2022/10/18

A Csoport: Az energia Mátrix (Részlet az E faktorról 1. rész)

Részlet az E faktorról  1. rész

ÜDVÖZLET OTTHONRÓL 

 
Miért vagyok itt? 
 
Nagyon hosszú utat jártatok be azért, hogy itt legyetek önmagatokkal, egy lélekként ezen a mágikus ponton a tér és idő találkozási pontján, mely pillanatban megváltoztathattok valamit ezen a bolygón. 
Azonban tovább kell mennetek, mivel ti multidimenzionális lények vagytok, és sok minden aminek elvégzésééért ide jöttetek, túlnyúlik azon, amit mindennapi életetekben megtapasztaltok. 
Ti vagytok a Játék Mágusai. 
Ti vagytok azok, akik eljöttetek, a felejtés fátylát hordozva az fölött, akik valamikor voltatok. 
És íme, épp időben vagytok itt.
 „Tehát, minek elvégzéséért jöttem ide?" 
Ez a nagy kérdés, amire mindannyian választ szeretnétek. 
Gyertek, először is térjünk vissza az időben és tárgyaljunk egy olyan témáról, melyről nemrég beszéltünk. 
Létezik egy újra-kapcsolódási folyamat, mely mindannyitokban zajlik. 
Létezik egy változás, az egyéni újra-kapcsolódásotokban, - tulajdonképpen agyatok kapcsolódási módjának változását illetően. 
 
A fátyol függönyként húzódik a két agyfélteke között 
 
Mondottuk nektek, hogy az agynak két része van, melyeket szándékosan elválasztottak egymástól azért, hogy hordozhassátok a fátylat és ne lássátok önmagatokat annak a léleknek, akik valójában vagytok. 
Ti azt hiszitek, hogy egy emberi testben vagytok. 
Ti továbbra is folytatjátok azt a gondolkodást, hogy emberek vagytok, akik egy spirituális ébredésre várnak ám tulajdonképpen ti spirituális lények vagytok, akik megpróbálnak az emberi felébredésben helyt állni. 
Íme, itt vagytok és megpróbáltok rájönni arra, hogy mit cselekedni jöttetek ide. 
Miközben a válaszokat keresitek, agyatok két féltekéje különböző és új módokon kezd el kommunikálni egymással. 
Hogy illusztrájuk ezt, képzeljétek el, hogy vékony, kicsi fonalak/szálak léteznek két agyféltekétek között. 
Ezeket szinapszisoknak nevezik. 
Ezek a szálak szállítják az energiát előre és hátra a két agyféleteke között, elektromos impulzusokat közvetítve előre és hátra, melyek majd segítenek nektek kiegyensúlyozni spirituális lényeteket egy fizikai testben. 
Ez az energia transzfer a két agyféleteke között, segít a léleknek válaszokat keresni a fizikai test belsejében. Akkor, amikor meditáltok egy nem egyszerű válasszal rendelkező kérdésen, testetek új szinapszisokat épít, melyek aktív módon választ keresnek feltett kérdésetekre. 
Akkor, amikor felsőbb énetek azon részével beszéltek, mely a spirituális kommunikációt lehetővé teszi, agyatok számára lehetséges, hogy egyszerűen megkeresse azt a kapcsolatot, újonnan képződött szinapszisai által. 
Akkor, amikor elkezdtek csatorná(zó)vá válni, csupán annyit tesztek, hogy szinapszisaitok számát megnövelitek. 
Úgy tűnik, hogy az emberek képesek beszélni a szellemhez, képesek gyorsan új szinapszisokat építeni. 
Tulajdonképpen, nem a meglévő szinapszisok száma, hanem az újabbak aktiválása nyitja meg a kommunikációt, melyre vágytok. Következésképpen, az új szinapszisok megteremtése a legfenségesebb dolog, amit megtehettek. 
 
A háló előrehaladása az optikai szál felé 
 
Az emberek, gyakran felteszik a kérdést: Mit tehetek azért, hogy kommunikáció csatornává váljak? 
Különös válaszokat fogunk adni nektek: Menjetek egy másik úton munkahelyetekre. 
Mossatok fogat a másik kezetekkel. 
Ha gyakrabban használjátok az egyik lábatokat, akkor mindig a másik (kevésbé használt) lábatokkal tegyétek meg az első lépést. Kezdjetek el szándékosan a másik lábatokkal járni. 
Kezdjetek el dolgozni ezen, szinapszisaitok kiterjesztésén. 
Az általunk adott példa nagyon egyszerű: vegyétek figyelembe a szinapszisokat, elektromos szálakként, melyek biztosítják a kommunikációt a két agyfélteke között. 
Ezt az analógiát alkalmazva, úton vagytok az optikai szálak felé való előrehaladásban. 
Az új optikai kábelek, sokkal több fényt és információt szállítanak. Ezekkel az új kapcsolatokkal, (elektromos berendezésekkel/installációkkal) többé már nem szükséges az új szinapszisok alkalmazása a magasabb kommunikációkhoz. 
Ez az alapja annak, amiről annyit beszéltünk nektek. 
Az elkövetkező napokban, az amit most channeling-nek és spirituális kommunikációnak neveztek, közhellyé fognak válni. Mindannyian, állandóan rendelkeztek ezekkel a képességekkel, mégis nagyon kevesen voltak közületek képesek arra, hogy elegendő új szinapszisokat hozzanak létre, a kapcsolat fenntartásához. 
Az új optikai kábelek segítségével, e dolog nem fog többé problémát jelenteni és mindenki fel fogja fedezni a belső összekapcsolódást a szellemmel. 
Ez az oka annak, amiért mi Fénymunkásoknak nevezünk titeket. 
Ti még nem értitek azt, hogy mi tulajdonképpen a fény. 
Ti azt hiszitek, hogy a fény napenergia vagy az, amit ti foton energiának láttok. 
A fény, tulajdonképpen ennél sokkal több.
 
A századik majom aktiválása 
 
Hadd beszéljünk még arról, hogy milyen hatással van mindannyitokra, az újrakapcsolódás folyamatának folytatódása. 
Ez egy globális változás. Olyan ez, mintha elértétek volna a kritikus tömeget és a 100. majom Elmélet aktiválódik. 
Hamarosan az emberek mindenhol azonos reakciókat fognak megtapasztalni. 
Természetesen, közületek azok, akik megpróbálnak szándékosan utat nyitni vibrációikkal, többet fognak nyerni ezekből a tapasztalatokból, mint a többi ember, mivel ti elköteleztétek magatokat arra, hogy elsők legyetek ott, elhelyezve az energiát az utánatok jövő többi ember számára. Következésképpen, mert ti vagytok annak a nyílhegynek kezdetén, mely megváltoztatja minden dolgok paradigmáját, ti kapjátok a legtöbb meleget. Kedveseink, nem vagytok egyedül. 
És feladatotok nagyobb tiszteletnek örvend, mint valaha tudomást szerezhetnétek erről, mivel a paradigmát nem lehetett volna megváltoztatni soha, ha ti nem lennétek az élen. 
A paradigma nem változhatott volna meg, ha nem történt volna meg e dolog. 
Ti, azok a bátor lelkek vagytok, akik megnyitottátok az utat. 
Ti, Fénymunkások vagytok. 
Ti vagytok azok elődei, akik utánatok jönnek majd. 
Ti, egyenesen, fenségesen álltok lábaitokon, és tudjátok ezt, bár fáradtak vagytok, bár néha kimerültök, bár néha úgy érzitek, hogy magatok után vonszoljátok testeteket. Tulajdonképpen ti épp időben vagytok itt és azt teszitek, aminek megtételéért ide jöttetek. Ezért tudnotok kell azt, hogy ti tesztek különbséget. 
 
Az Energia Mátrix 
 
Most, át akarjuk nézni azokat az információkat, melyeket eddig átadtunk nektek. 
Akkor, amikor az őrző összehozta Spirituális Pszichológia című könyvet, elmagyaráztam a különbséget az energia mátrix és az energia lenyomat között, mivel mindkettő, a lélek elemi leckéinek hordozója. 
Egy energia lenyomat egy esemény, vagy valami olyan, ami veletek történik, és energia nyomot hagy bennetek, amit továbbra is magatokkal hordoztok. 
Ez lehet pozitív vagy negatív energia. Köztük semmilyen különbség nem létezik. 
Élettapasztalatotok segít élet leckéiteknél. 
Az energia mátrix az út, mely által össze vagytok kapcsolódva. 
Ez, az út melyen keresztül először léptek kapcsolatba, a mezőtökbe behatoló energiával. 
Közületek mindenki, különbözőképpen van összekapcsolódva. 
Egyéni energia mátrixotok olyan, akár egy hópehely – nincs kettő egyforma belőlük. 
Energia mátrixotok egyedi és mégis néha léteznek hasonló hópelyhek. 
Hajlamosak vagytok csoportokhoz csatlakozni és más hópelyheket vonzani magatokhoz, melyek a tietekhez hasonlítanak. 
Ti, másokat vonzotok magatok köré, akik mátrixotokhoz nagyon hasonló módon vannak összekapcsolódva. 
 
Mondtam nektek, hogy az energia mátrix soha nem változik és ez így is van. 
Következésképpen, ha van egy energia lenyomatotok, ti meggyógyíthatjátok az energia lenyomatot. 
És mégis, ha megkönnyítenek nektek egy élet leckét, az energia mátrix által, lehet, hogy nem gyógyítjátok meg ezt, mivel semmi sem téves. 
Ti, a mátrix urai kell legyetek. Meg kell tanulnotok megtalálni ennek az energiának a legértékesebb alkalmazását. 
 
A Mátrix természete 
 
Tételezzük fel, hogy volt egy tapasztalatok életetek folyamán, mely megváltoztatta az életeteket. Ez egy energetikai lenyomat és egy út, hogy ezzel a leckével dolgozzatok. 
 
Egy energia mátrix, egyszerűen egy olyan energia lenyomat, amit egy előző életetekből hoztatok magatokkal. 
Az életek között, alkalmatok van kiegészíteni az élet hetedik szakaszát. 
Az élet hetedik szakasza (a hetedik reinkarnáció) akkor jelenik meg, miután hazatértetek, miután meghaltatok és átnézitek mindazt, ami abban az életszakaszban történt. 
Nem, nem ítélnek el titeket, csak akkor, ha ti ezt választjátok. Ti döntitek el, mit fogtok tovább vinni és hogyan segíthet titeket az az élet lecke, az elkövetkező életetekben. 
A vicces oldala ennek az, hogy ti erre gondoltok: „Csak a jó tapasztalatokat fogom magammal vinni." 
De, amikor elérkeztek az Otthonba, a jó-rossz polaritás eltűnik. Kezditek megérteni azt, hogy úgy tűnik, többet tanultok a negatív tapasztalatokból, mint a pozitívakból, ezért sokan közületek a negatív tapasztalatokat viszitek magatokkal élet leckeként, összekapcsolódásotok részeként. 
A léleknek ezen választásai határozzák meg az Energia Mátrixot, mellyel a következő inkarnációban fogtok rendelkezni. 
Ismétlem, semmi téves nincs ezekben a választásokban. 
Semmit nem kell meggyógyítani. 
Semmit nem kell megváltoztatni. 
Csak meg kell találnotok, a benne lévő tökéletességet/fenséget — választásotok legfelső felhasználását. 
Tehát elmondhatjuk, hogy egy energia mátrix, olyan energetikai lenyomatokból áll, melyeket előző életeitekből tovább vittetek magatokkal. 
 
A Mátrix rétege
 
Most, kiegészítjük megértéseteket a következő darabbal. 
 most rendelkezésetekre álló összekapcsolódási folyamatnak köszönhetően, meg fogjátok tudni, hogy bár nem lehetséges energia mátrixotok megváltoztatása, hozzá tehettek egy réteget a mátrixhoz. 
Először is azért fogjátok megtenni ezt a dolgot, hogy tovább fejlődjetek a multidimenzionális lények felé és kezdjétek el megtapasztalni az életet, az idő és tér sokrétű dimenzióiban. 
Ez az új lépésetek, az evolúció folyamata felé. 
Az őrző tudja, hogy az egyik legfrusztrálóbb dolog, megmagyarázni a multidimenzionalitást, azoknak az embereknek, akik kizárólag egy dimenzióban éltek. 
Nagyon nehéz felfogni azt, hogy ti, tulajdonképpen 12 lélek vagytok, akik egyidőben élnek ezen a bolygón. 
Soha nem fogjátok látni a többieket, mivel ők egy kissé különböző vibrációs modellben élnek, néha különböző választásokat hozva, néha különböző módokon. 
Amint multidimenzionálissá váltok, - és a most születő gyermekek már ezekkel a beléjük vésődött értékekkel jönnek, - meg fogjátok érteni, mi történik. 
Meg fogjátok érteni a folyamat többi részét. Meg fogjátok érteni, hogy lélekként ezen a bolygón, lehetőségetek van mozogni tapasztalataitok dimenziói között. 
 
A Szenvedély mátrixa 
 
Ezekkel az értékekkel, sokkal könnyebb lesz nektek meglátni azt, hogy mit cselekedni jöttetek ide és megtalálni a célotokat. Tudjátok, hogy a szenvedély, az új paradigma. 
Ez, létezésetekben az a pillanata, amikor abszolút módon szolgálhatjátok a Világegyetemet. 
Olyan ez, mint amikor tele szájjal nevetve újrarendezed a szobádat és mindent megváltoztatsz magad körül. 
Mégis, a nagytöbbség közületek, nem tudja mi ez, mivel megpróbáljátok behozni ezt egy emberi tapasztalatba és azonnal erre gondoltok: 
"Tudom, hogy mi a szenvedélyem, de hogyan tartom el magam?" Egyesek közületek meg fogják csinálni, míg mások nem. 
Azt sugalljuk nektek, hogy meg kell találnotok szenvedélyeteket és tapasztaljátok meg azt. 
Ha, életmódot (megélhetést) csináltok belőle, akkor csodálatos. 
Ha nem, egy élet fog felétek jönni, más utakon. 
Akkor, amikor megtaláljátok ezt a szenvedélyt és megtapasztaljátok, elkezditek aktiválni ama mátrix többi részét. Meg fogjátok látni, hogy egyes képességeitek meg fognak változni, miközben a mátrix új rétegét építitek. 
Kérünk értsétek meg, hogy ez nem mátrixotok megváltozása, mivel energia mátrixotok, soha nem változik meg; mégis, építhettek, hozzá tehettek, ugyanolyan úton, mivel DNS-etek elkezd összekapcsolódni olyan tulajdonságokkal, melyekről előzőleg nem tudtátok, hogy ott vannak. 
 
A „Gyógyító, gyógyítsd meg önmagad" titka 
 
Miközben mozgásba hozzátok ezeket a dolgokat, elkezdtek új dolgokat várni el önmagatoktól. 
 
Meg fogjátok látni, mire vagytok képesek. 
A többség gyógyítók vagytok. 
Bizonyosan gyakran hallottátok már a szólást: „Gyógyító, gyógyítsd meg önmagad!" Ez egy rejtély, kedveseim. 
Ti azt hiszitek, hogy azt jelenti, hogy ha gyógyítók lennétek, akkor mindig képesek volnátok magatokat meggyógyítani. 
Azonban ezt jelenti: „Gyakorold azt, amit hirdetsz."
 
Ha megkönnyítitek mások növekedését és gyógyulását, akkor számíthattok arra, hogy növekedtek és meggyógyítjátok önmagatokat. Kérünk, jegyezzétek meg azt, hogy nem kell teljesen gyógyultnak lennetek ahhoz, hogy másoknál elősegítsétek ezt a dolgot. 
Bár arra kérünk titeket, hogy kutassátok a lélek belsejét, saját életleckéteken dolgozva, azt mondjuk nektek, hogy az igazi gyógyítók rendszerint a gyógyulás folyamatában vannak maguk is, miközben mások gyógyulását segítik elő. 
Ugyanakkor tudnotok kell azt is, hogy a többség közületek bizonyos mértékben a félelem magvával dolgozik. 
Amint beléje léptek, újra felépíti azoknak a régi energia lenyomatoknak egy részét, melyeket energia mátrixotokban hordoztatok magatokkal életről-életre. 
Megtudhatjátok, hogy máglyán égettek el titeket. 
Megtudhatjátok, hogy az emberek ismereteitek miatt féltek tőletek. Megtudhatjátok, hogy bár megtapasztalták gyógyulásukat általatok, intellektuális módon képtelenek voltak megérteni ezt, féltek tőle. Az emberek, csupán azoktól a dolgoktól félnek, melyeket nem értenek meg. 
 
Amint megértetek valamit, nincs helye többé a félelemnek. 
Ez a fény és árnyék, legendás tánca. 
Ott, ahol árnyékot találtok, meg fogjátok tudni, hogy nincs semmi téves ebben. Ez, egyszerűen alkalmat ad a fénynek. 
Az út, melytől félnek – az árnyék – csupán a fény hiánya, mely a megismerés hiánya is lehet. Töltsétek be az űrt a hiányzó megismeréssel és ekkor a félelem magva, felszabadul. 
Amikor elkezdtek belépni munkátokba, a többség meg fogja tapasztalni a félelem magvát, egy bizonyos szinten. 
Ez, a fény hiánynak egy illúziója. Minden rossz, a megismerés hiány lehet, tehát értsétek meg, hogy nem lehetséges az, hogy féljetek az ismeretlentől. 
Hatoljatok be oda és a félelem magva, többé nem blokkolhat titeket. Még akkor is, ha érzitek a félelem magvát, a fény átragyog rajta és lépjetek előre felhatalmazásotokba, mivel ezt megtenni jöttetek ide. Ezért vagytok itt. 
 
Az Új Föld polgárai 
 
Ti, azért vagytok itt, hogy mindenkivel dolgozzatok ezen a bolygón. Azért vagytok itt, hogy tanítsátok egymást, gyógyítsatok és gyógyuljatok meg, legyetek itt és feltétel nélkül szeressétek egymást. 
 
Ti pontosan ugyanazokra a válaszokra vártok, pontosan ugyanazokra a kérdésekre. 
Amikor meg fogjátok érteni ezt, minden sötétség eltűnik. Ebben a szakaszban vagytok most. 
Ti, egyéni módon, félelem nélkül segíthettek, hogy ez az újrakapcsolódási folyamat megtörténjen. 
Segíthettek abban, hogy az egész emberiség félelem nélkül átmenjen a következő evolúciós szakaszon. 
Ez egy szép gondolat. 
Most, eljött az ideje annak, hogy tegyetek egy lépést előre, belső hatalmatokban és sorsotokban. Ti teremtitek az új mátrixot. 
Hozzá adtok egy réteget saját munkátokkal a mátrixhoz, mely segít nektek behatolni más szintekre. 
Sokan közületek a mesterekre néztek: Jézusra, Buddhára, Mózesre és Mohamedre és számos más mesterekre néztek. 
Többségük félre húzta a fátyolnak egy részét, hogy saját energia mátrixukat láthassák. Ezt teszitek ti is, ebben az összekapcsolódási folyamatban. Örüljetek a lovaglásnak. 
Érezzétek jól magatokat. Ne felejtsetek el leszállni. 
Legyetek biztosak abban, hogy egyensúlyra törekedtek, életetek minden területén. 
Ez, ölelkezéseket jelent. 
Ez, a többi ember megérintését jelenti. 
Ez, testetek táplálását jelenti. 
Lelketek táplálását jelenti. 
Azt jelenti, hogy időt szenteltek és odafigyeltek a körülöttetek lévő szépségekre, melyek mellett gyakran sietve megyünk el, anélkül, hogy észrevennénk azokat. 
És főképp, ne felejtsetek el, nevetni. 
Mert ha meglátjuk, hogy túlságosan komolyan veszitek az életet, akkor felemelkedünk majd, és jól fenékbe billentünk titeket, hogy visszaemlékeztessünk arra, hogy ez csak egy játék. 
 
Azt mondjuk nektek, hogy megértéseteken túlmenően tisztelünk titeket, mivel ti tesztek különbséget nemcsak a Föld bolygó változásában, hanem minden térnek és időnek az összes dimenzióiban. 
Ti vagytok a Játék mágusai és új mátrixotok a rendelkezésetekre áll. Még egyszer, a legnagyobb tisztelettel köszöntünk titeket – Otthonról, ahonnan elmentetek. 
 
Búcsúzunk tőletek, három kis dologra emlékeztetve titeket. Bánjatok a legnagyobb tisztelettel egymással. Minden alkalommal neveljétek egymást és használjátok az E Faktort, valahányszor alkalmatok adódik erre. Tudjátok, hogy ez egy Játék. Játszatok együtt, a lehető legszebben.
Espavo 
- A Csoport
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések