2022/11/07

Kryon - A Szeretet Mindenkié

 A Szeretet MindenkiéKryon ~ Channelled through David Brown
2005, Július 13 : Wynberg, Cape Town
Fordította: Korpos Magdi

 

Üdvözöllek Kedveseim, KRYON vagyok, a Magnetikus szolgálattól.

Csodálatos, hogy ma újból veletek lehetek. Elmúlt földi életeitek során mindannyian Kryon energiáival dolgoztatok és lelkem megtelik melegséggel, amikor egy hozzátok hasonlóan összegyűlt csoportot látok.

Sok szeretet van ebben az univerzumban, bár keveset fognak fel és használnak belőle. Általában, az emberi tapasztalat kerüli, eltávolítja a szeretetet és ennek ellenére, az ember vágya az, hogy csordultig tele legyen szeretettel. Az ember álma mindig a szeretethez kötődik, de oly kevésbé ismerjük és értjük a szeretetet. A szeretet, a mindent simogató energia. A szeretet energia mindenkié. A szeretet ti vagytok és testetek minden tudatos vagy öntudatlan energiája. Mindannyian szeretet vagytok, semmi más csak szeretet. Személyiségetek és létezési állapototok mindenik aspektusa szeretet. Különböző szintek és beállítások léteznek. Az emberi tudatnak, nagyon csökkent beállításai vannak akkor, amikor szóba kerül, hogy megnyíljon a szeretet számára.

Szeretet mindenhol van és mindenkinek jut szeretet.

Csukjátok be szemeteket és érezzétek a szeretetet, a bennetek lévő szeretetet. Engedjétek, hogy a Szívetekben lévő szeretet kiterjedjen. Ébresszétek újra Szíveteket, egy új tudat szintre. A legtöbb embert ezen a bolygón, öntudat-hiányban nevelték. A gyermekek tudatos nevelése, a szeretet növekedését, míg a gyermekek öntudatlan nevelése, szeretet-hiányt jelent. A tudatos szülők szeretik egymást. A tudatos szülők, biztonságos, meleg, puha, befogadó teret/légkört biztosítanak gyermekük számára. A bolygón lévő gyermekek többsége, soha nem kap ilyen fajta szeretetet és csupán tőletek függ az, hogy megteremtsétek ezt a szeretetteljes légkört számukra. A szeretet színe a rózsaszín, mely puha, szelíd és meleg. Az apai szeretet kék akár a púder és szintén puha, szelíd, meleg figyelmes és a gyermeket védelmező.

Engedjétek meg néhány pillanatig, hogy ez a csodálatos rózsaszínű szeretet megtöltse testeteket és öleljétek át ezt az anyai szeretetet, ezt a szerető anya-energiát. Ebben a szobában, ma este, anyai szeretet van - a szeretet tiszta energia- szabványa. Ott, ahol testetekben ellenállást éreztek ezzel az energiával szemben, tudatosítsátok ezt az ellenállást és engedjétek, hogy ez a törékeny, finom és gondoskodó energia áramlat átáramoljon ezen az ellenálláson, felébresztve a bennetek lévő anyai szeretetet. Tudatosítsátok, amint kiterjed egész testetekben, feloldva és felszabadítva az ellenállást, mely cserében lehetővé teszi számotokra, hogy egy új világba lépjetek. Mihelyt védelemben és biztonságban érzitek magatokat ebben az anyai szeretetben, engedjétek, hogy ez behatoljon belső anyátokba és belső apátokba és ott, ahol nem szerették őket, engedjétek meg a belső anyátokban és apátokban lévő ellenállásnak a feloldódását. Egy anya szeretete gyermeke iránt egy tudatossági szintet jelent. Egy gyermek, aki abszolút biztonságban érezte magát anyja karjaiban, nagyon ritka tapasztalat ezen a bolygón és az európai kultúrában, bár nem számít hallatlan dolognak.

Tehát, engedjétek meg a szeretet energiájának kiterjedését, testetek ellenállásába – mindenhol szúrást és fájdalmat fogtok érezni. Ez a nagyszerű energia feloldja majd ellenállásotokat, hogy megnyílhassatok önmagatoknak és az univerzum iránt fogékonyak, szelídek és kecsesek lehessetek. Tapasztaljátok meg, milyen lett volna, ha anyátok valóban, abszolút módon megvédett volna titeket szeretetének biztonságával. Ez az energia, meghozza nektek ajándékként, az új tudati és megértési szintet életetekben. Az ellenállás eme energiával szemben nagyrészt a belső gyermek iránt érzett bizalmatlanságnak, saját anyja bizalmatlanságának köszönhető. Küldjetek ezért egyre több rózsaszínű szeretetet a gyermeknek, és a belső gyermek ama vetületei, melyekben nem bízott az anyja, fel fognak oldódni és megszabadulnak az ellenállástól, ezzel a szeretettel szemben. Engedjétek meg, hogy ez az energia szabadon mozogjon testetekben és talpaitokon át, kapcsolódjon össze a Föld Anyával. Hatoljatok be egyre mélyebben ebbe a térbe - az abszolút biztonság és védelem terébe. Eltart majd egy ideig, amíg mozogni fog ez az energia behatolva azokba a sötét terekbe, ahol düh és vádaskodás létezik anyátok iránt. Ez az energia megtisztíthatja, mint az első, mint a második csakrát. Ezek képezik belső anyátok csakráit és minden bizonytalanság testeteknek ezekben a zónáiban lokalizálódik/helyezkedik el. Akkor, amikor biztonságban érzitek magatokat és a Föld Anyával összekapcsolódtok, megszabadultok az életeitek gyógyulásától való félelemtől. Ha gyermekkorotokban soha nem tapasztaltátok meg ezt a rózsaszínű, biztonságos energiát, a belső gyermek a külvilágnak folyamatosan ehhez hasonló üzenetek fog küldeni: “Nem vagyok biztonságban, nincs védelmezőm, tele vagyok nyugtalansággal, szükségem van a biztonságra, szükségem van a védelemre” és az általatok megteremtett valóság bizonytalan és kiszolgáltatott fog lenni.

Engedjétek, hogy ez az energia behatoljon az első és második csakrába és feloldjon mindent, ami útjába kerül - legyen az öngyűlölet vagy fájdalom, magány vagy belső üresség érzete, düh, önvád vagy mindezek kombinációja. Ha fiú vagy, akkor bizonyosodj meg arról, hogy anyád azért szeret téged, mert fiú vagy, és ha leány vagy győződj meg afelől, hogy anyád azért szeret téged, mert leány vagy. Sok különös fordulat létezik az emberekben, mely számos pszichológiai problémát okoz bennük. Ez akkor történik, amikor egy gyermek megszületik és a szülő csalódott nemét illetően. Teljesen paradox lehet a helyzet akkor, amikor az egyik szülő egy bizonyos nemű gyermeket kíván, míg a másik szülő egy ellentétes nemmel rendelkezőre vágyik.

Ha ilyesmi előfordult életetekben, engedjétek meg ezeknek az energiáknak a mozgását, változását és felszabadulását. Az ilyen esetekben, felfedezitek majd, hogy elfojtjátok saját szexualitásotokat. Felfedeztek majd egy belső falat, annak a ténynek következtében, hogy egyik részetek férfi, míg egy másik részetek nő szeretne lenni. Egyik szülő sem fogadja el a másikat, ily módon szakadást hoznak létre pszichológiátokban. Ha ehhez hasonló előfordult életetekben, engedjétek meg ezeknek az energiáknak a felszabadulását és tegyétek lehetővé a férfi és női közötti szakadásnak a feloldódását és felszabadulását és engedjétek útjukra őket. Ha ilyen előfordult életetekben, a kapcsolatokat gyakorlatilag lehetetlennek fogjátok tekinteni. Dühöt és vádaskodást fogtok érezni az ellentétes nemmel szemben, ami belül történik, az kívül tükröződik. “Amint a Mennyben, úgy a Földön is – amint belül ugyanúgy kívül is”. Akkor, ha édesanyátok fiúra vágyott és leányt szült vagy ha leányt kívánt és fia van neki, engedjétek meg ezeknek az energiáknak a felszabadulását ezen rózsaszínű energiát használva - az anya autentikus szabvány energiáját. Minden típusú betegség okozója ez a jelenség, legyen az rák, szívbetegség vagy étkezési bántalmak. Sok más rendellenesség történik e tény következtében. Szabadítsátok fel első és második csakrátok energiáját és engedjétek el azokat.

Kedveseim, vezetőitek lábaitoknál hevernek, tisztelettel hódolva munkátok iránt, amit önmagatokkal végeztek. Már hosszú utat tettetek meg ebben az életben. Amit az erőtöket meghaladónak éreztek, adjátok át vezetőiteknek és engedjétek meg nekik, hogy segítsenek nektek felszabadítani az energiákat, az első és második csakrátokban található energia-blokádot. Ez, kedveseim, a feloldódott tömeg-tudatot jelenti, egy mindennapi személy számára. Az igazi szabvány apai-energia, a púder-kék szereteté, mely a családját védelmező energia, az anyát és gyermeket egy abszolút biztonságos térben tartó energia. Ez az energia jelenti az öltöztetést, táplálást és gondozást, az anya és gyermek minden szükségletének biztonságos megvalósítását. Ha az anyának kell átvennie az apa szerepét, a gyermek elhagyatva és visszautasítva érzi magát. Egy apa mindig jelen kell legyen azért, hogy biztosítsa a védelmet az anyának és a gyermeknek.

Engedjétek meg, hogy ez a szeretet, ez a púder-kék szeretet behatoljon testeitekbe. Tegyétek lehetővé, hogy ez megtisztítsa energetikai rendszereteket és mindent kiküszöböljön, ami az első és második csakrában található. Amint behozzuk ezt a púderkék energiát első és második csakránkba, létrejön a kék és rózsaszín fúziója, mely együttesen ibolya lángot hoz létre. Ez akkor teremtődik meg, amikor az anya és apa valóban megvalósítja ennek tényét. Ez a folyamat fog igazán megajándékozni titeket a valódi belső anyával és apával és a köztük lévő igazi együttműködéssel. Addig amíg, ez a bíborszínű láng nem fogja elégetni az összes régi energiákat a múltból és a régi szülői kapcsolatokból, nem hozhattok gyermekeket egy biztonságos világra. Ha nem vagytok képesek saját szüleitekké válni és nem adjátok meg magatoknak mindazt, amit az élettől elvártok, még nem jött el az a pillanat, amikor gyermeket vállalhattok. Lehetnek gyermekeitek, ám ők is épp olyan kiszolgáltatottak fognak lenni az életben akárcsak ti.

A belső anya összeolvadása a belső apával, lehetővé teszi ezeknek az energiáknak a feloldódását és megtisztulását és az ibolyaszínű láng égni fog testetekben felszabadítva mindazt, ami nem igaz, mindazt ami megállít titeket abban, hogy szeretet-kapcsolatot alakítsatok ki egy másik személlyel, akit csodáltok, lélektársatokkal vagy ikerlángotokkal, ám mindenek felett önmagatokkal. Egyetlen kapcsolat számít igazán a földi síkon és ez, az önmagatokhoz való viszony. Akkor, amikor jó az önmagatokkal való kapcsolat, a bolygóval való kapcsolatotok is jó fog lenni – ami belül történik, az történik kívül is. Engedjétek, hogy ezek a csodálatos rózsaszín és púder-kék energiák összeolvadjanak megalkotva a mindent elégető és átalakító ibolya energiát. Engedjétek meg neki, hogy meggyógyítsa a tömegtudat által képviselt szétválást, a férfi és női szétválását, amit a férfi és nő közti meg nem értést jelenti. Amint egyre tisztábbá válnak energiáitok, engedjétek meg a bennetek lévő férfi és női energiák összeolvadását, tegyétek lehetővé a szeretet kiterjedését testeitekben. A szeretet, egy létezési állapot, pontosan az, ami lenni akarsz. Ezért, váljatok álmaitokká, érezzétek álmaitokat vagy váljatok azzá a csodálatos álom-kapcsolattá, amiről mindig is álmodtatok és teremtsétek meg ennek energiáját testetekben.

Kedveseim, ez a hely a Földön, ahol a tökéletes kapcsolatok horgonyt vernek. Ezt a munkát már elvégeztük a svájci férfi energiákkal és horgonyt vert már Svájc földjén. Cape Town-ban, a Föld női középpontjában, most horgonyozzuk le ezt a munkát.

E két központ újból össze fog olvadni – a Cape Town-i csodálatos női energiák összeolvadnak az erős férfias svájci energiákkal, egy teljesen új világot és a kapcsolatok új megértését teremtve meg. Teljesítsétek be álmaitokat. Engedjétek, hogy egy jól működő kapcsolat szeretete és megértése behatoljon testeitekbe. Talán az általatok választott kapcsolat hasonló lesz egy tánchoz, a szellem-táncához, melyben a férfi és női energia együtt mozog, egy új világ megteremtéséért, melyről te és partnered álmodtatok, mindig is erre vágytatok. Tudatosítsátok a testetekben lévő blokádot, mivel ez egy minden emberben ott lévő nagyméretű blokád – a kapcsolatteremtés megértésének hiánya. A kapcsolatok titkai az első és második csakrában vannak elrejtve. Engedélyezve ellenállásotoknak kiterjedését, egy teljesen új világot fogtok alkotni önmagatoknak, egy olyan világot, melyben jó kapcsolatotok lesz férfiakkal és nőkkel, a bőséggel, természettel és magával az univerzummal, ahol a társ-teremtés könnyedén megvalósítható. Mindezek a teremtési aktusok, a férfi és női energia összeolvadásából keletkeznek.

Engedjétek meg tehát, hogy a púderkék és a csodálatos rózsaszínű szeretet-energia, átáramoljon testeteken, hogy fogékonyságra és a rátok váró ajándékok befogadására tanítson titeket – minden álomban sok ajándék létezik. Nem álmodnátok erről, ha kételyeitek nem tartanának titeket egyhelyben. Így hát, tudatosítsátok az álmaitok útjában álló kételyeiteket sorban legyőzve azokat - lehetővé téve ily módon ezeknek a csodálatos rózsaszínű és púderkék energiáknak valamint az ibolya lángnak, a szeretettől, kapcsolatoktól, intimitástól való félelem feloldását és az attól való félelmet, hogy nem a megfelelő személlyel találkoztok. Engedjétek kiterjedni az ellenállást, és amikor megtörténik ez, bizonyosan fel fog oldódni az.

Ez az első alkalom, amikor a púderkék és rózsaszínű energiát ily módon megtapasztalták a földi síkon, mivel ez egy új kor. Ez egy új kapcsolatteremtési mód. Akkor, amikor egy gyermeknek erős és kiegyensúlyozott szülei vannak - akik igazán szeretik egymást - csupán akkor virágozhat és növekedhet e gyermek. Egy gyermek bizalommal és szeretettel fejlődhet az univerzumban, mindent tisztelettel és megértéssel kezelve oly módon, hogy őt magát is tisztelet és megértés övezze. A belső gyermek jogaiba való visszahelyezésének ezen utazása a legfontosabb az ember tudatában. Az egyik legjelentősebb lépés ebben a tekintetben az, ha ily módon biztosítjátok belső gyermeketeknek tudatosságát azáltal, hogy a belső anya és apa szeretik egymást, együttműködnek egymással, biztonságos teret teremtve ezáltal gyermeküknek. Amilyen mértékben megerősödik belső anyátok és apátok, annál kedvesebbeké és szelídebbekké válnak ők. A sebzett belső gyermek vetületei oly mély félelmet éreznek. Szívetekben, arra a helyre visszatérve, amit évekkel ezelőtt elhagytak, mely az Univerzumban szétforgácsolódott és szétszóródott.

Amilyen mértékben megszelídül és fogékonyabbá válik testetek energiája és erősebbnek fogjátok érezni magatokat, engedjétek meg a rémült gyermek vetületeinek, hogy visszatérjen Szívetekbe. E gyermek vetületei, melyek első életéveitekben szétforgácsolódtak, nem fognak többé valóságot teremteni, hanem gyógyulásukat kérik majd. Mindezek a vetületek, visszatérnek majd hozzátok. Akkor, amikor belső anyátok és apátok egészséges, szerető kapcsolatot alakítanak ki egymással, megőrzik majd a teret mágikus gyermeküknek, hogy ő visszatérhessen. A mágikus gyermek, énetek ama vetülete, mely mindent tud, amit ismerni kell az univerzumban. Közeledik az idő, amikor minden megismerő és igazán megértő emberi lénybe visszatér ezen mágikus gyermek, mely a valódi emberi lény jellemzője.

Ily módon, itt a teremben azok, akik készen állnak mágikus gyermekük befogadására, engedjétek hozzátok jönni e gyermeket.

Azok közületek, akik nem állnak készen, menjetek e mágikus gyermek felé, bárhol is van ő az Univerzumban. Hagyjátok, hogy e mágikus gyermek beszéljen nektek, tanácsokat adjon. Ugyanakkor engedjétek, hogy a szeretet behatoljon Szívetekbe és amint ez megtelik, engedjétek az univerzumba kiterjedni azt, majd hagyjátok, hogy visszatérjen hozzátok, lehetővé téve, hogy egyre inkább azzá fejlődjetek, akik valóban hivatottak vagytok.

Kedveseim, ez a ti világotok és a ti világotok, a ti Teremtésetek. Amilyen mértékben belső gyermeketek szétforgácsolódott részei visszatérnek Szívetekbe, egyre erősebbé fogtok majd válni, képessé válva arra, hogy kedvetek szerint alakítsátok valóságotokat – az igazi szeretet, az igazi öröm, az igazi szabadság, az igazi kifejezés valóságává, ahol lehetségesek a férfiak és nők közti viszonyok, és a férfi és női energiák összeolvadása által, olyan álmokat fogtok álmodni, amilyeneket soha el sem képzeltetek volna.

Haladjatok tovább és Isten megáldjon titeket, ez Kryon, aki elbúcsúzik tőletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések