2022/11/07

Kryon - Megszabadulni a Félelemtől

Megszabadulni a Félelemtől

fear-04.jpg

Kryon ~ Channelled through David Brown
2006. Május 2 : Marina da Gama, Cape Town
Fordító: Korpos
Magdi

Köszöntelek kedveseim, KRYON vagyok, a Magnetikus Szolgálattól.

Még egyszer, csodálatos itt lenni ma veletek, e tiszteletreméltó gyógyítók csoportjában, akik több dimenzióban, bolygón és univerzumban együtt dolgoztak.

Ma este sok szeretet van a levegőben és ebben a teremben, és csupán a szeretet számít. A szeretet a válasz minden kérdésetekre és problémátokra, melyen átmentek. Egyesek számára, sok félelem létezik, a szeretet szomszédságában. Közületek egyesek jobban félnek saját fényüktől, mint saját sötétségüktől. A többség közületek jobban tolerálja a sötétséget, és nem tolerálja a fényt.

Lassan de biztosan felszabadultok a fény intoleranciájától és ez lehetővé teszi számotokra, hogy sokkal összpontosítottabbak legyetek és a középpontotokban legyetek. Az érzelmek sokkal nyugodtabbak, kevésbé kaotikusak lesznek, lehetővé téve számotokra, hogy bölcsebb döntéseket hozzatok - melyek kevesebb félelmen alapulnak. Ne alapozzatok a félelemre, amikor döntéseket hoztok, inkább a fényhez és a szeretethez forduljatok. A félelem jelenti a földi síkon a rabszolgaságot. A félelem az ami korlátoz titeket és megakadályozza, hogy azok legyetek akik valójában vagytok. A félelem egy őrült vagy elmezavaros állapot ám reális. A félelem a sötétség, melyhez olyan jól hozzászoktatok és valahányszor behatoltok félelmetekbe, egy új kiterjedt tudat-állapotba kerültök. Nagyon sok ajándékot fogtok kapni, melyek félelmetek mélységeibe vannak elrejtve, életetek sötét üregeinek mélységeiben, nagyon sok csodálatos spirituális ajándékot fogtok felfedezni. Emlékezzetek, hogy minden felfedezett vagy megvilágított sötét zónában, kevesebb kétség létezik majd.

A félelemnek számtalan formája van és indirekt formát ölthet. Ennek ellenére, kétségeitek nem kevésbé reálisak és éppen ezek a finom, szinte láthatatlan kétségek okozzák a legnagyobb bajokat nektek. Ezek a kétségek blokkolják energiátok körforgását, folyását és olyan térbe korlátoznak titeket, mely egész életetekben fogva tartott. Ezeket a kétségeket nemzedékről-nemzedékre, egyik családról a másikra viszik át és mi összegyűjtjük a saját kétség-csomagokat, mely a földi sík tapasztalatain alapulnak. Mindezek a tanítások, a félelemtől való felszabadulásra, a szeretetben, igazságban és Autentikus Énné való válásban való lehorgonyzásra vonatkoznak. Az egyik legfontosabb szabály kimondja: Akkor, amikor felszabadítotok valamit, mindig valami jobb jelenik meg utatokon. Létezik egy különbség a felszabadítás és a visszautasítás között. Gyakran, amikor erőszakosan eltávolítotok valamit, kerülitek az összetűzést/szembenézést az illető félelemmel és minél erősebb a visszautasítás, annál nehezebb a vele való megütközés/szembenézés.

Most, csukjátok be szemeiteket és legyetek jelen MOST testeitekben. Tudatosítsátok mennyi szeretet létezik ebben a helységben. Spirituális vezetőitek lábaitoknál hevernek és a termet benépesítik az angyali partokról. Kryon maga, teljes hatalmában van jelen. Tapasztaljátok meg azt ami úgy tűnik testeteken kívülről érkezik és tudatosítsátok azt, hogy mi történik belül.

Ma, a félelemmel fogunk dolgozni - az életeteket blokkoló félelemmel, amit ha egyszer felszabadítotok, fel fog szabadítani titeket is. Van egy oka annak, amiért a félelmet kutatjuk. Számotokra ez egy biztonságos tartályt jelent és ahhoz, hogy a földi síkról tanuljatok, szükség van bizonyos mennyiségű félelemre. Nagyon lényeges például az, hogy féljenek a kisgyermekek, pl. a tűztől való félelem segít, hogy ne égessék meg magukat vagy a víztől való félelem megakadályozza őket abban, hogy a vízbe ugorjanak, mielőtt úszni tudnának. Amint felnőtök és többet tudtok a földi síkról(már megtanultátok, hogy ne tegyétek a tűzbe kezeteket), a veszélyt és ennek megfelelően a félelmet már azonnal szabad szemmel is felfogjátok. Nem különös az, hogy amint egyre inkább előrehaladtok az életkorral, egyre félősebbé váltok? Kétségekbe kapaszkodtok; termesztitek és növekedni engeditek azokat. Tudatosítsátok mint külső mint belső érzelmeiteket és jöjjetek rá arra, hogy semmi félelmet keltő nincs ebben a helységben, abszolút semmi, mivel teljes biztonságban vagytok, egy szent rituálé terében... mégis, ennek ellenére sok félelem van testeitekben... semmi más, csupán a félelem tiszta állapota.

Az emberi lény, állandóan félelemmel teli állapotban jár a testében. Az Emberi Lény, elfelejtette, hogyan szabadítsa fel félelmét.

Tehát, engedjétek, hogy átfogja testeteket a félelem, mely legjobban akadályozza életeteket. Gondoljatok egy álomra, amit gyakran álmodtatok ám soha nem teljesedett be. Lehet, hogy egy új házról vagy új autóról, valami anyagiról vagy elvontról van szó, mint például egy szerelmi történet. Álmotok beteljesedett volna, ha nem lett volna ott a félelem. Most, tudatosítod a testedben lévő félelmet, mely megállítja ezen álmod megvalósulását… és szabadítsd fel. Engedd elmenni a félelmet.

De hogyan ismerhetjük fel a rejtett, finom szintű félelmeket, melyeket mindannyian magunkban elrejtve hordozunk? Hogyan jöhettek rá arra, hogy létezik félelem bensőtökben? Meg kell tennetek azt a dolgot, amitől legjobban féltek és ez azt jelenti, hogy behatoltok abba a félelembe. Például, valószínűleg mindannyian megtapasztaltátok azt, amint az úszó medence ugródeszkája szélén állva, elborzadtatok annak gondolatától is, hogy le kell ugorjatok onnan a vízbe. Talán leugrottatok majd örökre lemondtatok róla, vagy talán többször is megismételtétek az ugrást, az első után. Ez egy világos és reális félelem.

Most, tudatosítsátok azt, mi állít meg titeket, álmotok megvalósításában. Ez a valami új megtanulásától való félelem és ha így van, miért kellene ez félelmet keltsen? Miért kellene félnie valakinek attól, hogy valami újat megtanuljon? Talán a múltban megbüntettek titeket a kudarcért, amikor megpróbáltatok megtanulni valami újat. Vagy, talán sikerült megtanuljátok ám nem a kívánt mértékben és problémát okozott ez nektek.

Tehát, tudatosítsátok az új megtanulásától való félelem problémáját magatokban és kutassátok ezt testetek belsejében. Emlékezzetek rá, hogy a tanulás az ismeretlenbe lépést jelenti. Ez egy új tanulás strukturált módozata - egy új Lénnyé válás. A nyugati világban a tanulás iránti elfoglaltság, kizárja az érzelmeket és bárhol jelenik is meg az érzelem - egy problémára utal. Az ismeretlen mindig félelem-faktort jelent és a félelmet, emóció kíséri.

A tanulás, az ismeretlenbe és nőiségbe való lépést jelenti. Egyes emberek talán anyjuk viselkedése miatt megvetik a nőiességet vagy talán félnek a nőiségtől. Azonban minden válasz megtalálható a nőiségben.

Álmaink forrása a nőiségben van, kételyeink szintén innen származnak. A női - az ismeretlen. Másrészt viszont a férfias az ismert és normális módon, az apával kapcsolatos problémákra vonatkozna, mivel egy emberi lény problémái amint felszínre kerülnek, bizonyíthatóan az anyától vagy az apától származnak. Tanuljátok megfigyelni saját viselkedéseteket és értsétek meg az Univerzumot, mivel az Univerzum fog megtanítani titeket mindarra, amit álmaitok megéléséhez tudnotok szükséges. Tanulva, kiterjedtek. A női vagy ismeretlen magatokhoz ölelésével, többet nyújtotok önmagatokból a világnak, egyre inkább azzá a lénnyé válva, akik valójában vagytok.

Ti, beléptek a kiterjedésbe és autentikussá váltok. Paradox módon, azáltal akik vagytok, nem vagytok autentikusak, mivel igazán autentikussá csak akkor váltok, amikor abszolút integritásban cselekedtek. És ami blokkolja az integritás elérését, az a félelem. A Szeretet, szintén az ismeretlenség. Mindezek a paradox energiák, az ismeretlenségben gyökereznek. Az ismeretlen, egy paradoxon egy másik paradoxonból, mely benne van egy másik paradoxonban és mindig így fog lenni. Próbáljátok megerősíteni férfias részeteket, hogy behatolhassatok e paradoxon eszenciájába. Minél erősebb apátok és minél jobb a kapcsolatotok vele, annál könnyebben megközelíthetitek intellektuális módon e földi életet. Minél jobb, könnyebb és védelmezőbb anyátokkal való viszonyotok, annyival határozottabb és szilárdabb lesz életetek ezen a Földön. Egy mély gyökerekkel rendelkező óriási tölgyfához hasonlóan, a ti feladatotok az, hogy mélyen kapaszkodjatok gyökereitekkel a Föld Anyába és amint megoldjátok anyátokkal való problémáitokat, annál erősebben horgonyoztok a Föld Anyában. Amint megoldjátok az apátokkal kapcsolatos problémáitokat, jobban hozzá fogtok kapcsolódni a Krisztusi Tudathoz és a Mágusok Tudatához. E dolog segíteni fog majd nektek, hogy gyorsabban megoldjátok a paradoxonokat, lehetővé téve a nőiség gyorsabb felderítését. Ez az erő egy formája. Nem egy varázslatos erő, bár önmagában mágikus és a mágia, az Isteni Akarat fizikai megnyilvánulása. Minél mélyebben horgonyozzátok gyökereiteket a Föld Anya bensejében és minél erősebben összekapcsolódtok a Krisztusi Tudattal és a Mágus Tudatával, annál több energia fog áramolni testetekben. A férfias Krisztustól és a nőies a Föld Anyától.

Amikor elfog a félelem titeket, az energiák kezdenek leválni és a félelem lassan elkezdi elfojtani a Föld Anya energiáját és az Ég Atya energiáit, lassítva a teremtést, saját pszichikumotok természetes teremtés aktusát. A félelem, a siker természetes blokádja. A félelem megakadályozza a sikert. A félelem megállít titeket álmaitok megélésében. Elérve egy új tudatra, mely felemelkedik az Ég Atyához, egyre erősebben fogjátok érezni kapcsolódásotokat azoknak a nagy alkimistáknak és mágusoknak tudatához, akik e bolygón éltek.

A Krisztusi Tudat 100 km távolságban lakik a bolygótól és a Mágusok tudata még ezen is túl, ettől 30 km távolságban található, tehát a Földtől 130 km-re. Kapcsolódjatok egyre jobban össze Mágusok Tudatával, mivel a félelem az ő területükhöz/hatáskörükhöz tartozik és a mágia felé vezető emocionális portál, áthalad a félelmen. Minél kevésbé féltek, annál több mágia megvalósítására vagytok képesek. Legyetek tudatában ugyanakkor annak, hogy a mágikus, az Isteni Akarat fizikai megnyilvánulása. Ez azt jelenti, hogy az általatok megvalósítható mágia lehetőségei csökkenek a félelem állapot felerősödésével. A félelem számtalan játékot játszik és minél erősebben kapcsolódtok saját mágusotokhoz, annál több félelmet fogtok felszabadítani és ily módon, saját sorsotok mestereivé váltok. A következő két-három évben, számotokra akik e teremben vagytok, a félelem a múlt területéhez fog tartozni. Tudatosítsátok elmétekben, hogy a félelem ellenőriz vagy megállít titeket álmaitok megélésében. Vegyétek figyelembe és tudatosítsátok ma este kétségeiteket.

Most, vigyünk fényt a sötétségbe, hogy láthassuk fel ragyog még jobban. Intenzívebben áttetszik a fényben a sötétség vagy fordítva. Természetesen, a fény feltárja a sötét helyeket, lehetővé téve számotokra, hogy befele nézzetek. Valószínűleg felteszitek majd a kérdést, miért voltak sötétek már kezdettől fogva azok a helyek. Egyes kétségek megalapozottak, azonban testetekben léteznek olyan mechanizmusok melyek azonnal jelezni fogják nektek megjelenésüket. Amit idáig megéltetek az egy múltból származó félelem - egy gyermekkori eseményből, mely tulajdonképpen, álmotok megélésében akadályoz titeket Lehetnek még, az anyaméhben felhalmozódó kétségek is. Valahányszor olyan energiát éreztek, mely bezárja egész testeteket, ez normális módon, a méhen belüli időszakból származó félelem vagy energia. Így hát tanulmányozzátok álmaitokat és ott ahol félelmet érzetek, mely a gyomor tájékon is előfordulhat - mivel a félelem, a test bármely részében érezhető - kutassátok és tudatosítsátok azon életkort, amikor először fordult elő vagy éreztétek. Ezután szabadítsátok fel. Ebben az energiában, kedveseim, ma , bármilyen félelemről is szereztek tudomást, hagyjátok elmenni azokat.

Ma, egy meleg és szeretető tudat van itt jelen és megértjük állapototokat, egy félelem állapot. Ez könnyen megállíthat titeket abban, hogy szeressetek, törődjetek, gondoskodjatok valakiről vagy egyszerűen, együtt legyetek valakivel. A félelem annyi magányt, annyi egyedüllétet teremt. A félelem, hogy megérintsen titeket egy másik emberi lény - bármennyire is vágynátok erre, talán félelmet kelt bennetek. Ezért, most tudatosítsátok saját testeteket és születésetek tapasztalatát - áthaladva a születés csatornáján. Ebben a pillanatban aktiváljátok szándékotok erejével azokat a bizonyos kételyeket - a születéstől és a földi élettől való félelmeteket. Utazásotokban, a kételyek egy közös pontban, a fogantatásban kezdődnek. Mivel ti mindannyian saját sorsotok teremtői és mesterei vagytok, azonnal válaszolhattok magatoknak e kérdésre: “Mi állít meg engem abban, hogy megteremtsem magamnak, megálmodott sorsomat?”

Az egyik legjelentősebb dolog a vérfagyasztó félelem - a félelemtől való megszabadulási képtelenség. Mivel nem vagytok tudatában annak, mit jelent valójában a félelem. Tehát, most ebben az energiában, hagyjátok kételyeiteket, a tenger apályához és dagályához hasonlóan közlekedni. Mostantól kezdve, a kételyek teljesen haszontalanok számotokra.

A kételyek legnagyobbika a saját fényetektől, ragyogásotoktól és fenségetektől való félelem - valamennyien fenségesen ragyogóak vagytok saját fényetekben. És újból, a félelem megakadályoz titeket mindezek kifejezésében. Ezért, engedjétek el a félelmet, mely a testetekbe belépő tömeg-tudat egyik kifejeződése. Tanulmányozzátok.

Most, még egyszer, engedjétek meg, hogy a külső energia összevegyüljön a belső energiával. Engedjétek behatolni a fényt és szabadítsátok fel kételyeiteket. És beszélhetnék még a legfelső emberi álomtól való félelemről, a szeretettől való félelemről, az igazi szerelem megtapasztalásától való félelemről egy kapcsolatban? Mi ez a félelem attól, hogy igazán eggyé váljatok egy ellentétes nemű személlyel és a saját választáson alapuló valóság megteremtéséről? Ez nem létezhet csak ha megengeditek, hogy ez a félelem belépjen testetekbe, bejöjjön, hogy felszabadíthassátok.

Kedveseim, ez a félelem hosszú-hosszú idővel ezelőtt jelent meg, még mielőtt ti egy Isteni szempillantás lettetek volna.

Ez ősrégi és mindenkinek a sajátossága. Így hát, engedjétek ezeket a kételyeket, a tenger apályához és dagályához hasonlóan áramlani tudatosítva, hogy amit felszabadítotok, nem millió, hanem évmilliárdnyi régisége van. Félelem. Semmi okotok sincsen mostantól kezdve magatokkal hordozni ezt. A félelem, nemcsak nem teremt valóságot, hanem ami még fontosabb ennél, ti teremtitek meg annak valóságát amitől féltek!

A félelem megtalálható még DNS-etek sejtjeiben is. Szenteljetek egy kis időt, DNS-etek megfigyelésére, a testeteket alkotó csodálatos spirálra - és szabadítsátok fel azt. Ez anyátok, apátok, nagyszüleitek és összes őseitek félelme.

És most, ezen a napon lehorgonyzunk ebben a félelem-nélküli valóságban, az adott helyen, ahol vagytok. Engedjétek, hogy a rettenhetetlenség energiája átáramoljon testeteken a korona csakrától - lábaitok talpáig, majd szilárdan rögzítsétek a Föld Anya szívében.

Minden jót nektek és Isten áldása kísérjen, Kryon, most elbúcsúzik tőletek. Köszönöm.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések