2022/11/07

Kryon - A Férfi és Nő közötti egység

A FÉRFI ÉS NŐ KÖZÖTTI EGYSÉG

Kryon ~ Channelled through David Brown
2005, MÁJUS 5 : MILÁNÓ, ITÁLIA
Fordító: Korpos MagdiÜdvözöllek, kedveseim. Kryon vagyok, a Mágneses Szolgálatból.

Csodálatos ezen a szép estén itt, Milánóban együtt lenni veletek. Mindazok, akik ma itt vannak ebben a szobában, valamint azok, akik e chanelinget/üzenetet olvassák, mindannyian együtt voltak elmúlt életeikben. Ti mindannyian tudjátok, hogy nemcsak a földi síkon dolgoztatok együtt, hanem más univerzumokban is. Milánó energiája különbözik a föld többi helyeinek energiájától. Mély férfias energia létezik Milánóban, itt nagyon kevésbé szóródik szét. Ez egy nagyon koncentrált energia. Milanóban a legnagyobb az egy főre eső jövedelem egész Európában és ez a férfias energia tükröződése. A létezés megnyilvánulásának létezik egy hatékonysága itt Milánóban és ez tükröződik az egy főre eső jövedelem nagyságában. A reális energia nagyon mély, nagyon direkt, nagyon világos és ez az egyik fő oka annak, hogy ezt az üzenetet itt Milánóban adjuk át.

Ez az üzenet fizikailag a Földön itt, Milánóban, sokkal gyorsabban meg fog nyilvánulni, mint bárhol máshol a bolygón.

Az olaszok képesek átalakulni és ők értik, hogyan formálják és használják az energiát, főképp északon. Az energia megnyilvánulási módjának megértésének létezik egy titka. A szeretetnek van egy különleges módja, itt Milánóban. Az egyetlen reális energia a Szeretet Energiája. Minden szeretet és mindig is a szeretet lesz minden. Nagy változások fognak végbemenni bolygószerte. (Ma: 05.05.05, az ötödik hónap ötödik napja, az évezred ötödik évében. E dátumnak nagy jelentősége van, mivel ma egy nagy energia változás fog történni. Ma, 05.05.05 -én, - 5:55:55 PM órakor), ez az új energia be fog hatolni a földi síkba, lehetővé téve a férfi és női energiának teljes egyesülését. Az eredmény annak lehetősége lesz, hogy megteremtsük azt az álom világot, melyre mindannyian vágyunk. Az álmok megnyilvánulásának egyetlen módja, a férfi és nő teljes egyesülése.

A tömegtudatban nem létezik ezeknek az energiáknak az egysége. Amikor a férfi és női energia egybeolvad, létrejön az egység állapot. Létezik egy energia, melynek célja álmaitok megnyilvánítása - a szeretetről van szó, az igazi szeretetről.

Arról van szó, hogy beléptek az igazságba és az istenibe - a szív megnyílásáról van szó az igazi mély és kiterjedt szeretet iránt, mely behatol testetekbe. Ez egy olyan szeretet állapot, amilyent még soha nem éreztetek előbb, senki, soha nem érezte még ezt a bolygó szintjén.

Ez az ellenőrizhetetlen energia, elhozza majd az extázist a földi szinten. Ez az energia ellenőrizhetetlen. Azok, akik megpróbálják ellenőrzés alatt tartani, kudarcot fognak vallani. Azoknak, akik más személyeket szeretnek, ez az energia egy Isteni Ajándék. Egy Ajándék azoknak, akik követték az utat és megtalálták a választ, a szeretetnek egy ajándéka, mely arra biztatja/készteti az embereket, hogy önmagukkal dolgozzanak és lépjenek be saját igazságukba, hogy megnyilváníthassák az összes ajándékot, amit a Földre kívánnak lehozni. Az önmagukkal végzett, személyes fejlődést hozó munka, gyakran fájdalmat hoz és a fájdalom a növekedés megállásához vezethet.

Tegyetek erőfeszítéseket, hogy túllépjetek a fájdalmon. Ezzel egy fej vagy váll-magassággal, az átlag szintű személy fölé emelkedtek. Miután, megbékéltek belső gyermeketekkel, valamint belső apátokkal és anyátokkal, elég erővel fogtok rendelkezni ahhoz, hogy megalkossátok saját valóságotokat. Természetesen, ez a valóság a szereteten fog alapulni. Életetek tele lesz beteljesüléssel, elégtétellel és sok energiátok lesz mások számára. Kiterjedté váltok és ragyogni fogtok. A szeretet elárasztja életeteket és szeretet ajándékokat fogtok kapni. Mindannyian szükségetek van arra, hogy szeressenek, vágytok erre, amikor eléritek ezt a létezési állapototokat és megalkotjátok majd saját valóságotokat. Lesznek majd akadályok az úton, de a szeretet mindig győzni fog. Azok, akiknek bátorságuk lesz, lelkük sötét részébe belépni, e sötétségen át, a fény felé lesznek majd vezetve. De valahányszor beléptek a sötét részbe, Szívetek egyre jobban megnyílik. Egyre kevesebb sötétség lesz életetekben, mivel most már, egy világos viszony létezik a fény és a sötétség között. Minél több fény van életetekben, annál kevesebb a sötétség és ti egyre inkább megteremtitek saját valóságokat. Egy szeretet aktus behatolni a sötét zónákba, felszabadítva az utat ahhoz, hogy a szeretet behatolhasson testeitekbe. Minél jobban eloszlik a sötétség, egyre több fény áramolhat testetekben és egyre kevésbé lesz lehetséges az, hogy el kelljen fojtanotok sötét oldalatokat.

A sötétség egy olyan zóna, ahol sok félelem létezik. Győzzétek le ezt a félelmet és lépjetek bátran a sötét részbe - amit a düh, a szomorúság, a negatívitás, a fájdalmaitok és a magány képviselnek. A győzelemnek két oldala van: az első - abban a pillanatban, amikor beléptek a sötétségbe és felszabadultok, az energia könnyebben fog közlekedni. A második pedig - nem lesz többé szükségetek sötét oldalatok elfojtására, ami azt jelenti, hogy több energiátok marad annak megnyilvánítására, amit életetekben kívántok. Mindig fogtok rendelkezésetekre álló energiát találni ahhoz, hogy a sötét zónákba belépjetek és felszabadítsátok ezeket. Az Univerzum mindig, a ti oldalatokon fog állni. Arra bátorítunk, hogy szabadítsátok fel a sötétséget életetek minden területéről és lépjetek a fénybe, a számtalan, változatos szinteken. A bolygó szintjén, ebben a pillanatban egy nagy távolság létezik a férfi és női között, de ma, a tömeg tudat szétforgácsolódik és a férfi és női közti megosztottság feloldódik mindazok számára, akik dolgoztak ezen. Nagy segítséget fogtok kapni a szellem részéről, hogy a szeretet energiája töltse be a megosztottságot és tegye lehetővé a férfias és nőies egyesülését.

Ez annyit jelent, hogy a férfiak és nők közti viszonyok újból működni fognak. Azok az emberek számára, akik kapcsolataikra koncentrálnak, ez egy nagy jutalom fog lenni. Erős energiákat fogtok kapni, hogy álmaitokat megélhessétek. Minden ember a férfi és női egységről álmodik. Lesznek olyanok is, akik tagadni fogják félelmüket. Az igazi szerelem és egy igazi Isteni kapcsolat csak akkor válik lehetségessé, amikor a férfi és női egyesülés megtörténik. És ennek megtörténése most folyamatban van.

Így hát, csukjátok be szemeteket és tekintsetek magatokba, hogy összekapcsolódjatok Terra Anyával. Engedjétek, hogy a Föld Anya segítsen titeket ebben a folyamatban, amint létrehozzátok a kapcsolatot a Koronacsakrával, a Nagy Központi Nap Szívével és az Ég Atyával. Engedjétek, hogy a Föld Anya és az Ég Atya energiája találkozzanak Szívetek központjában, majd az áramló energia, a Föld Anya energiája összekapcsolódjon az Ég Atya energiájával. Tekintsetek testeitekbe, hogy láthassátok a férfi és nő közti szétválást és engedjétek, hogy az energia belépjen és feloldja ezt a szétválást. Amilyen mértékben felszabadul ez az energia, elmétek megalkotja majd annak a helynek a képét, ahonnan a szétválás származik. Miután felfedeztétek a probléma forrását, küldjetek fényt és szeretetet az illető személynek vagy zónának, ahol a probléma található. Függetlenül attól, ahol leblokkolódott az energia - lehet ez egy személy életetekből, vagy lehetnek egy másik életetek energiái, vagy lehet egy bizonyos helyzet, esemény, ti küldjetek szeretet és fényt e helyzethez. Küldjétek megbocsátásotokat mindkét szülő felé, mivel ez e probléma megnyilvánulása földi síkon. A tehetetlenségükről van szó, e harc megjelenésének megelőzését illetően, mely a bennetek lévő megosztottság által nyilvánul meg. Képzeljétek el együtt szüleiteket és küldjetek fényt és szeretet életük ama területére, ahol ők nem tudtak egyesülni, ahol nem voltak együtt. Engedjétek, hogy ez a szeretet átáramoljon rajtuk. Meg kell értenetek, hogy egy nagyon erős tömeg tudat létezett, mely lehetetlenné tette ezt az egyesülést. Itáliában, a Katolikus Egyház volt az első számú - aki barbár papokat kinevezett, akiknek nem engedélyezte a házasságot. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy e kapcsolatok működtek volna. Minél inkább megpróbálsz eltávolodni egy problémától, annál közelebb kerülsz a benne lévő válaszhoz. Talán különösnek tűnik, de ez az igazság.

Ezért, meg kell bocsátanunk annak módját, amit a Katolikus egyház tanít és mely eltávolíthat az igazságtól. Az ember természetes létezési állapota, az igazság keresése, mely mindig Szívetekben található. Nyissátok meg szíveiteket szüleiteknek, miközben szeretetet és fényt küldtök feléjük és nézzétek, amint egy helyre tartoznak. Engedjétek, hogy a szeretet reálisan feléjük és közéjük áramoljon. Amikor elkezditek, érezzétek a Koronacsakra és a Gyökércsakra között áramló energia különbséget. Az energia áthat minden fájdalmat, amit e meditáció közben éreztek. A fájdalom szét fog szóródni és az ellenállás megszűnik. Terjedjetek ki és töltsétek meg Szíveteket szeretettel és érezzétek a kapcsolatok mindenkinek a szívével, aki ebben a helységben található. Ott, ahol fájdalom létezik Szívetekben, fogadjátok el mindazoknak a szeretetét, akik ebben a teremben vannak, és akik e sorokat olvassák. Ez a szeretet fel fogja oldani a fájdalmat. Nyissátok tágra Szíveteket ezen érzés előtt, ha nem vagytok képesek szeretni egy ellentétes nemű személyt, a legmélyebb szinten. Érezzetek mély kapcsolatot mindazokkal, akik ebben a szobában vannak és azokkal, akik e sorokat olvassák és terjesszétek ki energiátokat mindazokra, akik a bolygón vannak. Érezzétek, amint az energia visszatér hozzátok, és amint áramlik az Univerzumban, egyre nagyobbá és nagyobbá válva. Engedjétek növekedni az energiát, és hogy egyesüljön az összes többi energiával és engedjétek az energiát közlekedni/áramlani. Ebben a kiterjedt állapotban, fogadjátok be az Univerzum ajándékait.

Minden, ami a tied, fogadd el.

Amint kiterjed az Univerzumban, lehetővé teszi a férfi és női energia közti szétválás kiterjedését. E szétválás olyan, mint a két energia egymásra gyakorolt/egymás ellen ható nyomása. Amint kiterjesztitek a férfi és női energiákat, a nyomás felszabadul és az energiák egyesülni fognak. Hívjátok az angyalokat és a Vezetőket, hogy segítsenek nektek ebben a folyamatban; mindannyian tudjátok hogyan kell eljárni. Szíveitekben létezik az Univerzum tudománya, így hát engedjétek, hogy Szívetek vezessen titeket. Érezzétek, szíveitekben, amint eltűnik a szétválás és az energiák kezdenek egyesülni. Ez lehetséges, hogy egy fájdalmas folyamat, azonban köszöntsétek őt és engedjétek végbemenni. Mindannyian átmentetek ezen a folyamaton számos életetekben, ezért engedjétek megtörténni és ne felejtsétek el, hogy biztos térben vagytok. Figyeljétek, amint az energiák fejlődnek és ti egymással egyesülve maradtok, szíveitekben. Tudjátok meg, hogy az ellentétes nemű emberekkel való viszonyaitok, mostantól könnyebbek lesznek.

Szükség lesz az erőfeszítéseitekre, de már nem lesz lehetetlen mély, jelentőségteljes és tartós kapcsolatot kialakítanotok, egy ellentétes nemű személlyel.

Ezzel, kedveseim, Kryon elhagyja ezt a chanellinget. További jó utat, Isten megáldjon titeket és vigyázzatok.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések