2022/10/18

Mihály Arkangyal - Celia Fenn - Árnyék energia és az atlantiszi szerepek


 
Árnyék energia és az atlantiszi szerepek
Mihály Arkangyal üzenete Celia Fenn közvetítésével

Fordította: Orbán Andrea Viktória

Megjegyzés: A közvetítésben a "negatív atlantiszi kódok" és az Atlantisz süllyedésekor bekövetkezett traumák alól való felszabadulásba és gyógyulásba, segítenek az alábbi Kuthumi anyagok:

Kuthumi Mester – Atlantiszi Magok Ébredése – 1. rész –Atlantisz Kulcsai

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-mester-atlantiszi-magok.html 

Kuthumi Mester – Atlantiszi Magok Ébredése – 2. rész

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-mester-atlantiszi-magok_7.html

Atlantiszi Magok Ébredése – Atlantisz Kulcsai 3. rész – A Fény Egy Új szintje 2007. március 19

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-atlantiszi-magok-ebredese.html 

Kuthumi Mester – Atlantiszi Magok Ébredése – 4. rész – A Végső Lépés 2007 október 2

Drága Fénymunkások, az Új Föld mágikus és misztikus energiája megalapozódott, emiatt szembe kel-l néznetek a társadalmi rendszeretekből és a médiából érkező félelem és manipulatív energiák feltámadásával. Kérdezhetitek, hogy miért történik mindez, amikor az Új Föld energiái már ilyen erőteljesek?

Nos, erre azt a választ tudjuk adni, hogy most transzformáljátok át magatokat az Emberi Angyal verziójának egy magasabb szintjére, megtisztítottátok a DNS-eteket a torzulásoktól, és abban a folyamatban vagytok, amikor integráljátok és szintetizáljátok mindazon aspektusotokat, akik az idő elmúlt köreiben voltatok, hogy az igaz és esszenciális mag-lényetek felszínre emelkedhessen. Ebben a folyamatban magatokba integráltátok az atlantiszi és a lemúriai létidők tapasztalatait. Ezáltal képessé váltatok arra, hogy aktiváljátok a Paradicsomi Kódokat és elindítsatok egy hosszú időtartamra szóló átformálódást, ami a Földet egy paradicsomi otthonná változtatja azon létezők számára, akik örökségül kapják majd a bolygót. Ez azonban azt is jelenti, hogy szembe kell néznetek és foglalkoznotok kell az árnyék energiával, amely a Föld egyik legnagyobb traumájából fakadó maradvány-kivetülés. Ez volt a legnagyobb trauma, amivel a Földnek és lakosainak szembe kellett nézniük a viszonylag közeli történelmi távlatok során.

Ez pedig, szeretteim, Atlantisz pusztulása volt, amikor a hatalmas kristályok, melyek a kozmikus portálok és csillagkapuk fénykódjait őrizték, nem voltak képesek többé ellátni feladatukat, az őket hordozó szívek elsötétülése miatt. Amint azt már említettük, ez több szinten végbemenő választás eredménye volt, hogy lehetőség nyíljék a fejlődés egy ösvényére, amelyet bejárva az emberiség bizonyos képességek kifejlesztésére tehet szert. Ide tartozott a mentális képességek gyors fejlődése és az ego előtérbe kerülése. Ezek közül egyik sem volt valami „rossz” dolog, de olyan szerencsétlen mellékhatásokat okoztak, mint az elválasztottság és elidegenedés érzése, alacsony önértékelés és veszteségérzés, ebből következően pedig a bukás miatti bűntudat és depresszió gyötörte az embereket, ami bevésődött a DNS struktúrába és feljegyzésre került az Akasha Krónikában.

Mi „negatív atlantiszi kódoknak” hívjuk ezt az energiát és tudatában vagyunk annak, hogy ezek a kódok hamis ideákon, hamis információkon é%0s a Földön végbemenő emberi fejlődési folyamat valódi megértésének teljes hiányán alapultak. Ezeket az energiákat használták fel azok, akik kontroll alatt akarják tartani a Földet és lakóit a félelmen keresztül, továbbá úgy, hogy tagadják az emberek előtt az ő szabadságukat. Drága szeretteim, ti szabadok vagytok! Legyetek tudatában annak, hogy valóban szabadok vagytok! Tudjátok azt, hogy nem szükséges a továbbiakban magatokkal hurcolnotok az apokaliptikus forgatókönyvek félelmét és szorongását. Azok, akik jelenleg ezeket a forgatókönyveket tárják elétek, a kollektív emlékezetben ezeket a „negatív atlantiszi kódokat” aktiválják, ami tömeges félelmet és szorongást vált ki az emberekből, hiszen a tudatalatti mélyén mindenki emlékszik ezekre az érzésekre, a bűntudat és a stressz lenyomataira.

Egyetleneim, legyetek tudatában annak, hogy az élet, a Földön jelenlévő minden élet intelligens erő. Minden jelenlévő élet az Isteni Esszencia visszatükröződése, minden az Egység megnyilvánulása. Fejlődésetek jelenleg a létezés és az átváltozás magasabb szintjeit keresi, felé tart és ez nem jelenheti azt, hogy ez a folyamat elpusztít benneteket vagy bármiben is kárt okoz nektek. A Forrás feltétel nélküli szeretete, a Teremtő, csakis a Minden Létező legjavát kívánja nektek és bolygótoknak adni, és senkit nem hibáztat vagy bírál ebben a folyamatban. Szeretteim, eljött az idő arra, hogy közös erőfeszítést tegyetek annak érdekében, hogy elengedjétek ezeket a negatív atlantiszi programozásokat, aminek következtében a kollektív tudatosság nem vonódik be a félelem köreibe, ti pedig képesek lesztek arra, hogy tisztán lássátok csodálatos, új lehetőségeiteket, ami világotokban előbukkan, amint átformáljátok magatokat és megújítjátok egész lényeteket.

Ahogyan már említettük, ti, mint kollektív tudat döntötök arról, hogy keresztülmentek a tudatos evolúció folyamatán és nem az atlantiszi út súlyos megsemmisülését választjátok tapasztalásul. Kedveseim, ha képesek lennétek egyszerűen elengedni a negatív programokat a kollektív emlékezetetekből, láthatnátok, milyen erősek is vagytok valójában. Láthatnátok, mennyire fel vagytok szerelkezve azokkal az eszközökkel, melyekkel megteremthetitek magatoknak és bolygótoknak a legdicsőségesebb, legfényesebb jövőt.

Önmagatok felszabadítása az érzelmi stressz és fájdalom alól és belépés az öröm és boldogság állapotába

Drága Szeretteim, ha képesek lennétek végre elengedni ezt a régi energiát a kollektív tudatosságból, azzal felszabadulnátok az érzelmi trauma és fájdalom körei alól is, amit néhányan még most is tapasztaltok életetekben. Igazából nem ez az „élet”, ez az energiátok manipulációjának a következménye, ami az atlantiszi idők utolsó szakaszában következett be. A sötét lelkűek ekkor, fájdalommal és elkülönültség érzéssel a szívükben, átvették a hatalmat és megtanulták manipulálni a lakosságot a szakrális és a gyökércsakra szexuális energiáival való visszaéléssel.

Kedveseim, ebben a jelenlegi, különlegesen erőteljes időszakban, az egyik ajándék, ami adott volt számotokra, hogy képessé váltatok újracsatlakoztatni vagy újrahuzalozni a szakrális csakrát és a szívcsakrát, annak érdekében, hogy ki tudjátok fejezni szexuális és kreatív energiátokat feltétel nélküli szeretettel és örömmel, anélkül, hogy félelmet és bűntudatot kellene éreznetek. Ez az erőteljes, új összekapcsolás lehetővé teszi, hogy elhagyjátok az atlantiszi emlékek negatív kódjait.

Az atlantiszi időkben, az előbb említett energiákkal történő visszaélés következtében, az emberiség függővé vált az érzelmi drámáktól, hiszen a szív lecsatlakozott a valódi érzelmekről, és az árulás, elhagyatottság, fájdalom és szenvedés „áldozati” energiái az emberi psziché „függőségeivé” váltak. Ezen érzelmi traumák oly mértékig átitatták a tudatosságot, hogy azok beszivárogtak a vallásba, és az Ikerlángok, Yeshua és Mária Magdolna csodálatos, ragyogó történetei Jézus „keresztre feszítésének” történetébe torzultak. Ennek következtében az emberiség negatív kódok irányítása alá került, meg kellett szabadulnia a „bűntől” és a bűnösségtől, hogy „megváltást” nyerhessen. Ezek mind-mind hazugságok, valójában ez mind csalás!

Egyetleneim, a „Grál-kódok”, a fénykódok azok, amelyek felszabadítják a kollektív tudatosságot a negatív atlantiszi programok alól, ezek a fénykódok pedig már aktiválódtak bennetek. Az Ikerláng Avatárjai már megmutatták az egységes, feltétel nélküli szeretet és az egység útját. Megtanították nektek, hogyan kapcsolódjatok össze újra isteni esszenciátokkal a szeretet és az öröm szent terében, túl a bűntudaton, fájdalmon és drámán. Megmutatták, hogyan emelkedhet meg érzelmi energiátok annyira, hogy az a szív szeretetének és örömének kifejeződése lehessen.

Kincseim, ébereknek kell lennetek az életetekben, folyamatosan tudatában kell lennetek annak, hogy kik próbálnak az érzelmi dráma energiáiban tartani benneteket durva bánásmódjukkal és a szexuális és kreatív energiátokkal való visszaélésükkel. Ezekben az energiákban van a ti erőtök valójában, a manifesztációs és teremtő erőtök, és ha belehúznak titeket a fájdalom és szenvedés érzelmi drámáinak sorozatos újrateremtéseibe, akkor az isteni kreatív erőtökkel való visszaélés történik meg újra.

Tehát, kedveseim, ahogyan ráléptek erre a csodás, ragyogó Új Földre, kérünk benneteket, támogassátok a kollektív tudatosságot abban, hogy magasabb szintre léphessen azáltal, hogy nem engeditek meg magatoknak, hogy belehúzzanak benneteket a félelem köreibe, vagy hogy manipuláljanak benneteket azok az emberek, akik érzelmi drámákat kívánnak teremteni.

Mindig tartsátok energiátokat a szívetekben, ahogyan a krisztusi Avatárok mutatták nektek, és meg lesztek áldva a béke és a feltétel nélküli szeretet érzéseivel. Ne ítélkezzetek senki fölött, hanem mindig figyeljetek saját szívetekre és mindig csak azt válasszátok, ami örömet ad szíveteknek és lelketeknek.

Ahogyan az Új Föld kiemelkedik, valóban itt az idő arra, hogy túllépjetek a negatív programozásokon, amik oly hosszú időn át fogságban tartották az emberiséget. Eljött az idő arra, hogy ünnepeljétek az élet örömét a Föld nevű bolygón!

Az élet a szeretet és a kegyelem csodálatos ajándéka. Ez volt az eredeti terv, egy örömmel és kreativitással teli élet. Most visszatértek ehhez az eredeti mintához és kialakítjátok a szeretet és öröm még magasabb kifejeződési lehetőségeit. Ahogyan megtartjátok ennek tudatosságát magatokban, a szeretet energiáit bocsátjátok ki magatokból, ami képessé teszi az emberiséget, mint egységet arra, hogy kitörjön végre az atlantiszi pusztulás kódjainak hatása alól és a szeretet és béke aranykorában élhessen, mely éppen most csírázik ki!

Így, arra kérünk benneteket, hogy szakítsatok időt arra, hogy az életet és az átváltozást ünnepeljétek. Üdvözöljétek az Új Földet életetekben és lényetekben, és kötelezzétek el magatokat szívetekben amellett, hogy a béke, a szeretet és a harmónia korának részesei lesztek. Fejezzétek ki bátran kreativitásotokat zenével és tánccal, ünnepeljetek együtt szent szívetek ragyogásának ünnepségén, egyesülve a bolygó szolgálatában és az Egyetlen Szív szent szolgálatában.

Szeretetben megáldalak benneteket!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések