2022/11/07

Kryon - "Vízió a bolygó jövőjéről"

Kryon ~ David Brown channelje
2004, november 10. - Wynberg, Cape Town
"Vízió a bolygó jövőjéről"
(http://kryon.org.za/


Megjegyzés az olvasónak: Fejezzétek ki szándékotokat, hogy a Most pillanatában vagytok ezen üzenet olvasása közben, hogy energiátok összefonódjon a jelen lévő csoport energiájával.
 
Köszöntelek, kedveseim, Kryon vagyok, a Mágneses Szolgálattól! Nagyszerű, hogy újból együtt lehetek ezzel az értékes fénymunkás csoporttal; e csoport nagyon sok nehéz energiát leköt a földben, e szépséges városban, Cape Town-ban, Afrika távoli végében. Nagyon sokat dolgoztunk legutóbbi beszélgetésünk óta és nagyon sok minden megváltozott a világban. Az Egyesült Államok félelemre alapozó politikája kíméletlenül folytatódik és az Egyesült Államok mohósága és szükségletei számos nemzetet kiszipolyoznak. Minden emberi lénynek törvényes helye van ezen a bolygón és egy ajándékot hordoz e bolygó számára. Ez egy igaz világ kell legyen, úgy ahogy minden földön létező dolog egyenlő, talán nem anyagi, ám bizonyosan spirituális szempontból. Minden ember egyenlő és ugyanúgy kapcsolatban áll az Istenséggel; mindannyian az Istenség szívében laknak, fajtól, bőrszíntől vagy vallástól függetlenül. Az egész emberiség egyenlő Isten, az Istenség szemében. 

Nagyon sok nehézség és kihívás van e földön és természetesen az Egyesült Államok nélkül, ezek a nehézségek és kihívások már nem ugyanazok volnának. Az Amerikai Egyesült Államok hamarosan egy olyan birodalommá válik, mely minden időkben a legkevesebb ideig maradt fenn. A brit birodalom elveszítette hatalmát az Amerikai Egyesült Államok javára a második világháború végén; azóta sok minden megváltozott az emberek szívében. Sokkal szomorúbb lett a világ, melyben az emóciókat és érzelmeket nem igazán tisztelik, ahol a technológia fejlesztését részesítik előnyben. Minél több technológiával rendelkezik valaki, annál nagyobb hatalom, azonban jelen pillanatban a bolygó technológiája instabil emberek kezében található... ezek az emberek minden ok nélkül könyörtelenül magukhoz ragadták a hatalmat ezen a világon, minden szeretet nélkül és anélkül, hogy az emberiséget vagy a bolygó jelenlegi állapotát figyelembe vették volna. Ha gondoskodás, szeretet és megértés lett volna az erős nemzetek határozataiban, akkor egyenlőség, odaadás és együttérzés lett volna és a bolygó tudata sokkal magasabb lenne a mainál.

Azok akik hallgatják vagy olvassák ezt az üzenetet tudatosak a bolygón; tudatossá váló emberek... és a tudatossággal együtt jár a felelősség és a megértés. Minél tudatosabbá váltok, annál erősebbé váltok, jobb megértéssel, felkészültséggel és éberséggel rendelkeztek. Ez a ti szerepetek és megtaláljátok a módját annak, hogy erőtöket és energiátokat irányítsátok, szándékotokat arra fokalizáljátok, hogy meghozzátok a békét erre a földre; szeretetet, örömet és szabadságot hozzatok és felszabadítsátok azokat az embereket akik vezetnek és félelemben élnek, akik tulajdonképpen félelemben élik életüket és magukba szívják azt.

Természetesen, általánosságban mindannyian rendelkeztek félelmekkel; azok közületek akik Kryon energiáival dolgoztatok és sokan vagytok ilyenek, főképp ezekben az üzenetekben, félelmeitek gyors ütemben fel fognak szabadulni; ti nem fogtok aggódni, ha életetekben sikertelenség fog megjelenni, mivel a sikertelenségek általában olyan energia változások, melyek anyagi világotokban megnyilvánulnak. A valóságban, ti negatív energiát szabadítotok fel és lehetővé teszitek a szeretetnek, az igazságnak és a személyes erőnek belépését életetekbe... saját erőtök a vihar közepén található és tombolhat a vihar mindenhol körülöttetek, ti tudjátok azt, hogy biztonságban vagytok az Istenség védelmének szeretetében.

Az energiák megváltoznak számotokra, akik az utóbbi években hallgatjátok vagy olvassátok ezeket a havi üzeneteket. Ti, eljutottatok önmagatokkal végzett munkátoknak csúcspontjára. Az energiák, melyekkel összekapcsolódtatok elvégzik majd számotokra a munkát. Megtaláltátok saját utatokat! Megtaláltátok utatokat a sötétségen át, a fénybe. Szeretetet hoztatok szíveitekbe és családjaitok szívébe, következésképpen szeretetet hoztatok magatok köré és abba a világba, melyben éltek. Erős tudatosságot és megértést teremtettetek az emberek mentalitásai köré... és ti értitek.

Amerika kormánya e pillanatban a félelemre alapoz; nem kell elítéljük őket ezért, ez az ő tudatuk, egy félelmen alapuló tudat, többek közt az iszlámtól való félelem. Az amerikai népet arra tanították, hogy féljen a vallási tudattól. A valóságban az iszlám egy szép vallás, számos különleges tanítással és sok bölcsességgel, ám lényegét tekintve nem nagyon különbözik a kereszténységtől. Mi nem mondjuk, hogy semmilyen különbség nincs köztük, mivel ezek léteznek, ám általában, mint a Kereszténység mint az Iszlám, az Isten iránti alázatot tükrözi. Az Amerikai Egyesült Államok népe, a földön létező legfejlettebb technológiával rendelkező, leggazdagabb társadalomban él; talán 2-3 európai országgal egyenlő módon, ám általánosságban, ők a legerősebb és leggazdagabb nemzet ma a Földön. Annak következtében, hogy az Egyesült Államok kormányát a lakosság fele választotta meg, a félelem miatt, tulajdonképpen kevesebb a felénél, ami annyit jelent, hogy az Egyesült Államok lakóinak fele a szeretetre és reménységre szavazott... ám azok nyertek, akik félelemben élnek.

Volt egy időszak, amikor az Egyesült Államok nem élt félelemben, gazdasági felemelkedésben és bőségben éltek, saját életet és saját világot teremtve maguknak. Számítunk az Egyesült Államok félelmen alapuló kihívásaira, próbálkozásukra, hogy ellenőrzésük alá vonják a bolygó bármelyik részét, ha tehetik. E döntés, egyre több lélek ráébredését fogja megteremteni a spirituális útra. Egyre több embert fog kutatásra késztetni. Az emberek szívében lévő félelem elfojtást hoz létre; elnyomást és egy olyan állapotot teremt, melyben nem létezik kiterjedés; és amint Kryon tanításaiból tudjátok, kiterjedt állapotban kell lennetek ahhoz, hogy képesek legyetek kapni és teremteni. Ezért, ha az Egyesült Államok félelemben fog vezetni, egy félelemre alapozó kormánnyal, arra számíthattok, hogy az Egyesült Államok gazdasága egyre kisebb fog lenni, miközben más keleti és fejlődésben lévő nemzetek belépnek a világon a kiterjedésbe, nagyobb fejlődést teremtve és elfogadva önmaguknak. 

Kedveseim, ez egy vízió a bolygó jövőjéről. Ti vagytok azok, ki fogjátok terjeszteni az energiát a világba, saját új világot nyitva meg, egy teljesen új létezési állapotban. Ti lesztek a kiterjedésben lévő élet példái, szíveteket és elméteket megnyitva az Univerzumnak, egyetemes útmutatást és igazságot kaptok és félelem nélkül élitek életeiteket. Ti fényes példák lesztek azok számára, akik félelemben élnek és úgy érzik, meg kell védeniük önmagukat. Ti lesztek az irigység és féltékenység  középpontjai. Megkérünk titeket, hogy szabadítsátok fel ezeket az energiákat bensőtökből, mivel ha felszabadítjátok, nem fogjátok vonzani többé ezt a negatív energiaformát.

Egy új világ áll előttetek. A világ politikái mindig változásban voltak; emberek, akik hatalmat kerestek, hatalmat teremtettek és egyre erősebbé váltak, emberek akik elveszítették hatalmukat. E bolygón minden birodalom létrejött és eltűnt. Csupán egyetlen birodalom létezik, mely állandó maradt: az Istenség Birodalma. Függetlenül attól, melyik birodalomhoz tartoztok, ha szívetek nyitott és kapcsolatban van az Istenséggel, életetek jó, nyugodt és szabad.

Egyre több és több ember kapcsolódik az Istenséghez és általánosságban véve, az országok közti határok kezdenek eltűnni. Minél többet dolgoztok magatokon, annál csodálatosabbá fog válni életetek és mi tudjuk, hogy máris láthatjátok ezt a dolgot.  Sokan közületek igazán kiéheztek és szomjaznak erre az információra, amit elhozunk nektek; ezekben az üzenetekben mindig felszabadulást és kiterjedést hozunk. Ahhoz, hogy egy emberi lény boldog lehessen, lassan ki kell terjedjen belülről, felszabadítva negatív emócióit és behozva az Isteni Szeretetet; felszabadítva a szétválást, az elégtelen és rosszul működő létezési utakat. Minél nyitottabb szívetek az Istenségre, annál könnyebben feloldódnak ezek az energiák és annál könnyebbé fog válni életetek.

Természetesen akad még tennivaló a világban, azonban az akciók egyre könnyebbé válnak - dolgokat, melyeket a múltban soha nem tudtatok volna megtenni, sokkal könnyebben megtehettek ma, mivel felszabadítottátok a negatív energiákat és fenséget nyújtottatok életeiteknek. Amint egyre mélyebbre hatoltok a szeretetben és igazságban, világítótoronyként fogtok ragyogni, hogy láthasson titeket a világ. Ha visszanéztek, meg fogjátok látni, hogy ezelőtt néhány évvel sok félelem övezte világítótorony létezéseteket, ám az attól való félelmetek, hogy Fény vezetőként elismerjenek titeket, egyre csökken, miközben ti egyre erősebbé és szeretetteljesebbé váltok és kevésbé féltek. Megkérünk kedveseim, hogy vegyetek részt ezen üzenet energiájában, mivel ebben a pillanatban vezetőitek, az önmagatokkal végzett munkátok iránt érzett hódolattal és tisztelettel, a lábaitoknál hevernek. Engedjétek meg nekik, hogy szeretettel megtisztítsák aurátokat és megkérünk örüljetek és fogadjátok el Kryon energiáit és szeretetét, miközben egyre mélyebb energiákat horgonyoztok le a földi síkon.

Ez egy óriási munka e világ gyógyítói számára és a Szellem sokat támogat titeket, erőt és energiát adva nektek, hogy használhassátok. Minél többet tanultok és minél több mindent értetek, annál több tanulást és megértést fogtok kapni... annyival nyitottabbak lesznek szíveitek míg ízületeitek megszabadulnak a múlthoz való kötöttségtől... testetek lehetőséget kap arra, hogy életerős, fiatal és üde legyen... könnyed és lágy mozgásra lesztek képesek nemcsak mentálisan és emocionálisan hanem fizikai szempontból is.

E világ a ti világotokká fog válni hamarosan. Megismétlem, hogy a bolygó gyógyítói átveszik a hatalmat és vezetni fogják a bolygó spirituális vetületét. Gyógyítók születnek... ajándékaik vannak, számos ajándékaik... a mindennapi ember ajándékainál magasabb rendűek. Ők rendelkeznek az aura látásának, a tisztánlátásnak, tisztánhallásnak ajándékaival valamint a gyógyítás és a fizikai, anyagi dolgokon túl látás ajándékával... a szeretet ajándékával és direkt kapcsolattal az Istenséggel. Egy új birodalom lesz ezen a Földön, amit a Szeretet Birodalmának fognak nevezni. Ebben a Birodalomban minden ember igazán egyenlő fog lenni. Még azok, akik rendelkeznek a gyógyítás csodálatos ajándékával, ők is mindig egyenlőnek kell tekintsék magukat, nem többnek és nem kevesebbnek csupán másokkal egyenlőnek. Amikor önmagatokat gyógyítjátok, ne keressétek a hatalmat... a hatalom meg fog találni titeket. Ez nem olyan hatalom, amellyel visszaélhettek, ám végtelen hatalom, amit szerényen, megértéssel és az Istenség útmutatásának megfelelően fogtok használni.

Általában a gyógyítóknak a mindennapi embernél nagyobb teremtői és megnyilvánítási képessége lesz. Egy új világrend fog lenni és ez lesz a világ új rendje... ahol az emberek igazságban és szeretetben fogják élni életüket, a tömegeket szolgálva és felébresztve majd a tömegek potenciálját. Ők felébresztik a világnézet új célját, új útját, egy új létezési módot a világban. Azok közületek, akik folyamatosan Kryon és ezeknek a tömegeknek energiájával dolgoztatok, erősnek és robusztusnak fogjátok érezni magatokat. Nyitottnak és erősnek fogjátok érezni magatokat... feladataitok nem fognak megfélemlíteni és semmilyen arroganciát nem fogtok érezni. Tudni fogjátok, hogy feladatotok van és képesek vagytok végrehajtani és önmagatokat tisztelitek meg e feladatok elfogadásával. Jól megfizetnek vagy nem fizetnek meg érte... ha megérdemlitek, mindent meg fogtok kapni amit megérdemeltek. Ti erőt és energiát fektettetek saját életeitekbe, gyógyításotok folyamatába, hogy azzá a személlyé váljatok akik lennetek kell.

Itt az ideje, hogy e világ gyógyítóiként örököljétek ezt a világot... belépjetek abba a világba ahol igazán élni kívántok, az abszolút integritás és abszolút igazság világába... egy olyan világba ahol igazán élni kívántok és ahova el kívánjátok hozni családjaitokat és gyermekeiteket... Az Új Kor megjelenik...egy teljesen új világ, egy új fantasztikus perspektíva...senki nem mond nektek Nemet és senki sem fogja azt mondani nektek: csupán álmodoztok... ez a világ a tietek!

Meggyógyítva magatokat, a többieket is meggyógyítjátok. Gyógyulásotok visszhangjának híre körüljárja a Földet és a szeretet, öröm és szeretet megnyilvánulás ismét felhangzik mindenhol a világon. A kormányok legmagasabb szintjein hozott döntések lesznek e szeretet és öröm visszhangjai. Eljön az igazi nevelés... nemcsak az emberek szükségleteinek nevelése intellektusuk elégedettségére, mely egyeseket intelligensebbnek tüntethet fel másoknál. Ez a test, szív, szeretet és megértés igazi nevelése fog lenni. Itt az ideje, hogy a nevelés fókuszálását lehozzák az elméből - a szívbe. Ha nyitott a szív, akkor semmi értékes nem jut az elmébe. Egy nyitott szívvel, az igazság és mély megértés áthatja az elmét. Megtelik bölcsességgel, igazsággal és mély megértéssel. Nemcsak csodálatos bölcsességgel fogtok rendelkezni, de szívetek és egész testetek tele lesz meleg szeretet simogatással... Amikor beléptek az új világba, a bölcsesség, szeretet, melegség, öröm és együttérzés hordozóiként fogtok a földre lépni.  Ez az érkező Új Kor, gyorsabban érkezik mint amire bárki számított volna, ám elkerülhetetlenül megérkezik.

Már léteznek emberek ezen a bolygón, akik rendelkeznek ezzel az energiával; szeretet, melegség, bölcsesség, összekapcsolt elme és szív. Ezek az emberek hasonlóak egy teafőző elemeihez, mivel mindannyiunknak felmelegítik a vizet. Visszaút nem létezik, mindaz ami létezik a belépés a szeretetbe és igazságba, mentális, emocionális és fizikai mezőtök tökéletes energia egyensúlyában. Számtalanszor megadtuk nektek a megfelelő eszközöket ezekben az üzenetekben. Akik közületek könnyedén, gyorsan és fogékonyan dolgoznak ezekkel az információkkal, számíthatnak arra, hogy könnyedén fognak belépni az új világba. Minél tisztábbá váltok, annál könnyebbnek fog tűnni számotokra az egész folyamat. Az érkező kihívásokat, könnyedén le fogjátok majd győzni, bizalommal, tájékozódással, fokalizálással és nagyon határozottan...: világosság, fókuszálás és akció/cselekvés. 

Megkérünk, kedveseim, maradjatok csukott szemmel és nyissátok meg szíveteket egymás iránt, lehetővé téve a szeretetnek, hogy megtöltse szíveiteket és összekapcsoljon titeket minden személy szívével, aki jelen van e teremben. Mi nemcsak ebben az életben vagyunk együtt hanem sok más előző életek folyamán is, azonban ebben az életben sikerülni fog nektek! Ebben az életben fogjátok megkapni a megvilágosodást. Természetesen a munka minden személytől külön-külön függ.

E teremben, ma este, az energia készen áll megvilágosodásotokra ebben az életben. Még egyszer mélyen összekapcsolódtok, először a földdel, anyával, nappal, holddal, csillagokkal, és érezni fogjátok az összetartozás, a birtoklás és a létezés érzését. Megkapjátok a pontos megismerésesét annak akik vagytok és annak okát amiért itt vagytok és amit tennetek kell itt... Rendelkezni fogtok azzal a bátorsággal, hogy megtegyétek azt amit tennetek kell.

Megkérünk titeket, legyetek ma este ebben az energiában és váljatok ezzé az energiává, ezzé az erős, szerető bölcsességgé. Tegyétek lehetővé ennek az energiának, hogy testetekben kiterjedjen és ott ahol akadályokkal fogtok találkozni, engedjétek, hogy ez az energia behatoljon arra a helyre és félreállítsa az akadályt, hogy ti lehessetek az alap az elkövetkező hetekben, hónapokban és években.

Haladjatok jól és Isten áldjon titeket, Kryon most elbúcsúzik tőletek.

Fordította: Korpos Magdi

Copyright © David Brown.
Minden jog fenntartva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések