A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Ikerláng~Párkapcsolat~Szexualitás. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Ikerláng~Párkapcsolat~Szexualitás. Összes bejegyzés megjelenítése

2022/10/23

A belső ikerláng energiák egyesülése; a kegyelem, boldogság és béke megtapasztalása

A belső ikerláng energiák egyesülése; a kegyelem, boldogság és béke megtapasztalása

 

Mihály arkangyal Celina Fenn-en keresztül

Legdrágább fénymunkások, március az erőteljes, intenzív energianövekedés hónapja lesz, melynek során beteljesítitek a 2006. decemberében kezdődött energiafejlődési ciklust. Március 3-án teljes holdfogyatkozást fogtok átélni, 19-én pedig egy részleges napfogyatkozást. A kiegyensúlyozás és újrahitelesítés fontos pillanata, a napéjegyenlőség, idén március 20-ára és 21-ére esik, amikor a Nap elhagyja a Halak jegyét és a Kos első házába lép, hogy egy új ciklust kezdjen.
Így, legkedvesebbek, most azokról az erős energiákról fogunk beszélni, amelyek most érik el teljes egyesülésüket bennetek. Először, a telihold és a holdfogyatkozás alkalmával teljesen integráljátok majd a galaktikus központból decemberben pulzálva kiáradó, és a Napon keresztül hozzátok eljutó Napistennő-energiákat. Ezt követően, az újhold és a részleges napfogyatkozás idején, megtapasztaljátok, ahogy újjáélednek bennetek az Istenférfi-energiák, felkészülve a belső istennői és férfi energiák megszentelt egyesülésére. Ennek a belső kiegyensúlyozásnak a középpontja a napéjegyenlőségkor lesz, utána sokan teljesen készen álltok majd az ikerláng egyesülés külvilágbeli megteremtésére, mintegy tükreként annak, ami belül, bennetek lezajlott. Teljesen felkészülve álltok a kegyelem, boldogság és öröm állapotára, mely kifejezi az Új Föld feltétlen szeretetét és irgalmát. 

A Napistennő kozmikus tüzének integrálása

Az utóbbi hónapokban tapasztalt erős energiák a Napistennő energiái voltak, melyek a galaktikus központból indultak ki, hozzátok pedig a decemberi erőteljes napkitörések révén érkeztek el. Ez a napörvény még ma is aktív a Nap felszínén, és jelenleg is közvetíti az energiakódokat a Föld kristályenergia hálórendszerébe. Márciusban a Vénusz a Kosban tartózkodik, és a Napistennő segít titeket az integrálás folyamatában.
Az Istennő szoláris energiája egy erős archetipikus energia, melyet az egyiptomi oroszlánistennő, Sekmet, illetve a hawaii vulkán- és tűzistennő, Pele alakja fejez ki legjobban. A keresztény tradícióban Magdalai Mária alakjában tükröződik, mivel a tűzistennők mindig egy erős szenvedélyes és szexuális energiát képviselnek. A keleti hagyományban Káli fejezi ki leginkább ezt az energiaminőséget, melynek természete az erő, a hatalom és a kreativitás. Ezek az istennők erőteljesek, szenvedélyesek és teremtőerővel teliek. Ők a születés, a halál és a szexualitás őrzői. Nem csoda, hogy sokan úgy éreztétek, mintha egy érzelmi hullámvasúton ülnétek, a szerelem és szexualitás témái miatt, a kezdetek és a befejezések miatt, mindenféle intenzív érzelmi tapasztalatok miatt!
Most azonban, legkedvesebbek, ahogy megengedtétek, hogy ez az intenzív energia átáramoljon fénytesteiteken a fizikai testetekbe, új fénycsatornákat – meridiánokat – nyitottatok meg, új csakrákat és örvényeket, melyek hordozzák az energiát, úgy, ahogyan az a DNS-etek eredeti lenyomatának tervrajzaiban szerepelt. És így, most sokan, akik átmentetek ezen a folyamaton, készen álltok arra, hogy ennek az erőteljes, a Földre újra megérkező napenergiának a közvetítői legyetek. Ez egy megerősítő, melegséggel teli energia, amely segítségetekre lesz önmagatok megerősítésében, hogy befejezzétek a régi energiát, és létrehozzátok az Új Földet, amely után annyira vágyakoztok, és amelyet vágyakozásotok erejével teremtetek meg. 
Tudjatok arról is, hogy ahogy ezzel a még ismeretlen energiával küzdötök, miközben a Vénusz bolygó belép a Bikába március 18-án, a Belső Istennő gyengédebb oldalainak kifejezését könnyebbnek találjátok majd. Mivel a Bika az Istennő gyengéd oldalát szólítja meg, a vénuszi energiák Ízisz, Hathor és a Szűzanya alakján keresztül fejeződnek ki – akik a feltétlen szeretetet, lágyságot, elfogadást, bőséget, szépséget és örömet testesítik meg. 
A március 3-i holdfogyatkozás a Szűzbe esett, miközben a Nap a Halakban tartózkodott. Ezek az energiák a föld és a víz elemekkel rezonálnak, vagyis a testtel és az érzelmekkel. Ehhez még hozzáadódik a Halak bolygójának, az Uránusznak az erőteljes elektromos energiája, így az átalakító energiák hatásos elegye jön létre. Legkedvesebbek, várjátok a nemvártat. Emlékezzetek, hogy a Merkúr még mindig retrográd mozgását folytatja. Készüljetek a könnyen elillanó, váratlan változásokra, sőt a sokkoló történésekre és a visszarendeződésekre. Ezek Káli, Sekmet és Pele energiái. De ne felejtsétek el, hogy mindez elmúlik, és a hónap második felében gyengédebb energiák következnek. Bármit is tapasztaltok ebben az időszakban, az a hónap későbbi időszakában várható újjászületést készíti elő, amikor a tavaszi napéjegyenlőségkor, a Napnak a Kos-ba való elmozdulásakor megkezdtek majd egy új ciklust!
Így hát azt tanácsolhatjuk, legkedvesebbek, hogy ebben az időszakban válasszátok tudatosan az Istennő szenvedélyes oldala energiáinak kifejezését, hogy ezáltal egyensúlyban maradhassatok. Válasszátok a feltétlen szeretetet, szépséget, egyensúlyt, békét, nyugalmat és a vidámságot. Ezek az energiák kiegyensúlyozzák, lenyugtatják az erőteljes napenergiákat, bármilyen formában jelentkezzenek is az életetekben ebben a hónapban. 
A holdfogyatkozáskor a beépülés folyamata beteljesedik, és a Napistennő újból teljesen megtestesül az emberiségben és a kollektív tudatosságban. A kozmikus tűztánc újrakezdődik és teljesen egyensúlyba jut bennetek, felkészít az ikerláng egyesülésekre, és az azokkal való kapcsolatokra, akik most szintén ennek megtapasztalását választják itt a Földön. 

A Belső Isteni Férfiasság újjászületése és újbóli kiegyensúlyozása 

Legkedvesebbek, a Belső Istennő vagy isteni nőiség eme erőteljes belső felemelkedésével párhuzamosan szükséges, hogy készen álljatok ismét kiegyensúlyozni belső isteni férfiasságotokat, vagy a Belső Istenférfit is. Ennek az optimális időszaka a március 19-i részleges napfogyatkozás idejére esik.
Az újjászületés és átalakulás ciklusának mindig kulcspontja az isteni férfiasság újjászületése. Az Istennő elvégezte munkáját, magában hordozza az Isteni Gyermek – a fiúgyermek, a gyermek Krisztus, vagy az egyiptomi hagyomány szerint a gyermek Hórusz – formáit. Az isteni férfiasság újjászületik a tudatosságnak egy magasabb fokán, és az új ciklus megkezdődik!
Ebben az időben, ahogy már decemberben is említettük, az emberiség gyermek Krisztusként születik újjá, ti vagytok a krisztusi vagy kristály lények. Ti vagytok az evolúció új ciklusa! Ti vagytok a szeretet emberi formában való megjelenése. Ti vagytok a kozmikus tűz, mely emberangyal formájában jelenik meg!
Így hát egy nagy paradoxon, illetve misztérium tanúi lehettek az élet megszentelt kozmikus táncában. Ahogy belső isteneteket és istennőtöket egyensúlyba hozzátok, és szent egyesülésüket elősegítitek, ti magatok születtek újjá isteni gyermekként, aki az új ciklus kulcsa lesz. Az Egy Kettévált, majd a Kettő Hárommá változott, ezzel beteljesedett a Szentháromság! Ezzel magatokban hordozzátok mindazt a hatalmat, melyre szükségetek van az Új Föld megteremtéséhez – most. 
És így, miközben keresztülmentek a kiegyensúlyozás és újjászületés ezen fázisán, tudatosan döntsetek arról, hogy a bennetek lévő férfias energiát, ezt a hatalom, felelősség, bátorság, kitartás és vezetés minőségeit hordozó energiát kiegyensúlyozzátok. 
És ahogy a belső gyermek megerősödik, emlékezzetek az örömre, a csodára és az élet misztériumára, emlékezzetek, hogyan kell játszani, megtapasztalni a világot hálával és szeretettel, amit csak a Forrás ad. 

A március 20-21-i napéjegyenlőség 

Március 20-án és 21-én (attól függően, hol tartózkodtok a bolygón), lehetőséget kaptok, hogy magatokban hordozzátok, és kiegyensúlyozzátok ezeket az energiákat. Ez a Szent Házasság pillanata. Ebben az időben összpontosítsatok belső egyensúlyotokra, és mindenben, amit tesztek, a nyugalmat és a harmóniát fejezzétek ki. 
Engedjétek, hogy a feltétlen szeretet, kegyelem és hála átáramoljon rajtatok, és így készen lesztek a tudatosság magasabb állapotainak átölelésére, melyek az Új Föld energiáiban, az ikerlángok egyesülésének tiszta örömében testesülnek meg.

Kegyelem, boldogság és béke – ez a Most!

Most egy kicsit a magasabb tudatosságnak ezekről a szépséges állapotairól fogunk beszélni, amelyek egyre inkább részei lesznek az életeteknek, ahogy beléptek az Új Föld frekvenciáiba, és elfoglaljátok a titeket, mint a magasabb dimenziós Új Föld polgárait megillető helyet. Ezek az állapotok egymással mind kapcsolatban vannak, valójában egyek, de az információ kedvéért most külön-külön írjuk le őket nektek.
Az első ilyen állapot a „hála”. Amikor teljes harmóniában vagytok magatokkal és az isteni kreatív intelligencia áramlásával, akkor vagytok ebben az állapotban. A bőség és a csodák áramlatában éltek. Az életet úgy tapasztaljátok meg, mint a szinkronicitás, áldás, csodás események megállíthatatlan folyamatát, melyek mind szükségleteitekre és vágyaitokra adott válaszok. Teljes tisztánlátással teremtetek, azt, amit csak kívántok, és kívánságaitok a bennetek égő isteni fényt fejezik ki. Ez az, amit mi a kegyelem állapotának hívunk. Ez már most is, bárki számára elérhető. Kérjetek, és adatik néktek. És amikor adatik, fejezzétek ki hálátokat, és ekkor az isteni kegyelem és szeretet áramlatában maradtok.
A ”boldogság” állapotába akkor kerültök, amikor megértitek az Egy megtapasztalásának igazi jelentését. „Eggyé” váltok a Forrással, tudatosan. Beléptek a fény szívébe, és megtapasztaljátok az Egyetlen Szív örömét és boldogságát, mely bennetek és minden létező dologban ott dobog. Magatokban is megtapasztalhatjátok ezt, de választhatjátok azt is, hogy egy ikerláng kapcsolat szeretete és öröme által tapasztaljátok meg. Vagy pedig mind a kettőt választhatjátok, mivel ez a ti döntésetek, ti vagytok a Fény Mesterei.
Az Istennő energiáinak egyesülése bennetek azt jelenti, hogy elvesztitek a halálfélelmet, mivel rájöttök, hogy a halál az ego-elme illúziója, és nem kell félnetek attól, hogy az ego illuzorikus falait feloldjátok, és beléptek a megszentelt egyesülés boldogságos állapotába. Ezekből a tudatossági állapotokból kedvetekre léphettek ki és újra be, a fény mestereiként, amivé váltok. 
És ezután megtapasztaljátok a mindent átható megértés "békéjét". Ez a béke és öröm mélységes belső érzése, mely túl van minden racionális tudáson és az ok-okozaton. Nincs rá „okotok”, hogy így érezzetek, ez csak van. Ez a kozmikus béke megszentelt vibrációja, a kozmosz hatalmas, csodálatos muzsikája, melyet belső lényetek abszolút békeként és nyugalomként él meg. Ez a Kozmikus Elme békességének energialenyomata, amely magát végtelenként tapasztalja meg. Ez egy olyan mély és alapvető és intenzív békesség-érzés, melyben rátalálhattok a földi paradicsomra. Rátalálhattok az Otthonra.
Mivel ezek az Otthon tudatállapotai: a béke, öröm, boldogság, extázis és kegyelem.
Mivel az Új Föld a ti otthonotok, drága emberangyalok. Ez itt egy anyagi bolygó az angyali lények számára, akik a Forrás természetének anyagi kifejeződésben való megtapasztalását választották, egy olyan anyagi kifejeződésben, mely tökéletes tükre az isteni szeretetnek.
És ez így van!

Fordította: Redáz

A szeretet adása a lényeg

 A szeretet adása a lényeg

Forrás: https://circleoflight.net/soulmates-twin-flames/relationships-on-earth
 

Álmodoztál már valaha titokban az ideális szerelemről? Hitted valaha a szíved mélyén hogy valóban létezik? Vágytál már valaha egy társra, aki tökéletesen illik hozzád?

Persze hogy igen. Mint ahogy mindannyian. Jó oka van ezeknek, az érzéseknek. Neked, van egy Lelkitársad, aki egyedi és hozzád tartozik. Isten helyezte el ezt a vágyat, amit érzünk, hogy a tökéletes pillanatban elvezessen bennünket az ikerláng igazságához. Minden emberi illúzió mélyén a lelkitárs vagy ikerláng tudata egy fátyollal lett betakarva, és ez a fátyol a sok csalódás a földi kapcsolatokban. 

Most, az emberiség ébredésének idején, az ikerláng kapcsolatok elsődlegessé válnak. Miért? Mert ez az egyik kulcsfontosságú lépés, hogy felébredjünk a szívünkkel, és ez által átalakuljon a Föld. Létezik egy kód az emberi spirituális DNS-ben, ami nem más, mint a szeretet, ami a lelkitársunk megtalálásakor aktiválódik. Ez segít nekünk a szeretetet megtestesíteni a Földön, hogy bolygónk egy békés és szeretetteljes hellyé változhasson. Gondolj bele, lenne háború és viszály, ha mindannyian igazán szeretetben élnénk? Igen, szükség van változásokra, és ezek most történnek.

A szeretet kapása helyett a szeretet adása a lényeg (Ez a spirituális útja a szeretetnek), az emberek nem igazán tudják még, hogyan kellene reagálniuk erre a változó energiára a lelkitársi idő alatt. Folyamatosan cserélgetik partnereiket azzal a céllal, hogy kielégítsék személyes szükségleteiket. Ez persze csak egy átmeneti élvezetet nyújt, és nem hoz tartós boldogságot az életükbe. Itt az ideje annak, hogy megváltoztassuk nézőpontunkat a kapcsolatok terén, a partnereink folyamatos váltogatásáról arra, hogy felfedezzük az örömét a szeretet adásának, mégpedig teljes szívünkből. Mi emberi lények, apró részek vagyunk isten szívében. Minden pici résznek Isten szívében két része van: Egy női és egy férfi. Ezek testesítik meg a negatív és pozitív töltéseket, amik a teremtés minden részében megtalálhatóak. Ez a két rész az eredeti "Ádám és Éva" ami a manifesztációja isten szeretetének. Mindannyian így épülünk fel, és mindannyiunknak megvan a saját lelki társa.

Ez nem a földi nemekről szól, hanem a szeretet energetikai töltéseiről. Amint isten szeretete megtestesül az apró részekben isten szívében, attól fogva már nem csak isten képmására teremtettünk, és isten szívében élünk. Ettől a pillanattól olyan kreatívak leszünk, mint maga isten. Sokan közülünk felismerik ezt. A gondolataink aktívak és folyamatosan teremtik az életünket minden egyes pillanatban. Azonban csak a saját felfogásunk, megértésünk szintjén tudunk teremteni, ami visszavisz bennünket az adni és kapni, az elme(korlátozott) és a szív(végtelen) megélésének a különbségéhez. Társadalmunkban nagy hangsúlyt fektetnek az egyénre, és a kötelezettségeire, amit meg kell tennie ahhoz, hogy megfelelhessen saját magának. Ezt a látásmódot gyakran félelem, a hiányérzet, a kapzsiság, az agresszió és a csak magammal törődöm követi.

Ezzel szemben amint meg tanulunk váltani a szív igaz érzésének a szintjére, elkezdjük manifesztálni a "szív szeretetét"

Elkezdjük megtapasztalni az életet a szív tudatával, a korlátok közé szorított intelligencia és az ego helyett. Amikor képesek leszünk elengedni a kicsinyes igényeinket, az adni tiszteletével a partnerünk felé, meglátjuk az igazi világot, isten világát.

Minden teremtés csak szeretetből áll.


Kiemelt bejegyzés

Adamus karácsonyi üzenete

Adamus karácsonyi üzenete 2008-12-21 Lendvai Dóra   Egy olyan ünnep előtt álltok, ami nagyon fontos mindannyiótok életében, akár így élitek ...

Népszerű bejegyzések