2022/10/22

Saint Germain és Mária Anya és az Ibolya láng aktiválása

SAINT GERMAIN – MÁRIA ANYA ÉS AZ IBOLYA LÁNG AKTIVÁLÁSA
A HALHATATLANSÁG DIADALMAS HÁROMSZOROS LÁNGJÁNAK AKTIVÁLÁSA

PATRICIA DIANE COTE-ROBLES: THE MYSTICAL MONTH OF MAY

Átadja a Fény Gyermekeinek: Nász János

Május elseje, úgy is közismert, mint, a Saint Germaini-Felemelkedés Napja.

Minden évben, ezen a napon, emlékeztetőül számunkra, Saint Germain és Légiója, az Ibolya Láng képviseletében, megáldja a Földet, az Ibolya Láng erejének, kiárasztásával.

Az Ibolya Láng a Jelenlét Egyensúlya, úgy, mint, az Isteni Atya Kék Lángja, az Isteni Akarat Lángja, és a Mi

Anyaistennőnk Rózsaszínű Lángjának az Isteni Szeretet lángjának egyensúlya.

Május hónap során, a világon sokfelé az Ibolya Láng meghívását, számos Fénymunkás aktiválja, amely során Saint Germain és Légiója, megáldja ezzel az 5. Dimenziós frekvenciával az egész emberiséget.

Ez a frekvencia a Szent Tűz lüktetését hordozza, és elhozza számunkra, az Isteni szabadságot, az Isteni Igazságosságot, a Győzelmet, a Könyörületet, a Részvétet, a Megbocsátást, és az Átalakítást.

Az Ibolya Láng ünnepi ajándéka rendkívül megerősítően hathat az emberiségre ekkor, hiszen május elseje éppen két erőteljes Telihold közé esik a Weszak időszakában, az Április 20 és Május 19 közötti időszakban, ebben a 2008-as évben.

E kozmikus pillanat alatt. Saint Germain és Ibolya Láng Légiója ekkor lobbantja fel a Szent Tüzét, a Föld körül, és mindenen belül, a Föld életenergiájának minden elektronjában. És ez folytatódik egész május hónapban. Ez az, az időszak, amikor az Emberiség Ibolya Lángjának legdöbbenetesebb meglepetése lesz megtapasztalható, mindenki számára. Kérjük ne szalasszátok el ezt a rendkívüli lehetőséget.

Saint Germain és az Ibolya Tűz Légiója az Ibolya Lánggal felajánlja nekünk szolgálatait, kinyitva az új, eddig példa nélkül álló, az 5. dimenzió frekvenciájának ajtaját.

Az Isteni Terv gyönyörű megszentelődésében, teljességében megtapasztalhatjuk, áradását a fizikai síkon is, bár ezt a kívánságot, maguknak a Fény Létezőinek kell, minden külső támogatás nélkül engedélyezni.

Összehangolódva az Univerzum Törvényességével, már megkaphatjuk a támogatást, és azok jönnek, jönniük kell azokból a birodalmakból, ahonnan szükséges.

Meghívásunknak megfelelően az Ibolya Láng, egy igen intenzív hullámot manifesztál a Föld fizikai síkjára, és az Istennő szívének Lángja először ezt a síkot fogja átírni, hogy majd bármelyikünk testében kitörölhetetlen nyomokat hagyjon.

Habár Saint Germain és a Fény Létezői elkötelezettnek érzik az Ibolya Láng, hihetetlen és csodálatos erejének hatására, a dimenzionális ajtó megnyitását, csak akkor történhet meg, ha ennek a Szent Tüzét, a megtestesült Fénymunkások átengedik, saját szívük lángján, mert másképpen nem férhető hozzá ehhez az erőhöz.

Ez azt jelenti, hogy újra és megint, meghívást kapunk a magasabb szolgálatra.
Mi most újra felkészítünk bennetek a Mi Atya/Anya Istenünk, Saint Germain és a Mennyország teljes támogatása által, ha Ti önkéntesen, szívesen vállaljátok, magatokra venni ezt az Isteni Erőt, amikor azt szándékozzátok, hogy ez az erő, átjöjjön a szíveteken, fejeteken, kezetekbe tarthassátok, a Földi fizikai síkon.

Nem egy hatalmas feladatot kérünk tőletek, csupán egy, egyszeri, testesült meghívását jelenti az Ibolya Láng frekvenciájának, és megjelenítésének aktiválását a Ti Szívetek Lángján keresztül.

A meghívás egyéni szintű, és megtapasztalható, bár tudni való, hogy ezt ti egyidejűleg, szinkronicitásban végzitek, és minden földi ember, nő, férfi és gyermek helyett is.

AZ IBOLYALÁNG MEGHÍVÁSA

ISTEN MEGSZENTELT JELENLÉTE, Az ÉN VAGYOK, most fellobbantom a szívemet, Meghívom a Szeretett Saint Germaint és az ő Fény Légióját…akik által végtelenül egyesülhetek, az 5. dimenziós frekvenciával, az Ibolya Láng, Isteni Végtelen Tökéletességével.


ÁLDOTT EGYSÉG, most meghívom szívem lángján keresztül, az Ibolya Láng legerősebb frekvenciáját, ahogy azt az Isteni Törvény megengedi számomra, Szeretett Magamnak és az Emberiségnek.

MEGSZENTELT, ÉN VAGYOK, lángolok, lángolok, lángolok, teljes egységben a Szent Ibolya Tűzében, lángolok minden drága elektronon át és a körül.

Életenergiám, annyi éven át, annyi formában korlátozott volt, mind ismert mind ismeretlen dimenziókban. Most átalakítom ezeket a sablonokat, a befejezetlenség ok-okozati magván keresztül, az Isteni Végtelenség Tökéletességének feljegyzéseiben és emlékezetében.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, lángolok az Ibolya Láng 5 Dimenziós frekvenciáján keresztül, és mindenen keresztül, szavak, tettek és benyomások, vagy érzések, most a legkevésbé tudják ezt visszaadni, az én teljes Isteni potenciálom Szeplőtlen Tisztaságát.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, most végigtekintek az életemen és látom azt, hogy mi a teendőm még, azzal kapcsolatban, ami kiegyensúlyozhat engem, sok másik emberrel, hellyel, helyzettel, dolgokkal, és mi az, ami megbontotta ezt az egyensúlyt, annyi meg annyi utam során, bármilyen is volt az.

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, A Fény Szeretetével gazdagodik a kezem, és ez a gazdagság, valóban mindent kifejező energia, amely a szabadságomra tesz képessé a Földi tartózkodásom során, és a szabadsághoz való vonzódásom ereje az, amely elvezetett, a Fény szerető megtalálásához, amely beteljesít most, odavezetett, hogy már nem tudok rosszat cselekedni.

AZ ISTENI SZERETET AJÁNDÉKA ÁLTAL, befejezhetem azt a régi szabvány-szokásrendszeremet, hogy rosszat is tettem valaha. Befejezésre kerül mindaz, bármilyen szükségszerű is volt minden tartozás, és ami még kifizetetlen maradt, amit tettem, életem bármely területén, most befejezésre kerül.

AZ ÉN VAGYOK ISTENI EREJÉN KERESZTÜL, elfogadom ezt az Isteni Győzelem beteljesítéseként, Itt és Most, a lehető legteljesebben.
És ez így van.

A Fény Létezői., Május misztikus havának másik segítőkész szolgálatában, Mária Anya erőteljes szeretet sugaraiban állhatunk. Mint minden évben május hava alatt a Belső Birodalmakban, megnyílik Mária Anya Templomának Szeplőtlen Szíve.

A Fényre fókuszálva, amikor éjszaka alszunk: az ÉN VAGYOK JELENLÉTE, elkísér bennünket, a finomabb testeinkbe, Mária Anya elé.
Amikor odaérünk, Mária Anya mindegyikőnket felöltöztet az ISTENI SZERETET PALÁSTJÁVAL.
A Palást lesz az a szent ajándék, amely végtelenségig megnöveli, vagy képessé teszi befogadni a Szeretet erőteljes sugarait, az, amely feltölt bennünk Földi Isteni síkjainkra.

Mária Anya rendületlenül dolgozik mindegyikünkkel, megerősítve szíveinket, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjával.
Az Anya Istennő visszatérése óta az Istennői aspektus, mindannyinkba harmóniát vonz be, és megnyit bennünket Isteni Önvalónkhoz.
Itt az ideje, hogy e vonzás hatására, a kvantumugrás következményeként, megnyíljunk Örök Szívünk Lángjára.

Az Atyai és Anyai, azaz a férfi és női polaritás megtapasztalása szükséges volt az emberiség számára, mert életünk fenntartását, minden élő részünket, az szabályozza. Olyan, mint egy virág magva a valóságunk, az Emberi létezés a Naprendszerben.
Mind a két polaritásnak meg kell jelenni benne, és léteznie kell az életfeltételek szerint, ahhoz hogy létezésünkkel gazdagítsuk, a magasabb isteni potenciát, de a polaritásoknak nemcsak jelen kell lenniük, hanem kiegyensúlyozottaknak is.

Az Örömbe esés, látszik most a legfontosabbnak az emberiség erejének.
Az Örömbe esés, ami a női és férfi isteni polaritás kiegyensúlyozódásának kifejlődése, minden Emberi Létező Szívében.

A férfi polaritásunk, az Isteni Atya ragyogása, a bal agyféltekében, amely aktiválja a racionális és logikus gondolkodást. És amikor az megnyílik, megnyilvánul, az eljut minden sejthez, és a test szerveihez, az érzékszervekhez a Torok Csakra erőközpontján keresztül. Az Isteni Atya fénye zafírkék és a Kék Láng erejében kap formát, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjában, s innen jut az emberi szívekbe.

A női polaritás, az Isteni Anyánk lángja, a jobb agyféltekét aktiválja, a kreatív és intuitív gondolkodást. Megnyilvánulva, eljut minden sejtünkhöz, a test szerveihez, érzékszerveinkhez, a szeretet központon át a Szívcsakrán.

Amikor a bal és a jobb agyféltekék kiegyensúlyozódnak, akkor az Isteni Atya férfi ereje a Torok csakrában kiegyenlítődik, az Isteni Anya női szerető ereje, pedig a szívcsakrában kerül kiegyensúlyozódásra. Ezek a rózsaszín és kék központok, az agyalapi mirigyben, a hipotalamuszban és az idegközpontok dúcaiban találhatók, az agyunkban.

Amikor az agyközpontok aktiválódnak, a koronacsakránkon világosság nyílik, és krisztusi öntudatunk ébredését tapasztalhatjuk meg.

Az aranysárga fény, a Mi Krisztusi Önvalónk, a planetáris isteni gyermek igazsága, amely a koronacsakrán lobog keresztül, minden sejthez, a test szerveihez, és a Bölcsesség arany lángját formázza a Halhatatlanság Diadalmas Lángját, a szívünkben.

A kék, rózsaszín és aranylángok adják a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros lángját, mindenki szívében, és a jelenlétbe ez nyilvánítja meg a Szentháromságot.
Ez az Isteni egyensúly, az AtyaIsten ereje, az AnyaIsten szeretete, a Szent Szellemé, és az Isteni Bölcsesség Fia, vagy Lányáé, mint a Krisztusi Kristály Bölcsesség fényéé.
A Szeplőtlen Szív, a Szent Hármasság esszenciája, és minden emberi szívben beteljesedik.

Ahogy belépünk a Szeplőtlen Szív templomába, május hava alatt, Áldott Mária Anyánk, átölel mindegyikőnket, szerető karjába. Szent templomában megtestesülve, ölelésében, felébreszt bennünk, áldásaival.

Emlékezni fogunk, arra, amikor a Földre érkeztünk egy kozmikus pillanatban, az Isteni Akarat kívánsága szerint.
Mind meg fogjuk érteni ekkor, hogy önkéntes szolgálatban állunk, Isteni eszközként, a kritikus időkben, és az idők eonjai alatt minden küldetésünkben, azt képviselve, kiképzésben vettünk részt.

Emlékezni fogunk szintén arra, hogy megtestesülésünkkel, az Isteni Szeretet fényét manifesztáljuk, ahogy arra egykor ígéretet tettünk.

Mária Anya ajándéka, az Isteni Szeretet Palástja, az a megjelöltetésünk, amely elképesztően képessé tesz bennünket segíteni, beteljesíteni isteni küldetésünket.

Mária Anya szolgálatában, mindannyian emlékezni fogunk arra, hogy mit választottunk behozni az Isteni Terv egy-egy részeként, és ezt belekódoltuk Szívünk Lángjába, amelyet eddig földi születéseinkben, testünk fátyla elrejtett előlünk.
És Ő Mária Anya fog emlékeztetni arra is bennünket, az esküinkre, hogy létezéseink alatt, ő mindig segíteni, támogatni fog, mellettünk áll, hogy beteljesítsük küldetéseinket.

Ugyancsak emlékeztetni fog arra, azokra a képességeinkre, amelyekre szert tettünk életsorsainkon keresztül, hogy beváltsuk az Isteni Terv Szándékát, és a lehető legmagasabb tisztulás egyensúlyába kerüljünk.

EGÉSZ MÁJUS IDEJÉN, AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTÉNEK SZOLGÁLATÁBAN, A SZEPLŐTLEN SZÍV KELYHÉBEN teljesedhetünk be, abban a mely bölcsője a Hallhatatlan Dicsőség Háromszoros Lángjának. A Szeplőtlen Szív Kelyhének kiterjedésében, szívünk igenlő pulzálására, meg fogjuk kapni a lehetőséget a jelenlét egyensúlyára.
Ahogy ez megtörténik, Szívünk Lángján a nagy Átalakító Isteni Erő sugárzik át, és áthat és betölt bennünket.
Így ébredünk tudatára, Isteni Jelenlétünknek, létezésünk minden sejtjében és atomjában.

Az Isteni Jelenlét be fog burkolni bennünket, az istenségünkkel való egyesülés útján, amint a Szoláris Kristály testeinkkel tökéletesedünk, ahogy kiegyensúlyozódnak a fizikai, éterikus, mentális és emocionális testeink.

Ez egy gyönyörű folyamat, amely most bontakozódik ki.
Május misztikus hava alatt így mozdulunk előre a kvantumugrásban.

Teremtőképesek leszünk, a Szoláris Fényű testeinken keresztül, ösztönösen felemelkedik bennünk az Isten és minden élet meggazdagodik a tudatosság életelvével, az Isteni Tökéletesség Jelenlétévek. a világ formáiban.
Mindezek kiteljesítik az Emberiséget és Megszentelik a drága Föld Anyát, és megteremtik az Új Föld első archetípusát.

Az új archetípus az Isteni Jelenlét Bősége, és az Örök Béke volt, amelyet  2008. Augusztus 16-21 között horgonyoztak le.

A Menny Társaság most megerősít bennetek szolgálatotokban, és mindenben segíteni fog, amíg elsajátítjátok, az Isteni Szeretet új típusú köpenyének megszerzését.

ÉN VAGYOK A MINDEN SZERETET

Ó ISTENI JELENLÉT SZELLEME
MINDEN ÉLÉTTEL TELI LÉNYBEN AKI VAGY
AKI VAGY AZ ÖRÖK SZERETŐ SZÍV ÁLTALI
ITT ÉS MOST MEGMERÍTKEZEM MAGAMMAL

ÁRTATLANUL ÁTADOM MAGAMAT, FÉNYHORDOZÓKÉNT
EGYESÜLNI A MINDEN LÉTEZŐ TERMÉSZETES SZERETETÉVEL

ÉLETEM VEZETÉSE, FONALA EZENTÚL CSAK EHHEZ A SZERETETHEZ FOG KAPCSOLÓDNI

EMBERI TESTEM MEGTELÍTŐDIK EZZEL A SZERETETTEL
ÉS RAGYOGÓVÁ, LEGYŐZHETETLENNÉ VÁLIK.

ÉTERI TESTEM ÁTSUGÁROZZA, ÁTALAKÍTJA SZERETETTEL A MÚLTAMAT.

AZ ISTENI TÖRŐDÉS SZERETETE GAZDAGÍTJA GONDOLATAIM SZÁRNYALÁSÁT.

AHOGY ISTEN MŰKÖDHET BENNEM, ANNAK SZERETETE MINDENT MEGERŐSÍT LÉTEZÉSEMBEN.

AZ ÉN VAGYOK, CSAK A SZERETETRE GONDOL, ÉREZ, EMLÉKEZIK.

TUDATÁBAN VAGYOK AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTÉNEK ÉS AZZAL DOLGOZOM.

ÉS ÁLTALAM IS SUGÁRZIK AZ ISTENI ATYA ÉS ANYA TÖKÉLETESSÉGÉNEK EREJE:
ELÉR ENGEM A MINDENTTUDÓ, MINDENHATÓ, MINDENÜTT JELEN LÉVŐ ERŐ.

MINDEZ ÉN VAGYOK, ÉS ÁRAD TŐLEM AZ EMBERISÉGHEZ, MINDEN LÉTEZŐHÖZ, AMELY A SZERETET SZABADSÁGÁNAK ÍGÉRETE.

TUDATOMAT FELEMELEM, AZ ISTENI SZERETETHEZ
SZELLEMEM , SZENT SZELLEMMEL EGGYÉ VÁLIK

ÉS ÉN VAGYOK AZ ISTENI SZERETET BŐSÉGE
AMI KIÉRDEMELTEM E FÖLDÖN

SZERETETEMBEN ISTEN MINDEN ÁLDÁSÁT MEGKAPOM
ÉS EZ A SZERETET RAGYOGVA ÁLD MEG MINDEN LÉTEZŐ LÉNYT KÖRÜLÖTTEM.

A SZERETET SZELLEME VAGYOK
MINDEN FORMÁN KERESZTÜL HATOLÓ
AMELY MAGÁBA VONZ AZ OSZTHATATLAN EGYSÉGBE.

ÉRZEM MINDEN ÉLET SZÍVÉNEK LÜKTETÉSÉT
ÉS A SZERETET FOLYÉKONYSÁGÁT ÖRÖKKÉ MAGAMÉVÁ ENGEDEM
EZ A MINDEN SZERELME

A SZERETETBEN ÚJJÁSZÜLETTEM
ÉS A SZERETETBŐL CSÍRÁZOM KI
ÉS AZ ÉN VAGYOK AZ AMELY VISSZATÉR A SZERETET TELJESSÉGÉBE.

ÉN VAGYOK MINDEN SZERET
A HÁLÁT ADÓ ÉN VAGYOK
ÉS A MEGSZENTELT ÉN VAGYOK IS ÉN VAGYOK

 

Forrás: espavo.hu

[Ajánlom az alábbi könyvet hozzá: Elizabeth Clare Prophet - Ibolya láng - meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket http://www.mediafire.com/file/uirsgoedc7gie3u/Elizabeth_C.Prophet_-_Az_Ibolya_lang.pdf/file]

Mihály Arkangyal - Az Ibolya láng őrei

Mihály Arkangyal - Az Ibolya láng őrei

"AZ IBOLYA LÁNG ŐREI”Mihály Arkangyal üzenete 2009.09.
Ronna Herman csatornázásában
Sári Izabella fordításában

(https://www.fluidemerald.com/?p=349)

[Ajánlom az alábbi könyvet hozzá: Elizabeth Clare Prophet - Ibolya láng - meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket http://www.mediafire.com/file/uirsgoedc7gie3u/Elizabeth_C.Prophet_-_Az_Ibolya_lang.pdf/file]

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkezett. Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennője irányításával leözönlik a Földre, hogy segítségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedésnek/Evolúciónak.

Az Ibolya Láng tisztító vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erősödni az elkövetkező években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni, és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakító sajátosságait. A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a rítus és a szervezés lesz az elkövetkező 2000 év vezérlő sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetően.

Az Első Sugár: az Isteni akarat/erő/szándék lesz, a második legfontosabb aktív sugár a következő 2000 éves ciklusban. A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsítani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy visszaküldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szerető, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben. Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtőivé a szépnek, a bőségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.

Ti a személyes felemelkedést keresitek, azonban segítenetek kell fivéreiteknek és nővéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlődjenek és ők is felemelkedjenek.

Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója, valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace, a Hatodik Sugár minőségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsátás. Amellett, a béke, a nyugalom és az áhítatos istentisztelet/odaadás sugara is a Hatodik Sugár, és szeretett Yeshua sugara is. Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének előkészületeiben. Csodálatos, szerető, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segítse az emberiséget a nagy változás ezen idejében. Ő is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segítségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten Tudatosság magasabb szintjére. A végső célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott, és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain, engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanításait. Ez idő előtt az Ibolya Láng tudása, és Isteni alkímikus tulajdonságai, akár csak a magas szintű tanítások, amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanítványainak a számára voltak fenntartva. Toborozva lettek a Chelas megnevezésű fejlett Lelkek, és az ÉN VAGYOK tanítások át lettek adva az erre alkalmas tanítóknak. Invokációk/Rendeletek lettek tanítva a tanulóknak, akik erre érdeklődést mutattak, és néhány évig a hívek száma növekedett; azonban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklődés fokozatosan halványodott, míg teljesen eltűnt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithű hívőt.
Amit "Rendeletnek” hívtak a múltban, azt most "megerősítéseknek” nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintű tanítás lett átadva a Szent Bölcsességből. Amikor megvan a képességetek, hogy vonzerőt gyakoroljatok, vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtő Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll. Amikor egy erőteljes gondolatformát hoztok létre a megerősítés és légzés útján, kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolatforma megnyilvánítására, annak anyagi kifejeződésében.

Azon kívül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsítani bármelyik disszonáns gondolatminta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által. A bizalom, az állhatatosság, és a megbocsátás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsított átalakulási folyamatnak. Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedő körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segítsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba. Amint előléptek és sugározzátok a Teremtő Isteni Lényegét, azáltal segítetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elősegíti a Föld és az emberiség gyógyulását.

Hogyha követtétek a tanításainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielőtt megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket. Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát, vagy a kisebb megbízatásokat, de sok más lehetőség is fel lett ajánlva nektek, amikor megnyilvánításbeli szakavatottságotok megnövekedett, és hozzászoktatok a formák és kifejeződések sokféleségéhez.

Mint Csillag Magok, azok közületek, akik válaszoltak a harsona hívó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kísérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végső soron fizikai testben a Földre, ebbe az időbe.
Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ŐRZŐI lesztek. A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szívetekbe lett helyezve. Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsátás és az átalakulás frekvenciáit. Azon kívül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azonban ezeket aktiválni kell a szerető, együtt érző szív frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti auramezőtöket, és elősegíti majd a felemelkedés Fény Járművének a MER-KI-VAH-nak az aktiválását.

Mint az Ibolya Láng Őrzői, nektek aktívan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segítséget nyújtsatok, valamint kilépve a világba is. A MER-KI-VAH Fény Jármű, és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának. Az Ibolya Láng eltávolítja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Járművetek gyorsabban kiterjedhessen, és ragyogása erősödjön.

Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség először benépesítette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vízzel töltve, egy fordított piramis volt itt, egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján. A fordított piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be, és átvette a Szeretet/Fény Energiát. E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa több száz láb magasságba emelkedett a levegőbe, mert arra lettek programozva, hogy vevői legyenek a magasabb birodalmakból érkező információnak.
A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállítója lett a Földről vissza a Fény Birodalmaiba.

A Fordított Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb. Ennek a gyönyörű kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás, amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza. Sok Csillag Mag, (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Őrei voltak.

A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, míg az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védő szférájába zárolt. A kristály nyaláb körül is védő szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kő temeti be.

Szeretteink, eljött az idő, hogy az Univerzum komplex tervezetéből többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között. Nem, nektek nincs egy meghatározott hely, ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok. Ti, a Csillag Magok segítettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendő kiterjesztésében. Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy "Amint Fent, Úgy Lent" és, hogy "A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli". Előzőleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról, amely most formálódik; azonban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és színei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns színek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli. A Hetedik Sugár Galaxisa főleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya színűig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtő Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte. Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere, és az általuk képviselt Sugár, koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák. Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTŐ FÉNY raktárházai az Univerzumban. Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból, minőségéből és értékeiből a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak, valamint az összes érző Lénynek.

Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bízunk zavarba ejtő lehet, azonban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek! Mindig veletek vagyok.

Mihály Arkangyal vagyok.


Fordította: Sári Izabella
Szerzői Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található. Az eredeti címe: Keepers of the Violet Flame, a szerző Ronna Herman. Bármelyik weboldalra feltehető, de a benne lévő információ nem módosítható, a szerző és a weboldal címét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhető a szerzői engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni

Mihály Arkangyal » Tranzició - A következő hullám elindult


Tranzició - A következő hullám elindult"

Mihály arkangyal Celia Fenn közvetítése   "Tranzició (átkelés) újdonság - A következő hullám elindult"

Ez egy fontos üzenet a Fénymunkásoknak, főleg azoknak, akik már átestek az átkelésen, vagy épp csak befejezik azt. Azt akarjuk, hogy tudjátok, az erőfeszítéseiteknek köszönhetően az átkelés következő nagy hulláma elkezdődött!

Mit jelent ez nektek? Nos, sokatok sokkal jobban érezte magát. Érezvén az Új  Föld  boldogságát, stabilitást és békét. Aztán hirtelen éreztétek, hogy az átkelés összes régi tünete visszatér.

Azt gondolhattátok: "Jaj, nem, még nem vagyok kész." De higgyétek el nekem, drágáim, befejeztétek az átkelést és stabilan az 5.-6. dimenzió  frekvenciáján vagytok. Most az történik, hogy  lelki szinten beleegyeztetek, hogy segítői lesztek az átkelők új hullámának. Beleegyeztek, hogy belevágnak az utazásba, mert ti beleegyeztetek, hogy "tartjátok" őket.
Ez a Kristály felnőtt vagy gyerek feladata. Tartják a   többiek energiáját és segítenek  kiegyensúlyozni. Tudjuk, hogy nektek, az első hullámban nehezebb dolgotok volt, mert csak a Kristály Gyermekek tartottak benneteket. De most csatlakoztatok a Kristály  Gyerekekhez, és együtt tartjátok az energiát a következő hullámnak. Amit tapasztaltok, az az, hogy az energia 
átáramlik rajtatok, ahogy energiát sugároztok "kifelé", hogy beindítsátok a többiek átkelését, és megkapjátok az ő energiájukat, hogy átalakítsátok, ahogy a saját átkelésetek folyamán megtanították nektek. Ez lehet, hogy nem tudatos folyamat, de az angyali énetek tudja, hogyan kell csinálni, úgyhogy csak lazítsatok, tartsátok magatokat egyensúlyban, és tudjátok, hogy nem fog sokáig tartani. Amint a Kristály rendszeretek alkalmazkodik az új feladathoz, újra folytathatjátok az életeteket. Addig különféle tüneteket tapasztalhattok, mint pl: hőhullámok, túl sok energia, főleg éjszaka, harag, idegesség, depresszió.

ENGEDJÉTEK ŐKET ÁTÁRAMLANI MAGATOKON. Ez most a szolgálatotok része.Tudjátok, hogy most sok, a "környezetetekben" lévő lélek "mentorai" vagytok.

Mindenkinek, aki befejezte az átkelést, kijelöltek egy csoport lelket, hogy beavassák és támogassák őket az átkelésük során. Belőletek fognak meríteni, akár magasabb szinteken, vagy esetleg fizikai szinten is.
Szükségük van a tapasztalatotokra és a bátorításotokra.

Ők lehet, hogy nem olyan bátrak, mint ti, akik az első hullám oroszlánjai voltatok.

Legyetek kedvesek és támogatóak, és megtapasztalják az átkelésüket a ti, és az angyali birodalmak támogatásával. Köszönjük nektek ezt a munkát. Tudjuk, hogy sokan úgy érzik, mindez túl gyorsan történik. De az energia lendületbe jön, és egyre több lélek egyezik bele a folyamatba.
Szóval kérjük a támogatásotokat, és köszönjük a munkátokat. Ünnepeljétek velünk, hogy egyre több ember hajlandó a váltásra, és ráébredni, hogy ki is ő igazából! A ti segítségetekkel!
Szeretet és áldás ebben a varázslatos időszakban.
Mihály arkangyal

Mihály Arkangyal - Kapcsolat az erővel, ami Te vagy


Kapcsolat az erővel, ami Te vagy

Mihály arkangyal Celia Fenn közvetítésével

2011.02.

Szeretteim - Jelenleg egy rendkívüli lehetőséget adó ablakon haladtok át. Mert sokatoknak itt a lehetőség, hogy az  Előző Életek meggyógyítása által teljesen beillesszétek magatokat a Jelenbe, a Jelenre összpontosítsatok, és a Jövőt megteremtsétek.
A közelmúltatok 3 dimenziós világában emberi testbe  inkarnálódtatok, nem tudván a régebbi életeitekről. Ez  egy másik "fátyol" volt, ami elrejtette a valódi kiléteteket előletek. De amint ezek a fátylak most felemeltetnek, kezditek látni, hogy milyen sokan közületek éltek olyan lélek "szokásokat" és "függőségeket", aminek nem tudtátok a forrását. Ezeket a "lélek drámákat" hívtátok életnek, és félni kezdtetek az "élettől", érezvén, hogy oly sokszor történtek rossz, boldogtalan dolgok veletek ok nélkül.
Ahogy kezdtetek ráébredni, hogy kik vagytok, fogalmakat találtatok, mint pl. a "karma", hogy segítsen megérteni, hogyan tudják az elmúlt életekből származó energiák a jelenlegi életet befolyásolni.
De most, hogy oly sokan teljesen felébredt és felemelkedett lények vagytok, többé nem hat rátok a "karma".
Valóban készen álltok, hogy teljesen megértsétek és integráljátok az összes Előző Életeteket és megszabaduljatok a befolyásuk alól. Néhányan valószínűleg épp most keményen dolgoznak a régi lélek-"szokások" és -"függőségek" elengedésén, amelyek a "Régebbi Életek"-ben gyökereznek. Legyetek tisztában azzal, hogy ez az ablak időszak ideális lehetőség arra, hogy véglegesen elengedjétek az összes Régi Élet energiát, és teljesen összpontosítsatok annak az erejére, hogy Kik Vagytok Most.
Csak útmutatást és segítséget kell kérnetek a Magasabb Birodalmaktól, és együtt fogunk dolgozni veletek.
Amint készen vannak ezek az igazítások, készen álltok, hogy karotokba zárjátok az Új Földet és az isteni kreativitást.
A nagyszerű jövő rátok vár! Ahhoz, hogy átmenjetek ezen a folyamaton csak hajlandónak kell lenni, hogy engedjétek a régi érzéseket és érzelmeket átfolyni rajtatok és elengedni őket.
Ne ragaszkodjatok a régi energiákhoz. Csak tapasztaljátok meg, bármilyen érzés kerül felszínre és engedjétek el őket szeretettel és megbocsájtással.
Legyetek tisztában azzal, hogy minden "régi karma" mögött az áll, hogy nem sikerült szeretni és tisztelni magatokat. !!!!!!
Így ebben a folyamatban bocsássatok meg magatoknak és legyetek békében magatokkal.
Szeressétek magatokat eléggé ahhoz, hogy átöleljétek a szépséget, ami ti magatok vagytok, és lássátok lelketek tükrében a saját ragyogó gráciátokat és szépségeteket.
Amikor látjátok ezt, képesek lesztek másokban is látni, és így képesek lesztek elengedni minden félelmet és haragot, ami annak a szeretetnek az útjában áll, ami a lényetek központja.
Tudni fogjátok, mikor fejeződik be a folyamat, mert azt érzitek, hogy szerelembe estek magatokkal a leggyönyörűbb módon. Többé nem bíráljátok magatokat és másokat és csak boldogságot és szeretet tapasztaltok. Most ez az ajándékunk nektek, Humán Angyalok.

Reméljük elfogadjátok és velünk örvendeztek!

Mihály Arkangyal - A most-ban élés képessége


A most-ban élés képessége

Mihály arkangyal Kate Spreckley közvetítésével 2011.02.21

A világ teljes egészében olyan gyorsan változik, hogy sokan közületek küzdenek, hogy lépést tartsanak.

Ami tegnap történt, többé nem vonatkozik a mára, és ami ma történik, nem vonatkozik a holnapra. Az idő nem létezik, csak az elmékben, ahol a legtöbben rengeteg időt töltötök gondolkodva, tervezve és aggódva.

A legtöbbeteknek a jövő egy olyan hely, ami félelmet, aggódást, feszültséget és boldogtalanságot okoz. Bárcsak megfogadnátok a tanácsunkat, hogy a szükséges válaszok megtalálásáért a jelenbe nézzetek, ahelyett, hogy a múltba vagy jövőbe néznétek, két helyre, ami nem létezik. Sokan még mindig nem értitek, hogy a válaszokat, amit elkeseredetten kerestek, ma találhatjátok meg, magatokon belül. De ti annyira elfoglaltak vagytok a gondolkodással, tervezéssel és aggódással, hogy már nincs hely a testetekben, ahova mehetnétek megtalálni a válaszokat. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a jelen az, ami fontos. Az idő nem létezik.

Ez csak valami, amit a világotok alkotott, hogy irányítsa az életet, irányítsa hogyan éltek és mit tesztek életetek során.

Mindőtöket az idő irányít - mikor esztek, mikor alusztok, mi a megfelelő kor az iskolába járásra,- a megfelelő kor a házasodásra, a megfelelő kor gyerekek nevelésére, stb. Ahelyett, hogy engednétek az élet természetes folyamát, hogy vezessen benneteket és megmutassa a megfelelő helyet mindarra, amit véghez kell vinnetek.

Sokatoknak nincs türelme ülni, és várni a megfelelő időre és energiára, hogy megtegyék, amit tenni akarnak. Olyan sok időt töltötök küzdéssel azért, amit akartok, és olyan sok energiátokat elvesztegetitek.

Képzeljétek el, hogy csak vártok és figyeltek a megfelelő időre, hogy az igazi lehetőség megmutassa magát.

Olyan sokat mulasztotok azzal, hogy átrohantok az életen.

Ki figyel közületek a világotok apró dolgaira?

A hangyák, amint élelmet gyűjtenek, a méhek, amint virágport gyűjtenek, a virágok növekednek.

Ti, akik szülők vagytok, mennyi időt töltötök azzal, hogy csak "vagytok" a gyerekeitekkel, hogy hagyjátok élni az életet, és csak létezzetek velük? Közületek kik próbálják nagyon keményen, hogy minél előbb felnőjenek a gyerekek, hogy elég gyorsan menjenek át a fejlődés szakaszain, mert az olyan időigényes?

Biztatunk benneteket, hogy emlékezzetek rá, hogy ami valóban számít, az az, hogyan élitek az életeteket ma, a szeretet, amit adtatok és kaptatok ma.

Fogadjátok el, hogy a jövő attól függ, hogyan éltetek ma.

Az az energia, amit ma kiadtál tükrözi az energiát, ami holnap vár rád.

Az élet most olyan eszeveszett sebességgel halad, hogy nem sokan szánnak időt, hogy megnézzék, észrevegyék és lássák, hogy mi is történik velük és körülöttük a jelen pillanatban.

Mindannyian olyan szorgalmasan nézitek, hogy mi következik, és mi van, ha semmi sincs ott?

Hányan tudnátok elviselni, ha tudnátok, hogy a holnap nem létezik?

Mi van, ha ez volt az utolsó napotok ezen a gyönyörű bolygón, amit Földnek hívnak? Mondhatjátok őszintén, hogy ma éltétek az életet?

Mihály Arkangyal - A spirituális ego elengedése


Az elsődleges munkánk épp Most

A spirituális ego elengedése Celia Fennen keresztül Mihály arkangyal


Legdrágábbak, itt az ideje, hogy beszéljünk arról a beavatásról, amelyen sokan közületek most esnek át. Főleg azok közületek, akik fénymunkások és vezetők. Arra kérlek benneteket, hogy engedjétek el és gyógyítsátok a spirituális ego minden részecskéjét, mind ebből, mind a régebbi életekből. Ez éppen most nagyon fontos, mert most kezditek az Új Föld megalkotásának nagy kalandját. Ez a projekt egy csoportvállalkozás lesz, és mindenkinek együtt kell dolgoznia a Szellem vezetésével. Segítenetek kell, megosztani, és támogatni a többieket. A spirituális ego gyakran útban van.

   Mi a spirituális ego?

A spirituális egot úgy definiálhatjuk, mint túlzott büszkeség a spirituális eredményekre (ami nem ugyanaz, mint az önbecsülés és az  önbizalom.) Vagy negatívként is érezhető, mint az az érzés, hogy "nem vagytok elég  jók", hogy elvégezzétek a feladatot, amit a Szellem kiszabott rátok. Ahogy sokan  közületek egyre jobban haladnak a felemelkedés útján, a spirituális büszkeség  elengedése gyakran a "kulcs" beavatás vagy gyógyítás, amire szükségetek van, hogy a szolgálat következő szintjére fejlődhessetek. Ez egy teszt, hogy vajon képesek vagytok-e tisztán hallani a Szellem vezetését és követni azt, vagy az ego vágyának a spirituális fejlődéseteket kontrollálni akaró suttogását halljátok.

Mit éreztek épp most?

Sokan olyan helyre értetek, ahol úgy tűnik, a növekedésetek elakadt. Semmi sem történik. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem haladtok előre. Gyakran látjátok, hogy mit kéne tenni, és mégis úgy tűnik, hogy semmi sem úgy történik, ahogy szeretnétek. Azoknak, akik hallják a Szellem vezetését, gyakran mondják, hogy "Várj!" Tudtok várni?  Tudtok "semmit" sem tenni teljes bizalommal, hogy ezt kérik tőletek? Olyan sokan hiszik, hogy a legfontosabb dolog, hogy "megtalálják a küldetésüket", és "cselekedjenek" a bolygó megsegítésére. De mi van, ha a Szellem azt mondja, hogy "ne csinálj semmit", "várj", csak "legyél". Tudtok bízni abban, hogy más szinteken más dolgok történnek, és most csak azt várják el tőletek, hogy szeressetek és bízzatok? Az elsődleges munkánk épp most :

A fénymunkások legnagyobb feladata pillanatnyilag a feltétel nélküli szeretet frekvenciájának megtartása az energia mezőjükben.

Ez kemény munka, mivel annyi félelem és negativitás van a bolygón pillanatnyilag. Meg tudjátok érteni, hogy a felemelkedési folyamathoz most azzal tudtok hozzájárulni, ha csendesek és nyugodtak vagytok, sugározzátok a feltétel nélküli szeretet, a béke, boldogság, együttérzés és megbocsájtás energiáját?

És meg tudjátok tanulni, hogy elégedettek legyetek "támogatóként" és "megtartóként" és nem aktív cselekvőként? 

Az Új Föld és a közösségben dolgozás

Ahogy már korábban említettük, arra képzünk benneteket, hogy a spirituális önteltség minden aspektusát engedjétek el, és hogy hajlandók legyetek csak a bizalomban lenni. Néhányatokat vezetőnek fogják szólítani, másokat támogatónak, egy adott időben. Tudtok szeretetben együtt dolgozni, mint egyenlők, de megértve, hogy a támogatás éppúgy szükséges, mint a vezetés? Mind egyenlőek vagytok az Isteni Szeretetben, senki sem nagyobb a másiknál, és a munkátok egyformán fontos. Mégis, a jövő projektjeiben, néha vezetők lesztek, néha támogatók. Félre tudjátok tenni a spirituális önteltségeteket, hogy elfogadjátok a támogató szerepét? Vagy, hogy meglegyen a bátorságotok a vezető szerepét elfogadni? Ha vezetőnek szólítanak, tudtok-e hallgatni a szellemre és túllépni a negatív egon? Különbséget tudtok tenni a szellem hangja és a saját egotok vágyai közt? A jövő projektjei közös munkák lesznek, és többé nem függnek az egotól, vagy egy személy energiájától. Megtanuljátok az Egyesült Tudatot kifejezni, az Egyet, és így megtanultok együtt áramlani egyként. Mindegyikőtök az Egész része, mindegyikőtök hozzájárul, a tehetségének megfelelően a projekt vagy vállalkozás hatékonyságához.

Amikor a Szellem beszél

Amikor a Szellem beszél hozzátok, tudni fogjátok. Amit kérnek tőletek, azt támogatják. És ha nem rögtön nyilvánvaló, bíztok benne, hogy ha a Szellem a közreműködéseteket kívánja, az út megnyílik előttetek. Nem lesz nehéz. Emberek jönnek az életetekbe, hogy támogassanak, és az út megnyílik előttetek. Vagy titeket kérnek, hogy másokat segítsetek. Ez lesz az Új Föld rendje. Megosztani és támogatni. Egymást segíteni az alkotásban a Szellem vezetésével. Tehát, ha most arra kérnek, hogy várjatok, - hadd legyen úgy. Várjatok és bízzatok. Nem tőletek függ. Eljön a pillanat, amikor szólítanak, de most legyetek minden, amik lehettek, és emlékezzetek, hogy most arra szólítottak benneteket, hogy feltétel nélküli szeretetet sugározzatok, ami létrehozza a szeretet hálóját a bolygón, épp most.   

2011.02.

Mihály Arkangyal - A Kör Törvénye & A Háromszög Törvénye

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE  

Angolról fordította: Sári Izabella

www.fluidemerald.com

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzítva, megmásítva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék tőletek Isten-adta erőtöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

 

A Teremtő erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtőkké váljatok a Föld síkján, Szent Szívetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelőtt Szoláris Szív Központotok köré helyezett védőpajzs eltávolításának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ezáltal ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtő Fény be és kiáramlása a Szent Szív Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szívetek tiszta szerető szándékával aktiválni a Teremtő Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ős Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánító társteremtői képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentől adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

 

Most nagy visszatérés, helyreigazítás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetőséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negativitást amit személyesen teremtettetek a rátok erőszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, amíg elérkezik a megfelelő idő és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idő elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idő szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, előrehaladott információval-tanításokkal lássunk el benneteket meg minden lehetőséggel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

 

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsűrűbb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia előkészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik női tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzőkkel. Ezek az alapvető elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv sikerbiztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az al-dimenziók többségében.

 

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/ a Forma Építői és az Arkangyalok megteremtették a Fény élő Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetőek legyenek számotokra az élet építő elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerű alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

  

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésről beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévő csodálatos és bonyolult fejlődésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát, újra kapcsolódtok Lelketek/Felsőbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-énetekkel a Szent Szív Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevően felgyorsul és az időtartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

 

KÖR TÖRVÉNYE 

elindíttatott univerzum szerte, és ez a Legfelsőbb Teremtő Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erővel működik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTŐ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsőbb Teremtő, az Istenek és Istennők Omniverzum szerte, valamint Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsőbb Teremtő Forrásból is.

 

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segítséget nyújtsunk társteremtői képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történő teremtő folyamat mikrokozmikus másolata. Először is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Erőt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Szív Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetővé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középső és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetőségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánítás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielőtt a Fény Esszenciája aktiválódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsítsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek magatok körül a saját egyéni Teremtő Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövő gondosan megalkotott fő-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontosított szándékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánítás folyamata az anyagi világban számottevően felgyorsul.

 

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövődnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtő elméjében és szívében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátok az emberi társteremtőkig a Föld Síkján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történő infúziója/aktiválása által fejeződik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, amíg el nem érkezik az idő, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fő Teremtő Körébe való beépülés folyamatában van, a következő nagy Nyugvó Pont szünetet és a következő ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlődik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

 

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellős közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlődésetek kibontakozik a határidőn belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azonban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkínált bölcsesség tanítások és eszközök lehetőségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtő törekvésnek az Akarat/Erő Nyugvó Pontjából, a Teremtő/Társteremtő Mag Esszenciájából kell kezdődnie.

 

HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerős számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erő Első Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéből. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Szív Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minőségein, tulajdonságain és aspektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

 

Háromság Hatalma volt a mozgató erő univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aspektusait és minőségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtő folyamatnak, mert használnotok kell a három erőteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minőségeit és aspektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtőivé kívántok válni.

 

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, különböző helyeken, meghatározott időben. Azt is említettük már, hogy idő vagy esemény beindító (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett időben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindíttatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsőbb rendelet különleges feladataiból tevődtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesítettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövőben is. Egyre sűrűbben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövőben.

 

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok?

 

Mindannyiatoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilváníthattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsőbb javára. Hívjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segítségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk benneteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

  

Mihály Arkangyal vagyok.

Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések