2022/10/18

A Szív Szent Útján - A Fényszövetség Alkotmánya

"A FényKüldöttek azért születtek le ebben az inkarnációban, hogy szívüket megnyitva egymás felé - felismerjék ÖnMaguk és a Másik ember Csodáját, azt a Tényt, hogy lélekben mindnyájan egyek vagyunk - és hogy egy magasztosabb Cél érdekében vagyunk jelen a Hétköznapok Világában."

 


A Fényszövetség Alkotmánya

1. A Fényszövetség minden tagja ismerje meg és tisztelje önmaga múltját, jelenét, jövőjét és fizikai-, illetve szellemi létezését!

2. Minden Fényküldött emelje életét, minden érzését, gondolatát és cselekedetét a Szíve Templomába, és legyen képes önön egyéni érdekeit, vágyait, elvárásait, személyes motivációit felajánlani a csoport és a Földbolygó kollektív sorsának szolgálatában, s ha kell feláldozni, elengedni azokat a kinyilatkoztatott magasabb cél érdekében!

3. Valamennyi Fényküldött folyamatos szellemi képzés útján törekedjen a Krisztus Tudatosság elérésére, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás és megbocsátás kifejezésére minden élethelyzetben!

4. Minden Fényküldött ismerje fel testvéreit, nyilvánítsa ki feléjük őszinte tiszteletét szeretetét, töretlen támogató erejét, és érezze szíve mindenkori kötelességének e Fényszövetség csoportjainak önzetlen teremtését, megerősítését, védelmét!

5. A Fényszövetség minden tagja meg kell, hogy értse a Kollektív Megváltás szent ideáját, melyben a közössé váló sors felnyitásával a fénycsoport léte mindig előrébb való az egyén érdekeinél, hiszen az emberiség közösségének kollektív érdeke a legmagasabb szinten megvalósítja az egyén individuális érdekeit is. A Fény küldötte soha nem építheti önmagát a testvéri közösség rovására, annak bárminemű megsértése, vagy megkárosítása által!

6. A Fényszövetség minden tagja felszentelődött a Fény ereje és bölcsessége által a Felemelkedés Isteni Tervének teremtőjeként, amelyekért teljes felelősséget vállal, mély elköteleződést fogadva választott személyes, illetve kollektív sorsában, s ha e mellett hűséggel kitart minden körülmények között, útját szeretet, fény és áldás kíséri majd.

7. Minden Fényküldött szüntelenül keresse azt a szakrális ösvényt, melyen emberi testét, tudatosságát felemelheti a Szív Szent Útján, s azon át élete kitágulhat a multidimenzionális létezés végtelen, örök jelenvalóságában, ahol minden láncszem, minden egyéni tudatszikra önmagára és egymásra ismer az Egység fényében!

Idézet: Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok c.könyvből

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések