet, hogy egy új, átalakult ökológiai rendszer születik.

A történelem arról számol be, hogy az emberek megosztanak, szétválasztanak. Vajon megnéztétek valaha is Európát és merült-e fel bennetek a kérdés, hogy lehet ennyi ország, ilyen közel egymáshoz, ilyen kis területen és mégis mind más nyelvet beszél és más a kultúrája? Hadd áruljam el, hogy történt mindez. Ezt nevezik Emberi természetnek. Ha valamelyik Embercsoport nem kedveli a másikat, rögtön elkerítik magukat egymástól és száz meg száz éveken keresztül egyedi nyelvet fejlesztenek ki és soha nem akarnak egységessé válni a többiekkel. Valójában, háborúznak egymással. Leigázzák egymást. Erről már beszéltünk előbb is. Ezt teszik az Emberek. Elkülönül és hódít. Inkább szétválasztja a dolgokat, minthogy egyesítené őket.

Még az emberiség számára legszentebb dolgokból is kategorizált és szervezett spiritualitás lett. Istent is beskatulyáztátok és ha valakinek újabb ötlete támad, létrehoztok egy újabb skatulyát. Ti választottátok el magatokat Istentől. Nem sokkal ez után már több száz skatulya tartalmazza a hiedelmeket és a tanításokat az egyetlen Teremtőről. Ebben a folyamatban, ujjal mutogattatok a többi skatulyára, "gonosznak" nevezve azokat. Sőt, ezután még leigázni is elkezditek őket. Ezt tették az Emberek korszakokon keresztül a PIROS SZOBÁBAN. Nos, elárulom, ez az, ami változik.

Az új politika

Most hadd mondjak valamit a távoli jövővel kapcsolatban, amit nem fogtok elhinni vagy megérteni. Az a fajta politizálás, ami most működik, véget fog érni. Amikor majd kezditek megérteni a bolygón működő új energiák jellemzőit, többé már nem igazán lesz megfelelő az ellenzéki pártok létezése. Ehelyett azokat fogjátok előnyben részesíteni, akik párttól függetlenül, a saját üzenetüket fogják hirdetni. És amikor szavazni kell majd, az üzenetre szavaztok, nem a politikai hovatartozásukra.

Ahelyett, hogy hovatartozásukkal elhatárolódnának, egységesek lesznek célkitűzésükben. Egyedülálló és gyönyörű ötleteik lesznek, eltérően azoktól, akik bármelyik skatulyába tartoznak.

Ezek a lehetőségek amelyeket itt látok előttem és a bolygótok jövőjével kapcsolatban továbbra is látom őket. Lemúriaiak és Sumérok előtt állok. Azok előtt, akik már éltek itt ezelőtt is. Sámán-energiák előtt állok. Vártátok ezt kedveseim, tudtátok, hogy közeleg. Most pedig itt vagytok, hogy megváltoztassátok.

Kedves Emberi Lények, 2011 egy kihívásokkal teli év lehet, az előttetek álló változások miatt, mert Gaia reagál ezekre a változásokra. Itt vannak most veletek az ősök energiái de az elődeitek energiái is és mindannyian itt ülnek ebben a teremben. Vajon képesek vagytok ezt érezni? Mindannyian titeket szemlélnek és azt mondják: "Jó munka volt. És hamarosan túl vagytok rajta."

forrás: kryon.hu

Kryon - A Társteremtés imája

A Társteremtés imája

Én (……a neved……) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem az én azonnali, állandó és bőkezű szállítóm.

Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem mindig megtisztítja előttem az utat, még akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs is út.
Én (…………) hiszem és tudom, hogy Felsőbb Énem felügyeli és vezeti minden tervemet, beleértve egészségemet, boldogságomat és jólétemet.
Én (…………) hiszem és tudom, hogy benső békém biztonságban van Felsőbb Énem segítsége által, aki az én nagyobb részem és a bennem lakó Isten része.
A mindent irányító Hatalmas Szellem jóváhagyásával, az igazságos, nagylelkű és adakozó Földanya jóváhagyásával, a Négy Elem, a Négy Mágneses Irány és a Fény Déváinak jóváhagyásával, én (……….) üdvözöllek mindannyiótokat és hálás vagyok, hogy itt vagytok velem.
Szólítom valamennyi Fénylényt, aki az utamat felügyeli és védelmezi, kérem szeretetüket, jóindulatukat, megértésüket, segítségüket, tanácsukat, információikat, iránymutatásukat, bölcsességüket és Fényüket, hogy együtt mehessünk végig az úton, amit a Szellem magasabb világaiban kijelöltünk magunknak.
Szeretett Segítőim, én (………..) segítségetek által a Szellem teremtő ereje felé haladok.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy szent létező vagyok, és rászolgáltam, hogy itt lehessek a Földön és válaszokat kapjak tőled, szeretett Szellem, én fenséges, csodálatos társam.
Mit tegyek, hogy még jobb társad legyek?
Mit akarsz tudatni velem?
Mit tegyek most? Hol legyek most?
Mit tegyek, hogy a megfelelő dolgok történjenek az életemben?
Kérlek, adj nekem útmutatást mindennapi életemben a szinkronicitás által,
ami elvezet a megfelelő válaszokhoz, és segíts ébernek maradnom, hogy elkerüljem életemben a szerencsétlenségeket.
Multidimenzionális létezőként én (………….) ünneplem elkötelezettségemet, hogy ezen a helyen legyek. Mióta a Mostban élek, békességben és teljességben létezem, és tudom, hogy a megoldások a Mostban várnak rám, mert amikor elterveztem a próbákat erre a létidőmre, akkor a legmélyebb interdimenzionális bölcsességgel szintén megteremtettem minden megoldást is, mert nincs olyan részem, amelyben a kreativitás és teremtőerő ne létezne.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kitörlöm most régi szerződéseim minden elemét és kijelentem, hogy folyamatosan elengedek minden belém ültetett hitrendszert.
Kijelentem, hogy feloldok minden esküt és fogadalmat, amit a múltban bárhol, bármikor tettem, különösképpen azokat, amik a szegénységgel, betegséggel, fájdalommal, nyomorúsággal, szenvedéssel, magánnyal és egzisztenciális ürességgel kapcsolatosak.
Én, (……….) kitörlök most minden szerződést és kijelentem, hogy felszabadítom magam alóluk, meggyógyítom és megtisztítom evolúciós fejlődésem minden karmikus feljegyzését.
Én, (……….) megbocsátok, meggyógyítok és elengedek minden olyan tudatos vagy tudatalatti dolgot, ami késleltetheti vagy akadályozhatja teljes evolúciós fejlődésemet lényem bármelyik multidimenzionális szintjén.
Multidimenzionális létezőként én (………….) kijelentem, hogy én társteremtem a jelenemet és a jövőmet, s mindig a megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben.
Ennek megfelelően én, (………..) kinyilvánítom a szándékomat, hogy oda megyek, ahova az Isteni Terv szólít s ehhez erőfeszítés nélkül megkapok minden szükséges eszközt: tudást, embereket, lehetőségeket és anyagi eszközöket, amik segítenek engem az Isteni Terv fizikai dimenzióban történő manifesztálásában.
Multidimenzionális létezőként én (………….) azt választom, hogy használom a Szellem új ajándékait, amelyek segítenek egyensúlyban maradnom és erejüknél fogva hatástalanítnak minden negatív hatást, melyek utam során akadályozni próbálnak.
Semmilyen negatív dolog nem hat rám.
Ennek következtében változást teremtek a vibrációmban, ami folyamatosan emelkedik mind finomabb és interdimenzionálisabb szintekre.
Én, (……….) társteremtem fizikai egészségemet és felébresztem sejtemlékezetemet.
Ennek megfelelően tiszteletteljes és szent módon megszólítlak téged, drága Testem:
Együtt vagyunk ebben a létidőben és együtt meg tudjuk gyógyítani magunkat.
Együtt megvan az erőnk, hogy legyőzzünk mindent, ami veszélyeztetheti fizikai rendszerünket.
Együtt képesek vagyunk regenerálódni és megfiatalodni, és együtt feltartóztathatjuk a kémiai hormonok hatását, melyek megöregítik a testet. Együtt hatástalaníthatjuk az időt, mely irányítja a sejtjeink, szöveteink, szerveink öregedését és funkcióit.
Harmonikus és kiegyensúlyozott módon visszakapcsoljuk magunkat valódi Lényünkhöz és DNS-ünk 12 szálához, hogy általuk elérhessük a szellemi, érzelmi, fizikai és mentális tudás 12 felső szintjét.
Együtt most aktiváljuk tobozmirigyünk növekedését és azon funkcióját, hogy a gondolatok és a tudás magasabb frekvenciáit legyünk képesek befogadni és elindítsuk a felemelkedés folyamatát, amit DNS-ünkbe kódoltunk.
Most testünk minden sejtje magáévá teszi ezt a szándékot és ennek megfelelően törekszik a legoptimálisabb és állandó egészségi állapot fenntartására és szervezetünk fizikai, mentális, érzelmi és szellemi megfiatalítására.
Én, (………) hiszek a világomban, tértől és időtől független vagyok, része vagyok a Minden Létezőnek.
Becsülöm és tisztelem a Földet és a saját létezésemet.
A Mostban élek és elfogadom jelen valóságomat, mert tudom, hogy a jelen pillanat és az élet teljessége iránt érzett hálám folyamatosan és számos formában teremti a jólétet.
Minden szinten állandó kapcsolatban vagyok Multidimenzionális Énemmel, aki élvezi a teljes anyagi jólétet, ami megteremtődik minden multidimenzionális szinten, ahol kitágított Énem tartózkodik, épp itt, épp most, a Föld bolygón.
Én, (……….) megérdemlem, hogy itt legyek és jogom van mindenhez, ami jó.
Ennek megfelelően nyitott vagyok és elfogadom, hogy megérdemlek minden bőséget, ami kielégíti a szükségleteimet és a vágyaimat és megértem, hogy a Szellem célja, hogy szeretetet, békét, egyensúlyt, egészséget és jólétet adjon nekem.
Csak jó dolgok áramlanak hozzám,
Része vagyok a Mindennek, és a Szellem szemében tökéletes vagyok.
Semmilyen emberi szó nem változtathatja meg azt, Aki Vagyok, mert Vagyok, Aki Vagyok, és kiérdemeltem, hogy itt legyek ezen a csodálatos bolygón, amit Földnek hívnak.
Vagyok Aki Vagyok.
ÉN VAGYOK Minden Aki Vagyok.
Minden Vagyok Aki Vagyok, Minden Létező Vagyok.
Egy Vagyok Mindennel.

Multidimenzionális létezőként s az Isteni Akarat és Terv szerint én, (……..) szólítok minden Emelkedett Mestert és Fénylényt, akik birtokában vannak a tudásnak, amit meg kell kapnom, hogy minden szükséges szinten közvetítsék azt felém, és tanítsanak engem, hogy beválthassam a Szellemmel kötött szerződésemet.
A Szellem nevében én, (…….) minden változást félelem nélkül fogadok, és nem veszek részt semmiféle kollektív apokaliptikus helyzet létrehozásában.
A Szellem nevében én, (………..) feltétel nélküli megbocsátást és könyörületet társteremtek, szeretem magamat és másokat, tökéletes fizikai, mentális és szellemi egészséget hozok létre.

A Szellem nevében én, (……….) minden eszközzel és a legnagyobb szeretettel igyekszem a mindenre kiterjedő új energia megismerésére, hogy azt bölcsességgel hasznosíthassam mind a magam, mind az egész emberiség számára.
A Szellem nevében én, (……….) mind intellektuális, mind szellemi, mind anyagi szinten társteremtem a legmagasabb szintű szellemi energiát, ami lehetővé teszi számomra, hogy minden tudást megoszthassak, amit kaptam, és hogy erőfeszítés nélkül, könnyedén hozzájussak minden anyagi eszközhöz és forráshoz, ami ahhoz szükséges, hogy véghez vigyem a küldetésemet, hogy kényelmesen éljek, és hogy bőségemet megoszthassam másokkal.
A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.
Ezért multidimenzionális létezőként én (……..) itt és most kérem, hogy borítson be engem a Teremtés Fehér Arany Fénye, hogy felülemelkedve minden hitrendszeremen és korlátomon teljes egészében az Isteni Jelenlétben létezzem, hogy állandó kapcsolatban lehessek a felsőbb nézőponttal és az Isteni tervvel, és hogy mindig a Fény Isteni Terve szerint cselekedjek, elismerve a Szellemet és a Minden Létező Mesteri Tervét.
Én (………) teljes és megingathatatlan bizalommal, minden elvárás nélkül elengedem és a Szellem és Multidimenzionális Énem kezébe helyezem most, ezeket a megerősítéseket.
És ez így van.
 

"Amikor korábban lefordítottam Mario Liani Kryonról írt numerológiai elemzését, küldtem egy e-mailt Marionak, hogy tudjon róla, hogy a világnak egy tőle távoli szegletén is megismerték az ő munkáját.
Úgy gondoltam, hogy neki is - mint mindenkinek, aki az új energiával dolgozik és közkinccsé teszi a munkásságát az interneten - örömöt okoz, hogy adhatott valamit a többi embernek.
Ez így is volt.
Válaszában Mario elküldte nekem az alábbi csatornázott Kryon anyagát azzal a céllal, hogy ezt is minél többen megismerjék, használják és élvezzék áldásos hatását. Julieta  2008.

2022/10/23

Gárdi Marianna - Benned nektárrá változhat

Benned nektárrá változhat.

2016.11.01Tűzpróba - Tűzelem
"Ez egyfajta szellemi égésfolyamat.
Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre."

Amikor mélyben, lent érzed magadat, tudnod kell, hogy innen már repülni fogsz! Amikor azt gondolod, hogy elérted a mélységet, erről a helyről már csak emelkedni fogsz, úgy ahogyan a földről a repülőgépek.
Hol szárnyalnak, hol leérkeznek, de attól, hogy a szellemed hol emelkedik, hol leszáll, még nem vagy alkalmatlan a felemelkedésre!


A szomorúság egy - egy pillanatában, és miközben kiterjeszted ezt az érzést, hogy hogyan érzel vagy gondolsz, máris hozzá tudsz fogni, hogy elindulj.
Véget vethetsz a pangásoknak.
Semmi nem mondja azt, hogy neked ott kell dagonyáznod.
De nem is futóhomokról indulsz. (ha odafigyelsz)
Ez a saját készítésű ágyásod, amiből most felkelsz.
Érzed a reménytelenséget?
Ne is törődj vele!
Érzed a tehetetlenséget?
A tehetetlenség és reménytelenség ugyanaz, és mindkettő illúzió.
Igen, igen, tudom ezek az érzések igaziak neked,(nekem is azok sokszor) annyira igaziak,mert megengedted, hogy gúzsba kössenek, hogy visszatartsanak .
A reménytelenség és tehetetlenség, amik visszatartanak téged, hogy felállj.

Még akkor is, ha nem tudsz egy másik helyet, hogy hova menj, kelj fel abból a szituációból.
És csak állj egy ideig.
Nincs olyan dolog, ami elárasztott...... ezek a gondolataid, amik elárasztottak téged.
Talán nem tudod megváltoztatni az egész világot ebben a percben.
Talán nem tudod megváltoztatni az életedet ebben a pillanatban, de tudsz tenni valamit!
(Lehet, hogy másoknak közhely már, mégis sokszor elfelejtjük.)
Pl:
Ki tudsz menni a friss levegőre.
Tudsz ültetni egy virágot, vagy ki tudsz húzni egy gyomot.
Tudsz sétálni. Vissza tudsz jönni a házadba.

Tapasztald ki mi a jó neked.
És a gondolatokkal is így van.
Amikor neked eleged van a gondolataidból, váltsd fel őket.
Ez igazából, nem is nagyon nehéz.
A szabadság mit jelent, ha nem azt, hogy neked van választásod?
Nálad van a választása, annak is , hogy lehangolt maradj, ilyenkor a saját gondolataid áldozata vagy.
Érezheted azt is, hogy a gondolataidat rád sózták, nem is a te gondolataid.
Miért? Mert kiadtad az elméd egy részét albérletbe:)
Viszont, ha erre már rájöttél, fel tudod váltani őket a saját elképzeléseidre is.
De amit a szívedben érzel, hogy jó, hogy igaz, épít, segít, felemel, nem baj, ha éppen más gondolatai tebenned. Ez az albérleti hozzájárulás :)

Saját esszenciáddal keveredve, összeolvadva, csodás táncba kezdhetnek elmédben,
s mint a jó bor kiforrva, lényedet átitatva, benned minden nektárrá változhat.

Gárdi Marianna - Felszínre került egy kérdés


Felszínre került egy kérdés

Egy beszélgetésben feltett valaki egy kérdést :  "....azt kéne még tudni, hogy hogy védekezzünk az éteri szennyezés  - az elektroszmog,  a szmog a vízszennyezés, a vegyipermet, a műtrágya, a tartósító szerek stb. stb hatása ellen!" 

Ezt gondolom (Margardian) :

Testünk, ha összhangban van a szellemünkkel és a lelkünkkel, olyan immunitást ad, hogy nem hatnak rá amiket felsoroltál. (az étertest nem engedi át) A saját tapasztalatom, hogy a hit rengeteget számít. Na most ebben az esetben arra a hitre gondolok, hogyha azt gondolom, hogy valami ellenem van, és védekeznem kell, akkor az a valami, ha- e célból lett létrehozva, megtalál... bevonzom. Mert a vonzás törvénye erre is vonatkozik.
Minden olyan ami van, létjogosult. Hogy is? Hogy már rég nem lenne ,,ha nem kapna figyelmet, vagyis energiát, akár az aggodalom vagy a félelem formájában.
Az egy dolog, hogy LÉT-re hozták, az is, hogy milyen szándékkal, de semlegesen, érzelem mentesen, csak tudomásul véve, és tudva, hogy csak addig hat, amíg a kölcsönös visszahatást kap...( cikkek, hírek, videók, aggodalommal teli gondolat formák)
Megfigyeltem, ahogy egy dologra ami hasonló, mint a fentebb felsoroltak, én rábólintok, azzal egy kicsi rés nyílik az aurámon, és bejön. Az még a jobbik eset, ha a lelkem figyelmeztet, hogy hahó, most adtál neki létjogosultságot...avval, hogy azt választottad hiszel a létezésében. Összerezzensz, vagy valamilyen más formában adja tudtul, olyat engedtél be amivel ő nem rezonál.
Na ez kicsit bonyolult, mert ugye létezik :)))
De azt választom: - Nem az én világomban.
A Tudatalatti 10 parancsolata nem maszlag, amikor azt mantrázza..: Világomban minden rendben van.. Hiszen ahány ember annyi világ.
Minél több kis világ :) a békét, az egészséget, a bőséget , a szeretetet stb választja, annál hamarabb teremtődik meg.
Oké, azt választottam, de ha a gondolataim (amik ugye elektromágneses töltésűek, fittyet hánynak a lelkem választására, akkor nem működik összhangban vele, és a testem végül jelzéseket ad, bevonz valamit és tüneteket produkál ... hahóóóóóóóó itt van amire gondoltál tessék, mit kezdesz vele?
Ezeket tudatosítottam, és a nap minden percében éberen figyelem magam, mert hajlamos vagyok még én is a fentebb leírtakra, ha a tömegtudat hatása alá kerülök. És persze, hogy megtörténik, hiszen ha teljesen leváltam volna róla, akkor vagy remete lennék, vagy ......de valószínűleg azért vagyok itt, hogy ezeken felülemelkedjek és kilépjek a dualitásból..Itt , éljem meg a trialitást többed magammal, akár a következő körben is, ha ebben a létformámban nem sikerül :)
2012.01.05.

Gárdi Marianna - A gödör véd is ám !

A gödör véd is ám !:)

2011.04.07.


 
Nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerülve, azt mondtam a felsőbb énemnek, hogy ha nem tud újat mutatni, hanem újra a szegénység és vegetálás megtapasztalása következik, akkor abból már nem kérek, mert nagyon jól ismerem.
Akkor nagyon szépen szeretnék hazamenni!!!! Ez a választásom."
Na aztán lett haddelhad .. mert először egy elég ramaty fizikai, állapotba kerültem, nagyon rosszul lettem, mindenféle ájulási tünettel spékelve mondhatni azt , hogy a halálomon voltam :) és ebben az állapotban bemutatták amiket átéltem ..szépeket, csúnyákat...és hogy mindez miért volt.
Nosztalgiáztunk az angyalaimmal, (mert végig vigyáztak nehogy átmenjek )
És akkor a lelkem megszólalt :
Az életet választom.
Csak átsuhant, bennem ez a gondolat, és akkor az egóm félreállt.(vagy mittudom én mim :)
Pár óra múlva erősnek egészségesnek éreztem magam :) Hogyan? Máig sem tudom azok után.
Egy ismerősömmel, ez lett a szlogenünk, a nehéz helyzetben. AZ ÉLETET VÁLASZTOM.
Volt hogy egyszerre mondtuk. És akkor már röhögtünk.
Az egónk is velünk röhögött, immár kéz a kézben .....a Felsőbb énnel.
(Azt mondják magasabb osztályba lépett :) felsőbb Egó lett.. 
Mikor elmeséltem ezt a megélésemet, racionálisan megkérdezte : 
- És, hogy akarsz kimászni ebből a gödörből az anyagiakkal kapcsolatban ?
Én nem gödörnek fogom fel ahol vagyok, de akkor maradjunk a gödörnél., ha ez jobban tetszik.
Volt egy időszak, amikor a gutaütés kerülgetett ahogy mondták nekem, hogy én teremtettem magamnak!
Én.....e? Nem ismertem el. Most meg már vállalom, hogy a választásaim eredményeként kerültem a "gödörbe".
Miért ? Mert a lelkem nem eladó. Különben is relatív a gödörben levés meghatározása.
A gödör véd is ám ! :)
Gondolj csak bele mi zajlik felül.
Nem az életszinvonalam happy, hanem én vagyok az :)
Amikor végigjátszottam az elmúlt helyzetekben hozott választásaimat, amit már nem félelemből hoztam, magamhoz öleltem magamat :)
Mekkora erő amikor elfogadom magam, és szeretem mindenestől ! ... nem tudom szavakkal leírni.
Adamus leírta jól : " Ahhhh-mmm-yooo(mint az Ohm hangzás) Teljes bizalom önmagadban.
Nem a világban, nem a külső világban, nem másokban, nem az istenségekben, nem entitásokban, vagy ufókban és egyebekben- hanem önmagatokban.
Ahmyo.”Ahmyo. Vagyok, aki vagyok... Tudom, hogy bármi is történjék az életemben, én teremtem azt a legnagyszerűbb célért önmagam számára. Nem azért, hogy megbüntessem magam, nem azért, hogy „nem tudok megesküdni rá…” nem azért, hogy megleckéztessem magam, nem azért mert rossz vagyok, hanem azért teremtem, hogy általa a legnagyszerűbb dolgokkal ajándékozzam meg magam.

Amikor eljutsz erre a pontra, felnyitsz olyan potenciálokat, amelyek addig ismeretlenek voltak a számodra. Amikor ebben az Ahmyo állapotban tudsz lenni, a teljes bizalom állapotában - „Én teremtem meg a saját életem, s nem érdekel, hogy a külső körülmények hogyan festenek, folyton én teremtem”- na ez az Ahmyo.

A teljes, feltétel nélküli, nem mentális (!) alapokon nyugvó bizalom önmagatokban. Ahmyo.

Amikor eljuttok erre a pontra, ahol ott is vagytok már, csak épp fel kell ismerjétek, akkora dolgok tényleg mozgásba lendülhetnek. " :

Gárdi Marianna - Az intelligens sugárzás.

Az intelligens sugárzás.

Az atomenergia, megmutatta, hogy a naprendszerekben mekkora a külső hatása az angyali ÉletFényeknek, ahogyan keresztül sugározzák az üzeneteket a fizikai világegyetemekhez. 

Fent is, és lent is.
Úgy, hogy rajtunk belül is vannak, és abban is, amit látunk az égen és a Földön..
Ez a Metatron energia, egy minősége.
Az intelligens sugárzás.
Ezek a sugarak határozzák meg és hajtják végre az átalakítás egy részét a DNS-en belül.
A Szívmag a "fénykövetésének"a vezérlője.
Hiszen tudjuk, ami kint van, az bent is.
A lelkünk intuíciója, figyelmeztető, vagy csak egyszerű megérzések formájában, mind mind atomenergia.
Gondoljunk csak arra, amikor azt mondjuk, nem tudom honnan jött, csak úgy bevillant!
Ezt az energiát, ajánlatos megtanulnunk megtalálni belül magunkban, és hasznosítani.
Az Angyali Életfény a Szívmag központjából árad.
Az alapvető Metatroni minta 3D-s formában, jelenleg az úgynevezett "Élet Virága" ami látható Ozirisz templomában Egyiptomban.
 
"Az Élet Virága az egyik legősibb szent szimbólum.
Egy olyan csodálatosan tökéletes mandala, mely a földön a legkülönbözőbb tájakon található meg. Az első ilyen mandalák kora és készítői az idő homályában vesztek, de maga a mandala a mai napig tökéletesen szimbolizálja a teremtés folyamatát, a világunk felépítését, struktúráját."
 2010. december 5.

Gárdi Marianna - Pax

Pax

2011.04.07.

Az Új idővonal ugrásának 4. állomásához érkezünk,12.-én. A Felsőbbemmel folytatott diskurzusomból szeretnék megosztani                              

- Amit tesztek metafizikai kifejezésekkel ecsetelve a folyamatot: A valóságsíkok rezonáló harmóniái beindulnak az összes potenciális tér/idő hologram Elektromágneses összefüggéseiben, az egyedi frekvenciájú gravitációs hullámok és a geometriai (metatroni) fénykódokon keresztül.

/ ez az idővonalugrás  egy szóval  :) )

(Puff! Ezt direkte azéééé kaptam, mert beszóltam ? Jó csak vicc volt! Ti mondtátok hogy játszatok egymással jót...gondoltam veletek is lehet. )

-A manifesztáláshoz elektro-mágnesesen tökéletesnek kell lennetek, ügyelnetek kell arra, hogy aurátok egész legyen, mert ki kell terjednetek a Kristály Rácsig.

(Aha! Oké. Akkor, annak aki nem érzi, vagy nem tudja  mennyire egész az aurája ajánlhatom az Egyesült csakrák invokációját?

- Feltétlen - jött a válasz.

Tessék drágáim :

http://espavo.hu/kozosseg/blogbejegyzes/7230

- A Kiterjedés alatt és a magasabbra lépésben a dimenzionális birodalmakba, mindvégig tartanotok kell a kapcsolatot az összes dimenzióval, beleértve a harmadikat is! Nagyon sokan elfelejtik, a Teljes Leföldeltség törvényét, és a magasabb dimenziókban éteri, asztrális ..szinteken reked a teremtés. (az elszállós meditációnak az állapotába esnek ilyenkor)

- Ez amit csináltok megköveteli az egész idő alatti éberséget, hogy tudatában vagytok mindvégig az egész lényeteknek, és a helynek amit választottál erre az alkalomra.

Gárdi Marianna - A Kozmikus parlament karácsonyi üzenete


2010. december 24. péntek, 12:41

A Kozmikus Parlament, egyik kommunikációs beosztottján :)

keresztül átadott üzenete :
Kedvesek!
A mi ajándékunk a ti ünnepetekre, a „Kozmikus polgári igazolvány" :) 
Mindannyiótok, aki, a megelőző években önmagán dogozva  belső munkával alakította magát és elérte a kozmikus tudatosságot, részesült ebben. Ez az „igazolvány” a fénytestetekben ragyog mostantól, hiszen tudjátok, amikor belső munkátok eredményeként, a hiedelemrendszereiteket felülvizsgálva , elengeditek a félelmeiteket, az, az aurátokon is látható, és szépen alakul a fénytestetek.

Mivel az egész Kozmikus „kukucska” brigád, tegnap összehangoltan megszavazta, reggelre mindannyiótok egy fénylő szimbólumot kapott a spirituális testébe, ami ellátszik olyan messzire a Kozmoszban, hogy, aki Gaiára tekint onnan, azt látja, hogy a Földanya díszbeöltözött.

Ő olyan most, mint a Karácsony-fátok- a szeretet fája.
Mert ő maga a feltételnélküli szeretet, és ti vagytok rajta a csillógó díszek

  Szeretettel teli boldog ünnepeket kívánok
         a Fény családjának nevében!
                                 © Margardian

Solamon - Mindegy mire cserélitek fel


Solamon  - Mindegy mire cserélitek fel

Ne haragudjatok a pénzre. Nem a pénz léte, fajtája (Dollár, Frank..stb) a hibás, a kialakult helyzetért ami a világon van. Akármivel váltjátok is fel, ha a mentalitás az elnyomás marad...és te kevesebb búzát, vagy aranyrögöt kapsz a munkádért, mint ami elegendő ahhoz hogy méltó emberi életet éljetek mindenhol a világon..

Solamon
(Gárdi Marianna)

Gàrdi Marianna - Tartsd meg az érzést!


 

Tartsd meg az érzést.

2011.03.15

  Az a "bajunk", hogy ahelyett,.... hogy még azt az örömöt élnénk, ami pár órája ért minket, a  jövő végett megjelenő aggódással...pillanatok alatt leradírozzuk azt a lelkünkről.  

                  

                                               Tartsd meg az érzést!

Gárdi Marianna - A teremtésit neki :)

A teremtésit neki :)

2010.11.30

Mi van akkor, ha évek óta nem jönnek be a módszerek ? És te azt gondoltad, valamit nem csinálsz jól ?

Adamus egyik aspektusa amelyikkel kapcsolatban vagyok, segített.

Amikor átjöttél a tűzfüggönyön, előre ..lezsíroztál mindent, az összes potenciállal és végig élted..... (állítólag a dejavu ennek a megjelenése, emlékszel rá) Na és most, amikor azt választottad, hogy részt veszel ebben a felemelkedés játékban, akkor az utóbbi évek felgyorsult eseményeivel kijátszottad (lejátszottad ezeket a lapokat) az összes megtervezett potenciált.

Felkapcsolódtál azokra a rácsokra, amik már nem azt a fajta teremtési kódokat tartalmazzák, amik régen működtek. Túlképpen ugyanabban a testben (nem mentél át a fizikai buborékodat levetve), de új életciklust kezdtél élni.  

És azok folyékonyak és egóvágy mentesek. ...és elképzeletlen.

Nem elképzelt. Soha egyetlen inkarnációdban nem élted eddig.

Kötöttél egy szerződést, hogy a szellemed( Felsőbb Én) késztetéseit követed a szent szerződésedet éled, ami ebben a régi energia rendszerben még eléggé akadozva működik. De érzed a feltételnélküli bizalmat a mindenségben, minden pillanatban!

 "Amit érzel, hogy most kellene, hogy legyen az életedben, még nincs potencializálva.

Amit elképzelsz, és nem sikerül manifesztálni, azért nem sikerült, mert az lejárt szavatosságú.

Minden elképzelés az elméé, ami behatásról és korlátoz. Elképzelni az elképzeletlent ...(nem az elképzelhetetlent) Másképpen mondva, olyan eddig még az életeid sokasága alatt sem lévő potenciálok... megengedése és beengedése az itt és mostodba, hogy a Vagyok aki vagyok éned, megtapasztalhassa.

Ha az érzés jó ami kíséri, akkor azt választani.....

Az ismeretlent.

Bízva a mindenségben.

Játszani kezdtem nem csak a szavakkal az energiájukkal is .

Elképzelem, (kép nélkül!sicccc) hogy egy elképzeletlen helyen, még elképzeletlen emberek között, elképzeletlen célokkal, de minden eszközzel rendelkezve ...szeretettel teli, boldog, és teljes életet élek. :)

Gárdi Marianna - Az isteni nyár ajándéka

Az isteni nyár ajándéka

2010.10.31

Tavasszal írtam egy élményt:

Nem leszek kertész.címmel. http://espavo.hu/kozosseg/blogbejegyzes/6781

A beírásomat követő hónapra, egy életre megtanultam, hogy:

Soha ne mondd hogy: Nem :))) vagy hogy soha :) Akkorát perdített rajtam a Szellem, hogy ezt megtapasztaljam, hogy úgy gondolom meg kell osztanom veletek :) Íme a sztori és az eredménye:

A nyaram úgy telt el, hogy akitől bérlem a lakást, nem rakott ki, mert nem tudom fizetni, hanem a birtokán dolgozgatom a lakbér fejében. Csodás kis sziklakertet, tavacskát rendezek, metszés, ültetés stb. Fizikailag is erősödnöm kellett, az tény, de nagyon sokszor rendesen elfáradtam. Viszont nagyon mély kapcsolatot alakítottam ki a természettel, a Földanyával és a benne élő élőlényekkel, + még egy varangyos békával is. Igaz eltűnt egy idő után őkelme.

Biztos megijedt, amikor azt mondtam, ha megfoghatlak, megcsókollak, hátha királyfivá változol :) A Földanya szívének dobbanása, jelentem: az ország másik végében is meghallható.:)  Mint ahogyan az ember szívverése is ha egy távolabbi testrészen tapintod.(mondjuk a bokán :)

A lovaktól való félelmem kezd elmúlni, de azért még megsimogatni, vagy kézből etetni nem merném őket, vallottam be magamnak. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy nincs rá késztetésem :) de én beismertem, még tartok tőlük. Tisztes távolságot! Érteni kezdtem a fák nyelvén, a madarak figyelmeztettek, menjek árnyékba mert napszúrást kapok :) stb. A pillangók játszottak velem, és minden nap jött egy sas a fejem fölé és vijjogva köszöntött : 3 kört írt le és elszállt. Visszatekintve, szerencsésnek mondom magam, mert egy üzletben, reggeltől estig dolgozva, ezeket nem élem meg, és ugyanilyen szinten tudnék csak élni akkor is, mint most. Az egész nyarat májustól a szabad hegyi levegőn tölteni azt hiszem Isteni ajándék volt. Valamire biztos felkészít a Szellem, lehet, hogy már csak ezek a tapasztalatok hiányoztak az új földre való érkezésemhez. (Sicc)

Gárdi Marianna - Az égig érő lajtorja fokai


Forrás: Égi- és földi... Kaptam továbbadom nektek.

Kedvesek.

Mester alkimista életetek elérkezett, a következő fokozatához. Már nem hat rátok a régi tudatosság visszahúzó ereje, ami azért is veszít erejéből, mert ti felül tudtok emelkedni már ezeken az alacsonyabb rezgéseken. Még egymást is próbára tettétek, evvel segítve egymást a fejlődésben.

Ez tette lehetővé, hogy a következő "feladaton" munkálkodjatok.

Azokhoz szólok akik már el tudják fogadni a spirituálisnak nevezett más közösségek tevékenységét, még ha a folyamat nem is a szájuk íze szerinti, feltétel nélkül. Már meg van a tudásotok arról, hogy mindenben meglássátok a fényt.

Többféle módszerrel, de eljutottatok arra a pontra, hogy a KÖZÖS-re fókuszáljatok. A most következő időszakban az égig érő lajtorja következő fokára léptek.

Vannak akiket ti elfogadtok már, bármilyen sérelmet is okozott, átlényegítettétek magatokban, mert tudjátok egy-egy esemény a ti fejlődéseteket szolgálta. Még a nagyon durva szituációk is.

Azt ami ezáltal felszabadult bennetek energetikailag, azt a helyet megtöltöttétek szeretettel.

Már azon ajánlatos dolgoznotok, hogy megfigyelitek, megérzitek, felfedezitek, kik azok, akiknek ti okoztatok sérelmeket. Gondolkodtatok-e már azon amit a nagy játékban ti okoztatok esetleg tudattalanul? (nem tudatosan, mert akkor semmi közötök a spirituális beállítottsághoz. A felemelkedéshez, meg főleg. Ezt jó ha megjegyzitek.)

Jó lenne mindannyitoknak felgöngyölíteni ezeket a történéseket, és megoldani a másokon ejtett csorbát. 

Az összes ellen-érzésen, azokon is, amit irántatok érez más a környezetetekben, kapcsolataitokban!  Ügyeljetek arra, hogy a személyétől elkülönülten kezeljétek a dolgot.Teljesen mindegy a személye, mert ha a személlyel nem érzitek az egységet, akkor még hosszú út van előttetek a felemelkedés lajtorjájának felsőbb fokáig. Abban a szituációban ami kialakul körülötted és nem tudsz azonosulni vele, gondold, hogy az illető a fejlődésének azon a szintjén, nem ugyanúgy látja a dolgokat mint te. 

Ha erős késztetésed van kifejezni az igazságodat, ne fojtsd el, főleg, ha másokat is érint.

A jövő évi aktiválások, energiai csomagok fogadásához szükségeltetik, a képességek aktiválásához is, hogy az isteni bölcsességetek fejlődésének következő szakaszát elérjétek.

 

 Végtelen szeretettel.

Gárdi Marianna - Tiszta tükörsima víz.

2010.08.23

Tiszta tükörsima víz.


Mint néhány ember élete.

Ha csak a felszínen pancsikolsz... az marad a felszín. De a mélyén a leülepedett dolgok, még tömegével ott vannak.

Meglátod.

Ennek tudatában, állíthatod-e, hogy a "Víz" tiszta?

Tudsz-e önfeledten lubickolni benne ?

Elfogadom azt, hogy van, aki tud ilyen vízben.

Elfogadom, hogy nem tetszik neki, ha felkavarom a vizet, mert a felszínre jön, ami a mélyen volt, és kicsit bepiszkolja a vizét ahol lubickolt.

De ha én nem, akkor jön más.

Mert a víznek nem csak a felszínen kell tisztának lennie, hogy azt állíthassuk, hogy MINDENKINEK jó ebben a tiszta vízben lubickolni.

©Margardian

Gárdi Marianna - Solamon - Gaia

Gaia

2010.07.08

 ©Margardian

Gaia magas tudatosságú Élő lény. Szerződése van az Omniverzummal. Minden évben megújul ez a szerződés.

Ami az emberi lényektől függ, az az, hogy a már említett felemelkedésről szóló megkérdezésükre adott válaszuk, hogy : Igen a felemelkedésemet választom! - milyen mértékben valósul meg. Több ilyen megkérdezés volt már. Sokan visszafordultak a nehézségek végett, nem fejlesztik magukat, sem szellemi sem spirituális, sem pszichológiai szinten.  Sokan az átmenetet választották, mert elfáradtak.

Azok az energiák amik negatív erőknek vannak megnevezve, nem alakultak át olyan mértékben, hogy felülírják a tömegtudatot annyira, hogy már ne ezt kelljen tapasztalni.

A Fénymunkásnak, fényszövőnek nevezett emberekben is szép számmal megtalálhatóak a félelmek különböző szintjei. Elindultak és minden felfordult körülöttük, egymásnak ellentmondó információkkal bombázták őket, az egójukat sértette a meg nem értés, és manipulálódtak szép számmal a spirituális világba berendezkedett új tudatosságot hirdető, de a hatalmat nem átadó régi hitrendszerű, a dualitást fenntartó erőket képviselő emberi lények által.

Amikor az egyén napi szinten tesz a maga harmóniájáért, az kihat a körülötte lévőkre is, és azokat is emeli vele, majd azok is azokat, akikkel érintkeznek.

Amit emberi lény tehet, az a saját maga tisztítása, a saját kapuinak nyitogatása, és a saját maga védelme.

A Mag-ja védelme.( előtte odáig eljutni)

Aki késztetést érez, a szíve azt diktálja, mindent tegyen meg amit jónak érez. 

De tudja, hogy tényleg a szívéből jön a késztetés, és nem félelemből.

                               Szeretettel  Solamon

Gárdi Marianna - Solamon - Emberségtudatosság

 


Solamon - Emberségtudatosság

Az Emberségtudatosság, nem egyenlő a szegénység tudatossággal.

Ha a cselekvésre motivált emberi lény, emberségtudatosságból tesz meg valamit, bármit : akkor már nem veszi figyelembe a dualitásban élők, (saját, vagy mások, szívből jövő cselekedetének) bárminemű kategóriába sorolását.

Cselekszik.

©Margardian

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések