2022/11/07

Kryon - Kapcsolódjatok össze saját géniuszotokkal

Kapcsolódjatok össze saját géniuszotokkal

 
Kryon ~ Channelled through David Brown

2007, március 31 : Wynberg, Cape Town
Fordította: Korpos Magdi

 

Köszöntelek kedveseim, Kryon Vagyok, a Magnetikus Szolgálattól. Nagyszerű, hogy itt lehetek veletek ma. A levegőben sok szeretet és változás lebeg. Az energia átalakul, akárcsak az élet. Az Új Energia, a szeretet és átalakulás energiája éppen megjelenik. Ez a szív energiája, mely által egyre inkább azonosultok Szívetekkel és elmétek egyre inkább az Istenihez kapcsolódik, szabad utat nyitva számotokra egy teljesen különböző energia és életmód felé.

A levegőben nagyon sok szeretet van és ez megfelelő alkalom arra, hogy üdvözöljük azokat, akik az angyali birodalmakból érkeznek ide a terembe.

A teremben máris számtalan angyal van jelen és sokan készülődnek még ide jönni. E terem energiája megtelítődik a Szellemmel, a szeretettel, megtelítődik a változástól és az átalakulástól. Ez egy teljesen új evolúciós út, egy elkerülhetetlenül követendő út, mely megmutatkozik azok számára akik megtisztítják energiáikat. Azoknak, akik elolvasták előző üzeneteinket, világos kell legyen az Atya elhelyezkedése a fej zónájában és az Anya elhelyezkedése, az alsó három csakrában. A tisztulás új módozata, már a dédszülőknél elkezdődött. Onnan jönnek az energiák. Ezeknek az energiáknak összessége vagytok. Úgy választottátok családotokat, hogy megvalósíthassátok célotokat, melyért ide jöttetek és a megtisztulás munkája és saját átalakulásotok, egyre könnyebbé válik majd.

Az energiák hullámokban fognak átáramlani testeteken, mint a folyó a partok között, egyszerűen áramlik... és a titeket megkötő rugalmas szalagok elkezdenek majd kinyúlni, majd könnyedén szétszakadnak. Nem kell többé órákon át meditáljatok ahhoz, hogy tisztán lássátok megoldandó problémáitokat. A dolgok egyre könnyebben és egyszerűbben fognak végbe menni. Azok közületek, akik már dolgoztak önmagukon, elkezdenek felszabadulni és láthatják törekvéseik gyümölcseit, az energiák megtisztulásával egy időben és ezt látni, csodálatos dolog. Számunkra nagyszerű dolog látni titeket, a Szellem perspektívájából.

Az utóbbi pár száz év során, azok a nyugati nemzetek birtokolták a hatalom nagy részét, akiknek piros, fehér és kék színű zászlóik vannak.

Lassan, de biztosan megváltoznak a dolgok és megjelenik keletről egy új hatalom. A lakosság mozgósításával, egy új energiát, egy új létezési és megértési módokat hoznak majd ők. A nyugatnak spirituálisabbá kell válnia és ezt is fogja tenni. Már nem csupán munkáról, munkáról és munkáról van szó, mivel a teremtés nem kizárólag munkát jelent. A teremtés vizualizálást és emóciót jelent. Mindig azt mondtam nektek, hogy azok a negatív emóciók álltak a kívánt valóságotok megteremtésének útjában, melyeket gyermekkorotok óta testetekben hordoztok. Ezen csatornázások idején mindig meditációs állapotba viszünk titeket, hogy felszabadíthassátok mindazt, ami blokkol titeket a kívánt valóság megteremtésében. A legutóbbi csatornázások során, sokat beszéltünk a szeretetről.

A szeretet az egyetlen válasz, az egyetlen út és az egyetlen létezési mód. Minden más nem szeretet és nem igazság. A szeretet az igazság, az integritás állapota, a szeretet becsület, szerénység, tisztelet és egy erős, világos kommunikáció, mely az Istenivel való igazi összekapcsolódás és számos más értékeket is ötvöz.

Lassan de biztosan egyre jobban hozzá kapcsolódtok és egyre több negatív emóciót szabadítotok fel. Gondolatotok egyre világosabban és tisztább lesz, a szívetek egyre erősebb lesz. Olyan lesz, mintha a szív szemeivel látnátok és a szív szájával beszélnétek. Szíveitek egyre erősebbekké válnak és a szellemi világban és a sötétségben is, az árnyékban, ahol sebesült belső gyermeketek elbújik a sötétben, mulat a sötétségben, a sötétségből tevékenykedik és megteremti valóságát. Üzeneteinkben, nagyon világosan vonatkoztattunk e belső gyermek gyógyulásának és újra integrálódásának szükségességére, szétforgácsolódott darabjainak összeillesztésével újra egésszé kell válnia. E gyermek mindegyik aspektusa szükségét érzi annak, hogy hangot adjon fájdalmának, haragjának, dühének és gyűlöletének és amint ez megtörténik, a gyermek megtelik szeretettel, újra megtalálva helyét a Szívetekben, majd ezután egyre több emberrel fog megtörténni ugyanez és egyre több ember válik majd stabillá és világossá/kristálytisztává.

Amikor világosságról beszélünk, a földön most zajló sokféle dologra és történésre utalunk, azonban ebben az összefüggésben, a világosság azt jelenti, hogy szeretnénk, ha felismernétek a sebek elsődleges okait, miért és hogyan keletkeztek. Ezért hoztuk el nektek a belső gyermek és a belső szülők gyógyítási technikáit, egyesítve a gyermek összes aspektusát és újra-energizálva a Föld Anya és az Ég Atya közti energia áramlatot. Belső szüleitek tükrözték a Föld Anya és Ég Atya megváltozott energia áramlatát és minél erősebben megvilágosodik számotokra a belső szüleitek közti viszony, annál több energiát fog kapni a belső gyermek és annyival kreatívabbá válik majd saját valóságotok. Sokan közületek meg fogják valósítani ezt a dolgot és szinte rabjai vagytok ennek a spirituális kutató munkának, mivel mindenhol az elme békéjét keresitek. Az elme, eme békéje már érkezik, közeledik, tudjátok ezt, amint azt is tudjátok, hogy valahányszor elveszítitek az elme békéjét, belső szüleitekhez vagy a belső gyermekhez fordultok problémátok megoldásáért, majd koncentráltok és a világosság ismét eljön, emócióval borítva el titeket.

Bár ha először nem a gyermek suttogását halljátok meg, akkor kiáltásait és dühöngéseit fogjátok hallani és nagyon diszfunkcionális valóságokat fogtok teremteni, egészen addig, amíg a gyermeket nem látjátok meg, meg nem halljátok meg és meg nem gyógyítjátok magatokban.. Egyedül a belső gyermek rendelkezik energiával saját valóságának megteremtéséhez, mivel ez az egyetlen út ahhoz, hogy felfigyeljenek rá.

Ezért, egyszerűen legyetek igazán jelen testeitekben és érezzétek a mély összekapcsolódást a Föld Anyával és az Ég Atyával, Kryonnal, a Szellemmel és az angyali birodalmakkal. Hagyjátok magatokat átölelni úgy, ahogy az anya öleli mellére gyermekét. Hagyjátok magatokat átölelni és ringatni és érezzétek a Szellem beborító erejét, ebben a teremben. Engedjétek magatokhoz, az Őt kísérő szeretetet és örömöt. Érezzétek amint betakar titeket és lazuljatok el, ebben az átható energiában. Egy gyermekét ölelő anyához hasonlóan, az anya férje és a gyermek apja úgy öleli át a gyermek anyját, ahogyan a Nap beborítja a Földet és a Föld pályán tartja a Holdat. Csupán legyetek jelen ebben az anya által biztonságosnak tartott női térben, amit egyidejűleg az atyai tudat is támogat titeket.

Engedélyezzétek magatoknak, hogy érezzétek a Szellem eme betakaró energiáját és hagyjátok, hogy elringasson és megvigasztaljon titeket a spirituális világ. Érezzétek amint ajkaitok az anya mellére tapadnak, hogy magukba szívják az élethez szükséges tápanyagokat. Hagyjátok, hogy magától megtörténjen. Engedjétek táplálni magatokat. Ebben a térben védelemben, biztonságban, betakarva és szeretve fogjátok érezni magatokat. Úgy beszélünk hozzátok, mintha kisbabák lennétek, kis gyermekként ölelünk át titeket, ringatva és engedve, hogy ebben a térben maradjatok, ahol igazán érezhetitek igazi lényeteket. Mindannyiotokat, Isten karjai ringatnak, ez tesz titeket az Istenség gyermekeivé. Az emberiség tudata még nagyon fiatal és még sokkal több tudatot, józanságot és szerető szellemet kell integrálnotok a jövőben. Lépjetek ki a negyedik dimenzióból az ötödikbe, belépve egy új energiába, egy új erőtérbe és egy új létezési állapotba.

Ebben az energiában, kedveseim, felszabadíthatjátok a gyermekkor sebeit és azokat a régi fájdalmakat, melyek hozzákötnek titeket a karmához, a kiábránduláshoz és az illúzióhoz. Köztudott, hogy e földi sík egy illúzió, de bármilyen is lenne illúziótok, ez, a tudat hiánynak köszönhető. Tudatotok 2000 éven át korlátozva volt és itt az ideje, hogy átlépjetek azon a speciális sorompón, az új világba. Ideje túllépnetek rajta, hogy túlléphessetek az idő fátylán, összekapcsolódva igazi lényetekkel. Mindannyian fenséges teremtők vagytok. Az Univerzum mágikus lényei vagytok és bármi is lenne, feltétel nélkül szeretve vagytok... helyzettől függetlenül és abszolút feltétel nélkül szeretve vagytok.

Az idő e rendkívüli pillanata az ajtón kopogtat, e pillanat az, amikor a dimenziók közé léphettek, isteni természetetek eszenciájába.

Az Isteni nem az, aminek első látásra tűnik. Minél tudatosabbá fogtok válni, annál jobban meg fogjátok érteni az Istenit, annál Istenibbé fogtok válni. A szeretetnek sok arca van, hasonlít a diszkókban forgó diszkó gömbökhöz, melyből minden irányba fények áradnak szét, vagy a telehold tükröződéséhez, az óceán felületén, vagy a Nap ragyogásának vissza tükröződéséhez, az óceán vizében. Ugyanilyen a ti tudatotok is. Az Univerzum mágikus, fenséges lényei vagytok. Engedjétek meg nekem, hogy még egyszer elmondjam, mit jelent a mágia, Kryon tanításaiban: A mágia, az Isteni Szeretet fizikai megnyilvánulása. Hatoljatok be, saját félelmetek közepébe és saját igazságotok esszenciájába és mi megtartjuk a félelmeiteket, olyan térben tartva titeket, melyben testeitek, nem ismerik a félelmet.

Hatoljatok be tehát, testeitek belsejébe és érezzétek, milyen az, amikor nem féltek semmitől. Mi késztetett arra titeket, hogy belekapaszkodjatok a félelembe? Szabadítsátok fel, egyszerűen, szabadítsátok fel azt. E félelem, nem a ti sajátosságotok, nem hozzátok tartozik. Figyeljétek meg, hogyan nyilvánul meg testeitek belsejében. Ott, ahol sötétség van, félelem is van és a testben felhalmozott félelem, az emberi természet jellegzetessége. A félelem túlléphető, ha beszélünk róla és ily módon eljuttok egy új létezési állapotba, az egyedülállóságba, ahol fenséges teremtőkként, félelem és ítélkezés nélkül, nyilvánítjátok meg saját valóságotokat, mivel tele vagytok szeretettel. Ugyanolyan folyékonyak vagytok, mint a homok partok közt áramló folyó. Áramlásotok nőies, bár tartalmazza az elbűvölő férfias szeretetet is, mely tiszta szeretettel nyilvánítja meg a valóságot, egy teljesen új világot, egy új fantasztikus perspektívát teremtve, melyről senki sem fogja azt állítani, hogy csupán álom, mivel álmaitokat, valósággá alakítja. Minden álmotok mindig valóra vált, de gyakran nem volt elég bátorságotok átlátni álmaitokon és követni azokat a szakadék széléig, hogy a szikla peremén állva, átnézzetek a mélység felett, vagy a szédítő és erős sodrású vízesés túloldalára. Gyakran nem volt bátorságotok, hogy a vízesés szélén csobogó vízcseppekhez hasonlóan leugorjatok. Ezek soha nem állnak ellen, mindig követik a víz sodrását.

Most, eljött a ti körötök, hogy kövessétek a folyó sodrását és eljussatok a nagy vízeséshez, lezúgva a szélén úgy, ahogy a víz dübörög a Niagara, Iguassu vagy Viktória vízeséseknél éjjel-nappal, évi 365 napon keresztül. Eljött a ti időtök, itt az ideje, hogy az emberiség megnyissa szíveit és átugorjon a szakadék szélén, a mélységbe, oda ahol megtalálja a szeretetet, az igazságot... Nem tudjátok, vajon tudtok-e repülni. Ugorjatok le a szakadék széléről és megtudjátok a választ. Érezzétek az energiát, az erőt, az adrenalin áramlását és engedjétek szabadon kicsordulni ezeket. Ti, sokkal fenségesebbek vagytok, mint amilyenről valaha álmodni mertetek. Még nem is álmodtatok soha arról, mennyire fenségesek vagytok. Még nem is álmodtatok soha arról az útról, mely felé tartotok, sem végső valóságotokról.

Álmodjátok álmotokat és képzeljétek el, amint leugrotok a szakadék széléről és úsztok a mélységben, figyeljétek, mi történik. Az utazás, kizárólag rátok tartozik, ugyanígy, minden személynek megvan a saját utazása.

Tehát, a Szellem beburkol, elringat és kényeztet titeket. Érezzétek érzelmeiteket, legcsúnyább rémálmaitokat, érezzétek milyen ott lenni, és fogadjátok el őket, miközben a lehetséges legrosszabb térben vagytok. Csupán érezzétek és szabadítsátok fel őket... Nem tartoznak hozzátok, soha nem is tartoztak. Hatoljatok mélyre, mindig egyre mélyebbre és mélyebbre és fedezzétek fel azt a szikrát, azt az igazságot és engedélyezzétek magatoknak megtudni azt, hogy pontosan kik vagytok.

Szeretteim, ez a ti világotok. Ez a ti földetek és kívánságotok szerint teremtitek földeteket. Ne érezzétek úgy, hogy a többiek tömegtudata visszatart titeket. Senkinek sem szolgáltok azzal, ha félre álltok. Senkinek sem tesztek szolgálatot azzal, ha igazságotoktól eltávolodtok, SENKINEK. A nagytöbbség közületek, nem az Énjét szolgálja. Mi tehát az igazság és kik vagytok ti? Talán, több hangot is hallottatok, elmétekben, de ezek közül csak egyik az igazság hangja. Melyik hang képvisel titeket? Melyik saját énetek hangja? Hatoljatok be még mélyebben belsőtökbe mivel a Szellem, akkora szeretettel támogat titeket, a legmélyebb, tiszta, finom, színtiszta szeretettel. Engedjétek testeiteket átitatódni, fürödni a szeretetben. Legyetek, szivacsokhoz hasonlóak, szívjátok be testeitekbe a szeretetet, mivel ez létezésetek a célja és ti magatok is szeretetté váltok. Hagyjátok, hogy a szeretet felszabadítson titeket minden, nem hozzátok tartozó dolog alól, hogy reális lényetek felé vezessen, az a cél fele, mely fele mostantól tartotok. Engedélyezzétek, hogy a szeretet, az egyre nagyobb nagyság és mélység felé vezessen titeket. Egyszerűen érezzétek, amint kényeztet, ringat, ez a titeket beburkoló energia épp úgy, ahogyan egy anya teszi, oly intenzíven szeretett és kívánt újszülött gyermekével.

Elérkeztetek életetek egy újabb szakaszába. Beléptek egy születési folyamatba, ám támogatva vagytok. Érezzétek a támogatást, érezzétek és merüljetek el egyre mélyebben és mélyebben benne. Fedezzétek fel igazi éneteket, mely szeretet, igazság, integritás együttvéve, a szeretet többi arcának alkotóelemeivel együtt. Ebben az energiában fellelhetőek, a belső sebzett gyermek sokrétű aspektusai, melyek Szívetekben kívánnak újra egyesülni. Gyertek, helyezzünk Szívetek köré egy csodálatos, mágikus ballont és engedélyezzétek, e belső gyermek valamennyi aspektusának, melyek vissza akarnak térni, hogy belépjenek ebbe a mágikus ballonba, ahol Mária, a belső Krisztus és Merlin megbocsátást nyújthatnak és arra késztethetik a belső gyermeket, hogy ellazuljon és megszabaduljon a fájdalomtól. Engedjétek neki, hogy eljusson oda, ahol a belső gyermek található, egyre mélyebben és mélyebben. Szíveitek átalakulnak és speciális módon újraépülnek, oly módon, hogy csupán a szeretet és álmaitok számára váljanak nyitottá. E helyen védelmezhetitek és megteremthetitek a kívánt valóságot. E helyen, megkaphatjátok az élettől mindazt amit igazán kerestek. E helyen, az energiátok pontosan olyanná válik, mint az Univerzum energiája:: a Nap, a Hold, a csillagok, a Föld Anya, mindezek abszolút szinkronban vannak egymással, egy géniusz mesterfogásaként... és hol van a ti géniuszotok? Mélyen elrejtőzve sebeitekben. Egy férfi géniusza nem olyan mint egy nő géniusza, különbség van közöttük. Ez, nemtől függően változik.

Kapcsolódjatok össze tehát a géniusszal, mivel egy nőnek női és egy férfinak férfi géniusza lesz és a géniusz, olyan mint egy órásmester, aki pontosan tudja hogyan működik belülről egy óra szerkezete. Ő ismer minden apró kereket és rugót, mindent tud mindenről, a géniuszotokon kívül. Egy férfi géniusza, a férfias Univerzumot ismeri és a nő géniusza, a női Univerzumot ismeri és ott, ahol ők egyesülnek, egy páratlan valóság teremtődik. Ezért annyira mélyek és erősek, belsők, idealisták álmaitok a kapcsolatokról, mivel a női és férfi géniusz nem földi aspektusaihoz kötődnek. Az ilyen kapcsolatok, bár lehetségesek, még nem fordultak elő, a Földön.

A régi barátságokat magatok mögött fogjátok hagyni, amint beléptek az új dimenzióba. Fizikailag jelen lesztek ezen a Földön, azonban énetekkel szembeni kötelességetek önmagatok tisztelete, egyéni géniuszotok kinyilatkoztatása, legyen bár női vagy férfi is ez. Álmotok az, hogy összeolvadjatok az ellentétes nem géniuszával és ez lehetséges dolog, bár az igazság olyan régóta olyan mélyen rejtve van az emberiség elől, az evolúcióban lévő emberek elől, hosszú időn keresztül elrejtették ezeket a folyamatokat melyek felszabadították volna őket, a sebzett és sérült gyermekkor karmája alól és az anyai és atyai energiátok elnyelésétől. Ezeket a tanításokat ellepte az idő pora. Ezeket a tanításokat kitépték a szent könyvekből, hogy ne válhassatok tudatossá, azonban minden elfojtott energia hasonló a vízben lévő levegő buborékhoz, mely mindig felszínre kerül, nem lehet visszatartani, sem bezárni, ez lehetetlen. A tudati buborékok folyamatosan felszínre kerülnek, a földgömbön mindenhol. Egy új hullám, egy új tudat, egy új szeretet van megjelenőben most, ezen a Földön.

Tehát, merüljetek el egyre mélyebben, mélyebben és mélyebben testeitekben és kapcsolódjatok össze géniuszotokkal. A szellem, eddig soha nem látott módon támogat, kényeztet és ringat titeket. Lépjetek be énetekbe egyre mélyebben, még mélyebben és még mélyebben. Engedjétek, hogy spirituális vezetőitek és az angyali birodalmak szeretete, elvigyen titeket géniuszotokhoz és engedélyezzétek e géniusz energizálását, hogy szabadon megnyilvánulhasson. Hagyjátok, engedjétek ezt. Ez a ti életetek; ezért jöttetek ide. Azért jöttetek e földre, hogy géniuszotokat megnyilvánítsátok és pontosan azzá váljatok, akik lennetek kell. Ti, és azok akik ezt az üzenetet olvassák, ti vagytok azok akik elsőként elkezditek. Ti vagytok, akik először fogjátok, isteni, szerető módon, e földre hozni géniuszotokat, mely mód támogatja a géniusz energiáját. A géniusznak nem kell túlságosan gyorsan felszínre jönnie, mivel annyira törékeny, akár az üveg és szilánkokra törhet.

Ez, azok számára való közületek, akik véghez vitték munkájukat, akik behatoltak saját igazságukba, akiknek energiája elég erős, saját géniuszuk fenntartásához. Engedélyezzétek saját géniuszotok támogatását, úgy ahogy a Szellem hordoz, vigasztal és ringat titeket. Legyen bár nőies vagy férfias, annyira törékeny és oly sok munkát, energiát, szeretetet és fényt, oly sok útmutatást és támogatást igényel. Hitre van szüksége és hiteteket megismeréssé kell átalakítanotok.

Szeretteink, itt, Fokvárosban, lehorgonyozzuk a naprendszer belsejében lévő magnetikus géniuszt, aki, ti magatok vagytok. Ti vagytok a Nap, e géniusz számára, ugyanúgy ahogy a Nap értetek és belső géniuszotokért van... Szabadítsátok fel, szabadítsátok fel, szabadítsátok fel. Minden blokkot, mely akadályozza géniuszotokat.... szabadítsatok fel. Mindig, valami jobb jön, mindig, mindig, abszolút mindig. Mindig valami megfelelőbb jön minden helyett, minden, minden, abszolút minden alkalommal.

Így hát, kedveseink, menjetek békében és Isten megáldjon titeket, Kryon most visszavonul.

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések