2022/11/07

Kryon - Új Kezdetek

 ÚJ KEZDETEK


 

Kryon ~ Channelled through David Brown
2006, június 6 : Marina da Gama, Cidade do Cabo
Fordító: Korpos Magdi

 

Köszöntelek, kedveseim, Kryon vagyok, a Mágneses Szolgálattól.

Csodálatos, hogy veletek lehetek ma, az új évezred 6. évének, 6. hónapjának, 6. napján. Ma este számos különleges dolgok és események történnek, - mivel ezt a 666-os számot, mindig misztériummal és bonyodalmakkal társították. Különböző emberek, különböző jelentőséget tulajdonítanak ennek a számnak, azonban ti, akik rezonáltok e channellel és honlappal, a három 6-os számjegy, új kezdeteket és új energiákat jelent. A kölcsönhatás, a kölcsönös kapcsolat és egység energiáit.... 6+6+6 összege 18 és 1 + 8 összege 9, a 9-es szám meg tökéletességet, befejezést jelent. Abszolút semmi sem történik véletlenül ezen a földön. A golf játékban, az utolsó lyuk száma a 18. Ez a befejezés energiája. Egy régi tudati szintnek a vége és a tiszta szereteten alapuló új tudati szintnek a kezdete. A mai naptól kezdődően lehetséges, hogy a földi síkon mindenki a megnyilvánult igaz szeretet, béke és harmónia szellemében éljen, mint önmagával való kapcsolatában, mint másokkal való kapcsolataiban. Az elszigeteltség energiája folyamatosan feloldódik és szétszóródik. A magány, a kezdetekben gyökerezik, amikor sok évvel ezelőtt elszakadtatok Istentől. Emberemlékezet előtti időkben váltatok el Istentől.

Amíg idáig eljutottatok, mindannyiotoknak nagyon hosszú utazást kellett megtennetek. Nemcsak hogy életet - élet után éltetek emberi formában, hanem egyszerű sejt-együttesből kellett a földi síkon azzá a lénnyé fejlődnötök akik jelenleg vagytok. tehát, megkérünk tiszteljétek magatokat a megtett utazásért és azért a stádiumért melybe mostanra elérkeztetek. Ebben az életben megszerzitek a megvilágosodást. Kövessétek Szíveteket, kövessétek belső bölcsességeteket és eléritek a megvilágosodást. Az egység-állapot valóban megvalósítható. A mai naptól kezdve, álmaitok valósággá válnak.

Még van egy darab utatokból arra, hogy kiiktassátok a negatív emóciókat[érzelem], azonban ez az utazás is nagyon gyorsan a végéhez közeledik. Hogy megőrizhessék vezetői pozícióikat, azok akik e bolygón vezettek titeket, akik vezetőitek voltak, nagymértékű paradigma módosuláson kell átmenjenek. Az evolúció színpadán egy új vezetői osztály jelent meg. Egy új megértés és bölcsesség jelent meg. Egy új eklektikus osztály jelenik meg az emberi fajban - a szereteten alapuló evolúcióban - a "love" angol szó, fordítva "evol" – vagyis evolúciót jelent. Energiáitok készen állnak a kvantumugrás tranziciójára, egy új paradigma felé, egy teljesen új létezési állapotra. Állandóan nyitott lesz Szívetek; a szeretet kiárad energiamezőtökből. Ez olyan paradigma, melyben a férfi összeolvad a nőivel, melyben olyannak fogadjátok el magatokat amilyenek vagytok. Mágiát teremtetek itt e földi síkon, ahol kezditek azonnal megnyilvánítani az isteni akaratot. Eme paradigma megadja mindazt, amit megálmodsz, ami annyit jelent, hogy pontosan ott vagy ahol lenned kell. Ez az egység paradigma, annyit jelent mint autentikus voltodban abszolút békét és biztonságot érezni, hogy örömet, szeretet és szabadságot hozhass e földi síkra. E tranzit véget vet a harcoknak, az összetört szíveknek, a magánynak, félelemnek, szomorúságnak és haragnak. Lassan de biztosan szétszóródnak ezek az emóciók, a múlthoz fognak tartozni. Most itt ezen a földön, olyan emberek vannak, akik megvalósították eme tranziciót, egy energetikai ugrást, hogy másoknak is lehetővé tegyék ezt.

Jelenleg, eljutottunk ahhoz a szükséges kritikus tömeghez, hogy e tudat hozzáférhetővé válik az emberiség számára. Az általatok ismert világ már szemmel látható módon megváltozik. Saját világotok változik meg. Azzá váltok, majd amiről mindig is álmodtatok. Képesek lesztek mindent megvalósítani, amit valaha is kívántatok magatoknak. A három 6-ost mindig az ördöggel asszociálták, az igazság azonban az, hogy a három 6-os a földi síkot jelzi, a szokásos világi életet. Most megjelent annak lehetősége, hogy újra megtaláljuk a Paradicsomot, itt a Földön, – annak fizikai síkján - igaz szeretetben, békében és harmóniában. A paradigma ezen fantasztikus változása azért volt lehetséges, mert ti beteljesítettétek a művet; megvalósítottátok amit tőletek kértek. Ha még nem nyilvánult meg bennetek, akkor a megfelelő időben automatikusan meg fog történni. Minden, amit tennetek kell csupán annyi, hogy engedjétek megtörténni, tanuljátok meg felszabadítani és szabadítsátok is fel a számotokra nem megfelelő energiákat.

Ezért csukjátok be szemeiteket és legyetek szelídek és megbékéltek, békések, mivel a változás eme magnitúdóját, nagyon erős káros energia kitörés feszültsége fogja követni. Talán félelmet fogtok érezni, bár ez csak a kísérő mellékhatás lesz, mivel ez egy speciális esemény, a földön élő férfiak és nők életében.

Kedveseim, elérkezett az ideje annak, hogy önmagatokat tiszteljétek és elvégzett munkátokat értékeljétek. Legyetek tudatában fenségeteknek. Valamennyien, ezen Univerzum mágikus lényei vagytok és eddig, saját fenségeteknek csupán rövid felcsillanását figyelhettétek meg. Figyeljetek testeitekre, mivel ebben a teremben sok szellem és sok angyal van jelen. A Szellem legnagyobb felemelkedettjei vannak jelen itt ma. Azok között, akik ebben a pillanatban titeket szolgálnak ott van Aurin, Darbain, Krisztus energiája, a Mária Anya energiája, az angyali partok, Mihály, Gábriel. Kryon, ernyőhöz hasonlóan emelkedik e fenséges Spirituális tudatok fölé, akik azért jöttek, hogy szeretet, gyógyulást és támogatást hozzanak e földi síknak. Krisztus és a Mária Anya energiái, a keresztény hagyományoknak köszönhetően megnövekedett jelentőséggel bírnak és jelentős erőt képviselnek a földi síkon. E channelek által, fényük az emocionális gyógyításra fokalizálódik és ha helyesen használják fel energiájuk, hasonló egy lézer sugárhoz, mely a legsötétebb helyekre is beragyog és képes fénysebességgel gyógyítani. Emlékezzetek, hogy a fény, energia és vibráció fiai vagytok. A negatívitás akkor jön létre, amikor sejtjeitek túlságosan megközelítik egymást, és a közelség a félelem, düh, gyűlölet és harag következtében jön létre.

Miközben testeteket pihentetitek, engedjétek behatolni a szeretet és fényt, és kételyeitek kiiktatódnak - ama kételyek, melyek távol tartanak titeket a fénytől. Mindannyian részt vettetek egy evolúciós utazásban, egyre inkább megtanulva önmagatok/Énetek szeretetét. Énetek szeretete, a legnagyobb szeretet és kihívás mindenek közül. Amilyen mértékben kiárad a szeretet Szívetekben, meg fogjátok élni a kreatív energia tapasztalatát, mely lehetővé teszi álmaitok megélését. Egy bizonyos küldetéssel jöttetek e földi síkra és csupán akkor vihetitek véghez ezt ha igazán megélitek az én-szeretetet. Kivétel nélkül, mindenki aki itt van e teremben gyógyító. Valamennyieteknek nehéz utat kellett megtennetek és most ezen utazás végéhez közeledtek. Egy új világba fogtok belépni, ahol új vezetők emelkednek majd fel, erős férfiak és nők, fenséges víziókkal - mely hatalommal az Istenség ruházta fel őket, és akik új világot fognak teremteni e bolygó minden lakója számára.

E Földön ismét birtokolni fogják a férfiak a biztonság, védelem és szeretet energiáját, asszonyaik és gyermekeik számára. E Föld egy olyan hely lesz, ahol mindenki teljes biztonságban élhet majd. Függetlenül attól, hogyan néz ki most, holnaptól minden másként fog kinézni. E bolygón, egyre több ember válik tudatossá és a tudat szeretet és a szeretet maga a tudat. A Tudat ugyanakkor teljességet és kölcsönös kapcsolódást jelent. E földön most élők között vannak olyanok, akik tudják, hogyan ébresszék fel tudatukat, hogyan hatoljanak be a szeretetbe, megvilágosodásba és igazságba és ők azok, akik fenntartják az energiát, hogy mások is követhessék őket. Az emberi lények, nagyon hasonlóak a fényhez vonzódó éjszakai lepkékhez. A Fény az egyetlen irány, mely felé az emberi lény irányulhat. Nem számít, milyen formában jelenik meg. Még akkor is, ha eltávolodnátok a fénytől, egy napon fel fogjátok ismerni tévedéseteket és vissza fogtok térni a fényhez, szeretethez és igazsághoz. A Fény, az Istenséghez vezető út és az Istenséget keresők közül egyre többen meg fogják találni a Megvilágosodást.

Ma itt vannak jelen e teremben, a felemelkedettek, hogy megmutassák nektek az igazán követendő utat. Tehát, érezzétek Saint Germain Gróf energiáját és tudatosítsátok, az ibolya láng jelenlétét. Most, hatoljatok be ebbe az energiába, mivel Saint Germain Gróf, az a mágus, aki szeretetté alakítja át a félelmet. Érezzétek ezt az energiát önmagatokban és magatok körül, és engedjétek, hogy minden ellenállást feloldjon és felszabadítson útjából. Engedjétek, hogy magasabb szinten vibráljatok és váljatok egyre autentikusabbá. Bármilyen kétségek is állnának ellen e vibrációnak, fogadjátok szívesen testetekben. Ezeket a félelem érzeteket alacsony vibrációk álcázták, ám most energia szintetek megemelkedik. Tapasztaljátok meg ezeket a félelem-vibrációkat, melyek mostanáig visszatartottak titeket, melyek megakadályozták a mágia gyakorlatba ültetését saját életeitekben – félelem az élettől, félelem saját belső szépségetek kifejezésétől, mivel ti a legmerészebb elképzeléseiteket felülmúlóan szépek vagytok. Az Isteni víziójának teremtményei vagytok.

Fenséges jelenlétetek felülmúlja minden álmotokat és elmétek nyitott egy teljesen új valóságra, egy új létezési formára és egy abszolút új világra. Az álmok, most sokkal gyorsabban megvalósulnak, mivel testetekben egyre kevesebb félelmet fogtok érezni. Most, ezen a vibrációs szinten, érzitek testetekben a titeket blokkoló, leláncoló és megkötő... félelmeket és emlékeztek arra, hogy ti nem vagytok félelem, a félelem nem jellemzi lényeteket. A félelem egy illúzió és amikor rájöttök erre a dologra, elszakadnak ezek a bilincsek és kötések. Hagyjátok, hogy ezek az érzések előjöjjenek majd elmenjenek, mivel ti fény-lények vagytok, szeretet és extázis, és a félelem energiája visszatart titeket egy olyan világban, melynek nem szükséges reálisnak lennie. Egyszerűen, nem kell reálisan lennie ennek.

Így hát, fedezzétek fel testetekben azokat a részeket, ahol a sejtek túlságosan összehúzódottak, túlságosan szorítják egymást. A múltban valami létrehozta ezt az állapotot, a védelem illúzióját keltve bennetek, azonban a dolgok a valóságban nem így állnak. Hadd használjunk egy analógiát, azzal a majommal, aki bemászik egy faodúba, hogy diót szedjen, de mivel nem akarja elengedni azokat, ott marad beszorulva, - íme mi történik tulajdonképpen. Így hát, engedjétek, hogy az energia beáramoljon azokba a szoros helyekbe testetekben és amint ellazítjátok ezt a feszültséget, megnyíltok egy sokkal mélyebb kapcsolatra vagy a Föld Anyával vagy az Ég Atyával. A Föld Anya gondozni fog titeket és meghozza számotokra mindazt a szeretetet és bőséget, melyre szükségetek van és az Ég Atya meghozza az életetekben megvalósítandó szükséges álmokat, megismerést és bőséget. E két energia összefonódik és kiárad testetekben egy kettős spirál alapjában és segít nektek megvalósítani a kívánt életet.

Az anyával való kapcsolatotok, a Föld Anyával való kapcsolatotokat tükrözi, míg az apával való kapcsolat, az Ég Atyával való kapcsolatot tükrözi. Az a férji és feleségi kapcsolat, amely apátok és anyátok között volt, tükröződni fog abban a módban ahogyan elfogadjátok majd az ég összeolvadását a földdel. Amilyen mértékben belül meggyógyultok, mivel végső soron erről van szó tulajdonképpen, bentről kiindulva, fény-, energia- és vibrációlényekké fogtok válni. Anyátok és apátok vállaira kell támaszkodnotok majd, hogy befejezhessétek utazásotokat és folytassátok evolúciótokat, hogy megoldjátok minden problémátokat és azzá váljatok, amivé nekik nem sikerült; és nekik is hasonló utazásuk és kihívásaik voltak.

200 éven keresztül a gnosztikusok vagy Krisztus hirdetői rejtve maradtak, azonban a gnosztikusok tanításai az igazságot jelentik bent és kint, földön és egekben egyaránt. Annak módja, ahogyan az életben kivetítődtök, annak eredménye, ahogyan belső anyátok és apátok bánik a belső gyermekkel. Ezért annyira lényeges az ős anya és apa meditációnak gyakorlata és a kapcsolatukhoz fűződő minden feszültségnek a felszabadítása. Így eljárva, belső gyermeketek, a legmélyebb és legjelentősebb szeretetet fogja kapni. Intelligenciátok beilleszkedik majd az Isteni Intelligenciába és új tudatot és új megértést fogtok megnyilvánítani ezen a földi síkon. Felemelünk titeket majd egy olyan szintre, ahol megnyilváníthatjátok az igazságot és megtapasztalhattok egy új vibrációt, egy új dimenziót, egy új létezési módot és egy új teremtői stádiumot. Mivel tulajdonképpen, egy minden képzeletet felülmúló valóságot fogtok teremteni. Jelenleg, társ-teremtitek azt, amit másoknál láttatok. Azonban ez felett és ezen túl, egy új teremtés, egy új világ létezik, amit megalkothattok - a szeretet világa, ahonnan hiányzik a fájdalom, az összetört szív és a sebek. A kevés számú mazochista azt fogja gondolni: Milyen világ lehet az ilyen? Sokan vannak ezen a bolygón, akik eggyé váltak a szív fájdalommal, magánnyal, sivársággal és fájdalommal. Vannak még olyanok is, akik szeretnek fájdalmat okozni másoknak és olyanok, akik szeretik, ha fájdalmat okoznak nekik, ám mindezek el fognak tűnni. Egy fájdalom és szenvedés nélküli világ fog eljönni. Ez egy lépés az új dimenzióba.

Így hát, engedjétek, hogy St. Germain energiája megszabadítson a kételyektől és szabadon áramoljon testetek sejtjeiben. Hagyjátok, hogy a sötétséget elégesse az ibolya láng és az életetekbe negatívitást hozó energiákat transzmutálja. Ugyanakkor, szívjátok magatokba Krisztus és a Mária Anya új energiáit és vibrációit. Elhozzuk nektek Krisztus férfi és Mária Anya női energiáját, melyek bennetek összeolvadnak férfi és női energiaként. Engedjétek, hogy a múlt tapasztalataiban felgyülemlett minden fájdalom elhagyja testeteket és figyeljetek az esetlegesen jelentkező magasabb vagy rafináltabb vibrációkra. Meg fogjátok tapasztalni a gyermekkori sebeitek energiáit. Engedjétek felszínre kerülni ezeket, mivel a fájdalom eme energiáit álcázta testetek alacsony vibrációja, most meg kitépték, helyükről kimozdították és felszabadították ezeket. A földi sík problémáinak 90% -át, az öntudatlan szülők által okozott sebek képezik. Engedjétek, hogy a szüleitek iránti megbocsátás energiája behatoljon a jó és rossz tudatosításának szubtilis síkjára; ők öntudatlanul okozták nektek ezeket a sebeket és ti túllépitek őket egy tudatosabb és szeretőbb tudat felé fejlődve.

Ezért, ott ahol fájdalmat érzetek, figyeljetek rá és hatoljatok be abba a fájdalomba. Hagyjátok közlekedni azokat az érzeteket, mivel a mai energiában nem blokkolódhattok le, nem ülhettek tuskóként, sem be nem szorulhattok mint a majom az odúba. Hagyjátok ott a diókat, legyetek szabadok, öleljétek szabadon magatokhoz ezt az új évezredet, ezt az új világot, új létezési állapotot, ezt az új eksztatikus és kegyelmes életet. Tapasztaljatok meg egy teljesen új vibrációt, egy abszolút új létezési állapotot. És amikor egy új létezési állapotról beszélünk, akkor szó szerint egy új létezési állapotra utalunk. Egység, összekapcsolódás a Nappal és Holddal, Földdel és csillagokkal... és ezzel az Univerzummal és minden ezen túl lévő univerzumokkal, azonban a leglényegesebb, a köztetek lévő kölcsönös összekapcsolódás. A kölcsönös megértés, gondoskodás és védelem, egy közös új valóság megteremtése ezen a földön és a ma esti egység megtapasztalása, mihelyt összekapcsolódtok a Szellemmel és egymással, az intimitás és az intimitástól való félelem érzésével és a fájdalom tapasztalatával rendelkezve. Emlékezzetek arra, hogy bármit is éreztek, ez csupán érzet és nem maga a valóság. Az élet, csupán egy érzelem és mindig is így volt. Az érzés, az igazsághoz vezető portál. Az érzések és emóciók, a megnyilvánulás energiái.

Kedveseim, engedjétek meg, hogy ez az új energia összekapcsolódjon e csoport által a Föld Anya szívével. Horgonyozzátok le ezt az energiát a földbe, engedjétek, hogy szétáradjon bennetek és az általatok hordozott feszültségen, és kössétek ezt az új, csodálatos jövőt a Szívetekhez és a Föld Anya szívéhez.

Íme, kedveseim, Kryon most visszavonul. Járjatok békében, Isten áldjon titeket és vigyázzatok magatokra. Köszönöm.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések