2022/10/23

Metatron Arkangyal - Az emberiség nemzetei

Metatron Arkangyal - Az emberiség nemzetei

A Szent egység - útvonalán vagy

 

Metatron  Arkangyal James Tyberonnon keresztül

Fordította: Gárdi Marianna

Ez a csatornázás a szerzői védelem alatt áll www.Earth-Keeper.com - Közlése weboldalakon megengedett, amíg az információ nem változik, és a szerzőt és a honlap nevét tartalmazza. Tyberonn@hotmail.com


Üdvözletem! Metatron vagyok a Fény Ura, és szeretettel ölellek meg téged, feltétlen szeretettel.

Csodálatos nap, ahogy összegyűltünk az ENSZ-ben. Szünetet tartunk, hogy Kozmikus Feltételnélküli Szeretettel töltsük fel a termet. Azt mondjuk nektek, hogy egyedül csak a feltételnélküli szeretet ami, egyesíteni fogja a szeretett Földetek nemzeteit. 
Az önfelhatalmazás mezőjével körülveszünk mindannyitokat, mivel ti mind mesterek vagytok a felemelkedés útján. Célunk hogy ihletet és tisztaságot ajánljunk, ez egyszeri, de mindig szükséges szent és független belátással rendelkező lényként kezelni az ehhez hasonló üzeneteket.

Tehát 2011 van, a beharangozott felemelkedés csúcsa. Úgyhogy finoman megkérünk mindegyiketeket, hogy egy pillanatra nézzétek meg a körülöttetek lévő világot.


Mit látsz? A média háborút, éhínséget, katasztrófákat és gazdasági összeomlást jelentenek. .
És az, amit sugároznak, az, amit a 3D-ben látnak. Szomorúság és végzet, nem?

Egy új nap pirkad, és ez a változás napja. Ez hozza a nagyszerű Új Föld fényét. És kedveseim ez nagyszerű.

És igen, tudjuk, hogy néhányatok gondolkodik, "A Metatron Angyal egy rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a világot”
Mindig voltak vészmadarak a bolygón, akik a végzetre figyelmeztettek és félelmet keltettek jövendöléseikkel. Ezek a dualitásban egy célt szolgálnak. Persze, ha egy gyors pillantással körül nézel, Föld körül úgy tűnik, hogy ez igazolja az álláspontjukat. Ez régi energia. Nem a Szellem, aki megijeszteni akar téged vagy félelmet provokálni.
Javasoljuk, hozz egy pozitív döntést, tervezz egy jövőt, a szabad akaratoddal, és soha ne ruházd át a szabad akaratodat másra.

Az Isteniségednek mondjuk:- neked aki egy pontja vagy az igazságnak, a bolygó és az emberiség fel fog emelkedni, és ennek a megvalósulása felé halad.

……
A kezdet. nem a vég

Sokan kérdezik, hogy mi fog történni 2012-ben. Az utolsó ítéletet  prófétálók különösen magas sebességfokozatra kapcsoltak ebben a témában, vagy nem ők ?
A végzetspekulánsok különösen termékeny talajra leltek ebben a régióban, félelmet keltenek, üstökösök, aszteroidok, becsapódásáról, kataklizmaszerű pólusváltásról a sarkokon és gazdasági összeomlás témákban. Az, hogy ezek a vészmadarak felismerik-e vagy nem, de a félelem létrehozásával táplálkoznak.

A felemelkedés megtörténik, és azok a vezetők is elősegítik akik, itt ebben a teremben vannak.

Mesterek, a bolygó változások megfelelően mennek végbe, és az a globális felfordulás, amit néhány látnok megjósolt, nem fog megtörténni. A bolygó felemelkedik, és felhúzza az emberiséget.
A magasabb tudatotokban, a félelem feletti síkon, tudatában vagy: Te vagy aki filmre írta azt.
És azt mondjuk: Szép volt!
Ott valóban tisztítod a bolygót, a magas szintű frekvenciák területein. Biztosítunk téged, ha nem tetted volna, a földrengések, viharok, árvizek, nagyobb pusztítást okoztak volna.
….
A régi energia távozik

Kedvesek, azt mondjuk, hogy a felemelkedés megtörténik, ahogyan az emberek akarják. Ez most az az idő, amikor eltávozik a régi energiájú félelem. Tervezzétek a pozitívat, és tegyetek is érte. Engedjétek el a félelmet!!! Hadd menjen a félelem!!
A félelmet mélyen programozzák, de ez egy ismétlés. A vallásaitok közül gyakori a félelem- irányítás-dogma, figyelmeztetések és megszorítások beágyazásával. Az eredendő bűn, szegénységi eskük, hibás fogalmakkal programoznak titeket, hogy mit nem szabad tenni. A félelem alapú irányításaiknak vannak szabálysértőkért járó büntetéseik, tömegtudatot hoznak létre, hogy korlátozzanak benneteket. Ez táplálja a fanatizmust. Ez régi energia, félelem.
Mesterek, soha nem tudtok visszatérni életetekben alacsonyabb tudatossági szintre.
Az Új Földdel, nagyobb szerep érkezik a valóságotok társ-teremtésében. De az egy olyan felelősség, ami a szeretettel fog beburkolni, nem rettegéssel.
Ti a legfőbb szikrái vagytok Istennek.

Nagyobb hozzáférés a Teremtéshez

Ahogy eléritek Felemelkedést, a Kristály Rács lecseréli azt a mágneses rácshálót, ami uralta a Föld hanyatlását eonok óta.
Végül 3. dimenzionális polaritás optimalizálódik egy stabilizáltabb energia-mátrixon belül.

Mit jelent ez Metatron, kérdezitek? Ez azt jelenti, hogy a kettősség(dualitás) ív-lengése fokozatosan csökkenni fog és elmondhatjuk, ez már elkezdődött. Vagyis pontosan azért, mert a régi energia az utolsókat rúgja elég keményen. Előhúzzák az árnyékból őket, tűzpróba elé állítva.

Amikor a fény még fényesebbé válik, a bogarak ehhez odavonzódnak.
Régóta elferdítik az eseményeket, elrejtik az igazságot. Nézzétek meg azt, hogy mi történik Észak-Afrikában. Pozitív változás történik, és sokkal több jön. Biztosítunk titeket erről.

Mivel te vagy azoknak a hangja, akik nem beszélhetnek, és te vagy a füleik is, legyél azoknak a fülei, akik meghallgatnak. Ne kedvetlenítsen el, mi felismerjük a fontosságodat, ha mások nem.

A világ félig sötétségben van, ez a polaritás egy világa. Azt mondjuk, hogy az emberiség felénél sokkal többen vannak még öntudatlanságban, mint akik ráébredtek a bölcsesség fényére.

Azért a fénybirtokosoknak soha nem kell hitet veszteniük, fényesebben fénylenek, mint valaha, mivel még egy kicsi foton hullám is hozzájuk ad egy átmeneti világosságot.

………

/A van és a nincs ellentéte jobban fokozódik.
Metatron beszél az Usa-ról, a világgazdaságról és a nagyvállalatokról, akik kiszolgáltatottá tették az embereket világszerte.
Majd ezt mondja:/

Egy új generáció a bolygón hatalomra kerül, és gyorsítani fogja a változást. Közel az idő, amikor egy nép ráébred a tudásra, hogy nem a megterhelő adósságuk, ami köti őket a hiteikbe, inkább a hiteik, amik megbilincselik őket az adósság elnyomó terhére. A globális gazdasági rendszer változni fog, de ez nem szabad-esésű káoszban zuhan le helyrehozhatatlanul. A teljes káosz nem szolgálná azt, aminek jönnie kell. Inkább a változást fogják erőltetni, drasztikus változást, és pozitív elemek fognak előkerülni, hogy egy jobb utat tegyenek lehetővé.
Az Új Föld és az Új Emberiség nem tud és nem fog létrehozni egy jobb jövőt azáltal, hogy egyszerűen eldobja a múltat. A változás tanulságokat hoz a múltból, ajándékokat, a következő lépés megtételéhez.
Az új Emberiség generációja jön, akik a következő évtizedben hatalomra kerülnek, egy új mintát választanak a haladásért. Megalapozzák az elosztás egy új rendszerét, ezáltal megújítva a gazdaságot, ami emelkedni fog.

A szeretet ereje

Mesterek, megmondtuk, hogy amikor a hatalom iránti szeretetet felváltja a szeretet ereje, az emberiség felemelkedik, tudni fogja, hogy az erő szeretet nélkül nem teljes. Azok a változások, amiket az emberiség következő 15 nemzedéke csinálni fog, létre fogják hozni a Felemelkedés virágzását.

Változás történik körülötted, ezt nem nehéz látni. Nézd meg, hogy mi történt és még most is történik Észak-Afrikában és a Közel-Keletben. És nézd meg azt, hogy ez az esemény hogyan kezdődött. A bátorság erőt ad! Ez az, amit gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy Szeretet erőt igényel, és ez az az erő, ami nagy tettek véghezvitelét tette lehetővé.

A szeretet ereje
Egy fiatalember Algériában eldöntötte, hogy elég volt, és nem tűri tovább a zsarnoki korrupció igazságtalanságát. Felgyújtotta magát és ez a tűzáldozat a zsarnokság arcára égett, és ez még mindig ég. Egy tisztító olvasztótégely. Egy tiszta lélek tette, létrehozott egy olyan forradalmat, ami megváltoztatja a világot.
A bolygó energiája változik, és szeretet nélküli politikai hatalom lelépő őrsége egyszerűen nem tud az új paradigmában létezni. Az uralkodó nemzetek, a zsarnokok, korrupt kormányok, erejüket vesztik az elkövetkező időkben. Mondjuk minden kormányzó testületnek, hacsak nem hoznak változást

Egy új elosztás

A Kormányoknak a népért kell lenni és a nép által. A kormányoknak törődniük kell a legszegényebb lakossággal, és nem engedni kapzsiságot és ravaszságot érvényre jutni.
A szív és szeretet az új energiák, ez az új út, ez az új elszámolás.

A kormányok nem maradnak helyükön jogosulatlanul, gondatlanul, ha az állampolgáraik küzdenek, hogy életben maradjanak. Ezeknek a politikai rendszereknek meg kell változniuk. Néhány országban lobbiznak, egy kötelezettséget hoznak létre kötődnek egy dolog irányába kompromittálják vele a megválasztott hivatalnokokat. Ez a legalizált megvesztegetés a 22-es csapdájává válik, ahol kongresszusokat vesznek és adnak el.

A jelöltek nem tudnak fizetni a kampányért hatalmas adományok nélkül, és a vállalati adományok különleges kötelezettséget kérnek cserébe azért a több pénzügyi támogatásért. Ennek változnia kell, mert ez még olyan hivatalnokokat is megbilincsel, akik jó szándékúak kezdetben.
Az első világ nemzeteinek szükséges, emelni a harmadikat. De nem katonai eszközök által, nem vállalati manipuláció által.

Részesedésen keresztül.

Meg kell érteni, hogy egy emberi élet nem mérhető aranyban, vagy nyomorba taszítva, ott tartva. És mi a gazdaság?
Nézzétek, meg mi történt az elmúlt 5 évben. Kedvesek, a szellem nincs szűkében a készpénznek. Szándékában áll. hogy mindenkinek bősége legyen. Hogy mindegyik léleknek lehetősége legyen élni.
És igazságot nem rejthetnek el, mert az árnyékot eltávolítják. A manipuláció manipuláció, és a korrupció korrupció, még akkor is, ha rövid ideig hamis törvényekben rejtették el.

A középső útvonal

A középső út a kapitalizmus és szocializmusnak nevezett rendszer közötti, és bebizonyosodik, hogy hosszútávon ez a járható út. Az élet haszonról szól, de a haszon nem mindig pénzügyi profitból ered.

Megtanulni alkotni a dualitásban, ez képezi a kirakós darabok részét Földi utatokon, és időben tapasztaljatok meg minden útvonalat a megoldásba vezető út mentén és részesüljetek a bolygó erőforrásaiból..

Háború & Konfliktus

2012 –re az emberiség elfáradt háborúban, de még képesek lesznek arra, hogy kényszerítsék a vezetőiket, hogy félreálljanak.
Az elmúlt háborúkat alakítottak királyi bíróságokban és politikai templomokban. Háborúkat hoznak létre végrehajtó katonai - vállalati vezetőségi szobákban.

Az áldozatokról egy rövid említést tesznek az esti hírekben. Az országok döntenek ugyan a háborúk indításáról, vakon elfogadják a vezetőiket, akiket választottak. Ha elhúznátok a titkolt történelmetek függönyeit, tudnátok, hogy a bolygón a háborúk többsége, nem konfliktusokból történnek, inkább stratégiailag választják Nem az ellenségektől való védekezésből inkább stratégiák, amiket terveztek, hogy bankszámlákat és hatalomnövekedést érjenek el.
A háború a polaritás egy része, ami a Föld és az emberiség emelkedésekor véget fog érni. Aki a békét szereti, befejezi azáltal, hogy békét hoz létre.
Kedvesek, úgyhogy sok minden változik, látjátok, hogy egy nagy változás zajlik? Ezt nevezhetjük felemelkedésnek.
Mi fog történni 2012-ben?

A bolygó felemelkedése

Kedvesek a bolygó legnagyobb részén december 21-én, a világ azt fogja mondani, hogy semmi nem változott.

De elmondjuk nektek, ez a bővítés sablonja 2012-ben, a teljes emberiség felvilágosodása még nem fog bekövetkezni több századon keresztül.
2012 egyszerűen több eszközt ad nektek, amivel dolgozhattok.
Mi az Angyali birodalmakban nem fogjuk megoldani a problémáitokat, de bátorítani fogunk titeket a megoldáshoz vezető ösvényeiteken.

És bár az emberiség nem fogja elérni a felvilágosodás kritikus mennyiségét a Föld- Bolygón, számos további századon keresztül, fontos jelenleg pozitív maradni, mert ez egy napon megtörténik.

Ti mind alkalmasak vagytok arra, hogy mindennap tiszták maradjatok. Az a forgatókönyv, amiben felismered a saját gyengeségeidet, a saját konfliktusod, az a nap, amit körülfogsz,
Mesterek ez valóban egy út. Hasonlóképpen az a nap, amikor az igazságodba állsz, hogy felismerd a személyes igazságodat.
Ez az igazság nemzetekre is alkalmazható, hiszen ami kicsiben megjelenik az a nagyban is jelentkezik. A szellem a szeretetről beszél. A szellem nem támad.

Minden aktuális vallásnak a Földeteken vannak igazságai és torzításai. A belátás a kulcs. Nektek kell eldönteni mi igaz és mi nem, szív alapján nem félelemből. Az Igaz szent írás nem korlátozza az igazságát, és szépségét egy csoportra.
Kedvesek, úgy döntöttetek, hogy szabadon éltek, úgy döntöttetek, hogy az aggodalmat és a félelmet elengeditek és létrehozzátok saját jóléteteket.
Tiszteljétek, tanítsátok egymást, és szeretettel öleljetek. Ez Isten tudománya és frekvenciája.
Ez az út az Emberiség Nemzeteinek Egyesítéséhez.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT.
A Legkedvesebbek vagytok

....És ez így van.
 

2011. szeptember.13.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések